Hoe dit is met Steve is beslis nie hoe dit is met die res van ons nie.

 • 42

As ek moet eerlik wees ervaar ek nog altyd interne konflik oor my Afrikaner-identiteit. Wat beteken die Afrikaner-etiket in Suid-Afrika vandag en hoekom sukkel ek met tye om trots te wees daarop? Ek dink deel van wat my die meeste pla, is die feit dat daar publieke Afrikanerstemme bestaan wat soveel verdelende geraas maak namens “die Afrikaner” en dat daar niks in my is wat met hulle narratiewe resoneer nie. Die persoon wat myns insiens die meeste verdeling bring, is Steve Hofmeyr. Hierdie video, wat ek ongelukkig onlangs onder oë gekry het, vang dit vas:  

Ek was aanvanklik so kwaad vir myself dat ek die play-knoppie gedruk het dat ek begin rondkrap het vir iets wat my gaan laat beter voel. Ek kom toe gelukkig op ’n briesie vars lug af in die vorm van hierdie video:

Dankie Schalk en dankie Betereinders.

Betereinders se video het my laat besef dat dié van ons wat identifiseer as Afrikaners en nie met Steve saamstem nie, dit moet duidelik maak. Daarmee saam moet ek ook my dankbaarheid uitspreek teenoor mense soos Bouwer Bosch, Christi van der Westhuizen en Antjie Krog wat, soos Betereinders, die tipe Afrikaners verteenwoordig wat ek nastreef om te wees. Hulle maak my trots. Steve maak my skaam. Dis hoekom ek besluit het om hierdie artikel te skryf. Steve dink hy het die reg om namens ons almal te praat en hy het nie. Ek wil dit so duidelik as moontlik maak: Steve Hofmeyr praat nie vir my nie; hy het nog nooit nie en sal ook nooit nie.

Ek verskil fundamenteel met elke liewe woord wat uit Steve se mond kom in hierdie video, maar ek wil graag die volgende uitlig:

Dis werklik hartseer om moorde met mekaar te moet vergelyk om ’n punt te probeer maak. Moord is of was nog nooit hoegenaamd aanvaarbaar nie, ongeag ras, kultuur of etnisiteit. En dit sal altyd die geval wees. Die feit dat wit Suid-Afrikaners ook in Suid-Afrika vermoor word, is tragies en ’n onreg, net soos enige ander moord. Dit is egter ook ’n onreg dat swart lewens globaal steeds in 2020 nie soveel waarde het soos wit lewens nie en daarom is #BlackLivesMatter relevant. Ek gaan nie ’n vergelyking trek wanneer dit kom by mense se lewens nie, maar daar is genoeg bewyse hiervoor. Tot swart lewens nie werklik soveel saak maak soos wit lewens nie, gaan #BlackLivesMatter relevant bly.

Steve noem dit ’n verleentheid dat “meneer #BlackLivesMatter wit akteurs, spelers, en wie ook al benodig om hom te vertel dat sy lewe matter”.

Ek dink ook dis ’n verleentheid. Ek dink dis ’n verleentheid dat dit hoegenaamd nodig is en dat ons as die globale samelewing nog nie ware rassegelykheid kon meebring nie. As Afrikaner wil ek ’n aktiewe rol speel in die strewe na rassegelykheid.

“Hoe laag is jou verwagtinge, meneer #BlackLivesMatter-terroris, dat jy nie kan asemhaal tot ek om verskoning vra dat ek wit is nie?”

Hierdie uitlating verstom en verwar my. Wie het gevra dat ons moet jammer sê dat ons wit is? Ons kan dit tog nie verander nie. #BlackLivesMatter gaan juis oor dit: Dat black lives moet matter. “Meneer #BlackLivesMatter” is ook nie ’n terroris nie, maar ’n aktivis. Daar is ’n wesenlike verskil.

“Hoe voel dit om skaamteloos te moet stroom na die lande en skole en stelsels wat jy kastig verag, Siya Kolisi?”

Eerstens, moet asseblief nie met my Springbok-kaptein en een van die beste Suid-Afrikaanse leiers van ons tyd mors nie.

