Dertien wapens teen onsinverkopers

 • 25

Die aanslag wat Suid-Afrikaanse kinders op skool en in hul ouerhuise moet trotseer en wat hul verstandelike vermoë aantas om krities te dink, het gereeld by my opgekom terwyl ek onlangs die Pulitzerpryswenner Edward Humes se ontleding van ’n omstrede en bakermathofsaak, Kitzmiller en andere v Dover School Board of Education, gelees het.

In Monkey Girl: Evolution, Education, Religion, and the Battle for America’s Soul (HarperCollins) sit Humes die neerlaag van kreasionisme en sy “goedkoop tuxedo”-suster, Intelligente Ontwerp, in ’n Harrisburg-hof in Pennsilvanië uiteen toe ’n groep ouers in 2007 die skoolraad voor die gereg gedaag het. Die skoolraad, bestaande uit ’n meerderheid kreasioniste, wat glo die aarde is net 6 000 jaar oud en dat evolusie as lewensontwikkeling onsin is, het bepaal Intelligente Ontwerp moet as geldige wetenskap by biologieleerplanne ingesluit en in klaskamers bespreek word.


Klik hier om Monkey Girl van Kalahari te koop.

Maar regter John Jones III het die Kitzmillers en ander ouers gelyk gegee en beslis Intelligente Ontwerp is nie wetenskap nie, maar religie, en hoort nie in wetenskapleerplanne nie omdat dit die skeiding tussen kerk en staat wat deur die Amerikaanse Grondwet bepaal word, opgehef het en dus die Grondwet oortree het.

Ons bring twaalf jaar van ons kort lewe op die skoolbanke deur, sterk onder die invloed van onderwysers wat ons verstand kan vorm, stuur en manipuleer om feitlik enigiets te glo. Die proses begin natuurlik tuis, waar ouers ’n reusagtige invloed kan uitoefen op die jong lote se verstand om enigiets te glo, hoe irrasioneel ook al, en soms heeltemal onversoenbaar met die wetenskaplik bewese wette van die natuur. So word die doktrines van pa en ma, meneer en juffrou by die skool, die priester, molla, rabbi, ’n rockster, sportafrigter en politieke leiers – ja, enigiemand in ’n posisie van gesag oor hulle – onkrities aanvaar. Of dit nou intellektuele gesag is, gesag opgedwing deur ouderdom en jare op die planeet, gesag deur voorsaatskap, vriendskap, bloedbande of lojaliteit, dit maak nie saak nie: ons kinders is onkrities en gedweë om die grootste onsin as die waarheid te aanvaar.

Terwyl ek luister na die uitspraak in die Boeremagverhoor waar ’n groep wit Afrikaanse mans in Pretoria teregstaan op klagte van hoogverraad omdat hulle onder andere swart mense met hul bakkies in die see wou jaag, wonder ek hoe dit moontlik is dat ’n groep mense so ernstig die kluts kon kwytraak dat hulle hul ras en kultuur bo alle ander kon stel en bereid was om moord te pleeg in die nastrewing van hul doel. Kyk maar na regse en neo-Nazi-agtige byeenkomste waar piepjong en meestal blonde kindertjies geparadeer word om hul vaders en moeders se rasse-ideologie te verkondig met swaaiende swastikas en gebalde Hitler-vererende vuisies.

Hoe kan hierdie soort breinspoeling voorkom word? Hier dan dertien wapens wat kinders behoort te dra om hulle teen onsinverkopers te beskerm (die laaste drie met erkenning aan Richard Dawkins, wat dit in sy aangrypende Good and Bad Reasons for Believing: A Letter to My Daughter uiteengesit het).

 • Die aarde is ongeveer 4,57 miljard jaar oud, nie net 6 000 jaar nie. Dit is deeglik deur wetenskaplikes vasgestel met behulp van gesofistikeerde dateringsmetodes waarmee die ouderdom van voorwerpe bepaal kan word. Radioaktiewe isotope in voorwerpe gaan teen ’n vasgestelde en voorspelbare tempo tot niet. Fisici gebruik die term “halflewe” om die snelheid van ontbinding te beskryf. Die gemiddelde tyd waarin ’n element ontbind tot die helfte van sy oorspronklike waarde staan bekend as die halflewe van die isotoop. Die stabiliteit van ’n isotoop bepaal hoe lank die halflewe is, en ook die tempo waarteen dit ontbind. Die halflewe van koolstof-14 is byvoorbeeld 5 730 jaar en dié van polonium-239 is ongeveer 24 000 jaar. Maar uraan-238 is geweldig stabiel, met ’n halflewe van 4,66 miljard jaar (langer as die aarde se bestaan!). Ander elemente, soos die isotoop francium-233, se halflewe is net 22 minute. Dit beteken dat as jy 10 gram francium-233 het, dit binne 22 minute sal verminder tot net 5 gram – die orige 5 gram se atome het ontbind tot ander elemente. (Meer kan hieroor gelees word by sciencegeek.net.)
 • Lewe op aarde het ongeveer 3,8 miljard jaar gelede ontwikkel deur ’n proses van evolusie uit ’n oersop (primal soup), soos Charles Darwin dit in ’n brief aan ’n vriend genoem het. Genoeg wetenskaplike bewyse bestaan reeds vir hierdie teorie oor die ontstaan van lewe in al sy kompleksiteite.
 • Ons as menslike spesie en al die ander spesies wat vandag lewe, is die nasate van die eerste sellulêre organismes wat ongeveer ’n driekwart miljard jaar ná die aarde se ontstaan in hierdie oersop begin ontwikkel het.
 • Ons naaste familie in ander spesies is ander primate en veral die sjimpansee en bonobo, met wie ons ongeveer sewe miljoen jaar gelede ’n gesamentlike voorsaat gedeel het.  
 • Vra altyd vir die bewyse wanneer mense allerhande aansprake maak, of dit nou oor sogenaamde wondermedisynes is wat jou gesond kan maak, ’n instrument of apparaat wat volgens die verkoper of vervaardiger jou lewe kan verander, of ’n onbekende en onsigbare “intelligente ontwerper” wat kwansuis wonderwerke in jou lewe kan bewerkstellig.
 • Niemand kan die dood ontkom nie. Dit is ’n onvermydelike deel van die lewe dat ek en jy eendag gaan sterf. Geniet hierdie lewe omdat daar geen bewyse is dat daar hierna nog een gaan aanbreek nie. En respekteer die wette van die lewe en die natuur wat onvermydelik deel is van hierdie siklus van geboorte en dood.
 • Daar is geen enkele wetenskaplike bewys dat daar ’n hemel en hel bestaan nie. Om goed te wees, sal jou nie in die hemel laat beland nie, en as jy kwaad aanvang, wag daar nie ’n hel op jou nie. Moraliteit is ’n menslike spesieverskynsel en -instelling wat oor duisende jare deur sosiale ordening ontwikkel en waaroor religie nie ’n monopolie het nie. Navorsing wys inderdaad dat sekulêre samelewings se misdaadsyfer veel laer is as dié van sterk religieuse groeperings.
 • Daar is geen enkele bewys dat enigeen van ons ’n onsterflike siel besit nie, dat jy met die dooies kan praat of uit die dood kan opstaan nie. Die dood is volgens alle wetenskaplike bewyse tot ons beskikking die finale afsluiting van ons lewe. Die idee van die siel het reeds in die vroeë Neolitiese tyd, ongeveer 15 000 jaar gelede, ontstaan en verskillende formate in antieke beskawings aangeneem. Geen enkele bewys bestaan egter dat die mens se siel, as dit sou bestaan, sou voortleef nadat die liggaam sterf nie.
 • Betoon respek teenoor die wetenskap se metode waarvolgens waarde geheg word aan bewyse voordat enigiets geglo kan word. Hiervolgens is daar geen enkele bewys van ’n intelligente ontwerper as grondlegger van alles nie. Die vraag om altyd te vra, is: Wie sou dan die intelligente ontwerper gemaak het, en wie dan daardie ontwerper? Ad infinitum. Genoeg antropologiese en historiese bewyse bestaan dat die mens ongeveer 20 000 jaar gelede gode begin skep en aanbid het omdat die vroegste mense natuurverskynsels soos weerlig, vulkaniese uitbarstings en aardbewings nie kon verklaar nie en dit aan ’n krag buite hul verstand toegeskryf het. Vermy dus wensdenkery oor onbewese dinge.
 • Die betroubaarste manier om ons wêreld en ons kosmos te begryp, is die wetenskaplike metode, ’n sistematiese soektog na kennis oor die wêreld en om daardie kennis te organiseer en saam te vat in toetsbare wette en teorieë wat op bewyse gegrond is (soos die bioloog EO Wilson dit in Consilience opsom).
 • Moet nooit enige aansprake en beloftes glo omdat jy dink dit is gegrond op gesag of outoriteit nie. Nie die gesag van jou ouers of dié van die dominee, priester, politieke leiers, ‘n rockster, rabbi, molla, onderwyser, jou vriend of die sportafrigter nie – niemand s’n nie. Vra altyd vir die bewyse.
 • Moenie enige aansprake en beloftes glo omdat jy dink dit is gegrond op tradisie nie – nie die skool s’n of dié van jou ouers, ras, taalgroep, kulturele herkoms of ander tradisies wat kwansuis gevolg moet word net omdat dit tradisie is nie. Vra altyd vir die bewyse.

Moenie enige aansprake en beloftes glo omdat jy dink dit is gegrond op openbaring nie – nie dié van ‘n sjamaan, wysgeer, politikus, filosoof, priester, dominee, rabbi, molla of wie ook al beweer hulle het so ’n openbaring in ’n afgesonderde plek beleef waar nie een ander mens hul aansprake as getuie kan bevestig nie. Vra altyd vir die bewyse.

