Dricky Beukes (1918–1999)

 • 0

Gebore en getoë

Hendrika Johanna van Staden (Dricky Beukes) is op 29 Desember 1918 op die plaas Seekoebaard in die distrik Prieska in die Noord-Kaap gebore. Sy was die jongste van 13 kinders.

Toe sy skaars drie jaar oud was, het haar vader na Karos naby Upington verhuis waar hulle huis, tot haar groot vreugde, weer na aan die Garieprivier, “die slagaar van die Noordweste” (soos sy dit noem), geleë was. Hier het sy grootgeword en is sy ook na die laerskool.

Haar skryftalent, het sy geglo, kom van haar pa se mense, die Van Stadens, af. Hy kon altyd interessante stories oor die eenvoudigste blommetjie vertel. Haar werklus en dissipline het sy beslis by haar ma, ’n nooi Visser, geërf.

“My kinderjare was vol geluk en pret,” het Dricky aan Naln vertel. “Pop speel, kennetjie, perdry, ensovoorts was daaglikse vermake. En saans in die blink, wit maanlig het ons op die sandduine baljaar. As die somerdae drukkend warm was, het ek menigmaal deur die groen wingerde na die rivier gestap. Onder die skaduryke bome terwyl ek oor die sagvloeiende waters heen staar na die sandduine aan die anderkant, wat ’n wonderskone bekoring ingehou het vir dié wat hul geken en liefgehad het, het my eerste verbeeldingsdromery begin. In my verbeelding het ek vir myself menige Bybel-verhaal so helder voorgestel dat ek onbewus was van my omgewing. Later het ek begin om verhaaltjies te skryf, maar ek was baie beskeie daaromtrent en het dit sorgvuldig diep weggebêre.”

Dricky was 18 jaar oud toe sy ’n storie aan Die Huisvrou gestuur het. Tot haar verbasing, maar ook blydskap, is dit vir publikasie aanvaar en het dit haar aangespoor om dít wat tot op daardie stadium haar eie gedagtes en idees was, neer te skryf. Die drang om te skryf, was baie sterk, en of dit nou goed of sleg was, om dit neer te skryf het vir haar gemoedsrus gebring. Sy is 10 sjielings vir daardie eerste verhaal betaal.

Nadat sy standerd 8 (graad 10 vandag) voltooi het, is sy na die Hoër Handelskool in die Paarl, waar sy gematrikuleer het.

Verdere studie en werk

Ná skool het Dricky haar Staatsdienseksamen afgelê en ’n betrekking in die poskantoor aanvaar. Sy was posmeesteres op Marydale. “Ek was baie gelukkig in my werk en die gedurige aanraking met mense met allerlei karakters het my oneindig veel stof vir die skryf van verhale gegee.”

In Julie 1943 is sy met Abraham Opperman Beukes (Beukie) van Prins Albert getroud. Hulle het mekaar in die Noord-Kaap ontmoet. Hy was ’n onderwyser (eers op Fraserburg en later in Goodwood) en het die eerste skoolhoof van die Laerskool Vredelust in Bellville geword. Die egpaar het drie kinders: een seun, Van Staden, en twee dogters, Brenda en Wilmari, gehad.

Die egpaar het hulle in Bellville in die noordelike voorstede van Kaapstad gevestig en het later vir hulle ’n huis in Tygerbergheuwels gebou.

Toe Dricky se moeder in Mei 1945 oorlede is, was dit vir haar ’n baie groot skok. Sy het haar werk vir ongeveer drie maande feitlik werktuiglik gedoen en kon ook niks skryf in daardie tyd nie, Maar gelukkig vir al haar latere aanhangers was die skryfdrang nog daar en nadat sy weer haar pen opgeneem het, is die manuskrip van Madelief (haar eerste boek) binne 14 dae voltooi en is dit in 1946 gepubliseer. Daarna het sy elke tydjie wat sy tot haar beskikking gehad het, aan haar skryfwerk bestee.

Die boeke het uit Dricky se pen gevloei. Sy het haar aanvanklik op die skryf van kortverhale toegelê, maar dit was as die skrywer van liefdesverhale en vervolgverhale in tydskrifte dat sy haar bekendheid verwerf het. Sy het ’n huishoudelike naam in menige Afrikaanse huishouding gword.

