Direkteur: Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM), Paarl

 • 0

Die ATM verlang die dienste van ’n geskikte kandidaat as uitvoerende hoof vanaf 1 Julie 2016.  Die suksesvolle kandidaat sal oor die kwaliteite, leierskapsvaardighede en kennis beskik om die ATM verder uit te bou as ’n nasionale erfenisbate en die inklusiwiteit van die Afrikaanse taalgemeenskap te bevorder.

Minimum vereistes:

 • Tersiêre kwalifikasie in bestuur
 • Minstens vyf jaar bestuurservaring
 • Kennis en ondervinding van die erfenissektor
 • Goeie en effektiewe kommunikasie en openbare skakeling
 • Goeie begrip van bestuursbeginsels en wetgewing relevant tot openbare entiteite
 • Uitgebreide ervaring van finansiële funksies, bv. begroting, besteding, oudit, fondsinsameling, verkrygingsbestuur, ens.
 • Die vermoë om strategies te dink en beplan
 • Bewese vaardigheid in Afrikaans en Engels

Verantwoordelikhede/pligte:
Die suksesvolle kandidaat sal aan die Beheerraad van die ATM rapporteer en sal verantwoordelik wees vir die algehele prestasie van die instelling, en sal die visie van die ATM verder kan uitbou en strategie in aksie kan omsit. Die persoon sal verantwoordelik wees vir:

 • Toepassing van beheermaatreëls, regulasies en wetgewing
 • Skryf, implementeer en toepassing van beleidsdokumente en prosedures
 • Koördinering van aktiwiteite om sinergie in die werksplek te verseker
 • Bestuur van die aktiwiteite van die ATM volgens die strategiese plan
 • Beplanning, organisasie en evaluasie van die ATM se programme
 • Bestuur en ontwikkeling van die menslike hulpbronne op ’n effektiewe wyse met die oog op gemotiveerde en bekwame personeel wat optimaal presteer
 • Bestuur van die finansiële bronne van die museum op effektiewe wyse deur die toepassing van gesonde finansiële bestuursmetodes en kontroles
 • Handhawing en verdere uitbouing van ’n positiewe beeld van die ATM deur middel van effektiewe skakeling en bemarking
 • Versekering van effektiewe administratiewe bestuur

Aansoeke vergesel van  ’n volledige CV en 3 referente moet voor of op 6 Februarie 2016 aan: Die Direkteur, ATM, Posbus 498, Paarl 7620 gestuur word. Salarispakket op aanvraag by: Die Hoof Finansiële Beampte by (021) 872 3441. Indien u na ’n maand geen terugvoering ontvang nie, was u aansoek nie suksesvol nie. Die ATM is ’n gelyke-geleenthede-werkgewer en het die reg om nie hierdie posisie te vul nie.

 • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top