 • 25

Kommentaar

 • Avatar
  Kobus de Klerk

  Dr. George Claassen,

  U eerste aanname (dit is niks meer as ’n blote aanname nie en is dus baie onwetenskaplik om dit as bewese feit uit te gee) dat die aarde ongeveer 4,57 miljard jaar oud is en nie net 6 000 jaar nie en dat dit ‘deeglik’ deur wetenskaplikes vasgestel is met behulp van gesofistikeerde dateringsmetodes waarmee die ouderdom van voorwerpe bepaal kan word omdat radioaktiewe isotope in voorwerpe teen ’n vasgestelde en voorspelbare tempo tot niet gaan, is meer misleidend as die kreasioniste se aanname dat die aarde net 6000 jaar oud is. Is u, as wetenskaplike joernalis, dan nie eens oop hoogte van u eie wetenskaplike joernalistiek, nie? Navorsers by Stanford en Purdue universiteite het ’n baie opspraakwekkende ontdekking gedoen, naamlik dat die afbrekingstempo (decay rate) van radioaktiwiteit wat vir radiometriese datering gebruik word, na alles, nié konstant is nie en dus is alle toetse onakkuraat gebruik is, omdat daar aangeneem is deur wetenskaplikes dat die afbrekingstempo ’n konstante, is. Daar is onsekerheid oor die spesifieke oorsaak – hetsy dat die neutrinos wat deur die son vrygestel word inderdaad na alles nié so neutraal is as wat aangeneem is, nie, óf die son stel ’n ander partikel vry wat nog onbekend is, wat ’n invloed uitoefen – feit is, die uitwerking daarvan is dat die afbrekingstempo selfs met seisoene wissel en ook wanneer die sonkern sy 33 dae siklus voltooi.  Die wetenskaplikes betrokke maak dit duidelik : “It may all sound rather circumstantial, but these threads of evidence appear to lead to a common source of the radioactive decay rate variation. Neutrinos, born from the nuclear processes in the core of the sun, are ghostly particles. They can literally pass through the Earth unhindered as they so weakly interact. How could such a quantum welterweight have any measurable impact on radioactive samples in the lab? In short, nobody knows. If neutrinos are the culprits, it means we are falling terribly short of understanding the true nature of these subatomic particles. But if (and this is a big if) neutrinos aren't to blame, is the sun generating an as-yet-to-be- discovered particle? If either case is true, we'll have to go back and re-write those textbooks.” Daar word dus nou gemeen dat die anomalieë eintlik veel groter is as wat gemeen is en dus kan die konstante afbreking - aanname geensins meer ongekwalifiseerd gedoen word, nie, omdat dit nie net die son is wat neutrinos vrystel nie, maar daar ook neutrinos van galaktiese oorsprong is én vanuit die aardkern, genoem geoneutrinos. Daar word dan gemeen dat die kombinasie van al die neutrinos ’n onbekende groot gesamentlike invloed op die ontbindingstempo van radioaktiewe bestanddele het, wat die afgelope halfeeu se datering prosesse heeltemal onbetroubaar maak en omdat dit nou bekend is dat dit so gebeur, maar nie bekend is tot watter mate dit alles ’n invloed het, nie, dit sekerlik onverantwoordelik is om dit as feit uit te spel soos wat u in u artikel doen. En die saak vererger handomkeer as dit nie neutrinos is wat vir die anomalieë verantwoordelik nie, maar ’n tot nou toe nog onbekende partikel wat haas onbekende groot uitwerking het.  Daar is ook op hiérdie stadium geen manier om nou datering wat gedoen is vóór die afgelope 50 jaar, se anomalieë te lokaliseer en te probeer regstel, nie. Die feit is – dit gebeur én dit beteken dat wetenskaplikes werklik nog só min weet. Tog gaan hulle daagliks in die klaskamers, op radio en elders voort om hulle onakkurate bevindinge as ‘onomstootlike bewyse ’ en ‘deeglik vasgestel’ voor te hou, maar, soos u doen, die anomalieë wat die aansprake verdoem, stil te hou. Is dit hoe studente onderrig moet word?

  U tweede aanname, naamlik dat lewe op aarde ongeveer 3,8 miljard jaar gelede ontwikkel  het deur ’n proses van evolusie uit ’n oersop (primal soup), soos Charles Darwin dit in ’n brief aan ’n vriend genoem het en dat daar genoeg wetenskaplike bewyse bestaan reeds vir hierdie teorie oor die ontstaan van lewe in al sy kompleksiteite, is van alle waarheid ontbloot. Eerstens verval u ouderdom bewering om redes in die eerste punt hierbo genoem. Voorts versuim u om te vermeld dat dié bewerings soos u dit maak, in die konsekwensies daarvan, vierkantig gebou is op hipotese en teorieë wat uit die hipotese gevorm is, sónder dat daar selfs enige hoop bestaan om daardie wilde hipotetiese teorie te bewys. Trouens, daar is al genoeg navorsing gedoen om aan te dui dat die hipotese waarop die evolusieleer geskoei is, aandui dat dié hipotese in praktyk geen redelike kans het om ooit bewys te word, of te kon plaasvind, nie - onthou, die darwinistiese evolusieleer maak aanspraak op lukrake prosesse sonder die betrokkenheid van die aanwending van intelligensie in die ontwerp daarvan. Dit is juis deel van die onbewysbaarheid daarvan, vanweë die intense kompleksiteit van die prosesse. Die logiese gevolgtrekking is dus dat álles wat op daardie onbewese ne onbewysbare darwinistiese  hipotese of teorie gebou is, ewe onbewysbaar is – en dit hanteer juis die begin van lewe. Om die einste Richard Dawkins aan te haal “Most, though not all, of the informed speculation begins in what has been called the primeval soup, a weak broth of simple organic chemicals in the sea. Nobody knows how it happened but, somehow, without violating the laws of physics and chemistry, a molecule arose that just happened to have the property of self-copying--a replicator. This may seem like a big stroke of luck... Freakish or not, this kind of luck does happen...” – is dít waarop u wetenskaplike metode gebou word? Is dit wat julle studente as wetenskaplike feit, wil leer? En, dít is die tipe wilde spekulasie en onbewysbare hipotese waarop die gehele evolusieleer geskoei, is. Weet u wetenskap studente hiervan? Is hulle beïndruk met dié tipe van ‘wetenskap’ – u is blykbaar wel!

  U derde en verdere stellings hierbo verval saam met die bogenoemde vir dieselfde redes. Neem al darwinistiese tipe evolusie se onbewese hipotese en die ewe onbewese teorieë wat daarop ontwikkel is, weg en die ganse darwinistiese evolusieleer stort ineen – daarom is dit nie wetenskap nie, maar ’n sekulêre religieuse sisteem wat op sekulêre filosofieë oor die ontstaan van lewe op aarde, geskoei is, spesiaal vir die ateïs geontwerp as teenvoeter vir die Christelike Godsdiens. Só moes die darwinistiese evolusieleer al swig voor die voortdurende druk van feite wat nie die teorie ondersteun nie en só is daar al gaandeweg nuwe hipotese geskep om maar net die evolusionisme aan die lewe te probeer hou – hipotetiese teorieë soos ‘punctuated equilibrium’ en die nuutste ‘evo devo’, wat gans en al probeer wegbeweeg van die verregaande aansprake wat u steeds probeer maak oor die ontstaan van lewe.  Die anti Christelike religieuse inslag wat u andersins gepoogde ‘wetenskaplike’ bespreking aanneem, is juis bewys daarvan dat dit ook u persoonlike agenda, is. Die bekende evolusionistiese stalperd, professor Michael Ruse van Kanada, het al gevorder tot die punt waar hy die realiteite insien en ook die lot van die tradisionele darwinistiese evolusieleer bekla, omdat dit al meer en meer uit die kas kom as religieuse filosofie in stede van suiwer wetenskap. Ruse word na verwys en aangehaal by die jaarvergadering van die  American Association for the Advancement of Science te gesê het  dat die evolusieleer nie van sy sekularistiese religieuse aard kan ontkom, nie – dit het só verloop: "Wait a minute!" called the moderator, trying to take back the podium from the speaker at the AAAS. Still looking at the audience, the speaker, Professor Michael Ruse, wryly commented, "Before you start applauding, she's going to cut off all of my buttons, and drum me out of the society!" Indeed, this renowned philosopher of science had stunned his listeners at the 1993 annual AAAS meeting in Boston by announcing that he had recently come to view evolution as ultimately based on several unproven philosophical assumptions. Ruse, a professor of zoology and philosophy of science at the University of Guelph in Ontario, Canada, was a key speaker at a seminar convened to debunk "The New Creationism." Ruse had specifically been asked to "refute Phillip Johnson's book, Darwin on Trial." (Intervarsity Press, 1991.) Instead, he shocked his colleagues by endorsing one of its key points: that Darwinian doctrines are ultimately based as much on "philosophical assumptions" as on scientific evidence. Assuring his audience, "I'm no less of an evolutionist now than I ever was," Ruse nevertheless explained that he had given fresh consideration to Johnson's thesis that Ruse himself, as "an evolutionist, is metaphysically based at some level just as much as . . . some creationist. . . . I must confess, in the ten years since I . . . appeared in the Creationism Trial in Arkansas . . . I've been coming to this kind of position myself." Ruse was referring to McLean v. Arkansas, in which Federal Judge William Overton ruled that Arkansas' "Balanced Treatment Act" was unconstitutional. At the trial, Ruse had testified that creation-science is not science at all. Invoking the fact/faith dichotomy, Ruse claimed that Darwinism was scientific because establishing its validity required no philosophical assumptions. All other views, he claimed, required such assumptions and were therefore unscientific. His testimony became the centerpiece of Judge Overton's ruling. Ruse told the AAAS audience one reason he's reconsidered his position was meeting Phillip Johnson face to face and participating in a 1992 symposium on Darwinism at Southern Methodist University in Dallas. At this symposium, co-sponsored by Christian Leadership Ministries' SMU chapter, the C.S. Lewis Fellowship of Clear-water, Florida, and the Foundation for Thought and Ethics in Dallas, an exciting encounter took place between five Darwinists and five intelligent design advocates, including Johnson. Ruse justified his change of heart by tracing a succession of leading Darwinist thinkers, including T. H. and Julian Huxley, who had viewed evolution as "something akin to a secular religion." Op Ruse se blog, lees mens deesdae “Today, likewise, we see that evolutionism has its priests and devotees. Entomologist and sociobiologist Edward O. Wilson of Harvard University tells us that the "evolutionary epic is mythology," depending on laws that are "believed but can never be definitively proved," taking us "backward through time to the beginning of the universe." Wilson knows that any good religion must have its moral dimension, and so he urges us to promote biodiversity, to amend our original sin of despoiling the earth. There is an apocalyptic ring to Wilson's writings, and in true dispensationalist style, he warns that there is but a short time before all collapses into an ecological Armageddon. Repent! The time is near! ” … “I am saying that when I hear people with spiritual views accused by scientists of "cowardly flabbiness of the intellect," [hy verwys na Dawkins se geliefkoosde skellery] I suspect that there is more at stake than factual disagreement. In that context, when evangelicals complain that it is unfair if a secular religion (evolution) is allowed into classrooms but competing theological views are not, I start to feel sympathy. Not for creationism, which is pernicious nonsense, but for stacking the deck against religious thought, by allowing dogma in science but not in theology. If creationism has no place in the classroom, then neither does a secular religion based on evolution. We who care passionately about science should know when to keep the science and religion separate and remember always when it is appropriate to teach the one and not the other” … “