Sy het verdere bekendheid verwerf met die radioverhale waarmee sy luisteraars na die SAUK se Afrikaanse diens en Springbokradio voor die radio vasgenael gehou het. Sy kan tereg beskou word as een van die baanbrekers op die gebied van die radioverhaal in Afrikaans. Sy het vir 11 jaar radiovervolgverhale vir Springbokradio geskryf en sy het in hierdie 11 jaar “met vrese gewonder of ek die paal sou haal. Maar ek het en ek voel klein en nederig en baie bewus daarvan dat ’n Hand van Genade deur die vol en bedrywige jare op my hoof gerus het” (Sarie, 16 Januarie 1985).

Van haar bekendste radioverhale was Die indringer (“’n verhaal wat elke moederhart sal roer”), Blinkwater, Summerdown en Die geel karavaan, wat saam bykans 11 jaar lank vyf dae per week uitgesaai is.

Die ontstaan van Die indringer het twee vaders gehad, naamlik Thys van Vuuren en Dirk Pretorius van Springbokradio in die Kaap. Die twee het dit vir ’n geruime tyd in hul agterkoppe gehad om ’n bekende Afrikaanse skrywer te nader om ’n oorspronklike verhaal vir die radio voor te lê. Daar was reeds ’n lys met skrywers, maar Dricky se naam was nie op daardie lys nie. Hulle kon egter nie 'n geskikte verhaal kry nie en Thys het voorgestel dat hy vir Dricky vra om hulle te help.

Hulle moes omtrént mooipraat om haar te oorreed om die radioverhaal te begin skryf. Haar verweer was dat sy niks weet van skryf vir die radio nie. Haar tyd was ook beperk met dié dat sy ’n man en drie kinders het. Die twee mans het egter aanhou smeek totdat sy ingestem het. Sy het aanvanklik daaraan gedink om die tema wat sy in haar tweede boek, Die boeteling, gebruik het, ook as tema vir die radioverhaal te gebruik, maar dit het haar nie tevrede gestel nie. En so het sy aan Die indringer begin skryf.

Die hooftema van Die indringer was dié van die aangenome kind en die vrou wat hom/haar gaan uitsoek het. Dricky het die idee vir hierdie verhaal gekry toe sy en haar vriendinne oor hierdie saak gepraat het en hulle feitlik elkeen ’n ander mening daaroor gehuldig het. Een vriendin het na drie eie kinders ook ’n kind aangeneem en sy het baie openhartig oor die saak gepraat. Hierdie moeder was net so lief vir haar aangenome kind as vir haar eie en het van jongs af alles met haar aangenome kind en eie kinders bespreek.

Vir Dricky was dit tyd dat iemand ’n storie moet skryf oor die rol wat die pleeg- of aanneemmoeder in die aangenome of pleegkinders se lewens speel. Sy het ook gemeen dat dit ook tyd was dat die klem moet verskuif vanaf die biologiese moeder na die aanneem-een. En só het die storie "wat elke moederhart sal roer" die lig gesien.

Die skryf van Die indringer het nie maklik gebeur nie. Nie net was die medium van die radio vir Dricky vreemd nie, maar sy moes ook leer om die handeling wat sy gewoonlik in haar boeke in een paragraaf kon afhandel, uit te rek tot vier of vyf episodes. Dan was daar ook met die skryf van ’n radiovervolgverhaal gedurig ’n dialoog, sonder beskrywings wat deel van ’n roman is.

Met haar ervaring as skrywer het Dricky ook haar eie idees gehad van hoe haar karakters moes lyk en klink en in daardie opsig was sy baie erkentlik teenoor die regisseur van Die indringer, Lambert Stevens, wat sy uiterste bes gedoen het om die regte spelers vir die verskillende rolle te vind.

Dit is dan dalk ’n belangrike rede hoekom die publiek so gaande was oor Die indringer. Elke speler het na die beste van sy of haar vermoë en met die hulp van die regisseur die karakters aangeneem en dit hul eie gemaak. Die spelers self het dit geniet om in die verhaal op te tree, want hulle het mekaar al jare lank geken en het maklik saam gewerk.

