Elders gesien: Bybelstudie 101 met inagneming van die werklikhede

 • 96

Foto: Pixabay.com

Jean Oosthuizen skryf op Facebook:

Noudat niemand vir die afsienbare tyd meer Sondae hoef kerk te loop nie kan meer mense gerus daardie uurtjie afknyp om vir hulself stiltetyd te hou en te dink.

So bietjie Bybelstudie 101 is nie ’n slegte idee nie. Doen dit net met inagneming van die werklikhede om jou byvoorbeeld:

 1. Daar was nooit regtig ’n Adam en Eva nie. Hulle was mitiese figure. Daarom kon daar ook nie ’n sondeval in die paradys gewees het nie.
 2. Slange en donkies kon nog nooit praat nie. Ek belowe.
 3. Dis nie waar dat die dood die gevolg is van ’n vrug wat ’n vrou in die paradys geëet het nie. Dood is ’n natuurlike verskynsel en nie die gevolg van sonde nie.
 4. As daar nie ’n sondeval was nie hoef daar nie ’n verlosser te wees om wreedaardig doodgemartel te word nie.
 5. Dit plaas Jesus se lewe en dood in ’n gans ander konteks.
 6. Maagde word nie swanger nie.
 7. Dooie mense word nie weer lewendig nie.
 8. Die Jesus waarvan ons in die kerk leer is nie die man wat waarskynlik iewers in Palestina se stofpaaie rondgeloop het nie. Dit is die sogenaamde oorvertelde Jesus waarvan ons leer in die kerk. Die regte Jesus sou hom nie herken het nie.
 9. Die historiese Jesus was ’n Joodse rabbi. ’n Joodse rabbi sou dit as hoogs lasterlik beskou as daar na hom as God verwys word. Dis mense wat van Jesus God gemaak het. Nie hy nie.
 10. Jy hoef nie ontsteld te wees as jy die goed hoor nie. Dis OK. As jy ’n goeie dominee het weet hy dit al lankal. Hulle is nie almal dom nie en leer die goed op universiteit al maar vertel dit nie altyd vir die gemeente nie. Lang storie vir ’n anderdag waarom nie. Seepkispredikers leer dit nie.

Daarmee dan vandag se les. Mens moet die goed maar stap vir stap oordink. Dit neem tyd om van ou dogmas ontslae te raak.

Huiswerk om oor na te dink:

 1. Waarom het God hoorbaar met Israel gepraat maar met geen ander volk nie en ook nie met jou en my nie?
 2. Waarom sou God iemand wat 70 of as hy gelukkig is 80 jaar leef tot in alle ewigheid in ’n helse vuur gooi en vir altyd martel en pynig?
 3. Het God toe al die pous geantwoord toe hy hom nou die dag gevra het om die koronavirus te stop?

Dit dan ons stiltetyd vir die dag.

Ons sing saam uit die nuwe hallelujahboek:

I’d heard there was a secret chord
That David played and it pleased the Lord
But you don’t really care for music, do you?
Well, it goes like this
The fourth, the fifth, the minor fall, the major lift
The baffled king composing Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Well, your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew ya
She tied you to the kitchen chair
She broke your throne and she cut your hair
And from your lips, she drew the Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Well baby, I’ve been here before
I’ve seen this room and I’ve walked this floor
I used to live alone before I knew ya
And I’ve seen your flag on the marble arch
And love is not a victory march
It’s a cold and it’s a broken Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Well, maybe there’s a God above
But all I’ve ever learned from love
Was how to shoot somebody who outdrew ya
And it’s not a cry that you hear at night
It’s not somebody who’s seen the light
It’s a cold and it’s a broken Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

 • 96

Kommentaar

 • Jean,

  Jy is reg: Dit neem soms lang jare om die ou dogmas finaal te groet, maar wat 'n bevryding as 'n mens uiteindelik die spreekwoordelike juk van jou skouers afgooi!

  Jou bondige Bybelstudie 101 kan hernoem word na Vryheidsmanifes 101. Wat 'n verligting om vry te wees van die "in-sonde-ontvang-en-gebore" dogma en alles wat daarmee saamgaan.

  Met terugskouing wonder ek partykeer: Hoekom het dit my so lank geneem om myself los te wikkel? Maar nou ja, goed wat in jou DNS ingedril is, soms met die roede, meer dikwels met indoktrinasie, is nie maklik om uit jou sisteem uit te skud nie.

  Ek is danbaar vir mense soos Izak Spangenberg en die Nuwe Hervormingsnetwerk wat voorloop om met wetenskaplike teologie (en die wetenskap in die geheel) die onhoudbaarheid van die ou dogmas uit te wys.

  Ten slotte, ek verwonder my aan die breingimnastiek van sommige teoloë die laaste paar weke oor die Covid-19-virus. Merkwaardig sommige van die goed wat gesê word.

  Groete

  Dirk Rigter

 • Barend van der Merwe

  Maar Jean, jy weet mos nou jy speel met vuur. Dis g'n Bybelstudie hierdie nie. Jy het natuurlik jou inligting uit bose buite-Bybelse bronne gekry. Slegs wanneer jy die Bybel onder die leiding van die Heilige Gees lees, sal jy verstaan. Ek bid vir jou 😉

 • Gerhard Ebersöhn

  Jean Oosthuizen, was jy nie 'n Godloënaar nie het niemand ooit van jou geweet nie. Jy het 'n powere brein en 'n neus hoog in die lug. Hoogmoed kom voor die val en onnoselheid voor jy verdwyn.

 • Gustaf Claassens

  Ek sal graag in alle eerlikheid wil hoor wat die Algemene Sinode van veral die NG Kerk en leraars van gemeentes in die algemeen sal sê op elkeen van die 10 punte. Dis belangrike aangeleenthede en hulle behoort die moed aan die dag te lê, dit aan te spreek en standpunt in te neem. Of is dit 'n veiliger opsie vir die kerk (en banksakkies) om dit liewer te vermy?

 • Barend, jou héél eerste sin verklap die héle basis waarop die Christelike dogma gebou is: Vrees en dreigemente. "...Jy speel met vuur..." en "...bose bronne..." is die enigste verweer wat jy het.

  Wat daarvan om puntsgewys op Jean se skrywe te reageer? Gee asb bewyse vir:

  1. Adam en Eva se bestaan.
  2. Slange en donkies wat kan praat.
  3. Maagde wat swanger geword het.
  4. Dooies wat weer lewendig geword het.

  Ek kan vir jou 'n lang lys gee, maar kom ons stop maar hier by nr 4.

  So terloops, is die talle en talle wetenskaplike bronne wat baie van die bybelse mites nekomdraai almal "bose buite-bybelse bronne"?

  Dirk Rigter

 • Die antwoord bly oor die eeue presies dieselfde. Psalm 53:2. Dis net ’n baie dom mens wat kan dink dat God nie daar is nie.

 • Jean Oosthuizen

  Gerhard Ebersöhn ek is regtig bly jy het my skrywe so geniet dat jy die moeite gedoen het om daarop te reageer. Dit wys darem dat ek nie in die wind geskryf het nie. Ek sou regtig teleurgesteld gewees het as dit ongesiens by jou verbygegaan het. Ek het nie besef so baie mense weet van my nie. Dankie vir die kompliment.

 • Die antwoord lê in die verskil tussen 'n fiktiewe mitiese wêreld en die werklikheid, die wêreld waarin ons lewe. 'n Fiktiewe wêreld is die skepping van die menslike verstand, en daarin kan God bestaan, Adam en Eva verlei word deur 'n pratende slang, maagde swanger word, dooies weer lewendig gemaak word, vrouens in soutpilare verander, lywige mans op water loop en oseane met 'n kierie oopgekloof word. In die werklikheid waarin ons lewe kan dit nie gebeur nie. Die mensdom is egter al so geïndoktrineer dat die fiksie van die Bybel ook al vir hom werklikheid geword het.
  Die tragiese lê daarin dat hoogs intelligente mense hulle tyd mors deur jarelank 'n mitologiese boek te bestudeer. Dit alles, terwyl ons land 'n tekort het aan kundiges: mediese praktisyns, ingenieurs, finansiers, ens.

 • Barend van der Merwe

  Broer Dirk is jy ook nou al deursmet van die afvalligheid? Ons lewe waarlik in die laaste dae! 😉

 • Ja-nee Angus jy kom nou mooi reg - die Noord-Oostelike vinger van die Rooisee word nou 'n oseaan.

 • Beste FC Boot, dankie vir die skakel; ek sal oplees oor so 'n klompie van die persoonlikhede.
  Daar is egter 'n groot verskil tussen my en jou siening van die saak. Lees nou aandagtig sodat jy dit eens en vir altyd kan verstaan.
  Ek het al herhaalde kere hier gesê dat die meeste wetenskaplikes gelowiges is, hetsy Christen, Islam, Bhoeddis, Indies of Sjinees. Ateïste is vergelykenderwys, maar dun gesaai; dis nou mense vir wie 'n opperwese nie bestaan nie.
  Jou siening is dat alle ateïste, mense wat nie aan God glo nie, dom is, en jy "bewys" dit met 'n aanhaling uit die Bybel: " Psalm 53:2. Dis net ’n baie dom mens wat kan dink dat God nie daar is nie."
  Dit is egter nie die argument nie. Ek beweer dat die Bybel en die wetenskap onversoenbaar met mekaar is, veral as die Bybel as wetenskap/geskiedenis boek gelees word. Sodra jy sê dit wat in die Bybel staan, het werklik gebeur, dan betree die Bybel die gebied van die wetenskap en geskiedenis, en kan dit in repies gekerf word.

 • FC Boot, wil jy nou vir my sê dis Moses wat die Noord-Oostelike vinger van die Rooisee met sy kierie bygekom het?

 • Nee Slimjan
  Die Here het ’n sterk Oostewind laat waai. Lees een van jou 23 Bybels vir meer besonderhede.

 • Vollie Volschenk

  Ek het die spul argumente vreeslik geniet. Uit my eie ervarings weet ek hoe moeilik dit is om ’n kopskuif te maak. As ’n mens vir baie jare onderwerp was aan die indoktrinasie van die kerk is die moeilik om van die “helvrees” ontslae te raak. Ek sukkel steeds om werklik nie te glo nie, maar dan as ek weer net stil raak en die werkliKhede teen die mites opweeg raak ek vry van al die mitiese vrese.