  Dan maak u ook deurentyd die stelling dat studente respek moet betoon teenoor die wetenskap se metode waarvolgens waarde geheg word aan bewyse voordat enigiets geglo kan worde en u spoor hulle aan om te voortdurend te vra of daar bewyse vir stellings wat gemaak word, is!? Genugtig – hoe sal dit wat u in u artikel verkondig aan u eie toets kan ontkom? Hoe sal die essentialia van die darwinistiese evolusieleer óóit aan die wetenskaplike metode ontkom, welke bewys en kontroles verg? Waarom verswyg u, as wetenskaplike joernalis, die bogenoemde feite wat u eie aansprake op wetenskaplikheid tot niet maak en maar inderdaad klem laat val op die einste religieuse inslag wat die hele proses ook vir u het, as ateïs? Moet studente geleer word om in die gewaad van wetenskap 'n duistere agenda vir een of ander sekularistiese filosofie of religie. soos die darwinistiese evolusieleer vir ateïste, voorbrand te  maak? Besef ouers waarvoor hulle hul kinders by sulke fakulteite inlaat?

  Op die ou end, dr Claassen, blyk u dertien 'wapens' toe niks meer as dertien nuttelose  foefies te wees, nie, foefies ontwerp vir die misleiding van maklik-om-te-fop studente,  wat kwansuis alles moet bevraagteken, behalwe wat hulle ateïstiese evolusionis dosent - die onsinverkoper van onsinverkopers - vir hulle vertel!

  Darwinisme is dood. Sy kadawer moet begrawe word, aangesien dit deur opportunistiese, onbewysbare hipotetiese en teoretiese aansprake wetenskaplike kunsmatig aan die lewe gehou moet word en juis nié die strieming van die wetenskaplike metode kan deurstaan nie, ten spyte daarvan dat daar al vir bykans tweehonderd jaar gepoog word om dit te doen – en al wat gebeur, is dat die religieus-filosofiese aard daarvan as doelbewuste teenvoeter vir die Christelike Godsdiens, al meer en meer, na vore, kom - die instrument om ateïstiese sekulêre religie te bevorder onder die waan van wetenskap.

  Kobus de Klerk

 • Avatar
  Kobus de Klerk

  Dr Claassen,

  U het elders ’n rubriek geskrywe waarvan die titel die volgende bevat: “Pox populi ignoramus” welke u sê, 'die pes van die onkundige bevolking' moet beteken.

  'Ignoramus' is die eerste persoon meervoud van die teenswoordige werkwoord ignoro, ignorare, ignoravi, ignoratus, wat beteken:- onbekend wees met; ignoreer; onagsaam wees.

  U selfgeskepte woord ‘pox’ bestaan ook nie – as u ’n Latynse woord soek wat ‘pes’ moet beskrywe, kan u kies tussen  lues -is f.;  pestis -is f.; tabes -is f. en moontlik tabum -i n. Ek sou aanbeveel dat u lues –is f. gebruik – dit het in konteks dalk ’n meer gepaste betekenis.

  Dan u keuse van ‘populi’ om ‘bevolking’ mee uit te druk. Die Latyn is populus –i N. Die i – uitgang, dui die besit aan, soos in eiendomsreg, byvoorbeeld - genitief.

  U sin, soos u dit in Latyn daar skrywe, vertaal dus as volg “ons is onkundig (ignoramus – 1ste pers meerv ww) pes (‘lues’ inplaas van nie bestaande ‘pox’) behorende aan die gemeenskap (populi  - gen. Enk.)

  Maak nie mooi sin, nie, of hoe?

  Dalk sou hierdie ’n beter weergawe wees van wat u wou sê - Lues populi ignorantiam fui – die gemeenskap se gebrek aan kennis is soos ’n pes.

  Ons sal natuurlik ook direkte aanknoping kry in Gods Woord daaroor - Hosea 4:6 “My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jý die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet.” En só is dit dus nie Pulitzerpryswenner Natalie Angier se breinkind nie, maar het sy dit sekerlik iewers in haar lewe in die Bybel gelees waar dit al duisende jare gelede opgeskrywe is.

  Ons kan duidelik aflei, dat u kritiek daarmee maar weer gerig is teen gelowige mense. Die punt van die vermelding hiervan is dat u ook gebuk gaan aan u eie kritiek teenoor ander – dat u ook maar papegaai sonder om te vra 'is dit korrek, is daar bewyse voor?' Dat u nie altyd self beoefen wat u predik, nie.

  Byvoorbeeld. U onkunde jeens Spiritualiteit en God is só ingrypend dat u nie eens weet dat God lewe, nie. Nou weet ons, dat nie alle mense ewe veel weet van God, nie. Almal ken God ook mos darem nie ewe goed, nie. Maar in u geval, as ateïs, wíl u nie eens weet van God, nie. U stel dus nie in kennis omtrent God en in God Self, belang nie en daarom val u, u eie kritiek teen ander, direk ten prooi. Tog doen u die amper onoorsienbare vir ’n persoon wat die wetenskap en die wetenskaplike metode kwansuis so hoog aanslaan, en u kritiseer ander vanuit u eie plek van ingrypende onkunde, met die vinger al te dikwels gerig in die rigting van spirituele mense en gelowiges.

  Indien u die vermoë had om Spiritueel relevant te wees en om die nodige Spirituele intelligensie aan die dag te lê, sou u bepaald nie ’n ateïs gewees het, nie. U behoort, as die nugterdenkende persoon waarvoor u uself uithou, tog sekerlik te besef dat gelowiges oor vermoëns beskik waaroor u en ander soos u, nié beskik nie, naamlik om relevant interaksie te uitoefen - nie net op fisiek empiriese vlak nie, maar ook op spiritueel empiriese vlak. En, dit sou dan mos vir u met u wetenskaplike geneigdheid moes aanspoor om self ook ondersoek in te stel op die korrekte manier en die regte plek, waar sulke dinge wél ondersoek en beleef word, in erkentlikheid dat u ’n gebied konfronteer waarin u ’n absolute leek is met ’n gewilligheid om te leer.

  Maar nou is dit u (doelbewuste) selfopgelegde onkunde wat u spiritueel so irrelevant maak, so onbekwaam en onkundig daaromtrent maak, terwyl u in daardie toestand, die vinger na ander probeer wys. Maar u is natuurlik nie alleen daarin, nie. Daar is ’n klompie ander mense ook wat soos u dink en doen oor dié dinge, ander ateïste.

  Daarom, hoe geradbraak ook al die Latyn  en al het u dit nie self so bedoel toe u ’n ‘fensie’ Latynse titel vir u rubriek uitgekies het, nie, is die ironie dat dit, juis in die onkundigheid en verkeerdheid daarvan, só van toepassing is op u en u eie sielsgenote, waar u die woord ‘ignoramus’ neerpen, maar min besef die betekenis daarvan is… “ons is onkundig”! 'n   Aanklag (onbewuste?) teen u self terwyl u só staan - die een wat self met onkunde-melaatsheid getref is omtrent Spiritualiteit en staan en  wys die vinger na ander wat meer weet?

  Kobus de Klerk                

 • Avatar
  George Claassen

  Oor die lang skrywes van totale onsin waarin Kobus de Klerk hierbo sy totale onkunde oor wetenskap en die wetenskaplike metode ontbloot, kan ek maar net Charles Darwin aanhaal: "Ignorance more frequently begets confidence than does knowledge." (The Descent of Man and Selection in Relation to Sex (1871).

  Ek gaan regtig nie my tyd verder mors om iemand te antwoord wat soveel onkunde so onbeskaamd en met soveel selfvertroue ten toon stel nie. De Klerk ploeter voort in 'n moeras van kreasionistiese lektuur. Voor hy homself nie vergewis van wat die wetenskap werklik bevind het nie en nie ophou om hierdie soort onsin op LitNet se blaaie kwyt te raak nie, hoef ek gelukkig nie daaraan aandag te gee nie.

 • Geagte prof Claassen

  'n Leeftyd is gewoonlik nie lank genoeg om uit die duisternis van ons voorgangers te ontsnap nie.

  Baie dankie vir u helder denke.  Dit is altyd 'n voorreg om enigiets van u te lees.

  Chris M van Niekerk

 • Avatar
  George Claassen

  Hallo Chris, dankie dat daar heelwat Afrikaanse mense soos jy is wat wel hul onsinverklikkers aanskakel.

 • Geagte Prof.

  Ek waardeer u skryfsels van nugterheid en het lankal my onsinverklikkers aangeskakel.Ek moes ook 'n pad stap om by nugter denke uit te kom.Dit het baie leeswerk,diep nadenke en eerlike selfondersoek gekos om daarby uit te kom.

  Op my pad,het ek baie van u skrywes in "By" gelees en ook "Geloof,Bygeloof en ander Wensdenkery",aangeskaf.

  Ek is nie meer so jonk nie,maar kon die kopskuif maak danksy mense soos u.

  Perdebytjie

 • Avatar
  Kobus de Klerk

  Dr Claassen,

  'n Mens sou verwag u sou die kritiek ontmoet en u saak stel. Na alles, hierdie is 'n openbare forum en mens sou niks minder van u verwag, nie, as om op ordelike, professionele wyse met kritiek en kwellings waarmee u oor u uitlatings gekonfronteer word, te deel in 'n poging om dit te verantwoord.

  U is egter duidelik ontsteld. Ek verbaas my dat u my selfversekerdheid aanval - het dit iets met die issues te make?  U voel duidelik ongemaklik daarmee? Sou u eerder 'n neerbuigende, kruiperige houding van my geniet? Hoe onvanpas.