Tweedens, dit is juis die probleem. Hoekom is die goeie skole en stelsels in 2020 steeds histories wit instansies? Hoekom is dit die enigste opsie vir toegang tot geleenthede? Dis die vrae waarin ek, as Afrikaner, belangstel en die verandering waarvan ek wil deel wees.

Steve se laaste uitlating in sy video was vir my die ergste: “Ek buig die knieg voor net een God en as jy hierdie neerhalende hand ooit na my volk uitsteek sal ons dit wegklap met die minagting wat dit verdien.”

Ek glo dat as Jesus steeds op aarde was hy ’n #BlackLivesMatter-aktivis sou wees.

Watter volk praat Steve van? Die Afrikaners met wie ek assosieer en identifiseer dink nie soos Steve nie. Ons is deel van ’n groter volk: die Suid-Afrikaanse volk. Dit bestaan uit swart, wit, bruin en Indiërs. En as elkeen se lewe nie soveel saak maak soos myne nie, gaan ek dit nie so aanvaar nie.

Mense soos Steve eien hulself die reg toe om namens die Afrikaner te praat en glo dat deur dit te doen hulle ons verteenwoordig. Ek wil kan trots wees op my Afrikanerskap en nie toelaat dat wat dit beteken namens my besluit en gedefinieer word nie. Ons kry elke dag die geleentheid om deur ons aksies deel te wees van versoening of verdeling. Kom ons staan op teen die verdeling wat Steve aanhou saai en kies versoening.

 • 42

Kommentaar

 • Margaret Cordier

  Dankie vir hierdie skrywe en die video-instesels. Ek wil aan beide kante van die relaas waarheid (empiries/toetsbaar) bring wat dalk meer lig kan werp op die onderwerp.
  Persoonlik geval die gesindheid van Schalk en die Betereinders my. Sy oproep tot onvoorwaardelike liefde; respek en agting vir ons naaste/medemens is daardie onvoorwaardelike liefde waarvan Jesus Christus gepraat en demonstreer het.

  Ek het baie vriende en kennise oor alle rasgrense heen. Maar hierdie moet ook in hierdie gesprek inag geneem word hoekom daar ander ( wart en wit mense) was wat NIE die knieg wou buig nie.
  'n Swart prediker het sy gemeente vermaan teen die 'wortel' van BLM en die 3 vroue wat dit begin het. (Een vrou is deel van sy kerkdenominasie.) Hier volg van die redes:
  In 'n video praat die een stigterslid en verklaar sy dat sy d.m.v spiritistiese rituele/waarseêry weerwraak uitoefen oor wat met Loyd en ander swartmense gebeur het aan die hand van wit mense. Hulle gooi dan in vereniging van denke ook 'n mengsel uit as ritueel.
  Die Prediker waarsku dan sy gemeente dat Jesus Christus dit nie sou doen nie en dat dit bots met die gesonde leer van die Bybel. Daar word ook na ander agendas verwys wat bots met die Bybel.
  'n Groot groep kriminele in die beweging het ook klomp Bybels en vlae verbrand.
  Netso is daar onder diesulkes wat nie die knie wou buig voor BLM nie, vir die feit dat hulle weet waarvoor staan die stigterslede en die wortel van BLM wat nie Bybels is nie. Dit bring ons weer by gesindheid. Die gees daaragter.
  Bewusmakingsveldtogte kan hulle plek hê, is soms nodig en moet konstruktief bydra tot verbetering en selfs versoenend wees.
  Nie verdere verwydering bring deur wortels van biiterheid wat vloeke roep oor mense nie.
  Jesus Christus het gesê seën en moenie vervloek nie.
  Ek stem saam met Schalk - om elkeen nou op skagofferbote te spring en 'n kompetisie te loods van wie is die verontregste is, is tekenend van mense wat nog sit met 'n wortel van biiterheid.
  Die enigste weg na eenheid is: wanneer almal ingeënt is en ingeënt bly in dieselfde wynstok met dieselfde wortelstelsel in die Een wat waarlik Liefde; Geregtigheid is.
  Mens kan nie eenheid bewerkstellig nie, mens kan dit slegs bewaar. Harte reeds verenig deur dieselfde motiewe.
  Daar waar harte van watter nasie ookal verandering van hulle harte toelaat.
  God kan harte verander sodat ons in die liefdesgesindheid van Jesus Christus met mekaar kan omgaan as naastes.