Sarie Janse was een van die karakters in die verhaal met wie die luisteraars (en later ook die lesers) hulle die beste kon vereenselwig. Sy kon só heerlik voortborduur op ’n storie wat dalk net so effe verkeerd was en die luisteraars wou altyd weet of Dricky regtig ’n persoon soos Sarie geken het. Die luisteraars het regtig ernstig oor die vervolgverhaal geword en die karakters het naderhand vir almal soos bekende mense gevoel.

Een vrou het glad na Dricky gegaan en gesê dat “sy Sarie Janse goed ken – sy woon hier onder in Tiervlei”, en ander het beweer dat sy “op ’n naburige plaas” of “hier by ons op die dorp” is. Die indringer is op 16 Mei 1960 vir die eerste keer uitgesaai en was ’n jaar ná die begin die gewildste dagprogram op die destydse Springbokradio.

Dricky het gevoel dat as sy haar doel met die storie bereik het – dit wil sê ’n lansie vir die moeders van aangenome kinders kon breek – sy dan gelukkig sou wees. En as sy dan ook terselfdertyd aan soveel mense plesier kon verskaf en miskien die eensaamheid van só baie kon verlig, sou wat haar betref, Die indringer, of enige vervolg daarvan, bly voortbestaan solank as wat die publiek dit wou hê.

Dricky was ook lank redakteur van Die Noordwester, ’n koerantjie op Bellville, en was ook lank verantwoordelik vir gereelde rubrieke soos “Langs die spoorstawe” in Die Taalgenoot en “My land, my mense” in die Oudtshoorn Courant.

In 1982 het ’n uitgewery (onbekend) ’n toekenning aan Dricky Beukes gemaak uit erkentlikheid vir haar bydrae tot die skryfkuns op soveel terreine.

Dricky het aan Isabelle Steenkamp (Dagbreek en Landstem, 13 April 1969)vertel dat sy twee lewensideale as skrywer gehad het, naamlik om ’n boek te skryf oor die kleinboere langs die Oranjerivier, naby Upington, en ook een oor die merkwaardigste vrou in die Christelike geskiedenis, Maria.

Die eerste boek, oor die kleinboere, was by haar ’n dringende behoefte, want sy het in Upington grootgeword en het die mense geken. Sy het hulle stryd, hul moed en hul oorwinning uitgebeeld in Meetsnoere wat in 1967 verskyn het. Dit is opgevolg deur Een wat ’n muur afbreek, waarin karakters soos Plankie Moolman en sy vrou Ria, sy suster Heleen, Soois, oom Jors en die kind Salie weer hulle verskyning gemaak het.

Daarna het Dricky haar aandag verskuif na Maria, die moeder van Jesus, en deur haar navorsing het sy tot die slotsom gekom dat Maria as mens en vrou en moeder net so ’n doodgewone persoon was as ander. Sy het, soos baie ander, ook haar huisgesin se belange belangriker geag as ander dinge. "Geestelik was sy verhewe bo die stoflike en tog het hierdie twee eienskappe mekaar volmaak aangevul," het Dricky aan Isabelle Steenkamp vertel.

Hierdie verhaal is in 1977 vir publikasie aanvaar en vir Dricky was dit meer as ’n mylpaal. “Noem dit ’n ideaal wat verwesenlik is om oor hierdie vrou, die moeder van alle moeders, te skryf.

“’n Hele paar jaar se navorsing was nodig. Dit is ’n verhaal wat ek lank met my saamgedra het voor ek my hand op die tikmasjien gesit het. En toe ek dit eers aangepak het, het ek ook geweet dat ek dit nie alleen kan doen nie. Al die jare se ondervinding was nie genoeg nie. En daarom het ek vir Mike Heine, die bekende skrywer, gevra om my te help en saam het ons deur die manuskrip gestoei," het ay aan Die Burger (18 Julie 1977) vertel.