  U reaksie is dus te wagte, maar speek nie wel van u, nie, en spreek van 'n persoon wat hom ongemaklik voel en van wie die rede hom faal in sy verwysingsraamwerk en gemaksone wat met feite gekonfronteer is wat hy nie kan ontmoet, nie. Ek kan ook vir u oulike aanhalings van ander aanhaal wat nou weer hierdie aspek ook uitlig. Is dit nodig? Dit is mos nie waaroor die gesprek behoort te gaan nie.

  U aggressiewe neerhalende en beledigende persoonlike aanval los ook nie enige van die kwelvrae en kritiek wat ek u ten laste gelê het, op, nie. Om neerhalend en beledigend te wees, dr Claassen, verg geen kuns nie, en ook nie juis aanwending van die intellek, nie en is boonop die maklikste ding op aarde en ek kan dieselfde met u doen. Maar, waarom sou ek tot daardie vlak wou daal om u daar te ontmoet? Sou dit enige van die kwelvrae wat u ten laste gelê is, kon ontmoet? Beswaarlik, sou ek sê.

  Ek het, wat die evolusie berekeningsmetodes aanbetref,  aan u voorgehou die gerekende opinies van deskundiges, en het hul identiteite ook vir u genoem. U beskuldigings  van 'totale onsin, onkunde' wat u na my mik, moet dan noodwendig u opinie van hulle reflekteer, want dit is hulle opinies wat ek u ten laste gelê het. Die 'totale onsin, onkunde' kom is dus hulle s'n? U kan tog sekerlik nie in daardie verband na my verwys waar ek na God en die dinge van God, soos Spiritualiteit en Spirituele Intelligensie verwys, nie? Wat weet u dan van God, dat u my daarin sou kon weerspreek? U besef dan nog nie eens dat u in God se Genade leef, nie.

  U besondere reaksie spreek egter die boekdele wat u skaars in omhaal van woorde sou kon verwoord.

  Terloops, ek bemerk u vete teen sogenaamde jong aarde kreasioniste. Ek is nie 'n jong aarde kreasionis of enige ander '-is', nie. Net 'n ware gelowige.

  Ek laat dit daar.

  Kobus de Klerk

 • Avatar
  Kobus de Klerk

  Dit is waarskynlik omdat die 'onsinverklikker' juis een van die agnostikus se 'meme' is, CM.

  Stel jou voor die massa gelowiges laat van hulle hoor. Dan sal jy 'n ding sien.

 • Avatar
  George Claassen

  Perdebytjie: dankie vir die kommentaar. Dis goed om te hoor daar is Afrikaanse mense wat wel onsinverklikkers het en nie meer daarsonder wil klaarkom nie.

  Kobus de Klerk: nee, ek vermy nie jou argumente nie. Maar ek raak ook nie betrokke in  debatte met mense wat heliosentrisme bevraagteken nie, of soos die postmoderniste glo elke ou se storie is geldig nie en dat ons maar ons eie wetenskapstorie kan vertel. Wetenskap werk met bewyse! Dis die grondslag daarvan. Jou stories is gebaseer op geen enkele bewys nie, nie eens een nie. En dan swem jy in lektuur wat ook nie op bewyse gebaseer is nie. Om jou ernstig op te neem, is vergelykbaar met iemand wat glo ons kan maar gravitasie ignoreer of bly glo die son kom werklik op en sak en die Aarde is die middelpunt van die heelal. Dis middeleeuse denke. Ek voer nie gesprek met mense wat nie kennis neem van die 21ste eeu se wetenskaplike bevindings nie. Of hul eie onwetenskaplike sienings as die werklikheid aanbied nie. Ek sal dus beslis nie meer met jou hier gesels nie. Nie voordat jy kennis neem van die wetenskap met sy bewyse en onsekerhede nie.  Jy glo in absolute waarhede, ek nie.  Soek elders na iemand wat na jou onsin wil luister. 
     

 • 03-09-2012

  Kardinaal tot die stryd tussen leuen en waarheid is die bewysbaarheid van die apartheidskategorie van 'ras'. Indien daar vir elke mens so ’n definisie opgetower kan word, sal mens regtig van bewysbaarheid, as volledige wetenskaplik-gefundeerde praktyk, kan praat.

  Kobus Faasen 

 • Kobus de Klerk:

  Die massa gelowiges word juis gehoor.

  Die 'meme' vrees waarskynlik hul klippe en brandstapels.

 • Avatar
  Kobus de Klerk

  Dr. Claassen,

  U sal moet beter doen as dit. Om vir my telkens toe te voeg hoe onkundig en uitgedateer my argumente is, maar self geen stawende feite wat u bewerings van 'onbetwisbaarheid' staaf nie u eie bewerings nie, gaan gewoon nie op, nie. As die inligting wat ek weergee, dan is soos u dit beweer te wees, wys dan die foute daarvan uit deur na die korrekte bewese feite, te verwys.

  Dan, om vir my te sê ek moet bewys terwyl ek hierdie keer kom en vir u sê, maar dr Claassen, bewys u dan, soos u aandring, asseblief al die stellings wat u maak omtrent God en omtrent die onbetwisbare evolusie teorieë wat ek een u uitwys - en daar is talle meer.

  Terloops, u bewering dat ek heliosentrisme sou bevraagteken, dui vir my daarop presies hoe onjuis u met die inligting omgaan. U begryp ook nie wat ek gedoen het met my bespreking daarvan, nie. Die doel was om mense daarmee te konfronteer dat hulle iets glo wat hulle self nie weet, of dit korrek is, nie. Met die teenstellings wat ek voorsien het, het ek vir hulle aangedui dat hulle gewoon die leerstuk of teorie steun, maar nie self weet hoekom, nie. U behoort eintlik in u noppies daarmee te wees! Ek noop hulle om ondersoek in te stel, want daar is nog 'n beduidende klomp ingeligte mense wat in die geosentriese stelsel, glo. En nee, hulle is nie gelowiges, nie.

  Ek het dit in die proses ook duidelik gemaak dat daar selfs in die Woord aansluiting is vir die heliosentriese stelsel!

  Ek wag dus steeds om te bewys wat u beweer, het.

  Om my nog 'n keer as onkundig te probeer afmaak, gaan net u eie saak ondermyn. Probeer asseblief om ordentlik met my te kommunikeer.

  Kobus de Klerk

 • Evolusie daar gelaat. Dit bly 'n rookskerm.

  Dat daar  steeds 'n magdom is,  geleerdes inkluis,  wat in 2012 aanvaar dat moord en kannibalisme die grondslag van " verlossing" en moraliteit is,  is verstommend.

 • Avatar
  Kobus de Klerk

  CM,

  Ek dink nie die debat oor darwinistiese evolusie kan sommer so bloot as ’n rookskerm afgemaak word, nie. Diegene wat dit propageer doen dit as ’n saak van erns. So ook diegene wat dit teenstaan as ’n saak van erns.

  Dit is meer die metode wat deur (darwinistiese) evolusioniste aangewend word, wat soveel teenstand ontlok – hulle verregaande aanspraak op die onteenseglike, onomstootbare, onbetwisbare (kan nog ’n paar sterk byvoeglike naamwoorde wat gebruik word, opnoem) 'bewyse' wat hulle het vir hulle teorieë en hipotese, terwyl al wat onteenseglik daaraan is, die feit is dat hulle nie sulke bewyse het, nie. Hulle verkondig deur die bank die essensie van darwinistiese evolusieleer as ’n biologiese waarheid terwyl hulle dit gewoon nie kan of sal kan bewys, nie.

  ’n Voorbeeld. Let nou op dr Claassen se hantering van sy jongste rubriek artikel hier – Is Ons Kinders Van Komete? Let op die vraagteken. Let op die verantwoordelike manier van die inhoud. Die teoretiese en hipotetiese benadering waarmee hy met die teoretiese aansprake omgaan, sonder om dit as onomstootlike bewys voor te hou, is die tipe ding wat ons graag ook by die evolusie aanhangers wil sien. So ’n benadering kan ek nie kritiseer, nie.

  Ek kan die inhoud kritiseer, en die swak punte (die hele argument 🙂 ) in die argumente maklik uitwys en dit is tog juis waaroor die wetenskaplike metode, gaan. Trouens, die aanbieding is sekerlik te verwelkom, omdat dit eerlik hipoteties is, want so kan ’n ding beredeneer word, en niemand (leke) word mislei deurdat dit deur veronderstelde kundiges, soos akademici, as onomstootlike waarheid  voorgehou word, nie.

  Dan net laastens jou aanmerking waar jy meen dat gelowiges wel gehoor word – die ironie is dat hulle juis te stil is, maar te oordeel aan jou opmerking laat die blote krag van hulle globale teenwoordigheid die deursnee agnostikus (soos jy?) blykbaar vir die donker hoekies skarrel. En dan wil dit voorkom dat jy self nog nie eintlik van die donker Middeleeuse vervolgingsindroom  geëmansipeer is, nie.

  Brandstapels? Klippe? Nee – daardie is die agnostikus se metodiek, nie die gelowige s’n, nie.  Kom ek deel met jou ’n staaltjie. ’n Paar jaar gelede het ’n sekere naamgenoot van dr Claassen my 'uitgenooi' om deel te neem aan die debat op dr Claassen se destydse gelowige-treitering blog en hy het dit baie arrogant en verwaand aan my duidelik gemaak dat hy my wil waarsku dat hulle (die ateïste) die 'vloer vee' met gelowiges soos ek ... Dus, moet asseblief nie jou sielsgenote verskoon van verbale geweld, nie. Die waarheid is, wanneer julle in ’n 'gesprek' met ’n gelowige betrokke raak, is dit blykbaar ’n selfopgestelde bokskryt waar die geleentheid gebruik word om kamstig die vloer te vee met die gelowige. Maar as die gelowige dan self ook die bokshandskoene aantrek en homself laat geld, dan volg ’n eindelose string treurmares gekombineer met nog meer slegsêery – uit dure ervaring weet ek, dit is gewoon maar die agnostikus se taktiek.

  Goddank jy kan nie Middeleeuse tipe moord en kannibalisme voor die ware gelowige (Christen) se deur lê, nie – dit is geheel en al teen sy beginsels en oortuiging – ek neem sommer aan jy verwys nie na die HERE Jesus Christus, nie. Jy sal mos nie uit onkunde en insigloosheid daaroor ook wil praat soos sommige van jou sielsgenote, nie.