 • Chris Erasmus

  Geagte me Rauch. Dit is vir my glad nie snaaks dat daar mense is wat nie saam met Mnr Hofmeyer saamstem nie. Ek trouens stem ook nie saam met sekere griewe en gebeure wat hy ondersteun of promofeer nie.
  Elke mens het die reg op 'n mening en ek het die reg om myne uit te spreek soos jy het. Wat my grensloos irreteer is die mense wat jy aanhang of die grond aanbid waarop hulle loop wat volgens jou die uitsluitlike reg het om reg en aanvaarbaar te wees. Wat my ook dwars in die krop steek is as jy skaam kwaad of hartseer is om as 'n Afrikaner identifiseer word het jy groter vraagstukke om met jouself uit te klaar as wat jy dink. Die enigste raad wat ek het laat jouself as nie witte Afrikaner klasifiseer. Om die BLM finomeen aan te hang is ook jou reg soos elke mens die reg het om sy/haar naam met 'n plank te slaan. Jy het duidelik nie die oorsprong of werklike feite van die beweging ingewin nie. Al raad wat ek vir jou het dame is gaan voort met jou lewe, hou aan soek, iewers sal jy jouself of nering/roeping vind, Sterkte, moenie eendag spyt kry of hartseer word nie..

 • Johan Conradie

  Dit is moeilik om woorde te vind om my walging uit te druk met wat die vent kwytraak. Dankie Lidia, dankie Schalk en die Betereinders.

 • Ek wil bly glo dat , as ek na die kommentare op sosiale media kyk, Steve en sy volgers die minderheid is. Soos gewoonlik swyg die oorgrote meerderheid omdat hulle nie by sulke onsmaaklike reaksies betrokke wil raak nie.

 • Ek het Steve se video ontvang van ’n Engelsman wat ’n sterk teenstander van die ou NP regering was. Vir hom is Steve se uitspraak in die kol. Die “aktiviste” van die ANC was deur verskeie internasionale instansies as terrorisme gesien. Mandela was 8 jaar na sy vrylating nog steeds op die Amerikaanse lys as ’n terroris gesien. Dade soos die Kerkstraatbom se ontploffing, die skietery in St James Kerk en McBride se bom in KZN was ook teksboekterreurdade. BLM se agenda is ook al deur baie uitgewys dat hul nie omgee vir die lewens van swartes nie, maar om swartes en wittes in Amerika te verdeel. Waarom word daar nie wêreldwyd op knieë geval oor swart-op-swart verdrukking in Afrika nie?

 • Barend van der Merwe

  Alle nasionaliteite is maar kunsmatig. Of dit nou Afrikanernasionalisme is, of Joods, of Suid-Afrikanisme, die laaste een is maar 'n vlietende gedagte en ek hou van die opmerking dat Suid-Afrika se probleme primêr gedryf word deur die mens se gierigheid.

 • Julle is die elite wat julleself ń ‘cocoon’ van inteligensia toegespin. Warm daarbinne, in gemaklike stoele agter tralies vasgevang lewer julle opinies wat net julle sal verstaan. Enjoy die cocoon en die affirmations van ander in die toestand, maar onthou net julle maak geen verskil in realiteit nie 😉

 • Suzette Du Preez

  Ek stem 100% saammet jou,skrywer. Steve moet net besef blm gaan nie oor hom of oor wit mense nie. Hou op ander mense insleep by jou issues! Sommiges van ons soek net vrede en een nasie saam. As mense nie in SA wil wees nie, loop dan. Anders moet jy maar leer om aan te pas. Hou op deel wees van die probleem en word deel van die oplossing.

 • 100% Lidia.
  Al wat Steve regkry, is om meer polarisasie te veroorsaak. Hy dien nie die "Afrikaner se saak" nie, hy breek dit af.
  Ons moet vorentoe kom. Hakke inslaan soos Steve doen, is kontra-produktief, destruktief en eenvoudig dom.