Dricky se Kamberg-reeks – Kamberg se wêreld (1982), Kamberg se mense (1986) en Kamberg se kinders (1988) – was net so gewild onder die lesers. "Hierin het sy die lewens van die mense van die gebied waar sy haar kinderjare en jeug deurgebring het, uitgebeeld. Jy leer die karakters ken deur die oë van Ragie. Dricky laat haar mense oortuigend leef omdat sy in hulle taal praat en met hulle uitdrukkings beeld. Kamberg is ’n openbaring, dit is karakterbeelding; dit is ’n wêreldjie in die kleine wat uit die geskrewe woord opstaan om gesien en beleef te word," skryf Anna van Zyl in Volksblad van 31 Januarie 1987.

Vir Lorraine Immelman (Beeld, 19 Maart 1988) is dit heerlike lekkerleesverhale wat geskryf is in gemaklike, eenvoudige geselstaal.

Die talle idees wat Dricky deur die jare tot temas en intriges verwerk het, het meestal ontstaan uit nietige voorvalle, het sy aan Apie Greeff in Rooi Rose (19 Oktober 1983) gesê. “Ek hoor soms net iets oor die radio, in ’n gesprek, en dan gryp dit my verbeelding aan. Dit word dan ’n aanknopingspunt vir ’n nuwe verhaal. ’n Vriendin het byvoorbeeld eendag vir my vertel dat sy van ryp vrugte gedroom het. Só het Ryp vrugte die titel van een van my boeke geword. Toe ’n geraamde foto van my seun op ’n dag van die muur afgeval het, het die raam gebreek terwyl die glas ongeskonde gebly het. Dit het aanleiding gegee tot die kortverhaal Glas in die raam.”

Dricky Beukes is op 9 November 1999 in Huis André van der Walt in Bellville aan lewerkanker oorlede, ’n bietjie meer as ’n maand voor wat haar 81ste verjaardag sou gewees het. Sy word oorleef deur haar twee dogters, nege kleinkinders en een agterkleindogter. Sy is privaat veras.

Roelf van Rensburg, destyds van JP van der Walt Uitgewers, het aan Die Burger (10 November 1999) oor Dricky Beukes gesé: “Sy het my ’n groot lewenswaarheid geleer: ‘Vra jou af of wat jy belangrik ag, oor 50 jaar nog belangrik gaan wees. As die antwoord nee is, is dit vandag ook nie belangrik nie.’

“Sy was ernstig, maar altyd opgewek en het tot laat in haar lewe nog tennis gespeel. As ek uit Pretoria by haar kom kuier het, het sy ’n botteltjie bier langs ons elkeen neergesit. Ek en sy en Beukie het dan ’n hond uit ’n bos gekuier en gesels. Haar passie vir skryf was soms so oorweldigend dat Beukie in die geselsery uitgestap het.

“Die nuwe saaklikheid in prosastyl het sy pragtig in die ontspanningsprosa toegepas, soos haar Kamberg-reeks van jeugherinneringe getuig.”

Publikasies

Publikasies

Madelief

Publikasiedatum

1946

ISBN

(hb)

Uitgewer

Kaapstad: HAUM

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Siel, jy het baie goed

Publikasiedatum

1947

ISBN

(hb)

Uitgewer

Kaapstad: Maskew Miller

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

So diep in my hart

Publikasiedatum

 • 195-
 • 1982

ISBN

0628024746

Uitgewer

 • Johannesburg: Dagbreek-Boekhandel
 • Johannesburg: Perskor

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Karola

Publikasiedatum

 • 1950
 • 1959

ISBN

(hb)

Uitgewer

 • Pretoria: Unie-Boekhandel
 • Pretoria: Eike-romans

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Jare van leed

Publikasiedatum

1951

ISBN

(hb)

Uitgewer

Johannesburg: Voortrekkerpers

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Versoening

Publikasiedatum

 • 1951
 • 1980

ISBN

08680800322 (hb)

Uitgewer

 • Bloemfontein: Nasionale Boekhandel
 • Bloemfontein: In die Kol-Boekklub

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Altyd jou eie

Publikasiedatum

 • 1952
 • 1982

ISBN

0628024797 (hb)