  Daarom is dit nie nodig om evolusie as ’n rookskerm aan te wend, nie.

  Kobus de Klerk

 • Avatar
  Kobus de Klerk

  CM,

  Ek weet nie wat ek glo, nie? Nee, wat, CM, die kwessie is eerder dat jy nie verstaan wat ek skrywe nie ... miskien wil jy weer die slotsin in my voorlaaste paragraaf lees? Kan jy dit begryp?

  En die retoriek wat jy aanwend, is maar net wat mens van julle kry. Slegsê, systap, wegstap. Dit is die resultaat van jou eie agnostiese dogma. Jy weet nie wat die gelowige glo en beleef nie. Die gelowige het baie begrip vir ware wetenskap - maar nie pogings om wetenskap te misbruik om naturalistiese, sekulêre religie mee te bedryf, soos wat julle met die darwinistiese evolusieleer en oerknal hipotese probeer doen, nie.

  Kyk bietjie terug op julle kommentaar - ook die van dr Claassen. Kan jy agterkom dat julle nie een enkele stukkie konstruktiewe kommentaar gelewer het, nie, en dan ander van sinneloosheid beskuldig? Dit is ook maar die modus operandi wat julle oral volg, as julle nie die 'vloer kan was' met julle opponent gespreksgenoot, nie. Kry julle nie skaam, nie?

  Kom ons laat dit maar daar.

  Kobus de Klerk

 • Avatar
  George Claassen

  Kobus de Klerk:

  Wat jy oor evolusie weet, is nul. Vertel asb. aan LitNet se lesers watter boeke jy al oor evolusie gelees het, nie die boeke van kreasioniste en intelligent ontwerperondersteuners wat nie glo in bewyse nie. Waar begin jou leesprogram en waar eindig dit? Ek is bevrees, jou lang tirades is blote stofopskoppery. Jy het geen enkele bewys nog gegee om die wesentlike argumente van wetenskaplikes oor evolusie te omseil nie, net een boek, erg gedateerd en verouderd, aangehaal. Gould en Dawkins het voor eersgenoemde se dood ooreengekom hulle gaan nie hul tyd mors om met kreasioniste te debatteer nie. Ek volg dieselfde roete. 'n Laaste woord, die keer van Johannes Kepler: "Solank as die moeder, Onkunde, leef, is dit nie veilig vir Wetenskap, die kind, om die bedekte oorsake van dinge bekend te maak nie."

 • Avatar
  Kobus de Klerk

  Ag, dr Claassen, die probleem is wat u self maar uitwys – u duld nie weersprekende literatuur, nie.

  Die maklikste manier om van iemand ontslae te raak wat kwansuis ’nul' weet van ’n saak, is om hom met weersprekende feite te weerlê. Om vir iemand te probeer beledig of te probeer diskrediteer deur net eenvoudig te sê hy weet niks, sonder om die korreksie daarmee saam te vermeld, is mos duidelik jakkalsdraaie, ’n aanduiding dat u nie ’n parate antwoord het, nie.

  Al sou ek geeneen van die boeke self gelees het nie, lees ek duidelik baie oor die onderwerp en handel ek met deskundiges se opinie wie wel die boeke fyn bestudeer het en ingeligte opinie daaromtrent uitspreek. Wat beter is daar? Wat sê u daarvan? Dit is egter duidelik dat u nie daardie opinies kan weerspreek, nie. Vandaar die jakkalsdraaie wat u met my probeer gooi, daaroor. Om arrogant te wees, gaan dus nie vir u baat, nie. U self eggo die opinie van andere! U is ’n akademiese joernalis, nie ’n akademiese biologiese wetenskaplike, nie? Tog hou ek dit nie teen u nie, want dit is hoe mense leer. Waarom probeer u my op arrogante wyse afkraak as ek my verlaat op ander deskundiges se opinies? Dit staan u mos dan vry om my dan te weerlê, instede om my as persoon gedurig te probeer diskrediteer.

  Maar dit is die weersprekende literatuur wat die darwinistiese evolusionis se achilleshiel so mooi demonstreer en dan is dit nie verbasend dat Gould, Dawkins en andere wat hulle slaafs navolg, soos u een van is, sou besluit om kwansuis nie met andersdenkendes te debatteer nie. U het gewoon nie ’n antwoord op die kritiek, nie, anders sou dit makliker gewees het om die antwoorde te verskaf, as om die aandag te probeer aflei met jakkalsdraaie.

  U Kepler aanhaling (terloops, hy was ook as gelowige gereken) is uiteraard mutatis mutandis net so op u en u 'tirade' teen God en gelowige van toepassing – ek verbaas my dat u met sulke wederkerig destruktiewe  argumente vorendag probeer kom – want tot dieselfde mate wat u daarmee my opinie probeer vernietig, vernietig dit u eie in die proses – die verskil is, ek spreek nie uit onkunde wanneer ek deskundiges aanhaal, nie. U spreek wel uit onkunde wanneer u uself oor sake Gods uitlaat, terwyl u op eie getuienis niks van God weet, nie en erger nog, wil weet, nie. Dus, is u eie instrument – die Kepler een asook die ander Darwin ene wat  u graag aanhaal, selfs terwyl u dit aanhaal, besig om u eie standpunt te ondergrawe wyl dit myne nie kan skaad, nie.

  U praat van kreasionistiese wetenskaplikes wat nie glo in bewyse, nie? Dit terwyl ek u om bewyse vir u eie stellings vra, en u dit probeer omseil deur konstante pogings van verdagmakery?  En dit, terwyl die kreasionistiese wetenskaplikes juis uitwys die talle aspekte waarop darwinistiese tipe evolusieleer berus waarvoor die evolusioniste self nie bewyse het, nie?

  Vir my en ander is dit maklik om oor darwinistiese evolusie op te lees. Ons doen dit ook. Dan weet ons wat aangaan en is ons in staat om gebreke uit te wys. Baie van die kritiek wat deur ander wetenskaplikes uitgewys is, is al oud, ja, maar dit staan steeds onbeantwoord. Party van hulle mag dalk kreasioniste ens. wees, maar hulle is en bly geleerde en kundige wetenskaplikes. Kyk na mense soos prof. Sanford, byvoorbeeld, wie ’n ateïstiese evolusionis was, maar die klug nie kon volhou nie en gelowige geword, het. Dus, die 'ou' probleme vir u in daardie verband, sal nie sommer net weggaan, nie, en die nuwe probleme sal eenvoudig daarby akkumuleer.

  Dus, ons kan maklik omtrent die darwinistiese evolusieleer op hoogte kom, en ons doen dit met gemak, maar wat kan u omtrent u eie ervaring omtrent en van Spiritualiteit, doen? U weet daar kennelik niks van nie, hoofsaaklik omdat u niks daarvan wil weet, nie, maar u is haastig om dit af te maak.

  Daarom het ek hierdie keer vir u bewys gevra – wat u nie kan voorsien, nie – en ook vir u stellings omtrent die darwinistiese evolusieleer. Ons wil hê u moet u aansprake in u drie rubriek artikels waarop ek kommentaar gelewer het, bewys want u sê self mens moet vra daarvoor. Nou dat ons vra, nou probeer u op ’n jakkalsdraai manier om dit te omseil. U gaan mos nie daarmee wegkom, nie.

  U praat van stof opskop? Die stof is die getuienis van die substantiewe grond waaruit dit ontstaan – sonder die grond, sal daar geen stof wees, nie – onthou dit maar gerus. Vee dus maar die stof weer uit u oë en doen u eie aansprake nou vir ’n slag gestand.

  Kobus de Klerk

 • George: Jy is heeltemal reg om nie met kreasioniste te debatteer nie. Hulle koppe is in elk geval klankdig, en deur met hulle in debat te tree bereik jy nie meer nie as om 'n onverdiende legitimiteit aan hulle idees te verleen. Die debat oor evolusie het reeds 150 jaar gelede ten einde gekom.

   
  Die ewige ellelange kommentare deur kreasioniste is eintlik uiters steurend. Maar ek vind dit tog ook nogal interessant om te sien hoe baie Afrikaners hulle die afgelope dekade of twee tot fundamentalisme gewend het. Ek wonder of dit dalk te doen het met die verlies aan politieke mag? Dalk 'n nuwe manier van laertrek? Of was ons maar nog altyd 'n spul fundamentaliste? Ek wonder ook nogal in watter mate die jonger geslag Afrikaners sulke neigings toon. Is fundamentalisme grootliks 'n verskynsel by ouer mense, en dus iets wat saam met die ouer geslag gaan afsterf? Veral noudat evolusie deel van skole se sillabusse is (hoewel dan seker nie in CVO-skole nie!)?
   
  Ons beleef interessante tye in Suid-Afrika ...
   
 • “Debating creationists on the topic of evolution is rather like trying to play chess with a pigeon; it knocks the pieces over, craps on the board, and flies back to its flock to claim victory."

  - Scott D. Weitzenhoffer

  Die standaard kreasionistiese respons op die oorweldigende bewyse ten gunste van evolusie en die ouderdom van die aarde is ’n nou al oorbekende allegaartjie van feitelik verkeerde stellings, die verdraaing of verswyging van ongemaklike feite en dan natuurlik die alomteenwoordige “quote mining” waarsonder kreasioniste klaarblyklik nie kan klaarkom nie.

  In Kobus de Klerk se respons op George Claassen se blog lees ons onder andere: Navorsers by Stanford en Purdue universiteite het ’n baie opspraakwekkende ontdekking gedoen, naamlik dat die afbrekingstempo (decay rate) van radioaktiwiteit wat vir radiometriese datering gebruik word, na alles, nié konstant is nie en dus is alle toetse onakkuraat gebruik is, omdat daar aangeneem is deur wetenskaplikes dat die afbrekingstempo ’n konstante, is”

  Dit is nog glad nie ’n uitgemaakte saak dat hierdie fluktuasies wel bestaan nie, maar meer daaroor later. Laat ons begin deur vir die onthalwe van die argument aan te neem dat hierdie bevindings inderdaad korrek is, bloot omdat de Klerk se reaksie ’n goeie aanduiding is van hoe kreasioniste dink en argumenteer.