 • Beste Angus
  Dit is net hier waar jy die kern van die probleem aanspreek maar dit verkeerd vertolk. Hier is my standpunt.
  Die Bybel is ’n geloofs- en nie ’n wetenskaplike handboek nie. Geloof beteken oa die volgende. Hier gebruik ek die omskrywing soos ’n mens dit in die Bybel A-Z op bladsy 842 vind:
  “Geloof behels dat ’n mens jou vertroue stel op dit wat Christus reeds vir jou gedoen het. Dit behels egter ook dat jy jou hoop vestig op dit wat Hy nog in die toekoms vir jou gaan doen. Geloof werk ten opsigte van die beloftes van God in jou lewe soos ’n transportakte ten opsigte van ’n eiendom merk dit waarborg jou dat jy ’n besitter is van God se beloftes. Soos wat ’n transportakte geld al het jy die eiendom nog nie gesien nie, so ook God se beloftes oor al die heerlike dinge wat ons nog nie gesien het nie.”
  Die Bybel sê nie hoe alles tot stand gekom het nie, die openbaar net wat ek alreeds vir jou elders gesê het:
  “Dit is egter nie die volle verhaal nie. Christus word bely as Skepper op presies dieselfde vlak as die Vader. In Johannes 1:1-3 verwys Johannes doelbewus terug na Genesis 1 waar God die Skepper is. Maar Johannes pas dit direk op die Woord toe. En hy beklemtoon dat Hy Skepper is: ‘Alles het deur Hom tot stand gekom; ja, nie een enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie.’ Verder aan in dieselfde lied herhaal hy dit: ‘die wêreld het deur Hom tot stand gekom’ (1:10). (Geen uitsonderings nie – die goeie en die slegte want ons leef in verganklike heelal en wêreld. Alles wat ’n begin het, het ’n einde.)
  Die wetenskap het dus die meganisme ontbloot waardeur die mens ontstaan het aan die mens bekend gestel en die Bybel die oorsaak agter dit alles. Let nou mooi op. Die twee weerspreek mekaar nie, maar is aanvullend tot mekaar. Jy sal dit waarskynlik nie verstaan nie, want Christus het volgens jou nie bestaan nie.”
  Jy vra gedurig vir bewyse, hoekom? Het die wetenskap al iets ontdek wat nie bestaan het nie?
  Ten slotte, jy kan nie nou kom en voorskryf aan mense wat meer as twee duisend jaar gelede geleef het wat die betekenis is van bv. ’n woord soos ‘mite’. Dit is ’n woord wat sy oorspronklike betekenis totaal verloor het en ’n nuwe betekenis gekry het.
  Wanneer daar ’n waarskuwing gerig word oor wat eetbaar is of nie, sluit dit die diere in wat die Sjinese (meer as 200 miljoen ateïste daar) so maklik op hul vleismarkte koop en eet, as hul maar net van die waarskuwing kennis gedra het het ons nie nou met pandemie gesit nie.
  Kyk nou net die eierdans wat die kommuniste nou uitvoer asof die uitbreek nie daar begin het nie en nou die wêreld in chaos dompel.

 • Beste FC Boot
  As dit in die Bybel staan dat die Here ’n wind kan laat waai, is dit duidelik mitologie, fiksie. Dis onbewysbaar, en buitendien, sou jy dit as die werklikheid uitmaak, maak jy van die Bybel ’n aardrykskundeboek, en bespotlik.
  Die meteorologie het bewyse van hoe winde plaasvind; dit het alles te make met temperatuur, die draai van die aarde, hoogdruk- en laagdrukstelsels en nog vele ander. Google dit gerus.

 • ’n Mens sou seker van iemand soos Jean (hy is mos die gewese redakteur wat die Kerkbode, of hoe?) kon verneem of hy nie dalk ’n poging kan aanwend om ’n “Theory of Everything” soos in die fisika, te kan saam stel oor Christus se antwoord dat “die klippe sal uitroep” indien daar geen meer oor Hom vertel sal word nie.
  Daar is honderde geskrifte oor, sal ek sê “Bybelse Argeologie”. Ek noem twee interessantes.
  Dis maklik om te lees – google:
  “Thutmose III was the Pharoah of the Exodus”, http://www.bible.ca>archeology en die farao na hom – “Victory Stele of Pharaoh Merneptah” (waarin Israel genoem word met die versugting – we won the battle, but the seed still grows).
  Miskien kan hy dit verwoord in iets soos “Argeologiese weerlegging van ateïstiese Godloosheid”, maar ek twyfel.
  Ook die History-program op DStv nou die dag (kyk, miskien herhaal hulle dit een of ander tyd weer – kyk onder “Treasures Decoded”).
  Hulle noem dat die eerste ses plae verduidelik kan word deur die uitbarsting van die vulkaan Thera op die eiland Santorini en dat die uitbarsting min of meer 1613 vC plaasgevind het deur ’n boom teen die vulkaan wat opgegrawe is, se ouderdom deur koolstof datering te bepaal.
  So – tussen die mites, legendes en ateïste deur, is daar baie lewe gewende korrels waarheid. Was dit Lazarus wat duskant die rivier gestaan en ’n druppeltjie water afgesmeek het?
  Christus is vertroud met ontkennings, verdagmakery en verduistering. Hy het dit immers self ondervind!
  Groetnis
  Raed-na-Gael

 • Beste FC Boot,
  Jy sal baie mooi aan my moet verduidelik, want jy sê iets en in die volgende asem weerspreek jy wat jy gesê het. Jy sê die Bybel is nie 'n aardrykskundeboek nie, nadat jy sopas vir my vertel het dat God die oorsaak van die wind is. Jy het my nog gemaan om een van my 23 Bybels te lees. Bring vir my asseblief die kloutjie by daardie oor.
  Dis nogal 'n nuwe storie die van jou; ek bemerk dat slim teoloë hier en elders ook die deuntjie sing dat die Bybel nie sê hoe alles gemaak is nie. Die kreasioniste het gesê (en dit staan ook in die Bybel so) dat God alles geskep het. (Dit is mos hoe). Die aanhangers van Intelligente ontwerper (ook maar kreasioniste) het beweer God het alles so ontwerp en toe gemaak. (Dis mos ook hoe). Om te beweer dat die Bybel nie sê hoe alles gemaak is nie, is maar net 'n poging om gat te kruip by die evolusionêre teorie, maar dit werk nie. Nice try! Feit van die saak is: die wetenskap het Bybel vernietig.
  As ek nie glo in Christus se bestaan nie, is dit mos jou plig as Christen om my tot ander insigte oor te haal. Dis mos jou plig om die evangelie te versprei. Verduidelik asseblief die volgende:
  In al die mitologieë van die wêreld is gode en halfgode gebore uit aardse maagde bevrug deur 'n god. Geeneen is historiese figure nie en het nie werklik bestaan nie (behalwe miskien Julius Caesar wat as god verklaar is na sy dood en van toe af so wonderlik gebore is). Waarom is, volgens jou, die Nuwe Testament nie mitologie nie, en wat maak Chistus anders dat jy beweer dat hy werklik bestaan het?
  As ek so na al die gebrabbel kyk wat jy skryf oor geloof en transportaktes, kry ek 'n duidelike prentjie van wat geloof is. Geloof is die vermoë wat gelowiges het om enigiets te verdraai soos dit hulle pas, en dan glo hulle dit.

 • Beste Angus
  Dit val buite die vermoë van 'n mens, maar nie buite die vermoë van Christus nie, want:"Die meteorologie het bewyse van hoe winde plaasvind; dit het alles te make met temperatuur, die draai van die aarde, hoogdruk- en laagdrukstelsels en nog vele ander. Google dit gerus." Dis die produk van Christus se skeppingsvermoë. Die aangehaalde teks bevat geen uitsonderings nie -want alles is alles.

 • Jean Oosthuizen

  Raed -na-Gael,

  Vreemde naam wat jy het. In ieder ek het jou lang relaas gelees maar het g'n clue wat jy eintlik probeer sê nie.

  Groete
  Jean

 • FC Boot,

  Jy skryf: "Soos wat ’n transportakte geld al het jy die eiendom nog nie gesien nie, so ook God se beloftes oor al die heerlike dinge wat ons nog nie gesien het nie.”

  Nou toe nou. Ek erf 'n eiendom wat ek nog nie gesien het nie (onwaarskynlik, maar nietemin). Die akte beskryf die eiendom as erf 1234 in Waarheidstraat, Regtedorp. Na kennisontvangs van my meevaller, klim ek in my kar en ry na erf 1234 en besigtig my erf en die woonhuis daarop en vat selfs daaraan. Niks van dinge wat ek "nog nie gesien het nie". Jou analogie is belaglik.

  Verder: "Die Bybel sê nie hoe alles tot stand gekom het nie, die openbaar net wat ek alreeds vir jou elders gesê het".

  Wat openbaar die bybel tov die wetenskaplike ontstaan van die aarde en homo sapiens?

  Nog iets. Hoekom blameer jy die Chinese vir die Covid-virus? Hoekom tree God nie in om sy volgelinge te vrywaar nie? HOEKOM NIE??

 • Jean,
  Ek het nie die brief spesifiek aan jou gerig nie, maar gereageer op die ou hierbo se "talle wetenskaplike bronne wat baie van die bybelse mites nekomdraai".
  Die teenoorgestelde is ook waar, daar is talle wetenskaplike bronne wat baie gebeure in Bybel bevestig en ondersteun bv. die Israeliete wàs in Egipte.

  Jy sê jy het nie 'n "clue" nie waarvan ek praat nie? Ek stel voor dat jy soos jy sê 'die goed maar stap vir stap oordink'.
  Wonder oor die Bybelstudie 101 - klink vir my soos 'n "duiwelsadvokaat" oefening.
  Watter punt het jou lektor aan jou toegeken?
  (Ek het Lazarus 'n bietjie verrek, het Luk 16:19-31 ingedagte gehad, maar jy het niks daaroor gesê nie.)

 • Jean Oosthuizen

  Raed-na-Gael jou bronne is so verdag om met jou te redeneer sou feitlik net so nuttig wees as om iemand wat glo die aarde is plat te probeer oortuig die aarde is rond. Ek kan vir jou 'n hele paar skakels gee om te bewys die aarde is plat want mens kan enige iets op die inernet kry om jou saak e bewys ongeag hoe onrealisteis dit is.

  Die storie van Lazarus is 'n storie en niks meer nie en almal behoort ook al teen die tyd te weet die Israeliete het nie regtig 40 jaar in die woestyn rondgedwaal nie. Daar bestaan géén argeologiese bewyse daavoor nie. Net so min soos wat Noag en al die diere regtig in die ark was. Maar as jy daardie dinge as historiese feite wil glo dan staan dit jou vry om dit te doen. Ongelukkig gaan dit nie beteken dit is feitelik waar nie. Nog 'n feit waarmee ek jou kan reghelp is dat nooit redakteur van Kerkbode was nie. Soos ek genoem het, mens moet die goed maar stap vir stap leer.

 • Sal die Christene dan nooit leer nie. Geloof is presies dit wat dit sê; geloof. Jy kan niemand deur argumente daarvan oortuig nie, deur geen redenasie nie. Geloof is iets wat jy persoonlik moet aanvaar en vermy dus onnodige lang redenasies daaroor. In elk geval, van die ateïstiese skryers/wetenskaplikes het bewys van bestaan van die Bybelse Jesus lankal namens ons, die Christene, erken deur hul navorsing. Die belangrikste vir Christene om ander te oortuig ,is deur ons lewenswyse wat ongelukkig, in die meeste gevalle ver te kort skiet.