 • Nico de Klerk

  Ek is n Afrikaner en trots op my mense en kultuur. Ook skaam vir sommige dinge soos Afrikaner arrogansie. Ek is baie dankbaar vir die 2de video perspektief op Steve se tirade. Op die heel eenvoudigste is my vraag of iemand werk en so oorkom vir vrede, versoening en eenheid of dan die anderkant van haat, twis, tweedrag, aggressie wat gemoedere wil op jaag. My hart gaan uit na Steve al vir jare. Hy leef hom uit om bedreigd en ongelukkig te wees in net mooi alles. Alles in hom spreek van dit wat ek regtig nie mee vereenselwig wil word nie.

 • Hoe lank moet ons nog jammer sê, hoe lank moet ons nog voete was.
  Hoe lank moet ons nog regstel en terugstaan
  Hoe lank moet ons nog oorsee gaan werk
  Hoe lank moet ons nog kerse brand
  Hoe lank moet ons met beeste in ons strate leef
  Hoe lank moet ons nog kyk hoe biljoene vermors, gesteel van armes weerhou word.
  Hoe lank, hoe lank, hoe lank

 • Lidia. Indien jy bereid is om met altwee ore te luister en twee kniee te buig, lees asb die brief van Gavin Ludick op Maroelamedia (Knie(l) Probleme)

  Hy vertel hoe sy drome om SA klere te verkry deur jare vertrap is sodat sulke bevoordeeldes soos Sija Kholisi deurgedruk is en bevoordeel is. Verniet na die beste skole en universiteite gestuur is. En vandag byt Siya die hand wat hom gevoed het.

  Nerens gaan BLM op hul kniee oor hul onvermoee om hulself op te hef nie.

  Moes Jan van Riebeeck nou verskriklik homself blameer toe hy by die Kaap aankom met hope tegnologie en die Hottentotte met velletjies daar sit. En ek is mal oor die Boesmans.

  Moet ons nou jammer voel dat ons hoe standaarde handhaaf om ons kinders groot te maak. Moet ons hulle nou toelaat om die laaste goeie skole in die land te vernietig omdat jy skuldig voel.

 • Ag wat, jy kan nie die geskiedenis ongedaan maak nie. Dit is ’n geval van baie ons medeburgers dat hul wil wees soos die brood wat ’n mens deesdae kan koop – die “best of both”.
  Daarom leef hul nie in een wêreld nie maar tussen twee, vasgevang in Westerse lewenswyse en tegnologie maar geanker hul kultuur waar die kollektief denke oorheers. ’n Wêreld vreemd vir baie van hul mede-Suid-Afrikaners.

 • Gustaf Claassens

  Soos Lidia is ek ook kwaad vir myself. Kwaad, omdat ek die snert gelees het wat sy kwytraak. Iemand wat haarself ’n Afrikaner noem terwyl sy identifiseer met die knievallers en BLM simpatiseerders. ’n Organisasie wat teen alles is waarvoor die Westerse beskawing hom oor eeue beywer. Normes en waardes wat min of niks beteken vir ’n groot groep brandstigters en plunderaars binne BLM geledere nie.
  Mense soos Lidia maak my skaam om as ’n Afrikaner gesien te word. Hulle ly aan ’n erge skuldkompleks van ekskuus-dat-ek lewe en wit is ongeag die aanspraak dat dit nie so is nie. Dis verder duidelik dat Lidia glad nie verstaan wat Homeyr argumenteer nie. Jy hoef nie jouself te na te kom, te verkleineer of te minag in ’n poging om reg en geregtigheid na te streef nie. Wie niks is nie, kan vir ander niks beteken nie. Waar in die video gee Hofmeyr te kenne dat swart lewens nie saak maak nie? Die antwoord is nêrens. Waarteen hy en ander dit het (waarby ek myself insluit) is dat die Afrikaner vir alles in die beskuldigde bank moet staan, moet bekhou en vertrap word sonder om op te staan en te sê: “genoeg is genoeg”. Alle lewens maak saak en is belangrik. Die een is nie meer of minder belangrik as die ander nie.
  Gelukkig het ons almal keuses. Lidia oefen haar reg uit en kies kant vir die knievallers en pro-BLM-beweging en simpatiseerders. Voorspoed daarmee. Ons aan die anderkant het geen probleem met wie en wat ons is nie. Ons glo aan leef en laat leef en nie om onsself “keel af te sny” om die goedgesindheid van wie ookal te bekom nie. Mag ons nooit so pateties raak nie.