  De Klerk se denke is ooglopend bloot kwalitatief en nie kwantitatief nie, oftewel sy redenasie is dat aangesien radio-aktiewe verval nie so absoluut konstant is as wat gedink is nie moet alle ouderdoms-berekeninge onbetroubaar wees. Geen kwantitatiewe data word deur de Klerk verskaf nie en die leser word in die duister gelaat oor hoe groot hierdie afwykings nou eintlik is. Een persent? Tien persent? Vyf-en-twintig persent? Ons word nie deur de Klerk ingelig nie.

  In werklikheid is dit sowat 0,1%, ’n syfer wat gemaklik binne die grense is van die aanvaarde eksperimentele fout wanneer radiometriese datering gedoen word – dit het dus geen beduidende effek op die ouderdomme wat deur radiometriese datering verskaf word nie. In Purdue University News Service van 30 Augustus 2010 lees mens: In general, the fluctuations that Jenkins and Fischbach have found are around a tenth of a percent from what is expected, as they've examined available published data and taken some measurements themselves.”, asook: "The fluctuations we're seeing are fractions of a percent and are not likely to radically alter any major anthropological findings," Fischbach said”.

  Jawellnofine. Jong-aarde kreasionisme vereis dus dat die vervaltempo van radio-aktiewe elemente sowat 750 000 keer vinniger moet wees as wat waargeneem word om ’n 4,5 biljoen ou aarde te omskep na een wat slegs 6 000 jaar oud is. Dit is nogal aansienlik meer as die 0,1% variasie wat waargeneem is en laat kreasionisme met ’n faktor van maar net 749 250 om in te haal. In plaas van die waargenome variasie van minder as 0,1% sal die vervaltempo met nagenoeg 99,9% konstant in een rigting moet afwyk om te kan strook met die stellings wat deur kreasioniste gemaak word. Mens moet natuurlik ook in gedagte hou dat hierdie variasies na beide kante van die basislyn afwyk, dit wil sê sowel meer en minder as die verwagte, en dat die totale effek oor enige tydperk dus selfs minder as 0,1% sal wees.

  De Klerk skryf ook: “Daar word dus nou gemeen dat die anomalieë eintlik veel groter is as wat gemeen is en dus kan die konstante afbreking – aanname geensins meer ongekwalifiseerd gedoen word, nie, omdat dit nie net die son is wat neutrinos vrystel nie, maar daar ook neutrinos van galaktiese oorsprong is én vanuit die aardkern, genoem geoneutrinos. Daar word dan gemeen dat die kombinasie van al die neutrinos ’n onbekende groot gesamentlike invloed op die ontbindingstempo van radioaktiewe bestanddele het, wat die afgelope halfeeu se datering prosesse heeltemal onbetroubaar maak en omdat dit nou bekend is dat dit so gebeur, maar nie bekend is tot watter mate dit alles ’n invloed het, nie,”

  Ek is nie presies seker wat de Klerk met bogenoemde bedoel nie. Ten eerste word ons nie vertel wie nou eintlik dink dat die anomalieë “veel groter” is as wat gemeen is nie. Ten tweede is sy redenasie doodgewoon foutief. As die vervaltempo inderdaad deur neutrinos beïnvloed word dan sal alle neutrinos wat die betrokke eksperiment tref waargeneem word, ongeag of hulle van die son, elders in die melkweg/heelal of van die aarde self afkomstig is. Al hierdie neutrinos se effek sal dus in die eksperimente waargeneem word. Dis nou nie asof die betrokke elemente wat ondersoek is aan ’n geoneutrino gaan sê “Hokaai, jy is nie van die son afkomstig nie, gaan maar verby ou maat.”

  Die volgende vraag is natuurlik of Fischbach, Sturrock en hul medewerkers se resultate inderdaad betroubaar is. Wanneer mens die nuutste navorsing in hierdie verband lees dan vind jy gou uit dat hul bevindings nou nie juis die fisika-gemeenskap aan die gons het nie. Daar is goeie redes daarvoor. Een is dat hierdie twee se navorsingsagtergrond nou nie juis uit die boonste rakke is nie. Fischbach het in as ek reg onthou die 1980’s groot opgegee oor ’n sogenaamde “vyfde krag” (fifth force) wat nooit deur sy eweknieë ernstig opgeneem is nie om die doodeenvoudige rede dat dit bloot absurd was. Hierdie begrip het ’n vroeë en welverdiende dood gesterf omdat daar nooit enige sprake was van empiriese data wat dit ondersteun het nie.

  Tot ’n aantal jare gelede was Sturrock as astrofiskus hoog aangeslaan deur ander wetenskaplikes in sy vakgebied, maar hy het mettertyd al meer en meer bisarre idees begin propageer. Hy was die stigter van die Society for Scientific Exploration wat ook die uitgewer is van die Journal of Scientific Exploration – beide kan maar net bestempel word as tempels van die pseudowetenskap. .

  Wanneer iemand werklik eienaardige idees voorstaan beteken dit natuurlik nie noodwendig dat sulke idees uit die aard van die saak nonsens is nie. Dit is egter onbetwisbaar dat radikale voorstelle darem ondersteunende data moet kan toon en dit is tot dusver nie hier die geval nie.

  Mens kan kyk na gepubliseerde resultate soos onder andere te sien is by                                                                                    

  http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1108/1108.5326.pdf

  en ook na die resultate van die radio-aktiewe afbraak van plutonium in die Cassini-ruimtetuig wat toon dat daar geen korrelasie is tussen die afstand van die son en die tempo van radio-aktiewe verval nie.

  Talle besware is geopper teen Fischbach en kie se resultate, meeste het te doen met hul swak metodologie. Om hierdie bespreking darem relatief kort te probeer hou sal ek net een van baie noem: die gebrek aan kontroles in Fischbach en Sturrock se eksperimente. Die radio-aktiewe element radon is dwarsdeur die atmosfeer versprei. Wanneer gas, oftewel dan die atmosfeer, afkoel (soos in die winter) dan vermeerder die digtheid van die atmosfeer en dus vermeerder die konsentrasie radon in die atmosfeer. As gevolg hiervan sal die agtergrondbestraling te wyte aan radon ook toeneem. Fischbach en medewerkers het nie hiervoor voorsiening gemaak nie en dit kon beslis hul resultate beïnvloed.

  De Klerk se vraag:  Is u, as wetenskaplike joernalis, dan nie eens oop hoogte van u eie wetenskaplike joernalistiek, nie? is dus sommer propvol onbedoelde ironie.

  De Klerk skryf verder: “Só moes die darwinistiese evolusieleer al swig voor die voortdurende druk van feite wat nie die teorie ondersteun nie en só is daar al gaandeweg nuwe hipotese geskep om maar net die evolusionisme aan die lewe te probeer hou – hipotetiese teorieë soos ‘punctuated equilibrium’ en die nuutste ‘evo devo’, wat gans en al probeer wegbeweeg van die verregaande aansprake wat u steeds probeer maak oor die ontstaan van lewe.”

  Ek is nie seker wat ’n “hipotetiese teorie” nou eintlik is nie, nog minder die druk van “feite” wat die teorie nie ondersteun nie en nóg minder hoe punktueerde ekwilibrium en evo-devo nou kwansuis “wegbeweeg” van “verregaande aansprake” oor die ontstaan van lewe maar toemaar. Nóg punktueerde ekwilibrium nóg evo-devo is “geskep” om die evolusieteorie aan die lewe te hou. Soos die geval is met enige en elke lewenskragtige teorie in die natuurwetenskappe word daar gedurig nuwe bevindings gemaak wat die teorie uitbrei en versterk en evo-devo en punktueerde ekwilibrium is maar net twee van baie voorbeelde.

  Ons lees verder:  Die bekende evolusionistiese stalperd, professor Michael Ruse van Kanada, het al gevorder tot die punt waar hy die realiteite insien en ook die lot van die tradisionele darwinistiese evolusieleer bekla, omdat dit al meer en meer uit die kas kom as religieuse filosofie in stede van suiwer wetenskap. “

  Ek sal nou nie so ver gaan as om Ruse (sedert 2000 woonagtig in Florida en nie meer in Kanada nie) as ’n stalperd van evolusie te bestempel nie maar kom ons los dit maar daar. Meer later oor hoe hy kwansuis die “realiteite” insien, die lot van evolusie bekla en of hy wel van mening is dat evolusie besig is om uit die kas te klim as “religieuse filosofie.” Kom ons kyk net eers na de Klerk se “quote mining”.

   “Ruse word na verwys en aangehaal by die jaarvergadering van die American Association for the Advancement of Science te gesê het dat die evolusieleer nie van sy sekularistiese religieuse aard kan ontkom, nie – dit het só verloop: "Wait a minute!" called the moderator, trying to take back the podium from the speaker at the AAAS. Still looking at the audience, the speaker, Professor Michael Ruse, wryly commented, "Before you start applauding, she's going to cut off all of my buttons, and drum me out of the society!"

  Enigeen wat hierdie stuk lees sal onder die indruk verkeer dat Ruse iets gesê het waarvan die moderator nie gehou het nie, dat sy Ruse se toespraak probeer kortknip het en die podium probeer “terugneem” het. In werklikheid het hierdie gebeur tydens vraetyd, nadat Ruse sy kort toespraak al voltooi het. Die moderator se tussenwerpsel was omdat sy self ’n vraag wou vra. Ruse se sogenaamde “wry comment” moet gesien word in die gemoedelike gees waarin sy toespraak gelewer is en die daaropvolgende vrae gevra is.

  Hier is wat in werklikheid gebeur het:

  Ruse: (die laaste sin van sy antwoord op iemand se vraag nadat hy sy toespraak voltooi het) ... I certainly think that's something that you can do.

  [Applause]

  Scott:(die moderator) Wait a minute, just --

  Ruse: Before you start applauding, she's going to cut off all of my buttons, and drum me out of the society.

  Scott: Not a bit, but he's not done yet. I'm going to take my chairman's prerogative, to ask a question, if I may. I wonder whether it might be useful to ...