 • Jean,
  Ek is eintlik verlig dat jy nie daai Jean is nie. (Daar is mos baie ander met jou naam en van.) Gun my 'n laaste kommentaar - ook terwille van ander.
  Die huiswerkies hierbo - kortliks:
  1. Hy het vir Hom 'n eie volk tussen die ander geskep wat Hy sou seën met grootsheid en voorspoed wat dan die aandag van daardie volke rondom Israel sou trek en so sou Hy in 'n al wyer wordende kring bekend raak en geëer word. Jy weet mos dat Israel weens ongehoorsaamheid (sonde) gestraf is. Hoekom Hy nie na jou en my luister nie - Ps 66:18-19 en Joh 9:31 (God luister nie na sondaars nie)
  2. Gelowige tagtig jariges sal nie "gemartel" word nie.
  3. Die pous is maar ook net mens - sy binneste ken ek nie - maar glo dis okay, en ook dat hy namens sy Kerk in die publiek en van die balkon af praat. Ek wonder egter oor die kerk se hart - jy weet, met al die bewese sondes teen kinders uit daardie geledere (Luk 17:1-2). Dis my mening dat daardie kerk soos die NGK, 'n openbare belydenis doen en 'n skoon hart afsmeek.

  Laat dit goed gaan.

  Raed-na-Gael.

  PS: net gou die volgende skakels:
  https://www.haaretz.com/archaeology/.premium-were-hebrews-ever-slaves-in-ancient-egypt-yes-1.5429843 (04/05/2020)
  https://www.jpost.com/israel-news/expert-claims-inscriptions-from-egyptian-exodus-proves-hebrew-is-worlds-oldest-alphabet-474718
  (07/12/2016)

 • Beste Dirk

  Jy is 'n bietjie deurmekaar.

  Veronderstel jy erf iets van 'n familielid waarvan jy net gehoor het. Die prokereur wat die boedel hanteer kry behalwe die oorledene se testament ook 'n kaart en transport van 'n eiedom .

  Die eiedom is nie in Suid-Afrika nie maar in 'n land waarvan jy ook nog net gehoor het,maar waar jyself nog nie was nie.Jy is egter te armgat om soontoe te reis en te gaan kyk hoe dit lyk.

  Die vraag is nou gaan jy die eiedom se beskrywing op die kaart en transport aanvaar,of sê jy vir die prokereur, nee wat ek stel nie belang nie
  want ek glo nie dit wat in die kaart en transport opgeteken is is,buitendien het ek nie die tyd en geld om self te gaan kyk nie.

  As jy nou alles mooi verstaan het,sal jy ook die gelykenis van die saaier verstaan soos dit in Lukas 8 opgeteken is. Hier is dit.

  Wat beteken die verhaal van die saaier?
  11“Laat Ek nou eers vir julle verduidelik hoe julle die verhaal van die boer wat gaan saai het, moet verstaan: Die saad ... Dit is die boodskap oor God se nuwe wêreld.
  12“Die saad wat op die voetpad geval het ... Wel, dit is die mense wat na die boodskap oor God se nuwe wêreld luister, maar hulle steur hulle nie daaraan nie. Die duiwel sorg dat hulle baie gou vergeet wat hulle gehoor het sodat hulle nie tot geloof kom en gered word nie. Net soos die voëls met die saad gedoen het, kom ‘pik’ die duiwel die goeie saad uit hulle gedagtes uit.
  13“Daar het ook saad in die holtes van die groot klippe geval ... Wel, party mense hoor die boodskap van God en is dan baie opgewonde daaroor, maar net vir ’n rukkie. Sodra hulle geloof iets van hulle vra, sodra hulle moet nee sê vir die sonde, is hulle skielik nie meer so opgewonde nie. Dan is hulle sogenaamde nuwe geloof ook daarmee heen.
  14“Ander saad het tussen die doringbosse beland ... Dit is daardie mense wat God se woord aanvaar. Maar kort voor lank word die eise van hierdie wêreld vir hulle belangriker as hulle geloof. Bo en behalwe al hulle bekommernisse, kry die alewige gejaag na geld en plesier dan voorkeur in hulle lewens. Dan het hulle later niks meer tyd of krag oor om vir die Here te werk nie. Al hierdie dinge verdring hulle geloof uit hulle lewens uit.
  15“En dan die saad wat in die goeie grond geval het ... Dit is daardie mense wat die boodskap van God gehoor het en diep daardeur geraak is. Hulle begin dadelik leef soos God dit wil hê. In alles wat hulle sê of doen, borrel hulle geloof eenvoudig uit. Hulle geloof lewer van dan af heeltyd vrugte op.”

 • Beste J Dippenaar,
  Stuur my asseblief meer besonderhede van die ateïstiese wetenskaplikes wat die bestaan van Jesus bewys het. Dit moes die wêreld sekerlik geskud, maar by my verbygegaan het. Ek raai dit is 'n geboortsertifikaat wat aandui dat God sy pa en Maria sy moeder is. Miskien is dit iets wat hy self geskryf het, of dalk dokumente oor sy hofsaak. Die Romeine was noukeurig om alles op te teken. Dalk is dit 'n wetenskaplike verklaring vir die grafte wat tydens sy kruisiging oopgegaan het en die geraamtes op Jerusalem afgestorm het. Of wetenskaplike bewys van hoe hy lewendig kon opgevaar het hemel toe.
  Ek is nuuskierig.

 • Beste FC Boot,
  Jy raak alweer deurmekaar met 'n fiktiewe wêreld van die Bybel en die werklikheid. Hy kan die winde veroorsaak binne die verhaal van die NT, maar hier bestaan hy nie eens nie, behalwe in Christene se drome.

 • God luister nie na sondaars nie, is heeltemal waar. Sonde is 'n teologiese begrip; dus, net gelowiges kan sondig.
  Laat my dink aan my skooldae. Elke Woendagaand voor studie, moes ons koshuiskinders eers kerk toe, want dit was biddag vir reën. St. sewe het verbygegaan; geen reën nie. St. 8 het verbygegaan; geen reën nie. St.9 het verbygegaan; geen reën nie. In matriek moes ons nog so tussen die sondaars sit en luister na die klaagliedere om reën.
  In die koshuisgrond het 'n groot ou blokomboom gestaan. Terwyl ek en my ou vriend, Andries, dit so staan en bewonder, kry hy 'n blink gedagte. Plegtig bal ons ons vuiste voor die ou groot reus en dreig: "Boom, ons wil reën hê," terwyl ons so 'n soort van 'n volkspeletjiewals om die ou grote uitvoer. En dit was ook so. Twee dae later, nog in stiltetyd, was daar net een donderslag, toe stort dit.

 • Jean Oosthuizen

  Raed-na-Gael,

  Jy is verniet verlig. Ek is dieselfde Jean van wie aan die begin gepraat het. Maar jou feite is verkeerd. Geen Jean was nog ooit redakteur van Kerkbode nie. Daar is 'n groot verskil tussen 'n nuusredakteur en 'n redakteur van 'n koerant.

  Wat betref jou kommentaar op die huiswerkies. Jy moet oplet in die klas. Die basiese beginsel van huiswerk is om die opdrag te verstaan. Die eerste vraag se implikasie is tog duidelik. Waarrom praat God net met een volk hoorbaar en waarom nie vandag nog nie. Kom ek help jou met die antwoord. Gode het nog nooit hooorbaar met mense gepraat nie.

  Die tweede vraag snap jy ook nie. Watter soort god sal iemand vir ewig vir straf. Dis die punt. Nie of dit gelowiges of ongelowiges is wat hy tot in alle ewigheid wil straf nie.

  Dieselfde vir punt drie. As God nie die virus stop soos wat die Pous vra nie kan dit net een van twee goed beteken: God is nie in staat om dit te doen nie of God wil dit nie doen nie. Besluit maar self watter een jy kies.

 • Beste Angus
  En steeds struikel jy voort en herhaal dieselfde refrein. Christus bestaan nie, Christus bestaan nie al sê'n ateïs historikus:
  "The arguments of the Jesus Mythicists, on the other hand, require contortions and suppositions that simply do not stand up to Occam's Razor and continually rest on positions that are not accepted by the majority of even non-Christian and Jewish scholars. The proponents of the Jesus Myth hypothesis are almost exclusively amateurs with an ideological axe to grind and their position is and will almost certainly remain on the outer fringe of theories about the origins of Christianity."

  So kom nou 'n slag - jy is so uit die oude doos en is vasgevang in 'n uitgediende denke.

 • Beste Angus,

  So 'n klein vragie aan jou. Sal jy asb 'n geboortesertifikaat van jou voorouers, wat tydens Jesus se tyd geleef het, op LitNet plaas sodat ons almal kan sien dat hul werklik bestaan het.

  As jy nie kan nie sal ek verstaan en dan sal betroubare ooggetuies se opgetekende getuienis voldoende wees.

  Dankie by voorbaat.

 • Beste Angus
  Werklik? Nie volgens https://www.bbvaopenmind.com/en/science/scientific-insights/did-jesus-of-nazareth-actually-exist-the-evidence-says-yes/
  So tussen hakies, wanneer gaan jy leer wat die betekenis van die woord “sonde” is?
  Ingeval jy al weer vergeet het:
  sin (n.)
  Old English synn “moral wrongdoing, injury, mischief, enmity, feud, guilt, crime, offense against God, misdeed," from Proto-Germanic *sundiō “sin” (source also of Old Saxon sundia, Old Frisian sende, Middle Dutch sonde, Dutch zonde, German Sünde “sin, transgression, trespass, offense,” extended forms), probably ultimately “it is true,” i.e. “the sin is real” (compare Gothic sonjis, Old Norse sannr “true”), from PIE *snt-ya-, a collective form from *es-ont- “becoming”, present participle of root *es- “to be”.
  The semantic development is via notion of “to be truly the one (who is guilty),” as in Old Norse phrase verð sannr at “be found guilty of,” and the use of the phrase “it is being” in Hittite confessional formula. The same process probably yielded the Latin word sons (genitive sontis) “guilty, criminal” from present participle of sum, esse “to be, that which is”. Some etymologists believe the Germanic word was an early borrowing directly from the Latin genitive. Also see sooth.
  Sin-eater is attested from 1680s. To live in sin “cohabit without marriage” is from 1838; used earlier in a more general sense. Ice hockey slang sin bin “penalty box” is attested from 1950.
  sin (v.)
  Old English syngian “to commit sin, transgress, err,” from synn (see sin (n.)); the form influenced by the noun. Compare Old Saxon sundion, Old Frisian sendigia, Middle Dutch sondighen, Dutch zondigen, Old High German sunteon, German sündigen “to sin”. Form altered from Middle English sunigen by influence of the noun.
  Kyk na Latyn:
  This is the meaning of sons: sons (Latin)
  Origin & history
  Old present participle from Proto-Indo-European *h₁es-‎, whence sum‎. (Due to vowel reduction, appears as -sēns‎ in derived forms of sum‎.) Thus “he who is it”, “the real person.”, “the guilty one”. Compare English sooth‎, sin‎.
  Adjective
  guilty
  criminal
  Noun
  sōns (genitive sontis) (masc.)
  criminal
  So in kort, almal wat ’n oortreding in daad en gedagte pleeg is sondaars, want oortree hul die wet van God nie oortree hul landswette.