 • Rina Vermeulen

  Nee Lidia, dis nou linkse reaksie soos die regering van ons verwag om polities korrek wees. Weet nie hoe jy deur jou oë kyk nie maar dinge is baie verkeerd in ons land! Ons hoef geensins skaam te voel om ’n Afrikaner te wees nie. Alles wat Steve sê is nie onwaar nie inteendeel bly hy nie net stil daaroor nie soos baie. Ons mense het in ’92 ja gestem vir verandering en hervorming. ’n Eerste wêreld ekonomie is aan die ANC oorhandig en nou is ons op junk status afgradeer. Plaasmoorde het in 1990 al begin en ’n regering wat omgee vir sy mense sal nie toelaat dat sy kosmandjie vermoor word water ras ookal. Als is bankrot, dienste lewering bestaan nie, meer werkloses, geweldadige protestes optogte waar ander mense se besittings, eiendom en infrastruktuur vernietig word.
  Nou blameer die regering die wittes en apartheid daarvoor. Maar eindelik moet dit voor hul deur gelê oor korrupsie, steel van staatbates, wanbestuur selfverryking, kaderontplooïng, mense in poste wat nie daar hoort nie, hoë misdaad, moord ens.
  Daar is ook nou meer raswrywing as ooit tevrore met rasgebaseerde wette en kwotas in besigheid, sport, studielenings wat al hoe meer deur die regering aangeblaas word. Kinders wat na ’94 gebore is wat wit is word daagliks hieraan blootgestel wat niks met apartheid te doen gehad het nie.
  Ons straatname, helde, taal, monumente, kultuur, geskiedenis word misken. Selfs ons howe het hul soewereiniteit verloor waar in sake polities en kleur in sake gebruik is of deur politiek beïnvloed is. Maar ontkenning hieroor is volop en jy hoor eerder hoe sleg apartheid was of die Afrikaner niks doen vir nasiebou nie.
  Inteendeel doen ons baie: betaal belasting, baie doen liefdadigheidswerk en daar ook baie organisasies wat baie doen in townships en swartwoongebiede, ens. Maar ons situasie gaan nie verander indien die regering nie hul houding hieroor gaan verander nie. Ook om onwaarhede oor ons geskiedenis dat wittes als gesteel het wat hul besit. Die regering sal moet ophou haat saai oor die verlede en ’n vredeshouding moet inneem en regtig omgee om die land vorentoe te neem. Niemand is nêrens meer veilig nie en mense soek almal dieselfde veiligheid, werk, huisvesting en goeie gesondheidsorg.
  And every life matters!

 • Daar bestaan ’n spreuk wat gebruik word vir iemand wat baie sigbare verbeterings aan ’n situasie aangebring het wat baie mense se lewens raak. Dit is: “If you want to see a monument, look around you.” Hoe sal ons hierdie spreuk kan verander om te pas by ons huidige situasie? Miskien iets soos: “If you want to see destruction, look around you.” Of dalk: “If you want to understand the past, look around you.”
  Die Ariërs en die Afrikane sal nooit in een juk kan trek nie, daarom het ons eerlike waagmoediges soos Steve Hofmeyr nodig om ons te lei na selfbestuur of selfs federale regering. Enige redelik intelligente mens behoort te sien dat ons op ’n permanente skeiding afstuur, dis onafwendbaar.

 • Jeanetta Taljaard

  Doen eers jou huiswerk oor BLM voor jy artikels skryf. Probeer dan, om jou mening aan almal te verkoop. Alle lewens maak saak. Jou aanmerkings oor blanke Afrikaanse skole het my laat uitbars van die lag. Na 26 jaar is daar blykbaar geen ordentlike swart skool nie en dan is dit kamstig die blankes se skuld. Ag nee pop, so polities korrek is ek nie. Daar is geen net blanke Engelse skool meer oor nie, almal is meerderheid swart leerlinge, ek neem aan hulle is ook nou substandaard, volgens jou. Dis as gevolg van mense soos jy en die regering, wat swartes altyd minderwaardig sal voel. Bou mense se selfrespek op, dan kan jy verskil maak.