  Klink dit na iemand wat die podium van die spreker wou terugneem en sy mond wou snoer? Nie so dat mens dit sou agterkom nie. Ruse se volledige toespraak, sowel as vrae en antwoorde, is te vinde by

  http://www.leaderu.com/orgs/arn/orpages/or151/mr93tran.htm

  Enigeen en elkeen wat hierdie transkrip lees sal onmiddelik besef dat die weergawe wat deur de Klerk verskaf is nie eers naastenby kontak het met die werklikheid nie. Sy aanhaling kom woordeliks uit ’n geskrif deur Tom Woodward op die webwerf van Leadership U .

  http://www.leaderu.com/real/ri9404/ruse.html

  Wat Woodward daar geskryf het kan alleen bestempel word as ’n blatante en doelbewuste verdraaiing van die waarheid, “quote mining” op sy beste! Bo en behalwe Woodward se verminking van wat gebeur het maak hy die pap sommer verder dik deur te skryf dat daar ’n sogenaamde “stunned silence” was nadat Ruse sy toespraak voltooi het. Enigeen wat al ’n dergelike simposium bygewoon het, en ek was al by dosyne sulke byeenkomste, weet dat daar altyd ’n paar oomblikke se stilte is wanneer vraetyd aanbreek voordat die eerste vraag gevra word. Ruse se opmerking “state of shock” moet gesien word as dat dit in dieselfde ligte luim gemaak is as sy opmerking dat een van die vraestellers se bleskop deur God ontwerp is – sou kreasioniste dan dink dat Ruse meteens gelowig geword het? Woodward se “beskrywing” van die gebeure is maar net ’n verdere voorbeeld van hoe kreasioniste desperaat gryp na enige grashalm wat hulle moontlik van verdrinking kan red. Dit is verder ook heeltemal verkeerd van Woodward om te beweer dat Ruse gevra is om oor Johnson se boek te praat, Ruse het aanvanklik daardie plan gehad maar daarvan afgesien om redes wat hy self verduidelik het.

  Voorts, as die gehoor dan nou werklik Ruse se stellings so skokkend gevind het dan moet mens wonder waarom hy nie tydens vraetyd daaroor aangeval is nie. Soos mens kan sien was dit alles behalwe die geval – die eerste vraag was trouens oor die ooreenkomste en verskille in die denke van Ruse en Stephen Gould.

  Nog twee veranderings wat Woodward gemaak het, subtiel maar betekenisvol, is die volgende: in die transkrip lees mens dat Scott gesê het “Wait a minute –“ (sonder ’n uitroepteken) en dan later dat Ruse gesê het “... and drum me out of the society.” Met ’n punt aan die einde van die sin. In Woodward se weergawe staan daar: “Wait a minute!” en Ruse se ... and drum me out of the society!” het ook ’n uitroepteken agterna. Ooglopend is hierdie uitroeptekens deur Woodward ingevoeg om nog bietjie sensasie in die pot te gooi.

  Mens kan regtig maar net jou kop skud oor Woodward se optrede, geen mens skryf sulke dinge per abuis of in ’n oomblik van verstrooidheid nie, dit kon maar net met opset gewees het, met die doel om lesers te mislei. En dan is Woodward nogal ’n professor in teologie!

  De Klerk vertel ons van die nou reeds bekende hofsaak in Arkansas waar Ruse as getuie geroep is en skryf:

   “At the trial, Ruse had testified that creation-science is not science at all. Invoking the fact/faith dichotomy, Ruse claimed that Darwinism was scientific because establishing its validity required no philosophical assumptions.”

  Die volledige transkrip van Ruse se getuienis is beskikbaar by

  http://www.antievolution.org/projects/mclean/new_site/pf_trans/mva_tt_p_ruse.html

  Nêrens vertel Ruse dat “Darwinisme” – of die natuurwetenskappe oor die algemeen – geen filosofiese aannames verg nie. Die natuurwetenskappe (net soos enige ander vakgebied) maak sommige voorveronderstellings, in hierdie geval dat metodologiese naturalisme die beste manier is om die natuur te bestudeer. Dit sluit nie noodwendig geloof uit nie – per slot van rekening is baie wetenskaplikes ook gelowig – maar om jou te beroep op “God het dit so gemaak” is nie die verduideliking van enigiets wat ons in die natuur waarneem nie.

  Kom ons kyk laastens na de Klerk se bewerings oor Ruse se sienswyse dat die evolusieteorie besig is om uit die kas te klim as “religieuse filosofie.” De Klerk haal Ruse as volg aan: “Today, likewise, we see that evolutionism has its priests and devotees.”

  Die woordjie wat de Klerk hier miskyk is “evolutionism.” Nie “evolution” nie, maar “evolutionism.” Wat de Klerk egter nie aanhaal nie is die volgende: Am I arguing that natural selection theory, and Darwinism specifically, is merely a secular answer to religion? Certainly not. Most of the work done by most evolutionary biologists most of the time is as stolidly scientific and as powerful as you could wish.(My beklemtoning) Am I arguing that making a religion out of science is necessarily bad? Certainly not. If Wilson finds it spiritually helpful to think of his science as he does, and if this worldview leads him to campaign for the preservation of the rainforests, who could object to that?

  Dink Ruse dat evolusie (nie evolusionisme nie maar die evolusieteorie) werklik ’n godsdiens is? Hier is wat hy in die Huffington Post geskryf het:

  Is Darwinism a Religion

  Evolution is promoted by its practitioners as more than mere science. Evolution is promulgated as an ideology, a secular religion -- a full-fledged alternative to Christianity, with meaning and morality. I am an ardent evolutionist and an ex-Christian, but I must admit that in this one complaint -- and Mr. Gish [Duane T. Gish the Creation Scientist] is but one of many to make it -- the literalists are absolutely right. Evolution is a religion. This was true of evolution in the beginning, and it is true of evolution still today.

  Well, what quote of yours do you want to have on your gravestone?!

  I think this paragraph, the introduction to a book review (for which I was never paid) in a Canadian newspaper some 10 or so years ago, has received more attention and more repetition (especially on the Internet) than anything else I have ever written. More even than my claim that morality is an illusion put in place by the genes to make us social animals. No matter that I qualified it then and have qualified it before and ever since. "Ruse recants! Evolution is a religion! Read all about it!" Or more accurately, don't read all about it, because then you might find that that is not quite all that I had to say.

  Is evolution, Darwinian evolution in particular, a religion? To sound like the philosopher that I am, it all depends on what you mean by "religion." It is "Intro to Philosophy of Religion," Lecture 1 material. Religion is not something like a right-angled triangle. Either you have a right angle or you don't, and that is the end of the matter. Religion calls for what we in the trade call a "polythetic" definition. There is no one feature that is necessary, but having several is sufficient. Belief in God? Very important, but what about the Unitarians or the Buddhists? Having a priesthood? Also important, but what about the Quakers? Having rituals or ceremonies? Quakers again. And so on.

  What this means is that some things are clearly religions, some not and some on the border. Roman Catholicism has a priesthood, a moral code, a belief in God and much more. It is paradigmatically a religion. (This does not mean that it is better, but that it is clear cut.) Being an undergraduate at Florida State University is not joining a religion, even though on Saturdays in the fall at the football stadium one might wonder. What about the Freemasons? Well, really, you pays your money and you takes your choice.

  So, what about Darwinism? I don't think believing that Charles Darwin's theory of evolution through natural selection (his version or today's version) commits you to religious belief. I think that if, as I myself would, you extend the scope of the theory to an understanding of knowledge acquisition and justification and the same for morality -- evolutionary epistemology and evolutionary ethics -- then it can act as a religion substitute or alternative. It gives you a world picture that some people, starting with me, find entirely satisfying. I can't answer all of the questions -- Why is there something rather than nothing? How does the conscious mind arise from the physical brain? Is there a purpose to it all? -- but I am not sure that anyone can answer these questions in a satisfactory manner and I certainly don't go to bed worrying about them.

  So, if someone like Richard Dawkins indignantly protests that his passion about these sorts of things -- the passion that drives the "God Delusion" -- should not be taken as a religious passion, I am happy to accept that. I do nevertheless think that often Dawkins and company show the sociological characteristics of the religious. This comes across particularly in what Freud calls the narcissism of small differences, the hatred of those who are close to them but not quite close enough. Just as evangelicals can differ bitterly over the true meaning of the host, so the New Atheists loathe people like me who (like them) have no religious belief but who think that science as such does not refute religion.

  Having conceded this, I do also think that there are and have been Darwinians who have made something of a religion -- call it a secular religion, if you like -- out of their science. At the time of Darwin himself, his great defender Thomas Henry Huxley (grandfather of the novelist Aldous Huxley) set out consciously to make of Darwinism a phenomenon that not only substituted for religion but that gave the same emotional satisfactions of religion. Like those who were to follow, Huxley did not see the world (as would I and Dawkins) as blind and meaningless, but rather as something with a direction -- a direction upwards as evolution led progressively to our species. As the Christian sees the world made for humans, so Huxley saw the world preparing for humans, and as the Christian sees moral action centered on humans so likewise Huxley saw moral action centered on humans.

  Huxley gave what he himself called "lay sermons," and he worked hard to promote his world vision. In one of the most interesting moves, he and fellow workers even set about building churches -- cathedrals -- to their new religion. Except they called them "museums of natural history." These were places where, instead of going to a Christian cathedral on a Sunday morning, a family could go on a Sunday afternoon and seen magnificent panoramas of past life: all of those fossil dinosaurs being dug up in the American West and shipped east for all to see and admire. On the principle that imitation is the sincerest form of flattery, natural history museum after museum was built in the style of a gothic cathedral or earlier. Gaze at the Norman architecture of the Royal Ontario Museum in Toronto and you could be in Durham, England.

  As it happens, toward the end of his life, Thomas Henry Huxley began to doubt the worth of his philosophy. He did not return to God, but he began to doubt that evolution had all of the answers. But this has not stopped his successors, starting with another grandson, Julian Huxley. This younger Huxley even wrote a book called "Religion without Revelation," where he saw Darwinian evolution working progressively up to our species and where he saw nature itself giving directives about proper action -- action to preserve and help humankind. Today, the world's most distinguished Darwinian, Edward O. Wilson of Harvard University, likewise thinks that evolution progresses up to humans and speaks of his world picture as a "myth" that must replace conventional religions.

  So the answer to the question "Is Darwinism a religion?" is varied, interesting and insightful. But I bet a million dollars that for the next 10 years it will be the first paragraph and only the first paragraph of this piece that will be quoted and requoted by those who are more interested in using my words for their own ends rather than for understanding what I am really trying to say.