 • Jean,
  Jou antwoord van 5 Mei het nèt nie vir my reg geklink nie en omdat ek nie kon glo dat ek die pot so kon mis sit nie, het ek geGoogle en sien dat jy in 2010, daar rond, 'n onderhoud tydens die Woordfees toegestaan het as die 'gewese nuusredakteur van Kerkbode' waartydens jy toe ook die "martel"-vraag oor 70-80 jariges geopper het. Ek was destyds ontnugter oor die gebeure rondom jou.
  Tien jaar later bring jou ook nou op daardie "martelings" drumpel. Miskien moet jy dit ernstig oorweeg om te gaan sit en jou uitkyk op die Christelike geloof "stap vir stap" oordink, want dit is duidelik dat jy 'n renons in die Christus van die Bybel het. Indien ek reg onthou, het jy onder die invloed van die Nuwe Hervorming gekom en ook dat jy robuust met jou kritici omgegaan het. Indien my geheue my ernstig in die steek laat, aanvaar dan my apologie.
  My standpunte is diep geanker in die Christelike (Bybelse) geloof. Moenie een vir oomblik dink dat ek jou probeer evangeliseer nie, ver daarvandaan - jy weet die keuse rus by jou en volgens aanduidings het jy dit alreeds uitgeoefen.
  Ek en my vrou het Paas Vrydag, met die inperking en my kerk toegesluit, my DVD, Passion of the Christ, ingesit en was weereens tot ootmoed geruk. Paas Sondag was Risen se beurt - die naarstigtelike gesoek na die liggaam.
  Mooi bly
  Raed-na-Gael.

 • Beste FC Boot
  Jy gryp nou na elke strooitjie gras om jou standpunt te red. Hier gryp jy sowaar na twak wat ’n sogenaamde ateïs verkondig, want dit pas jou argument. Wat meer is, die spul twak wat hy verkondig, is nou sommer vir jou ook ’n bewys dat Christus ’n historiese figuur is.
  Die Christen se wapen is Occam se lem, maar ook net wanneer dit hulle pas. Dit kies die weg van die minste weerstand en dit wat die eenvoudigste is. Jou ateïs gebruik dit so:
  Vraag: Het Jesus werklik bestaan?
  Christen se antwoord: Ja, want baie mense glo dit en die Bybel sê so. (Die maklikste antwoord.)
  Ateïs se antwoord: Nee, want daar is tot dusver geen bewyse voor nie. Om dit te kan bewys moet in argiewe, biblioteke, rondgesoek word. Argeologiese opgrawings moet gedoen word, en historiese werke moet gefynkam word vir kruisverwysings. (Moeilike soektog.)
  Occam sê: sit maar agteroor en kies die maklikste. Dis wat die Christen met alle vraagstukke doen, maar ook net as dit hom pas. Met die geboorte van Christus, bv., bly hy ver weg van Occam. Christus is nie natuurlik gebore soos elke ander mens nie (die maklike keuse); nee, hy is uit ’n maagd gebore en God het haar bevrug. (Bleddie onmoontlik, sou Occam gesê het)
  Jou ateïs kan onmoontlik nie ’n ateïs wees as hy in Christus glo nie. Ek dink hy’s ’n bollieteïs.

 • FC Boot,
  Nou het ek alles gehoor. Die godlose Chinese is uiters nalatig in hulle laboratoriums en as gevolg daarvan word tientalle (dalk honderde?) Christene op 'n Angus Buchan-saamtrek in Bloemfontein met die COVID-virus besmet. En God doen niks om te keer nie, want daai arme mense moet "die gevolge dra van die mens se optrede..."
  Jy kan mos nie ernstig opgeneem word nie?
  So terloops, jou antwoord op my vraag ivm die transportakte is soos die sprokies van Grimm. Nie meer vir vandag se kinders nie, laat staan nog die grootmense.

 • Beste FC Boot
  Miskien moet jy iemand vra om jou te help lees. Ek het nie gevra vir iemand wat vandag lewe se voorouers van eeue gelede se geboortesertifikate nie. Ek het gevra vir bewyse dat Christus bestaan het, soos bv. ’n geboortesertifikaat, of ’n stuk wat hy geskryf het, of enigiets.
  Ek vertrou nie die “betroubare” ooggetuies van jou nie, veral as hulle vir my vertel hulle het gesien hoe iemand dooies opwek, water in wyn verander en op water loop nie. Ook nie as hulle vir my vertel hoe hierdie persoon weer lewendig geword het nadat hy gesterf het, en sommer so met klere en al opgevaar het na die hemel nie. Nee, sulke twak vat ek met ’n groot knippie sout.
  Praat van de oude doos? Die Christendom is uit de baie oude doos. Christene lees ’n boek wat eeue gelede geskryf is toe mense nog in grotte en kameel veltente gebly het. Ateïsme het maar redelik onlangs sy kop uitgesteek toe mense vir hulleself begin dink het, ipv dat die kerk dit vir hulle gedoen het. Godsdiens (Religion) is besig om te kwyn in hierdie moderne eeu waarin ons leef, en kerke loop leeg. Dit is dus Teologie wat ’n “uitgediende denke” is. Sou Teologie en alles wat dit tot stand gebring het, oornag moet verdwyn, sal die wêreld dit skaars agterkom. As Wetenskap moet verdwyn, sit die mensdom more almal in grotte. Ons sal nie eens messe hê om vir ons kameel veltente te maak nie.

 • Angus, dit was op FB. Ek is ongelukkig nie n intellektueel nie en het nie die vermoë om die betrokke skrywers se name te onthou nie. As jy my beskeie mening gelees het, sal jy daaruit kan aflei ek wil nie by argumente/redenasies betrokke raak en op almal wat nie met my saamstem reageer nie. Hulle ook aanvat en deur redenasies te probeer oortuig van my siening nie. Ek gun jou jou standpunte en menings. Moet dit net nie in my keelgat probeer afdruk nie.

 • Jean Oosthuizen

  FC Boot jy sê ek moet vir jou een goeie rede gee waarom God die virus moet stop. Ek kan vir jou talle redes gee waaraan ek kan dink maar aangesien jy slegs een rede vra volstaan ek dan met een. Omdat God dit beloof.

  Mar 11: 24 Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry.

 • Beste J Dippenaar, ek het niks in jou keelgat probeer afdruk nie. Jy's die een wat in ander se keelgatte wou afdwing dat ateïs/wetenskaplikes bewys het dat Christus bestaan het. As jy iets hier beweer, moet jy uithaal en wys.

 • Jou antwoord spreek vanself. Jy het nie my skrywe ordentlik gelees nie. Mag jy geseënd wees. Die end.

 • Beste Jean
  Dit is nou ’n lekker verdraaiïng van die Evangelie.
  Dit kom net na die skoonmaak van die tempel en die dood van die vyeboom. Dit gaan oor die verheerliking van die een wat Jesus gestuur het en nie oor wat mense in hul geloof kan vermag nie.
  Jy moet dus jou vertroue in God stel dat alles wat gebeur en wat God laat gebeur net om een ding draai en dit is die Naam en almag van God en nie die mens nie.
  Jy kan dus soveel Bybelversies as wat jy wil uit konteks aanhaal maar dit gaan oor die Een wat regtig die gesag gee om dinge te laat gebeur en nie oor jou of die Jode se godsdienstige leiers nie wat Jesus en sy volgelinge met foutiewe afleidings en aanhaal van Bybelversies uit konteks ,op ’n dwaalspoor probeer plaas.

 • Jean Oosthuizen

  Die les wat jy hier aanbied is ‘n tipe sirkel-redenasie. Jou fundamentele argument is dat die onsienbare werklikheid nie bestaan nie omrede ons dit nie kan sien nie. Die voorbeelde wat jy noem van valshede in die Bybel is alleen relevant indien die aanname gemaak word dat die uiteindelike werklikheid alleen bestaan uit dit wat ons sintuiglik kan waarneem. Ek sou argumenteer dat ons ook hier ‘n skeptiese posisie moet inneem want hierdie siening berus op die “geloof” dat ons sintuie akkuraat en volledig waarneem.

  Die wetenskaplike metode wat jy gebruik om Christene se geloof verdag te maak, kan ook gebruik word om ons skepties oor die wetenskap te maak. Die “eksperiment” van die geskiedenis leer ons immers dat wetenskaplike gevolgtrekking nie gelykgestel kan word aan waarheid nie want dit is in konstante fluktuasie. Dit is bloot aannames wat bewys word en wat weer verkeerd bewys sal word. Gevolglik is geloof en wetenskap nie sovêr van mekaar verwyderd soos jy mag dink nie.

  Nietemin het ek jou artikel geniet en is dit belangrik om oor hierdie sake te reflekteer.

 • Regtig Dirk Rigter
  Voordat jy nou weer iets skryf sal ek jou aanraai om die volgende na te slaan:

  Business Today: The Wuhan Institute of Virology is believed to have conducted Coronavirus experiments on mammals captured from the caves of Yunnan, China, with the US money. Last Updated: April 13, 2020 | 12:05 IST

  In die Global Times sal jy ook, “Real-time update on coronavirus outbreak”, kry.
  As jy nou verder belang gestel het sal jy ook al kennis geneem het dat van die Sjinese labatoriums hul afval in riole stort en nadat hul klaar op diere hul proewe uitgevoer het, en die weer aan vleismarkte verkoop.

  Ook hoe daar Sjinese is wat miljoene uit onwettige mediese afvalverwydering verdien het en sommige nadat hul gevang is, en in die tronk beland het.

  As jy nou verder belanggestel het, sal jy ook weet dat Sjinese maatskappye reeds aandele in Europa se grootste hawes bekom het en reeds kennis geneem het van die: https://www.nytimes.com/2018/06/25/world/asia/china-sri-lanka-port.html

  Jy sien die Sjinese gee graag lenings en as jy soos Siri Lanka nie kan betaal nie, dan neem hul oor en teken ’n 99-jaar-huurkontrak. So begin Sjina stadig maar seker in- en uitvoere wêreldwyd beheer. Nou lyk dit vir my die ANC-regering is hul volgende slagoffer.

  Duidelik het jy geen benul van die doel van ’n transportakte, byvoorbeeld, nie, want jy het blykbaar nie gelees wat Jesus in Johannes 14 aan sy dissipels sê nie.