 • Solank as wat sekere nasies hul selfs as 'victims' sien wat spesiale behandeling moet ontvang en self geen verantwoordelikheid vat om hulself op te hef nie sal niks verander nie. BLM mag ñ issue in ander lande wees maar in SA is dit irrelevant. In die VSA mag daar talle Swart Organisasies slegs vir swartmense wees maar sodra daar 'n wit organisasie is, is dit rassisties. Hier in SA is nie blanke polisiemanne wat bevooroordeeld is teenoor 'onskuldige' swartmense nie. Hier geld presies die teenoorgestelde ... hoeveel videos was al hier oor blanke vroue wat deur swart polisie geterroriseer is?
  Rassisme beteken die onderdrukking van een ras deur 'n ander. Nie net net die onderdrukking van swart mense nie. In SA word die minderheids blanke groep onderdruk deur die swart ras aan bewind. Selfs die pandemie is gebruik as 'n wapen om witmense verder op hul knieë te dwing. Staatshulp is geweier aan blanke maatskappye, behoeftige blankes is kospakkies ontneem. SA is die enigste land in die wêreld waar die mense wat 80% van die belasting betaal bykans geen sê het oor hoe dit aangewend word nie. Ek gee nie eintlik om wat jy van Steve dink nie ... Ek WEET hy het al meer gedoen om die wêreld van wit Suid Afrikaners se verdrukking en vernietiging bewus te maak as wat hierdie patetiese ekskuus ek lewe artikel ooit sal doen. ALL LIFES MATTER.

 • Schalk sê hy het nog nooit gehoor dat ons moet jammer sê nie... Waar kom Koos Kombuis dan daaraan in sy lied: hoe lank moet ons nog sorry sê? Of Klopjag in hulle lied: nie langer? Waar kom mense dan daaraan? Is dit oor die waarheids en versoenings kommissie waar geen ANC persoon hoef te verduidelik het wat hulle aandeel was nie? Is dit as gevolg van versoeningsdag? Waar het mense die idee gekry dat hulle moet jammer sê? Lyk my Schalk het al die antwoorde...

 • Ai en waar kom jy aan die volgende stukkie wysheid."Ek glo dat as Jesus steeds op aarde was hy ’n #BlackLivesMatter-aktivis sou wees."

  Jesus het geleef in 'n tyd van Romeinse oorheersing wat nie geaarsel het om Hom op aandrang van die leiers en valse beskuldigings te kruisig nie.As Jesus nog op aarde was sou hy gesê het. 'All lives matter' want het jy dan nie gelees wat Paulus in Kol.1 oor hom geskryf het nie."God het deur Hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is: alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur Hom en vir Hom geskep."

 • Lidia Kniebuig Rauch

  Lekker "woke" "virtual signalling" vanaf die skryfster. Realiteit se moer. Wysheid kom met ouderdom. Maar nie noodwendig nie.

 • Lidia gaan sit of stap in die son vir langer tydperk waaraan jy gewoond is.
  Jou liggaam het son baie nodig en drink gerus jou koffie sterker.

 • Dalk moet julle liberale mensies net eers op BLM se webtuiste gaan lees waaroor dit gaan. Dit is n marxistiese beweging wat eintlik baie min met "black lives" te doen het. Word asb net wakker. Alle lewens is ewe belangrik. Ek kry julle kruipers eintlik jammer, maar ek bid werklik vir julle.

 • Margaret Cordier

  Peet baie van ons het die onbybelse wortels hier uitgewys.
  Dink daar is nou 'n deeglike bewustheid.
  Ons moet vrede; liefde en respek hou.

 • Ek hoop dat LitNet opgemerk het dat die kommentaar deurgaans negatief is. Hulle het duidelik 'n gehoor wat hulle siening van sake nie ondersteun nie.

 • Marinda Hattingh

  Ek stem 100% saam met jou, dankie dapper Lidia. En die verwagte kritiek moet jy maar vat van wie dit kom; ons wéét mos, ai!

 • Peet, dit is nou maar so met die ‘mensies”. Hulle hoor van ‘n ding, en dan hardloop hulle sommer blindelings agterna. BLM is, soos jy sê, Marxisties, maar meer nog, dis ‘n terroristiese beweging, wat hom beywer vir die omverwerping van die regstelsel en die vernietiging van die gesinslewe. Krieketspelers wat kastig so kniel, sal nog verder moet buig totdat hulle hulle agterente sien.