Uitgewer

 • Johannesburg: Dagbreek-Boekhandel
 • Johannesburg: Perskor

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Langs ’n ompad

Publikasiedatum

1952

ISBN

(hb)

Uitgewer

Pretoria: Keurbiblioteek

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Ryp vrugte

Publikasiedatum

1952

ISBN

(hb)

Uitgewer

Johannesburg: Voortrekkerpers

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Verbode paradys

Publikasiedatum

1952

ISBN

(hb)

Uitgewer

Johannesburg: Voortrekkerpers

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Grenslyne

Publikasiedatum

 • 1953
 • 1957

ISBN

(hb)

Uitgewer

Pretoria: Keurbiblioteek

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Die hande van my moeder

Publikasiedatum

1953

ISBN

(hb)

Uitgewer

Kaapstad: Nasionale Boekhandel

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Belydenis

Publikasiedatum

1954

ISBN

(hb)

Uitgewer

Pretoria: Keurbiblioteek

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Gebarste mure

Publikasiedatum

 • 1954
 • 1980

ISBN

0868080209 (hb)

Uitgewer

 • Johannesburg: Voortrekkerpers
 • Bloemfontein: In die Kol-Boekklub

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Anderkant die rante

Publikasiedatum

 • 1955
 • 1981
 • 1987 (grootdruk)

ISBN

 • 0624016714 (hb)
 • 086812138X (hb)

Uitgewer

 • Kaapstad: Nasionale Boekhandel
 • Kaapstad: Tafelberg
 • Pretoria: Makro

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Die sterkste band

Publikasiedatum

1955

ISBN

(hb)

Uitgewer

Johannesburg: Voortrekkerpers

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Die onbekende verpleegster

Publikasiedatum

1957

ISBN

(hb)

Uitgewer

Kaapstad: Tafelberg

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Een bring die offer

Publikasiedatum

1958

ISBN

(hb)

Uitgewer

Kaapstad: Tafelberg

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Gebaande weë

Publikasiedatum

1958

ISBN

(hb)

Uitgewer

Liefdesverhaal

Literêre vorm

Geen

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

 

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

En nou – vir ewig en altyd

Publikasiedatum

1959

ISBN

(sb)

Uitgewer

Kaapstad: Mimosa

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Salome

Publikasiedatum

1959

ISBN

(hb)

Uitgewer

Johannesburg: Voortrekkerpers

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Uit die verre jare

Publikasiedatum

1960

ISBN

(hb)

Uitgewer

Pretoria: Keurbiblioteek

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Wie is my naaste?

Publikasiedatum

1960

ISBN

(hb)

Uitgewer

Pretoria: Keurbiblioteek

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Die boeteling

Publikasiedatum

 • 1961
 • 1984

ISBN

(hb)

Uitgewer

 • Johannesburg: President Uitgewers
 • Johannesburg: Perskor

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Tussen die duine

Publikasiedatum

1961

ISBN

(hb)

Uitgewer

Pretoria: Van der Walt

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Dokter Nella Eksteen

Publikasiedatum

1962

ISBN

(hb)

Uitgewer

Pretoria: Van der Walt

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Liefdesweë

Publikasiedatum

1963

ISBN

(hb)

Uitgewer

Pretoria: Van der Walt

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Mooiste liefde

Publikasiedatum

1963

ISBN

(hb)

Uitgewer

Pretoria: Van der Walt

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Winter kom later

Publikasiedatum

1965

ISBN

(hb)

Uitgewer

Pretoria: Van der Walt

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Al lê die berge nog so blou

Publikasiedatum

 • 1966
 • 1980

ISBN

0799304727 (hb)

Uitgewer

Pretoria: Van der Walt

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Deur liefde gebind

Publikasiedatum

1966

ISBN

(sb)

Uitgewer

Kaapstad: Pluim-boeke

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Die goue gety

Publikasiedatum

1966

ISBN

(sb)

Uitgewer

Kaapstad: Pluim-boeke

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Twee paaie

Publikasiedatum

1966

ISBN

(sb)

Uitgewer

Kaapstad: Pluim-boeke

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Alles net vir jou

Publikasiedatum

1967

ISBN

(sb)