 • Beste Angus
  Jy is nie mooi by nie, soos gewoonlik. Die les is moenie vir bewyse, soos geboortesertifikate vra, as jyself nie aan dit kan voldoen nie. Jy kan natuurlik altyd redeneer dat jou bestaan ’n bewys is dat jou voorouers bestaan het.
  Maar dit is ook nie die doel nie. Dit gaan oor betroubare getuies. Jy mag natuurlik terugkom en beweer dat die dissipels nie bestaan het nie.
  Jy klink by die dag meer na ’n mens wat rondspartel en dan die belaglike bewering maak van: Ateïsme het maar redelik onlangs sy kop uitgesteek toe mense vir hulleself begin dink het, ipv dat die kerk dit vir hulle gedoen het. Waar kom jy aan die twak? Galileo Galilei het eers ingeskryf vir priesterskap en daarna medies begin studeer, wat hy nie voltooi het nie.
  In 1592 gaan hy vir ’n beter salaris na die universiteit van Padua. Dit is hier waar sy werk met ’n teleskoop begin en die grondslag sou lê wat hom in botsing met die kerk sou bring.
  Jy moet eers dink voordat jy sulke onsinnige opmerkings soos die aangehaal maak.

 • Beste FC Boot, jy het jou eie skakel hierbo nie gelees nie (2020-05-07). Die opskrif daarvan sê daar is bewyse vir die bestaan van Jesus, maar lees verder en jy sal sien die teks bewys die teendeel.
  Oor sonde: jy gee vir my die semantiese betekenis van die woord met jou ellelange aanhaling uit ’n woordeboek. Daarmee stem ek saam. Die begrip “sonde” is egter ’n religieuse konstruk. Dit is die hooftema van elke liewe geloof op deeske aardbol. Elke Sondag preek elke dominee daarteen en hoe God die sonde straf. Ek dink dis in Hebreërs waar daar al gepraat word van vergifnis van hierdie dinge, en in die NT kan jy lees van hoe jy met omkoopgeskenke vergifnis van jou sondes kan kry. Maar alle gelowe het te make met sonde en hoe dit gestraf word. Dis net aardbewings, orkane, virusse, siektes, tsunamis, pokke, die dood, die wêreld oor soos die gode die mensdom looi. Die hele Bybel het te make met sonde, sondaars, sondeskuld, sondvloed, sondeoffers en wat nog meer. Die mens is glo ook nog in sonde gebore.
  Geen regte of landdros sal jou straf as jy bv. ’n bokkie in sy ma se melk kook nie, behalwe die god van die Bybel, want dis glo sonde. Sou Suid-Afika ’n godsdiensstaat word, is dit anders. Dan moet jy die opperwese lief hê met jou hele hart, of dis ikabod met met jou. Ateïste sal dan weer baie diep in hulle kassies moet wegkruip.
  Sonde is dus ’n godsdienstige begrip en word deur ’n god gestraf. Ateïste kan nie sondig nie, maar alleenlik die wette van die land oortee. Die Christen sal bv. COVID-19 sien as ’n straf van God, terwyl die ateïs dit alleenlik sien as ’n virus wat die menslike selle binnedring en ’n siekte veroorsaak. Die gelowige Christen sal dus tot God bid vir genesing, terwyl die ateïs nie sal bid nie, maar mediese hulp sal soek.

 • Barend van der Merwe

  Is dit nie opvallend hoe die Bybel weinig probleme oplos nie? Elkeen kan hom aanhaal en aanwend soos hy smaak. Dis hoekom daar duisende denominasies is, elk met ’n ander roete na die pearly gates toe. Vir my miskien die opvallendste is hierdie drie-eenheid-konsep, waarvan die kerk praat, maar waaroor die Bybel opvallend stil is.

 • Beste FC Boot, laat ek dan vir jou die saak anders stel; miskien sal jy dalk dan verstaan.
  Om te bewys dat iemand bestaan het, moes hy enige spore nagelaat het: iets wat hy self geskryf het en onderteken het, miskien ’n dokument van ’n hofsaak waarin hy betrokke was, miskien ’n geboorte- of doopsertifikaat, miskien ’n graf met sy naam op, miskien ’n kledingstuk wat wetenskaplikes met moderne toetse ondersoek het en bevestig het dat dit aan die persoon behoort het. (Baie kerke het stukkies hout wat volgens hulle van die kruis af kom, maar Calvyn het al gesê as jy alles bymekaar sit, sal jy skepe vol hout hê).
  Daar is mense wat gelewe het in die tyd van die sogenaamde Jesus wat sulke spore nagelaat het, en as historiese figure bekend staan, bv Julius Caesar. Jesus het egter spoorloos, met klere en al opgevaar na die hemel.
  Ek moet aan niks voldoen om te bewys of Jesus bestaan of nie bestaan het nie? Hoe werk jou kop dan? Ek kan wel bewys dat ek voorouers gehad het. As dit nie so was nie, kon ek nie bestaan nie.
  As jy rondspartel, moet jy dit nie op my probeer afskuif nie. Galileo Galilei was in der ewigheid nooit ’n ateïs nie. In sy tyd is mense verbrand en vermoor as hulle dit net durf waag het om te beweer dat Jesus nie God is nie. Galilei is as ketter verklaar deur die kerk vir sy heliosentriese teorie wat die geosentriese teorie van die kerk verkeerd bewys het. Hy sou gebrand het, was dit nie vir een van die priesters wat hom gered het nie, maar ateïs was hy nooit ooit nie.
  O, jy dink dit onsinnig van my om te beweer dat ateïsme eers onlangs sy kop uitgesteek het toe mense vir hulleself begin dink het, ipv dat die kerk vir hulle dink? Kom ons kyk daarna.
  Vir eeue lank was alle mense gelowiges. Veral na die Eerste Konsilie van Nicea is mense brandstapel toe gestuur, as dit net effens lyk dat hulle nie soos die kerk dink nie. Dit is eers in die 18de eeu veral na die verskyning van Darwin se “Origin of Species”, dat die mens bevry geraak het aan die kettings van die geloof, en vir hulleself begin dink het. Die Bybel is al meer deur denkers bevraagteken. Die Bybel is verkeerd bewys deur die wetenskap. Kreasioniste het probeer red deur eers te sê as die wetenskap iets bewys en dit strook nie met die Bybel nie, dan is die wetenskap verkeerd. Daarna het hulle die idee van Intelligent Design begin verkondig en kry jy teoloë wat naarstiglik probeer om die Bybel met die wetenskap te versoen.
  Jy sien Boot, ek is nie deurmekaar nie, ek skryf nie onsinnige goed nie, ek is nie so onnosel as wat jy my dit toewens nie; as ek iets skryf dan kan ek dit deur bewyse steun. Doen asseblief dieselfde.

 • Beste Angus
  In watter “comic book” het jy gelees: “In die NT kan jy lees van hoe jy met omkoopgeskenke vergifnis van jou sondes kan kry” dit staan beslis nie in die Bybel nie. Kwoteer die Bybelvers asb.
  Jy dwaal verder met: “Ateïste kan nie sondig nie, maar alleenlik die wette van die land oortree.” Om te “sondig” is om skuldig te wees aan ’n oortreding, ’n begrip wat die antieke Egiptenare alreeds onder die knie gehad het en ’n invloed op die Israeliete en veral Moses uitgeoefen het.
  Kyk na die volgende:
  Transgressions Against Mankind
  1. I have not committed murder, neither have I bid any one to slay on my behalf;
  2. I have not committed rape, neither have I forced any one to commit fornication;
  3. I have not avenged myself, nor have I burned with rage;
  4. I have not caused terror, nor have I worked affliction;
  5. I have caused none to feel pain, nor have I worked grief;
  6. I have done neither harm nor ill, nor I have caused misery;
  7. I have done no hurt to man, nor have I wrought harm to beasts;
  8. I have made none to weep;
  9. I have had no knowledge of evil, neither have I acted wickedly, nor have I wronged the people;
  10. I have not stolen, neither have I taken that which does not belong to me, nor that which belongs to another, nor have I taken from the orchards, nor snatched the milk from the mouth of the babe;
  11. I have not defrauded, neither I have added to the weight of the balance, nor have I made light the weight in the scales;
  12. I have not laid waste the plowed land, nor trampled down the fields;
  13. I have not driven the cattle from their pastures, nor have I deprived any of that which was rightfully theirs;
  14. I have accused no man falsely, nor have I supported any false accusation;
  15. I have spoken no lies, neither have I spoken falsely to the hurt of another;
  16. I have never uttered fiery words, nor have I stirred up strife;
  17. I have not acted guilefully, neither have I dealt deceitfully, nor spoken to deceive to the hurt another;
  18. I have not spoken scornfully, nor have I set my lips in motion against any man;
  19. I have not been an eavesdropper;
  20. I have not stopped my ears against the words of Right and Truth;
  21. I have not judged hastily, nor have I judged harshly;
  22. I have committed no crime in the place of Right and Truth;
  23. I have caused no wrong to be done to the servant by his master;
  24. I have not been angry without cause;
  25. I have not turned back water at its springtide, nor stemmed the flow of running water;
  26. I have not broken the channel of a running water;
  27. I have never fouled the water, nor have I polluted the land.
  Sins
  28. I have not cursed nor despised God, nor have I done that which God does abominate;
  29. I have not vexed or angered God;
  30. I have not robbed God, nor have I filched that which has been offered in the temples;
  31. I have not added unto nor have I diminished the offerings which are due;
  32. I have not purloined the cakes of the gods;
  33. I have not carried away the offerings made unto the blessed dead;
  34. I have not disregarded the season for the offerings which are appointed;
  35. I have not turned away the cattle set apart for sacrifice;
  36. I have not thwarted the processions of the god;
  37. I have not slaughtered with evil intent the cattle of the god;
  Personal Transgressions
  38. I have not acted guilefully nor have I acted in insolence;
  39. I have not been overly proud, nor have I behaved myself with arrogance;
  40. I have never magnified my condition beyond what was fitting;
  41. Each day have I labored more than was required of me;
  42. My name has not come forth to the boat of the Prince
  Dit is almal oortredings-dus “sondes” – en daarom oortree “sondig” alle mense, dus ook ateïste.
  Daarom staan daar in Romeine 3 die volgende:
  “Almal is sondaars.”
  9. Wat dan? Help dit regtig om ’n Jood te wees? Nee, glad nie. Ek het mos vroeër al gesê dat ons almal in die greep van die sonde vasgevang is, of ons nou Jode is of nie.
  10. Die Bybel stel dit baie duidelik: “Niemand op aarde leef reg nie, niemand nie,”
  11. Niemand probeer om volgens God se wil te leef nie.
  12. Almal het die spoor byster geraak. Hulle het in sonde verval. Niemand doen goed nie, nie ’n enkele een nie.
  13. Hulle kele is ’n oop deur na die doderyk toe. Hulle tonge is vol bedrog. Hulle lippe is vol van die dodelikste gif.
  14. Elke woord wat hulle sê, is gelaai met bitterheid. Hulle vloek links en regs.
  15. Hulle kan nie voorbly om mekaar dood te maak nie.
  16. Agter hulle lê ’n spoor van vernietiging en ellende.
  17. Hulle weet nie wat dit beteken om in vrede met ander mense te leef nie.
  18. Hulle het geen eerbied vir God nie.”
  19. Ons weet dat alles wat Moses in die wet gesê het, spesifiek vir mense bedoel is wat onder die gesag van die wet staan. Daarom moet ons stilbly en ophou om so maklik die vinger na ander te wys. Ons almal staan skuldig voor God.
  20. Ons wat Jode is moenie dink dat God ons sal vryspreek as ons sy wet probeer gehoorsaam nie. Al wat die wet kan doen, is om vir ons te wys wat sonde is, maar dit help ons glad nie om op te hou verkeerde dinge doen nie."
  Christus het vir al ons oortredings gesterf en dit sluit ook oortredings van landswette in, want die regeermag kom van God. Gaan lees weer die skeppingsverhale in Genesis.