 • Ek vermoed dat sommige van die negatiewe kommentaar toegeskryf kan word aan redelike mense wat die "woke breaking point" bereik het.

 • Ek wil net 'n vrag vra: "As julle of geliefdes van julle aangeval word en onmenslik gemartel en vermoor word soos wat duisende ander wit Suid-Afrikaners deur is die laaste paar jaar... HOE VINNIG GAAN JULLE MET STEVE HOFMEYR SAAMSTEM?

 • Rusty van Druten

  Sjoe, watching the video, Steve reminds so much of ET who eventually suffered far more than just falling off his horse to make a point. You've gotta move on boet, being left behind becomes lonely eventually.
  About 33 years ago during the interim government period in SWA ET's followers placed scores of posters on Windhoek street poles to advertise a Saturday political meeting to be held on a remote farm north of the city. A colleague and I went along while off duty from a local news office to witness the fun and games, as we'd not yet seen or heard the man in real life. Approaching the farmlands there were flags fixed to trees and wherever else suitable, and around the farmstead it was so typical of what one witnessed in publications regarding a 2nd ww Nazi gathering. Nasty party posters everywhere.
  Eventually ET pitched up accompanied by fearsome bodyguards, and his infamous rhetoric soon resounded against all surrounding kopjes.
  Then, after stirring up his followers to fever pitch he called for all to stand and sing the SA anthem. We remained seated, lest it be construed we were supportive of his political ideals by our very presence, aggravated by the fact we were off duty newsmen. Besides, this was SWA not SA, where the anthem no longer had much traction beyond ET's followers.
  The gathering dispersed, but not before ET's henchmen approached us to ask why we chose to belittle the meeting with such 'misbehaviour'. We remained non committal, and left.
  Monday came and we were both asked by our news exec's to explain why we had abandoned all reserve and behaved so confrontational to those at the meeting, saying telephone calls were streaming in asking for our scalps. Luckily we survived the episode.
  Steve simply cannot see the writing on all SA walls, to the effect that there is no longer the slightest reason to stay up on his particular high horse regarding state of SA, and the demise of his chosen tribe. Never forget boet, how ET eventually found nothing but derision and personal disaster.
  Remember too Steve, you cant thart against funder.

 • Somtyds dink ek dat ons Afrikanervolkie (en dit is die gekose woord omdat ons maar min is) so behep is met ons eie persepsie van wat ons ons identiteit noem, dat ons menige Afrikaans sprekendes agterlaat. Kyk maar na die kleurlinge in die Weskaap - trots Afrikaans, trots Afrikaner - maar misgun deur sensasiesoekers soos Steve. Afbrekend, volgeling mentaliteit. Mense wat samehorigheid toon met 'n onreg, draai nie hul rug op hul Afrikarergeid nie. Nee, hulle staan eerder sterk in hul eie identiteit wat plek het vir ander sonder om in afguns van jouself 'n tottie te maak. Nee wat, Steve praat beslis nie vir my nie. Dankie Schalk vir jou insig. Kom ons gebruik eerder ons energie om ons eie ding te doen - het ons al ooit gewonder hoekom ons eie Afrikarer-leiers ons nie kan oortuig om die knie te buig nie? Van balke en oe praat ons later.

 • Lidia, jy is rerig naief. Jy hoort in die FW de Klerk skinkbord kamp. Jy het baie minder volgelinge as Steve Hofmeyr, glo my. Kom bietjie uit en ruik die koffie, suster.

 • Ek sou baie graag by LitNet verneem waarom my kommentaar verwyder is . Dit was in beskaafde taal sonder enige vloekwoorde ens . Ek het niemand verkeineer of beledig nie ek het slegs nie saamgestem en was baie ontevrede daar beweer was das Jesus 'n BLM aktivis sou wees. Dit grens vir my aan godslastering!

 • So baie van ons sit in ons omheinde kastele en vorm menings na aanleiding van uitsprake wat aan ons deur die media gevoer word.
  Hoe draai mens se opinies as jy in 'n sink plakhuis, sonder kos of beskerming moet oorleef?

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top