Uitgewer

Kaapstad: Pluim-boeke

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Die blomme bloei weer

Publikasiedatum

1967

ISBN

(sb)

Uitgewer

Kaapstad: Pluim-boeke

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Die indringer. Deel

Publikasiedatum

1967

ISBN

(hb)

Uitgewer

Pretoria: Van der Walt

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Meetsnoere

Publikasiedatum

 • 1967
 • 1969 (grootdruk)

ISBN

(hb)

Uitgewer

Kaapstad: Nasionale Boekhandel

Literêre vorm

Romans

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Onbekende weë

Publikasiedatum

1967

ISBN

(hb)

Uitgewer

Pretoria: Van der Walt

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Die vaal valk

Publikasiedatum

1967

ISBN

(sb)

Uitgewer

Kaapstad: Pluim-boeke

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Onbetaalde rekening

Publikasiedatum

 • 1968
 • 1981

ISBN

079930526X (hb)

Uitgewer

Pretoria: Van der Walt

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Die hoë muur

Publikasiedatum

1969

ISBN

(hb)

Uitgewer

Pretoria: Van der Walt

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Wie die liefde erf

Publikasiedatum

1970

ISBN

(hb)

Uitgewer

Pretoria: Van der Walt

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Die wind waai waar hy wil

Publikasiedatum

 • 1970
 • 1993

ISBN

0798130598 (sb)

Uitgewer

 • Kaapstad: Pluim-boeke
 • Kaapstad: Human & Rousseau

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Een wat ’n muur afbreek

Publikasiedatum

 • 1971
 • 1988 (grootdruk)

ISBN

086812169X (sb)

Uitgewer

 • Kaapstad: Tafelberg
 • Pretoria: Makro

Literêre vorm

Romans

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Duinepad

Publikasiedatum

 • 1971
 • 1983

ISBN

0798116390 (sb)

Uitgewer

 • Kaapstad: Pluim-boeke
 • Kaapstad: Human & Rousseau

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Eendag – miskien

Publikasiedatum

 • 1971
 • 1986

ISBN

0799309885 (hb)

Uitgewer

Pretoria: Van der Walt

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Een van La Rhone

Publikasiedatum

1972

ISBN

(hb)

Uitgewer

Johannesburg: Voortrekker-Boekklub

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Ek was die vreemdeling

Publikasiedatum

 • 1972
 • 1992 (grootdruk)

ISBN

 • 0799300136 (hb)
 • 0868123382 (sb)

Uitgewer

 • Pretoria: Van der Walt
 • Pretoria: Makro

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Só mooi is die liefde

Publikasiedatum

1973

ISBN

0869690205 (hb)

Uitgewer

Johannesburg: President

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Alsace en Lorraine

Publikasiedatum

1974

ISBN

086879032X (sb)

Uitgewer

Johannesburg: Brandwagpers

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Ek het die wind gejaag

Publikasiedatum

 • 1974
 • 1992 (grootdruk)

ISBN

 • 0799300721 (hb)
 • 0868122904 (sb)

Uitgewer

 • Pretoria: Van der Walt
 • Pretoria: Makro

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Die groot chirurg

Publikasiedatum

1974

ISBN

(hb)

Uitgewer

Pretoria: Van der Walt

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Hoe groot die offer

Publikasiedatum

1974

ISBN

(sb)

Uitgewer

Kaapstad: Pluim-boeke

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Die jare roep

Publikasiedatum

 • 1974
 • 1987

ISBN

0799311812 (hb)

Uitgewer

Pretoria: Van der Walt

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Blinkwater

Publikasiedatum

1975

ISBN

0869690515 (hb)

Uitgewer

Krugersdorp: President

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Brandglas van die tyd

Publikasiedatum

1975

ISBN

0799301779 (hb)

Uitgewer

Pretoria: Van der Walt

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Dis lente in die Boland

Publikasiedatum

1975

ISBN

(hb)

Uitgewer

Pretoria: Treffer-Boekklub

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Liefde van gister

Publikasiedatum

 • 1976
 • 1990

ISBN

 • 0799302465 (hb)
 • 079931577X (hb)