 • Beste Angus
  Nou raak jy nog meer absurd.
  Daar word bv beraam dat oor die 4 miljoen mense wêreldwyd sonder ’n spoor verdwyn het. Niks van hulle kon opgespoor word nie, mense het geweet van hul bestaan en dit is al.
  Jy is besig om jouself vas te redeneer. Jy skryf: “Galileo Galilei was in der ewigheid nooit ’n ateïs nie.” Regso maar hy was ’n groot denker en dit bots met jou skrywe, waarin jy beweer dat net ateïste vir hulself begin dink het en dat die res toegelaat het dat die kerk voor hul dink.
  Nog ’n absurditeit van jou: “Vir eeue lank was alle mense gelowiges. As dit so was, was sendingwerk onnodig.”
  Nog ’n twak storie van jou kant: “Die Bybel is verkeerd bewys deur die wetenskap.”
  Inteendeel, wat dit aanbetref is die Bybel en die wetenskap twee kante van dieselfde muntstuk. Aan die eenkant die Bybel wat die oorsaak agter die ontstaan van heelal en alles wat daarin is onthul, dus die Wie en aan die anderkant die wetenskap wat ontdek hoe die Wie te werk gegaan het.
  Onthou nou intelligensie is ’n menslike en nie ’n goddelike begrip nie. Is dit verder jou aanname dat die dissipels het nie bestaan nie en slegs die verbeeldingsvlugte van skrywers is?
  Jou probleem is dat Christen wetenskaplikes ateïste van hul grootste argument teen wat in die Bybel staan ontneem, nl. dat evolusie die Bybel verkeerd bewys. Die Bybel kan nie gebruik word om evolusie as waar of as onwaar te maak.
  Jy kan ook nie evolusie inspan om die Bybel as onwaar af te maak omdat jy eenvoudig nie verstaan wat nou eintlik in die skeppingsverhale geopenbaar word.
  Toe die Jode in Ballingskap die eerste skeppingsverhaal vertel vertel hulle: NIV 1
  27. “So God created mankind in his own image,
  in the image of God he created them;
  male and female he created them.”
  Later kom die tweede skeppingsverhaal by. Hierdie verhaal begin op October 7, 3761:
  “The beginning date of the Hebrew calendar, according to scholar Rabbi Yossi ben Halafta, a 2nd century Rabbi. Adam & Eve created (Year 1 of Jewish calendar).”
  Dit is dan ook die grondslag van die 6 000 jaar oue wêreld en ontstaan van die mens. Dit is verkeerd omdat daar is stede ouer as dit. Dit is die begin van die geskiedenis van die uitverkore volk en daarom is daar ’n ellelange geboorte register. Dit is ook die begin van God se verhouding met sy uitverkore volk waaruit die wêreld se Verlosser gebore sal word en sy belofte aan Abram vervul word.
  Daar was reeds ander mense en dit stel Kain na die moord op sy broer Abel instaat om hom in Nod te vestig en ’n nuwe lewe te begin, terwyl hy die versekering kry dat niemand hom sal straf vir die moord van sy broer.
  Jy sien dus dat alles nie so eenvoudig is as wat dit op die oog af voorkom nie. Gaan nie eers op jou snert op ander rubrieke reageer nie.

 • Beste Barend
  Die Bybel sê bid en vir jou sal gegee word. Bid jy vir iets, gee God dit, of Hy gee dit glad nie. Daar is nog ’n moontlikheid; hy gee dit oor ’n dag of ’n maand of oor tien jaar, of oor 100 jaar.

 • FC Boot,
  Jy maak jakkalsdraaie, maar antwoord nie my vraag nie. Ek vra: As godlose Sjinese die Coronavirus in China “gemaak” het, hoekom kry tientalle Christene op ’n Angus Buchan-saamtrek in Bloenfontien die virus onder lede en God laat dit toe?
  Komaan. Eenvoudige kort sin antwoord.

 • Beste Dirk
  Jy lees maar verstaan nie. Die evangelie, die goeie boodskap, gaan nie oor die redding van die verganklike liggaamlike nie maar oor die onverganklike waarna verwys word in gewone taal as die siel.

  In Markus 8 ou vertaling vra Jesus:37Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel?

  Die mens kan 'n onderskeid tussen goed en kwaad tref.'n Dier nie. Die mens weet wat skadelik maar steur hom nie aan waarskuwings nie en verwoes die planeet en die natuur waaruit die mens onstaan het.

  Wanneer Sjinese wetenskaplikes dan diere waar op proefnemings gedoen is weer aan vleismarkte beskikbaar stel of afval in riole stort, dan stel hul die mensdom in gevaar en gelowiges en ongelowiges word slagoffers.

  Jy kan gerus https://www.theguardian.com/world/2020/feb/06/whistleblower-chinese-doctor-dies-from-coronavirus lees. Jy sal sien hoe Sjinese owerhede sy mond gesnoer het en hoe hy uiteindelik 'n slagoffer geword het van die virus waarteen hy gewaarsku het.

 • Beste Angus
  Nog 'n verdraaing deur 'n ateïs wat net nie sy sin kan kry nie. Word jy nie al moeg nie?
  Wat staan daar nou eintlik?
  Mat 7
  Dit help as jy bid, want God hoor.
  "7“Julle moet nooit moeg word om te bid nie. Vra en God sal vir julle gee. Soek en julle sal kry. Klop aan God se hemelse deur en Hy sal vir julle kom oopmaak.
  8Want elkeen wat vra, ontvang; elkeen wat soek, kry, en elkeen wat klop, tref uiteindelik ’n oop hemelse deur aan.
  9“Jou hemelse Vader wil net die beste dinge vir jou gee. As jy ’n pa is, behoort jy dit goed te verstaan. Jy wil mos graag net goeie dinge vir jou kinders gee, nie waar nie?
  10As jou kind vir jou ’n stukkie brood kom vra om te eet, sal jy tog nie vir hom ’n klip gee nie. Jy sal ook nie vir hom iets slegs soos ’n slang gee as hy vis wil hê om te eet nie. Nou ja, God maak ook nie so met sy kinders nie.
  11As julle klomp slegte mense net goeie dinge vir julle eie kinders gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader dit dan nie doen nie? Ek verseker julle: Hy sal net die beste dinge gee vir diegene wat Hom daarvoor vra.”
  j
  Die hemel is selfs vir julle ateïste oop as ulle Christus soek en nie verwerp nie. Dit help as jy daaroor bid, want God hoor.

 • Hier gaan dit alweer. Iemand wat aan verwaandheidwaansin lei, 'n oomblik beleef om 'n "intelligente gesprek" te uit lok. Om aan God, Sy bestaan, wat in Sy Boek (Bybel) te staan en Sy voorskrifte (riglyne) te glo, het jy nie die werenskaplike argeologiese en ander bewyse nodig nie. Die anti-christe, ongelowiges, heidene, atiëste en andere wat nie glo nie, is vêr te slim om aan spoke te glo. Om aan die lewende jaloerse, wrede onverskillige God, volgens die ongelowiges te glo, is 'n maklike keuse. Jy word nie gedwing, gemartel geboelie of gedreig nie. Jy word uitverkies en jy het die keuse gegee, ja of nee. Niemand het gesê, dit is alles maanskyn en rose om 'n gelowige te wees nie. Dit kos harde werk en volharding. Een van die struikelblokke en irretasies op die gelowige se pad is die alewige gesanik en gekerm van die ongelowige wat soekend is en die basiese en eenvoudigste besluit kan maak. Sterkte vir die mense. Die persoon wat nie glo dat Jesus Christus aan die kruis gesterf het vir ons as sondaars nie, moet nie besluit om eendag tot sterwe te kom nie. Vasbyt min dae.

 • Beste FC Boot,
  Wat jy vir my sê is dat Jesus ook spoorloos verdwyn het soos die vier miljoen mense waarvan jy praat? Dit pas my: good riddance! koebaai!
  Ai, toggie! Ek sukkel om jou iets te laat begryp. Is jy so dom, of maak jy of jy dom onnosel is? (Sien, ek het by jou en ander Christene geleer om die persoon met wie ek redeneer, sleg te sê.) Galilei en Copernicus was maar enkeles en hulle werk was in stryd teen enkele leerstellinge van die kerk, in hierdie geval die geosentriese planetestelsel. Daar is ook heelwat ander. Ek dink aan die Ariërs wat vermoor is omdat hulle weer beweer het dat Jesus nie 'n god is nie, terwyl die Bybel tog duidelik sê dat God sy vader is, en die maagd, Maria, sy ma. Hy moet dus God wees.
  Ek praat van 'n hele ateïstiese beweging wat skepties teenoor die Bybel gestaan het, en alles daarin bevraagteken het. Dit was veral na die verskyning van Darwin se werk "Origin of Species". (Skaf vir jou die boek aan. Daarna lees jy Richard Dawkins se werke, sodat jy ook verlig kan raak, en nie meer so in die duister rondkrabbel nie). Hierdie wetenskaplikes en ander bewys die Bybel verkeerd. Gaan lees en word wys. Dis nie ek wat dit sê nie, dis die wetenskap wat alles in die Bybel verkeerd bewys, vanaf sesdaeskepping verby ribbebene, slange en bome wat praat, soutpilare, Noag en sy skippie, tot anderkant uit met Jesus wat sommer so met klere en al wegvlieg hemel toe.
  Die eintlike stryd het plaasgevind tussen skepping en evolusie, maar is jy werklik onbewus daarvan? Dominees het nog gepreek teen die evolusie wat van die Duiwel afkomstig is.
  Volgens die Bybel, is die aarde die middelpunt van die heelal, en die mens die kroon van God se skepping. So het die mense geglo. Toe kom Copernicus en Galilei en bewys die aarde is nie die middelpunt nie. Daarna volg Darwin en haal die mens nog verder van sy troon af deur sy evolusieteorie wat sê die mens is ook maar 'n aap. Kerkgeleerdes en gelowiges het daaronder verstaan dat die evolusieteorie beweer mense stam van ape af. Tot vandag toe nog verstaan baie die teorie so.
  Ek weet jy spartel hard om te bewys dat die Bybel en die wetenskap mekaar nie weerspreek nie, en ek stem saam. Dit is egter net waar as die Bybel 'n sprokiesboek is. Sodra jy wil bewys dat alles in die Bybel ware gebeurtenisse is, dan bots dit met die wetenskap.
  Wat sesduisendjaaraarde, en Kain met die saak uit te waaie het en al die ander klomp snert waaroor jy kerm, sal net jy weet. Of het jy dalk so 'n knertsie witblits êrens op die swartmark bekom wat jou brein aantas? (By jou geleer slegsê!)

