Die oorkantste oewer deur Abel Pienaar en Flip Schutte: ’n resensie

 • 2

Die oorkantste oewer
Abel Pienaar & Flip Schutte
ISBN: 978-1-928426-44-8
Naledi

Die oorkantste oewer – spiritualiteit anderkant godsdiens is ’n redelik sensitiewe onderwerp wat Pienaar en Schutte waag om saam te vat in ’n baie interessante en inssiggewende (en omtrede) boek. Dit sal sekerlik nie in almal se kraal val weens die godsdienstige aard en ons Suid-Afrikaanse konserwatiewe uitkyk nie. Die punte wat uitgewys en aangehaal word uit die Bybel is geskoei op besliste feite. In vandag se dag en datum kan dit nie gerieflikheidshalwe net meer misgekyk word nie: die Bybel is geskryf deur mense. Dit is menslike waarnemings, vertolkings en oorvertellings, wat baie spasie toelaat vir miskonsepsies. Hoofstuk vir hoofstuk neem die skrywers die leser deur die veranderende tye en hoe die Christelike geloof (moontlik kan) aanpas by hedendaagse tye.

Deel 1 fokus op "Gister se oewer" en opvattings van ouds in die onderskeie testamente. Deel 2 handel oor "Die oorkantste oewer en veranderende tye". Let wel dat die skywers albei lidmate van die Renaissance-gemeenskap is en die boek vanuit dié gemeenskap se vertrekpunte geskryf is. Daarom meer oor die skywers onderaan.

Beide skrywers is dit eens dat ons in ons denke oor God en lewe die blik op die kosmos moet integreer. Ons moet besef dat ons binne ’n verweefdheid met alles om ons leef; dit sal meebring dat ons die lewe hier en nou sal sien as heilig en daarvolgens wíl leef. 

Beslis ’n baie interessante en insiggewende lees en ek glo dat dit elke leser aan die dink sal sit en hou.


Abel Pienaar is direkteur van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit en hoofleraar van Renaissance, ’n spirituele gemeenskap in Pretoria. Hy het twee grade in Teologie en ’n doktorsgraad in Filosofie van Godsdiens. Hy het vir elf jaar gewerk as voltydse leraar in die Ned Geref Kerk in ’n makrogemeente in Pretoria en tot die Sinode se direkteur: Sentrum vir Spiritualiteit, verkies tot hy in 2006 uit die NG Kerk bedank het. Hy het al in verskeie tydskrifte verskyn, artikels geskryf, aan boekpublikasies as mede-skrywer gewerk en in radio en TV programme opgetree. Sy eerste boek, Saam op soek na God: Soeke na ’n eietydse spiritualiteit, is in 2010 gepubliseer. Hy publiseer ook God se Oë is Blou. Sy derde boek, Die Dans met God, is in 2015 by die Stellenbosch Woordfees as die beste leefstylboek van die jaar bekroon. Sy nuutste boek, Tao Te Ching, Boek van die Weg verskyn in 2016. In 2017 Power of Calm en einde 2018 ’n medewerking met Flip Schutte, Die Oorkantste oewer. Abel is getroud met Zelda en het vier kinders en ’n kleinkind.

Flip Schutte het Teologie aan die Universiteit van Pretoria gestudeer en grade BA en BD behaal. Hy het 'n Honneurs in Semitiese Tale gedoen. Hy het ’n D Th in Praktiese Teologie aan UNISA behaal en sy derde doktoraal, ’n Ph D in Nuwe Testament aan die Universiteit van Pretoria.

 Hy was vir 17 jaar predikant van die Hervormde Kerk voordat hy in 2003 as predikant bedank het.

Sy eerste boek, Diaspora van die nuwe Christene het in 2010 verskyn en Spiritualiteit, modewoord van ons tyd is sy tweede boek. Hy is ’n spirituele begeleier by die Renaissance-gemeente in Pretoria. Hy gee ook deeltyds klas by Damelin Business College waar hy Projekbestuur en Besigheidsleierskap doseer. Hy is getroud met Carina Schutte en het vier kinders.

 • 2

Kommentaar

 • As 'n mens Christus uit die vergelyking verwyder, is die Bybel niks meer as wat die
  skrywers daar oor te sê het in 'n boek wat ek nie hoef te lees nie, om tot die gevolgtrekkking te kom.

  Die Bybel gaan nie daaroor hoe mense die natuur en gebeure in menslike geskiedenis sien, vertolk en neerskryf nie, maar wel wat Jesus sê hoe mense geïnspireer is om sekere kennis en insig te bekom.

  In Mat 16 lees ek:
  15Jesus vra hulle toe trompop: “En wat sê julle van My? Wie is Ek volgens julle?”
  16Simon Petrus het nie ’n oomblik gehuiwer nie: “U is die Christus, die Redder wat deur God na ons gestuur is. U is die Seun van die lewende God.”
  17Daarop sê Jesus: “Jy is baie gelukkig, Simon seun van Jona! Want jy het dit nie by ander mense gehoor nie. Nee, my Vader in die hemel het self hierdie groot waarheid aan jou bekendgemaak.
  18“Noudat jy gesê het wie Ek is, gaan Ek ook vir jou sê wie jy regtig is. Jy is Petrus, die rots. Op hierdie rots sal Ek my kerk bou. Hierdie belydenis is so groot dat selfs nie eens die grootste magte van die hel sterk genoeg is om dit stil te maak nie."

  Dit maak nie saak hoe geleerd 'n mens is en hoeveel grade 'n mens agter jou naam kan skryf want op die belydenis van Petrus en Jesus se antwoord berus die Christelike geloof en dien dit as openbaring van hoe gewone mense God se hand agter en in gebeurtenisse kan sien, al was hul kennis gemeet aan vandag gebrekkig en verkeerd.

 • Baie bly as daar dieper gedelf en n beter verstaan vd Woord herontdek kan word. Ons kan nie bly staan by redding nie. Die wolk beweeg aan.
  Groete
  Susan

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top