Uitgewer

Pretoria: Van der Walt

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Die jare van ons herfs

Publikasiedatum

1977

ISBN

0799302821 (hb)

Uitgewer

Pretoria: Van der Walt

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Pad van verlange

Publikasiedatum

 • 1977
 • 1988

ISBN

 • 0799302600 (hb)
 • 0799313424 (hb)

Uitgewer

Kaapstad: Van der Walt

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Anderkant die verste ster

Publikasiedatum

1978

ISBN

0799303380 (hb)

Uitgewer

Pretoria: Van der Walt

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Dokter Nella Eksteen; Wie is my naaste?; Die hoë muur

Publikasiedatum

1978

ISBN

0799303267 (hb)

Uitgewer

Pretoria: Van der Walt

Literêre vorm

Liefdesverhale

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Mevrou van Secunda

Publikasiedatum

1978

ISBN

(hb)

Uitgewer

Pretoria: Treffer-Boekklub

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Nes tussen die sterre

Publikasiedatum

1978

ISBN

0868080071 (hb)

Uitgewer

Bloemfontein: In die Kol-Boekklub

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Die smaad van Kroondal

Publikasiedatum

1978

ISBN

079930350X (hb)

Uitgewer

Pretoria: Treffer-Boekklub

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Vaarwel, ou Driefonteintjie

Publikasiedatum

1978

ISBN

0799303070 (hb)

Uitgewer

Pretoria: Van der Walt

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Ken jy die vrou. Deel 1

Publikasiedatum

1979

ISBN

086808011X (hb)

Uitgewer

Kaapstad: Citadel-pers

Literêre vorm

Vrouepublikasie

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Ken jy die vrou. Deel 2

Publikasiedatum

1979

ISBN

0868080160 (hb)

Uitgewer

Bloemfontein: In die Kol-Boekklub

Literêre vorm

Vrouepublikasie

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Maar die grootste hiervan

Publikasiedatum

 • 1979
 • 1991

ISBN

 • 0799303844 (hb)
 • 079931708X (hb)

Uitgewer

Pretoria: Van der Walt

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Om meer te kan gee

Publikasiedatum

1979

ISBN

0909233489 (hb)

Uitgewer

Pretoria: Bezuidenhout-uitgewers

Literêre vorm

Roman

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Ken jy die vrou. Deel 3

Publikasiedatum

1980

ISBN

0868080233 (hb)

Uitgewer

Bloemfontein: In die Kol-Boekklub

Literêre vorm

Vrouepublikasie

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Legkaart van die lewe, en: Moeder se dagboek

Publikasiedatum

1980

ISBN

0796400539 (hb)

Uitgewer

Bloemfontein: PJ de Villiers

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

’n Tyd vir stilstaan

Publikasiedatum

 • 1980
 • 1988 (grootdruk)
 • 1994 (sakformaat)

ISBN

 • 0798110694 (hb)
 • 0868121894 (hb)
 • 0798133562 (sb)

Uitgewer

 • Kaapstad: Human & Rousseau
 • Pretoria: Makro
 • Kaapstad: Ametis

Literêre vorm

Sketse

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Die liefde is my offer

Publikasiedatum

1981

ISBN

09092330535 (hb)

Uitgewer

Pretoria: Bezuidenhout-uitgewers

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Skoenlappermooi

Publikasiedatum

 • 1981
 • 1992

ISBN

 • 0799305065 (hb)
 • 0799318191 (hb)

Uitgewer

Pretoria: Van der Walt

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Karola; Langs ’n ompad

Publikasiedatum

198-

ISBN

0799305510

Uitgewer

Pretoria: Van der Walt

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Waar is ver, Tanya?