 • Beste FC Boot,
  Die comic book waarin ek gelees het, is die Ou Testament. (Ek het per ongluk NT getik. Ek begaan nie dikwels sulke foute nie.) Daarin het ek gelees dat almal in sonde ontvang en gebore is, en feitlik elke karakter in die OT bely sy sonde. Die primitiewe mens het al sy sonde voor vergifnis gevra by die gode met altare en offerhandes. Dit kom ook in die Bybel voor. In Esra 6 word beskrywe hoe daar honderd bulle, 200 ramme, en 400 lammers geoffer is met die inwyding van die tempel. By dit is toe twaalf bokramme as SONDEOFFER geoffer. In Levitikus 7:37? lees jy van skuld- en sondeoffers wat sondige mens moet betaal vir hulle sondes en om God se goeie boekies te bly. God vereis dit van hulle. Hy soek ook bloed, nie vrugte nie. Verder kan jy maar self soek; daar is nog goed soos sondebokke en sondeofferbulle.
  Natuurlik sal daar in die Bybel staan almal is sondaars, want die Bybel is 'n religieuse boek en sonde is 'n religieuse konstruk. Dis die Bybel wat sê sonde het deur Adam gekom in die wêreld gekom. Adam is 'n Bybelse karakter en daarom is sonde 'n religieuse begrip.
  Landswette is nie daar om sondes uit te wys, soos jy in jou wysheid beweer nie. Dis die dominee se werk.
  Hoe jy ookal spartel, ek is aan jou God niks verskuldig nie. Die god van die Bybel hoort by Aspoestertjie Goue Lokkies.

 • Ek sien nou eers Christus het vir vir ons oortredings gesterf, ook landswette. Ek het in Maart 'n landswet oortree. Ek het 180km p.u. gery in 'n 120 k.p.u.-sone. Nogal 'n kwaai boete, maar as Jesus vir my oortreding gesterf het, dan is ek mos skotvry.
  Jippee!

 • Beste Angus,

  Wat moet 'n mens met jou maak? Jy is of moedswillig of plainweg dom.

  Wanneer jy voor die groot regter uiteindelik jou verskyning maak en jy Christus as jou enigste Verlosser en Saligmaker aangeneem het, dan verdwyn al jou oortredings.

  Het nie een van jou 23 Bybels Jesaja 1 in nie, waar daar geskryf is:

  16Gaan kry eers julle lewens reg. Hou op om al hierdie verkeerde goed te doen. Los die slegte goed waarmee julle besig is!

  17Leer eerder hoe om weer goed te doen en sorg dat mense billik en onpartydig behandel word. Help dié wat misbruik word en beskerm die regte van dié wat nie vir hulleself kan sorg en nie al die geleenthede in die lewe het nie.

  18Kom ons handel dié saak nou af, sê die Here. Dit maak nie saak hoe diep die vlekke van julle sonde is nie, Ek kan dit skoonmaak. Al was julle bloedrooi gevlek van die sonde, kan Ek dit wegwas en julle so wit laat word soos sneeu wat nounet geval het. Selfs al is die vlekke van julle sonde purperrooi, sal Ek julle skoonmaak sodat julle so wit soos splinternuwe wol sal lyk.

  19As julle na My wil luister en My toelaat om julle te help, sal julle ’n goeie bestaan in hierdie land kan maak.

  Wat jou 180 kpu-oortreding betref ‒ dit is blootweg misdadig. As hul jou die volgende keer wel vang hoop ek hul gooi die sleutel weg en sluit jou lank toe, want jy is 'n gevaar op die pad vir my en ander bestuurders.

 • FC Boot,

  Jy skiet jouself in die voet ‒ die uitverkore volk word geskep en van die tweede generasie word die bloed verdun met die van ongelowiges? Nie sommer nie!

  'n Almagtige, alomteenwoordige en DRIE-ENIGE GOD skep die aarde (dit staan tog ook daar?) ‒ maar nie die ander mense nie?

  En hy weet voor die skepping van die mens die heilige gees en die verlosser gaan nodig wees???

  Wat 'n vermorsing van sy tyd!

  Voorspoed

 • Wat ek nie verstaan nie, is hoekom goeie ouens soos ek en Jean in die vagevuur sal beland, net omdat ons nie "ons harte vir Jesus gegee het" en nie aanvaar "dat hy vir ons sondes gesterf het" nie.

 • Barend van der Merwe

  My nefie sê my oom sê dat die Afrikaanse Bybel verkeerd vertaal is. Hy sê dat RUACH nie die "Heilige Gees" is nie. Hy sê daar is nie so iets soos God-Drie-enig nie. Hy sê dit staan nie in die Bybel nie. Hy sê die Jode glo tot vandag toe nie dat RUACH die Heilige Gees beteken nie.

 • Beste Willem
  Jy is deurmekaar en verwar. Daar is net uitverkore volk in die ou testament en dit is hulle wie se geskiedenis in die ou testament opgeteken is. Natuurlik vermeng die volk, die Wyse Koning Salomo se nageslag is nog te vinde in Afrika.

  Dit is tog duidelik uit :NIV Gen 1.27 "So God created mankind in his own image, in the image of God he created them; male and female he created them."

  Dit is wat die Joodse bannelinge die Babiloniers leer.Kyk nou mooi na die Joodse tydlyn:
  October 7, 3761: The beginning date of the Hebrew calendar, according to scholar Rabbi Yossi ben Halafta, a 2nd century Rabbi. Adam & Eve created (Year 1 of Jewish calendar).
  Dit is die mense waaruit die uitverkore volk sou onstaan en die Verlosser
  gebore sou word.
  Dit moet vir enige mens duidelik wees dat alle mense nie uit Adam en Eva kon ontstaan het nie, want daar is stede wat bewoon is veel ouer as 6000 jar en hulle is bewoon deur die mense waarna in die NIV aanhaling verwys word.

 • Beste Barend
  Sê die Oom moet hy moet Johannes 14 weer aandag lees.Daar staan:Jesus sê:
  16“Ek sal met die Vader praat. Hy sal vir julle ’n spesiale Helper stuur. Hierdie Helper ken net een pad en dit is die pad van die waarheid. 17Ek praat natuurlik van die Heilige Gees. Die Gees sal julle nooit alleen los nie, maar oral by julle wees. Julle sal gou die Gees in julle lewe herken, want Hy sal heeltemal deel word van julle. Hy sal nie net by julle wees nie, maar ook in julle. Die sondige mense sal egter nie eens weet die Gees is daar nie en die Gees sal ook nie deel van hulle lewe word nie. Hulle sal ook glad nie op die golflengte van die Gees ingestel wees nie."
  Die Vader, die Seun en die Heilige Gees.

 • Reusedwerg,
  Siende dat jy aan die uitverkiesing glo, gee asb. vir ons 'n kort sinopses van die uitverkiesingsleer, veral Johannes Calvyn se doktrine van "dubbele uitverkiesing".

  FC Boot,
  Ek wag nog vir jou kort antwoord op my vraag hierbo.

 • Beste FC Boot,
  Watter bybel lees jy? Ek wil vir my ook een aanskaf wat weet van golflengtes. Dan het ek weer 23.

 • Mnr Rigter, ek gaan nie reageer op jou vraag of bewys wat ek moet lewer nie. Indien ek enigsins iets wil of gaan sê sal jy die oorsprong/wetlikheid/egtheid en wat ook al daaroor 'n relaas lewer. Ek het in 'n huis grootgeword waar daar nie oor Godsdiens, politiek en seks geredekawel is nie. Elke persoon het die demokratiese reg om sy/haar naam gat te maak. Ek gaan geen ongelowige probeer evangeliseer (indoktrineer/breinspoel) nie. Die mense wat te slim is of hulself te slim hou moet dit maar vir hulself uitklaar. In die Bybel staan dit, soek en jy sal vind, klop en vir jou sal oopgemaak word. Sterkte.

 • Reusedwerg,
  Of hulle kan ’n UFO aftrek en ET opdrag gee om, soos hierbo gevra, die virus met iets te versmoor. En Astra lees net die “sterrevoorspel”.
  Raed-na-Gael

 • Die dubbele uitverkiesing? Maklik! As Boot nie uitverkies is nie, is hy nie uitverkies nie. Dan moet hy maar op sy voorbestemde rooiwarm klippie gaan sit. As ek wat ’n ateïs uitverkies is, dan is ek uitverkies. Dan gaan ek harp speel.

 • Ai. Dit word nou al hoe meer duidelik waarom die ateïs Angus uit die sondagskoolklas gestap het, hy het gehoor maar nie verstaan nie.

  Die Bybel is duidelik: Elkeen wat vasklou aan die wet, ook die wet wat in hul hart (verstand) geskryf is en Christus as hul enigste Saligmaker en Verlosser verwerp, se hart sal God verhard maar elkeen wat Jesus Christus onvoorwaardelik as hul enigste Saligmaker en Verlosser aanneem sal deur sy lewe, sterwe en opstanding aangenome kinders van God word.

  Het jy dan nie gelees nie?
  Johannes 14:
  Jesus wys die pad na God
  1 “Moenie dat hierdie dinge julle te veel ontstel nie. Julle vertrou mos op God. Vertrou My ook. Skep moed!
  2 My Vader het ’n huis. Daar is meer as genoeg plek vir julle almal. Ek gaan om vir julle daar plek reg te maak. Dink julle een oomblik Ek sou dit gesê het as dit nie so was nie?
  3 As Ek alles vir julle reggekry het, kom Ek julle haal om by My te wees. Waar Ek is, sal julle dan ook wees
  4 Julle weet eintlik goed waarheen Ek gaan en hoe om daar te kom.”

 • Beste FC Boot,
  Die Bybel is vir jou geskryf, nie vir my nie. Eintlik vind ek dit belaglik dat volwasse mense glo dat kinderstories waar is.

 • Angus,
  Die Bybel lieg nie.
  Soek vir “Utnapishtim” op en fokus dan op my stelling.
  Lekker Bybelstudie doen.
  Cheers.

 • Beste Raed-na-Gael,
  Die Gilgamesh-verhaal hoef ek nie eens te Google nie; ek weet so ’n bietjie van Mesopotaamse mitologie. Die Noag-verhaal is hierop gebaseer. Die groot verskil tussen die twee is teologies. In die Mesoptaamse mitologie is daar baie gode en die Jode het in net een god geglo.
  Natuurlik lieg die Bybel nie, maar dan moet jy die mite verstaan. Die mite skep ’n ander wêreld met slange en bome wat praat, gode wat die mens straf met vloede, aardbewings, siektes en dies meer. Moet dit nie verwar met die wêreld waarin ons lewe nie.
  Jou vriend, Unapishtim, het bv. ewiglewende status by die gode gekry. As jy nou mite met die werklikheid verwar, moet hy na duisende jare mos hier êrens rondloop. Adverteer in die koerante; dalk kry jy hom nog.

