Die Cape Muslim Heritage Art Exhibition is ’n must-see vi alle Suid-Afrikaners

  • 0
.....
Waa kuns en history opportunities present vi cultural awareness en employment
.....

Die Cape Muslim Heritage Art Exhibition byrie Castle of Good Hope in Kaapstad is ’n sensory experience of note vi history lovers en celebrators wat ’n trip down memory lane wil gaan tydens Heritage Month 2021, of as hulle ’n window wil kry narrie areas of heritage wat voo baie van ôse tyd gebeur’t. In ’n series van kamers is daai artworks, photographs, boeke en displays, besit deur Igshaan Higgins, wat vi jou op ’n journey vat van past tot present. Daa’s even ’n hele kamer specially put aside vi photo collages van District Six, mosques vannie Bo-Kaap en Walmer Estate, en highlights vannie Klopse en Malay choir traditions.

Ek was gelukkig om ’n hele paa dae byrie exhibition te spend, en het toevallig vi Igshaan ontmoet, ’n lawyer in Kaapstad wat baie passionate is oo kuns, history en people. (Ek het eintlik vi hom ee’ste in Mekka ontmoet met my ouers in 2014!) Hy’t baie gepraat oorie importance van history wat nie net in academia moet gelee wôd nie, en ek stem heeltemal saam! Ôs ve’staanie hoe ôs contribute tot ’n classist society en onnorige exclusivity wanner ôs history hou net tussen’ie boundaries van ’n boek of ’n thesis nie of ’n university klaskamer – ve’staan ôs dattie educated population consist nie vannie hele Suid-Afrika nie? En in ’n wêreld waa inequality al klaa exist, issit ’n groot injustice om nie ôse cultural history te deel met mense oppie grond nie. Kuns is ’n beter manie om hierie goal te achieve want kuns vra nie vi academic requirements voo’dat djyrie kuns kan engage nie – dis as simple as using your five senses to engage with the story. Ek wil baie slamat en tramakassie vir Igshaan Higgins sê dat hy hierie concept baie goed ve’staan en ’n twiede step gevat’t en die art collections bymekaar oorie jare gesirrit en mettie res van ôs kan deel.

Ek wil graag hê dat hierie exhibition moet ’n call-out wies vi visual artists wat employment kan vind in government en heritage sectors dee hulle kuns skills te gebruik virrie purpose van cultural preservation. Die City of Cape Town is ’n avid supporter en funder of the arts. In Junie 2021 het hulle business workshops vi visual artists gehou, en hulle het oek die “How to make a musical masterclass” met David Kramer ennie Baxter Theatre gefund, die course wat ek in 2019 gedoen’t, soewel as baie anner arts programmes soes die Young Cape Muslim Cultural Showcase met Voice of the Cape radio station waarop ek nou ’n judge en mentor is virrie poetry / spoken word category. Die entertainment industry issie die enigste way hoe artists visible kan wies nie. Dis oek belangrik om in service te wees, en as daa government-based establishments is om hierie path te support, dan moet ôse visual artists advantage daa’van vat.

All in all hettie exhibition vi my heeltemal ingevat. Ek wil simply die hele ding oo en oo gesien’t – vannie photo van Sheikh Yusuf van Macassar tot Saartjie Van De Kaap se jewellery box. Oppie twiede of derde dag het Igshaan vi my innie laaste kamer gevind, die ene mettie artworks vannie anti-apartheid activists soes Ahmed Kathrada, en vi my gesê: “Djy kyk diep!” My response was: “The only way I know how!” Die paintings in particular, die enes vannie mosques ennie aunties en boeyas mettie midowrahs en rooi kufias op hulle koppe (daai’s hoe ôse elders aangetrek’t wanner hulle t’rug van Makkah gekom’t) het baie met my gepraat. Daa was oek mannequins, Klopse outfits, Malay choir attire en instruments op display – ek het die silk outfits vannie Klopse dee my vingers ge’run ommie memories en rhythm vannie hierie musical traditions in te vat.

Die Cape Muslim Heritage Art Exhibition is available vi viewing byrie Castle of Good Hope in Darling- en Buitenkantstraat, Kaapstad. Ek encourage Suid-Afrikaners van alle backgrounds en cultures om hierie display te gaan visit vir Heritage Month.

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top