Publikasiedatum

1981

ISBN

0868080373 (hb)

Uitgewer

Bloemfontein: In die Kol-Boekklub

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

En môre is nuut: twee romans

Publikasiedatum

1982

ISBN

0798113162 (hb)

Uitgewer

Kaapstad: Human & Rousseau

Literêre vorm

Romans

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Kamberg se wêreld

Publikasiedatum

1982

ISBN

0798113685 (hb)

Uitgewer

Kaapstad: Human & Rousseau

Literêre vorm

Jeugherinneringe

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Liefde op Kanetberg

Publikasiedatum

 • 1982
 • 1992 (grootdruk)

ISBN

 • 0869691406 (hb)
 • 0868122890 (sb)

Uitgewer

 • Krugersdorp: President
 • Pretoria: Makro

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Die pad vorentoe

Publikasiedatum

1982

ISBN

0799306193 (hb)

Uitgewer

Pretoria: Van der Walt

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Roep van die sonskynwoud

Publikasiedatum

1982

ISBN

0799306355 (hb)

Uitgewer

Pretoria: Van der Walt

Literêre vorm

Jeugverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Waar die liefde woon

Publikasiedatum

1982

ISBN

0799306339 (hb)

Uitgewer

Pretoria: Van der Walt

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Kom saam na Bethlehem: 10 Kersspele

Publikasiedatum

1983

ISBN

0628025882 (sb)

Uitgewer

Johannesburg: Perskor

Literêre vorm

Kersspele

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Laat lente

Publikasiedatum

1983

ISBN

0628025211 (hb)

Uitgewer

Johannesburg: Perskor

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Meerkat voor gat

Publikasiedatum

1983

ISBN

0628025866 (hb)

Uitgewer

Johannesburg: Perskor

Literêre vorm

Kortverhale

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

’n Seun vir Nebe

Publikasiedatum

1983

ISBN

0799307114 (hb)

Uitgewer

Pretoria: Van der Walt

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Antwoord van die nageslag

Publikasiedatum

1984

ISBN

0628026552 (hb)

Uitgewer

Johannesburg: Perskor

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Velde van offergawes

Publikasiedatum

1984

ISBN

0799308366 (hb)

Uitgewer

Pretoria: Eike-Boekklub

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Waar die grootpad eindig

Publikasiedatum

1984

ISBN

062802854 (hb)

Uitgewer

Johannesburg: Perskor

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Dokter Karenien

Publikasiedatum

1985

ISBN

0799309095 (hb)

Uitgewer

Pretoria: President-Boekklub

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Dricky Beukes-tweeluik

Publikasiedatum

1985

ISBN

0798117885 (hb)

Uitgewer

Kaapstad: Human & Rousseau

Literêre vorm

Romans

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Die korhaan roep ver

Publikasiedatum

1985

ISBN

0799308544 (hb)

Uitgewer

Pretoria: Treffer-Boekklub

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Kamberg se mense

Publikasiedatum

1986

ISBN

0628030894 (hb)

Uitgewer

Johannesburg: Perskor

Literêre vorm

Jeugherinneringe

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Om die reënboog se goud te soek

Publikasiedatum

1987

ISBN

0799311227 (hb)

Uitgewer

Pretoria: Van der Walt

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Kamberg se kinders

Publikasiedatum

1988

ISBN

0799312738 (hb)

Uitgewer

Pretoria: Van der Walt

Literêre vorm

Jeugherinneringe

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Die liefde loop ’n ompad

Publikasiedatum

1988

ISBN

0799312851 (hb)

Uitgewer

Pretoria: Van der Walt

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Antwoord van ’n geslag

Publikasiedatum

19-

ISBN

(hb)

Uitgewer

Johannesburg: Voortrekkerpers

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Laat lente

Publikasiedatum

19-

ISBN

(hb)

Uitgewer

Johannesburg: Dagbreek-Boekkring

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Publikasies

Waarheid – die hele waarheid

Publikasiedatum

19-

ISBN

(hb)

Uitgewer

Johannesburg: Mimosa

Literêre vorm

Liefdesverhaal

Pryse toegeken

Geen

Vertalings

Geen

Resensies en besprekings beskikbaar op die internet

 

 

Artikels oor en deur Dricky Beukes beskikbaar op die internet

Bron:

 • Knipseldiens van die Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum

 • Erkenning word hiermee gegee aan die Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum in Bloemfontein – NALN – vir die beskikbaarstelling van hul bronne en hulp van hul personeel vir doeleindes van die ATKV-Skrywersalbum.
 • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top