 • Beste Angus
  “Die Bybel is vir jou geskryf, nie vir my nie. Eintlik vind ek dit belaglik dat volwasse mense glo dat kinderstories waar is.”
  En dit is nou die beste wat jy tot die gesprek kan toevoeg en tog spog jy met 23 Bybels wat jou dan ’n versamelaar van 23 dieselfde kinderstories maak. Waar een tog genoeg vir enige volwasse mens behoort te wees, of hoe?

 • Beste FC Boot
  Ek sien my 23 Bybels pla jou verskriklik. Kom, ek verlos jou van jou nagmerries. Van almal het ek net een self gekoop; al die ander het ek geërf, is aan my geskenk, en een het gesteel by ’n tokkelokvriend. Ek noem dit maar steel, want ek het dit by hom geleen, en toe verkas hy Londen toe voordat ek dit kon teruggee.
  Die een wat ek gekoop het, was my selfverdediging: ek moes met hom Sondae onder die arm kerk toe stap sodat almal kan sien ek is ’n Christen. Dit was noodgedwonge, anders kon ek my werk verloor as mense geweet het ek is ’n ateïs. Hier moet ek ook verduidelik, die Bybel skryf nie vir my voor hoe ek moet lewe nie. Vir my gaan dit om die letterkunde, die sprokies, die legendes, en die twak daarin. Verbeel jou net: ’n bak water met deursnee van 5 meter het glo ’n omtrek van 15 meter!
  My ±3500 ander boeke hinder jou blykbaar nie. Daar is van sprokies van die Grimm-broers tot by die boeke van Dawkins, met so tussenin ook die Bybelkonkordansie van Felix Mijnhardt, heelwat van Chomsky, ag, te veel om te noem, om nie eens te praat van skaak-, plantkunde-, dierkunde-, en filosofieboeke nie.
  Hoop nie jy het nou nuwe nagmerries nie.

 • Ek lees die kommentare wat die ongelowiges uiter. Ek moet hulle dit toegee, hulle is baie slim/belese en goed ingelig. Hulle ken Bybelverse en kan dit selfs aanhaal. Hulle ken die geskiedenis van die Bybel en kan ook bewyse van argeologiese en mitologiese ontdekkings lewer. Soos ek al in vorige briewe geskryf het is ek nie opgewasse teen die geleerdes van kinderstories nie. Dit is hoekom ek nie in bekgevegte wil/sal betrokke raak nie. Dit is egter verbasend dat die mense (ongelowiges) so baie daarvan weet. Ek dink die mense mis die punt. Daar word nie van jou as ongelowige baie gevra nie.
  Al wat gevra word is glo in/aan My. Glo wat Ek reeds vir jou gedoen het en nog gaan kan doen. Jy het die keuse, is dit paai in die skaai of nie. Die besluit lê steeds by jou. Niemand dwing jou nie.
  Die ongelowige is beslis oningelig oor een ding. Dit is nie maklik om as gelowige te probeer leef nie. Jy sien kinders sterf, siektes/peste, moord, ongeregtigheid, rampe, teenspoed en swaarkry. Jy as ongelowige vra, waar is jou God wat dit toelaat. Jy sê jou God is liefde. Ek kan nie namens God praat nie.
  Dit is beslis nie “smooth sailing” nie. Die “gelowiges” wat jou in die verlede teleur gestel het, is jou probleem. Ek sien daagliks mense wat beweer hulle is Christene en of gelowiges. Ek is nie daar om hulle te oordeel nie of te veroordeel nie. Ek is trouens nie by magte om enige iemand te oordeel nie. Ek het vrede in my binneste met my verhouding met die lewende God. Ek weet nie of Hy so tevrede is met my nie, maar ek leef op Sy genade, barmhartigheid en liefde (verdraagsaamheid). Die ongelowige is soekend. Hou aan soek, jy sal uiteindelik vind.

 • Beste Angus
  Nagmerries sê jy. Dit kom gewoonlik by kinders voor en so tussen 2% en meer by groot mense. Aangesien jy ’n versamelaar van kinderstories is kan jy maklik ’n slagoffer van dit word veral as jy dalk bloeddrukmedikasie neem.

 • Beste Angus
  Jy skryf: Verbeel jou net: ’n bak water met deursnee van 5 meter het glo ’n omtrek van 15 meter! Wat jy nou nie in ag neem nie, is dat Babiloniese wiskunde ten tyde van die 6de eeu vC bepaal het dat jy die deursnee met 3 vermenigvuldig om die omtrek te bepaal.
  As jy nou net in die tyd gelewe het sou jy hul kon reggehelp het maar dan was die kans groot dat hul jou nie geglo het nie. Dit bevestig maar net weer die standpunt wat ook jul ateïste aan die verstand probeer bring, maar erg my sukkel en dit is: Elke Christen word gelowig, dws hy aanvaar Christus as sy enigste Verlosser en Saligmaker binne die wetenskap van sy tyd.
  Dit maak dus nie saak wat die stand van die wetenskap is nie.

 • Angus,
  "Natuurlik lieg die Bybel nie" (hierdie het ek oorgetik). Ek waardeer die hoofletter.
  Stel vriendelik voor jy (en natuurlik ander) besoek die gelykenis oor die verlore seun, en dan ook vir Tomas wat eers self wil sien [Joh 20:24 - (spesifiek) 29]. Oor hoekom daar nie meer slange en donkies is wat "praat" nie - Mark 8:12- Hy het diep gesug en gesê "Waarom wil hierdie geslag 'n teken hê? Dit verseker Ek julle: Aan hierdie geslag sal beslis nie 'n teken gegee word nie."
  Let op: beslis, Hy het geweet waarop 2000 jaar in die toekoms gehamer gaan word.
  Mooi loop.
  Raed-na-Gael

 • Beste Raed-na-Gael,

  Ja, pragtige stories. Jy moet tog die Khoi-legende lees van hoekom bobbejaan kaalgat is, en hoe dit gebeur het dat die zebra strepe het.

 • Beste FC Boot,

  Jy sê elke Christen aanvaar Jesus Christus as sy saligmaker binne die wetenskap van sy tyd?

  Dit beteken elke Christen aanvaar nie Jesus Christus binne die moderne wetenskap van ons tyd nie. Dan is ek ook mos 'n Christen.

 • Beste FC Boot,

  Jy vertel nie aan my die volle verhaal nie. Christene is slagoffers van kinderstories, maar dit kan nie net van bloeddrukpille wees nie. Hulle moet nog ietsie bygooi om die staat van euforie te bereik.

 • Angus,
  Aangesien jy nou so in die “African Folklore” is.
  Lion:
  How Truth and Falsehood Got So Confused
  Olofi created the Earth and all things in it. He created beautiful things and ugly things. He created Truth and he created Falsehood. He made Truth big and powerful, but he made Falsehood skinny and weak. And God made them enemies. He gave Falsehood a cutlass [large knife], unbeknownst to Truth. One day, the two met and started fighting. Truth, being so big and powerful felt confident, and also very complacent since he didn’t know that Falsehood had a cutlass. So Falsehood cunningly cut off Truth’s head. This jolted and enraged Truth, and he started scrambling around on the ground for his head. In his scrambling, Truth stumbled unto Falsehood, and knocking him down Truth, felt the head of Falsehood, which he took to be his own head. His strength being truly awesome, a mere pull from Truth yanked off the head of Falsehood. Truth then put the head on his own neck. And from that day what we have had is a horrible mismatch: the body of Truth and the head of Falsehood.

 • Beste Angus,

  Die stand van wetenskap speel geen rol in die aanvaarding van Jesus Christus as jou enigste Verlosser en Saligmaker nie. Jou afleiding is dus soos gewoonlik verkeerd.

  Of jy nou glo die aarde is plat of rond of staan op 4 pilare kan nie die werk van Jesus Christus (die een wat jy verwerp of sê nie bestaan het nie) ongedaan maak nie.

  Tyd het aangebreek om vir jou en jou onsinnigheid afskeid te neem. Dus my laaste sê hier.

 • Beste FC Boot,
  Al wat jy kan gorrel is dat ek onsinnige snert skryf, want dis die maklikste uitweg. Dis iets anders om dit te bewys.
  Ek het nog nooit Jesus Christus verwerp of gesê hy bestaan nie. Al wat ek gevra het, is bewyse vir sy bestaan.
  Terloops, nêrens in die Bybel sal jy lees van 4 pilare nie. In Openbaring 7 sal jy wel sien dat daar 4 hoeke van die aarde is.
  Nou maar, tjeers, as ek nie jou snert meer hoef te lees nie.

 • Aitsa Angus, geen pilare sê jy.
  Ek los jou met ’n uittrekseksel uit “Institute for Biblical & Scientific Studies”:

  Genesis 1:9-13 DAY 3
  Pillars of the Earth
  ________________________________________
  The Bible also talks about the pillars of the earth. In Job 9:6 it says, "Who shakes the earth out of its place, and its pillars (ydwmu) tremble." The LXX says, "Who shakes the earth under heaven from its foundations and its pillars (stuloi) totter." In Psalm 75:3 it says, "The earth and all its inhabitants are melting away; I set firm its pillars (ydwmu)." The LXX says, "I have strengthened its pillars (stuloi)." In I Samuel 2:8 it says, "For the pillars of the earth are the Lord’s and he had set the world upon them." The Hebrew word for pillar is yqxm. The root is qx meaning "to melt" (BDB 1980, 848). Therefore, yqxm means, "a molten like pillar." The only other place it occurs is in I Samuel 14:5 referring to a mountain. Probably the pillars of the earth are the same thing as the foundations of the earth which were mountains.
  In Ugaritic we have seen that there are two mountains, trgzz and trmg that bind the earth. Gibson says that these twin mountains were founded in the earth-encircling ocean, and held up the firmament, and also marked the entrance to the underworld (1978, 66). The mountains are said to bind the earth. This may indicate that the mountains surrounded, and supported the earth as well as confine the netherworld. The mountains were seen as the foundations of the earth, and the support pillars for the heavens. The Hebrews probably held a very similar view as the verses above indicate, as well as later Hebrew writings. So the phrase "pillars of heaven" and "pillars of earth" are referring to the same mountains. One emphasizes the height of the mountains holding up heaven, the other emphasizes the depth of the mountains that hold the earth firm.
  Dead Sea Scrolls
  In an Aramaic text of the Testament of Levi from Qumran it says, "And I saw the heavens opened and I saw below me a high mountains which touched the heavens and I was upon it. And the gates of heaven were opened to me" (Clifford 1972, 188). So even those at Qumran believed certain mountains reached heaven.
  Jy hoef nie te antwoord nie.

 • Gideon Du Plessis

  Ek kan julle maar net jammer kry. Julle mis alles. Wat 'n voorreg is dit nie om 'n verhouding met die lewende God te hê nie? Onbeskryflik kosbaar. Die moeite werd om alles te gee om dit te kry. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is.

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top