  En dan is daar natuurlik altyd die perd se bek. Ek het die volgende brief aan Michael Ruse geskryf:

  As I understand some of your writings and talks you seem to think that both religion and evolution have in common a belief in what I suppose one may call underlying metaphysical principles – in the case of religion a belief in invisible god(s), based on holy texts of uncertain veracity, in the case of evolution a belief in the reliability of methodological naturalism.

  When you seem to more directly equate evolution with religion you (as far as I understand) refer to what you have called evolutionism and not the "ordinary" theory as such, do I understand you correctly.

  En hier is sy antwoord:

  You do interpret me correctly -- I should say that I do also see certain sociological factors at work -- the uncritical enthusiasm for the leaders for instance -- it seems to me that the adulation of Richard Dawkins in some quarters is very much like the adulation that was given to JP II

  Also the way that some new atheists (strong Darwinians) want to find a moral message in their science comes across to me very much like a religious move-- there is a tradition of doing this -- Julian Huxley wrote a book Religion without Revelation and this was very influential on people like Edward O Wilson.

 • Avatar
  Karel de Pauw

  Dankie Dr Retief vir die interessante weerlegging van al die kaf, leuens en drogredenasies wat Kobus de Klerk so aanhoudend kwytraak.  Di onwaarskynlik dat dit sy mond sal snoer of sy verstand sal bereik maar die res van ons kan seer sekerlik baat by al die moeite wat u gedoen het!

 • Avatar
  Kobus de Klerk

  Dankie, dr. Retief, vir u moeite om kommentaar te lewer op wat ek in my kommentaar tot dr. George Claassen se rubriek artikel skrywe, al gaan dit nou ook sommer met die intrapslag gepaard met daardie kenmerkende arrogante agnostiese slegsê-slenter. Ons neem dit maar van wie en waar dit kom.
  U het ’n baie lywige kommentaar gelewer en ek sal dit as sodanig aanspreek.
  Wat my opval – en dit is dan ook die odes wat u van Claassen en de Pauw ens. toegedig word – is dat u krediet gegee word dat u alles ‘weerlê’ het wat ek weergee, maar by nadere ondersoek blyk dit dat u slegs met enkele aspekte wat deur my uitgewys is, handel en die ander (geriefshalwe?) ignoreer asof ek dit nie geskrywe het, nie. Ek verwys hier dan ter herinnering spesifiek na die aspekte waar ek verwys na Claassen se aanname dat lewe op aarde ongeveer 3,8 miljard jaar gelede ontwikkel  het deur ’n proses van evolusie uit ’n oersop (primal soup), soos Charles Darwin dit in ’n brief aan ’n vriend genoem het en dat daar genoeg wetenskaplike bewyse bestaan reeds vir hierdie teorie oor die ontstaan van lewe in al sy kompleksiteite. Let op die inhoud van die vetdruk. Waar is die tasbare bewyse? Wat is die kontroles en toetse waarop die aansprake berus? Waar is die bewyse vir die hipotese wat tot teorieë wat tot ‘feite’ verhef is? Op welke manier is ek hierin weerlê? Op welke manier beantwoord dit aan Claassen se eie standaard dat mens moet vra “is daar bewyse vir hierdie stelling” ?– En natuurlik, met bewys bedoel ons werklike bewyse en nie bespiegelings en aanvegbare hipotese, nie.
  Ek meen ook dat u geeneen van die kritiek wat ek geopper het, weerlê het nie, maar met groot omhaal van woorde eintlik maar net op die oppervlak om die kwessies gedraai het sonder om die werklike knelpunte aan te spreek en te weerlê met feite. Ek sal die moeite doen om dit uit te wys aan die hand van u eie bespreking.
  U maak vermelding van jong aarde kreasioniste ter hantering van my kommentaar. Ek sien nie die relevansie nie. Hoewel die jong aarde kreasioniste se deurdringende ondersoek en ontbloting van die darwinistiese evolusieleuen van uiterste waarde is en duidelik nie deur evolusioniste weerlê kan word, nie, is hulle aansprake op tydsverloop vir my nie korrek nie, weens ’n baie ondeurdagte interpretasie van Skrifte wat betrekking het en dat hulle sommige dele in Skrifte, wat hulle aannames in ’n heel ander perspektief plaas, nie in ag neem, nie. Hulle is dus reg as hulle sê dat God die skepping in ses dae volbring het, maar hulle is nie reg as hulle wil voorgee dat God ook die aarde en die kosmos in dieselfde proses geskape het, nie. Om tot daardie gevolgtrekking te kom, moes hulle ander relevante Skrifte buite rekening laat, wat ’n fout is. Die Skrifte dui aan dat aarde en die kosmos deur God geskape is vóór die huidige skepping van lewe op aarde soos vanaf Genesis 1:2 en verder, vermeld word in die relevante gedeeltes wat daarmee handel- presies wanneer, weet ons nie met verwysing na die Skrifte nie. So ook met die presiese duur van die Skeppingsdae – ons weet juis nié uit die Woord, hoe lank die eerste vier Skeppingsdae was, nie, maar wel die twee laaste Skeppingsdae. Hulle is ook verkeerd, saam met die evolusioniste, as hulle meen dat daar nie vorige lewe op aarde was, voor God die huidige bestel geskape het, soos in Genesis 1:2 e.v. weergee word, nie. Dit is wel die eerste skepping van mense. Die Woord gee duidelik te kenne dat God die lewe op aarde van tyd tot tyd vernuwe. Ek het al elders meer breedvoerig hieromtrent uitgebrei.
  Ons kyk nou weer na die Purdue universiteit se navorsing omtrent die invloede wat die konsekwentheid van radioaktiewe verval beïnvloed. Die gebruiklike persoonlike aanvalle op die integriteit van die betrokke kenners is natuurlik  weer in u beredenering te vinde, asof dit enige effek sou hê op die feite van hulle bevindinge. Hoe onnodig. U argument dat ek kwalitatief eerder dan kwantitatief na die saak kyk, is net half waar. Wat u nie raaksien nie, is dat die kwalitatiewe juis noodwendig ’n wesentlike invloed het op die kwantitatiewe produk of resultaat. As die kwalitatiewe ’n aberrasie tot gevolg het dat daar ’n fluktuasie is, is daar geen manier om met dieselfde toetsmetodes en materiaal vas te stel wat presies die kwantitatiewe aberrasie sal wees, nie. Die beskikbare toetsmetode wys slegs ’n deel uit, waar dit tevore verbloem verbygegaan het weens die ontoereikendheid van die metode. Daar is geen manier om te verseker dat die effek van geoneutrinos, byvoorbeeld, deur die toetsmetode uitgewys sal word, nie. Waarskynlik nie. Tewens, tevore was waarskynlik verkeerdelik aangeneem dat neutrinos van watter aard ook al, geen effek op materie sal hê, nie. Dit is na alles die tekortkomende metode wat in die eerste plek daarvoor verantwoordelik was dat die aberrasie nie vroeër uitgewys is, nie – wat ookal die werklike oorsaak daarvan – ten spyte van bykans die beste deel van ’n eeu se aanwending daarvan. Dus, die resultate van die toets is maar net so betroubaar of onbetroubaar soos die integriteit van die toets, self. As daar dan, soos in hierdie geval, blyk dat die toets se integriteit so swak is dat dit die inherent aberrasie nie uitgewys het nie en dit slegs heel toevallig agtergekom is, dan is die toets onbetroubaar en kan daar met geen mate van sekerheid gesê word watter ander verborgenhede nog deur die toets glip nie en ook dat die 0,1% as gevolg daarvan, veel hoër kan wees en dit ook boonop in wisselende grade van intensiteit, invloed uitoefen.
  Onthou, die ontdekking van hierdie fenomeen staan in sy infantiele skoene – soveel só dat u nie eens self seker is daarvan, nie. Wat verdoesel die ongesofistikeerdheid en ‘ongevoeligheid’ van die toets, nóg?  Maar u klou steeds vas aan die toets self asof die toets betroubaar is, terwyl dit juis as onbetroubaar uitgewys is sonder dat die volle omvang daarvan bekend is en sal bly en sonder dat die toets werklik die oorsake kan identifiseer en kwantifiseer, met die huidige metodes wat ontoereikend, is. Daarom val al u argumente rakende die son en ander elemente se neutrinos se beweerde effek plat, omdat daar duidelik nie toetse bestaan om die volle konsekwensie van die invloed van neutrinos, geoneutrinos of ander partikels te bepaal, nie. Dat daar wel invloed is, staan nou redelik vas, maar tot watte mate? Die beskikbare toetse is só ongesofistikeerd dat dit nie hierdie fenomeen vroeër kon openbaar, nie. Dus kan mens met sekerheid aanvaar dat dit ook nie die volle invloed van die aberrasies sal openbaar, nie. Dit is dus ’n splinternuwe, onontginde veld wat u steeds aan die hand van ou, onbetroubare metodes wil evalueer. Trouens, dit is nie eens seker of dit dalk ander, tot dusvêr onbekende, partikels is wat die radioaktiewe verval frekwensie beïnvloed, nie – die effek is dus al gedeeltelik sigbaar, maar die oorsaak steeds verbloem weens die ongesofistikeerdheid van die toetsmetode. Hoe kan u dus hoegenaamd staatmaak op die twyfelagtige metodes? Dit is die punt wat u skynbaar geheel en al ontglip en u hele argument in duie laat stort.
  Die effek hiervan is dat daar in die lig van die onbekendes en die feit dat dit wel bestaan, maar die invloed daarvan, nie bepaal kan word, nie, ook nie voorgehou kan word dat die ouderdomme van materie wat in die evolusieteorie gebruik word, wat bereken is aan die hand van die geaffekteerde metodes, nie met enige sekerheid gesê kan word dat die berekeninge wat daarop berus, betroubaar is nie, maar eerder die teendeel.
  Dan moet ek vermeld dat u ongevraagde kras hantering van die integriteit van die wetenskaplikes betrokke by hierdie studie, by my die onmiskenbare stank van ’n sterk skeut professionele jaloesie laat… wat, indien dit so is, natuurlik vir u bevooroordeeld sal stem en ook u eie oordeel sal beïnvloed,  vanweë die invloed wat dit op die integriteit van u eie wetenskaplike publikasies  mag hê as diegene wat deur u gekritiseer word, reg is en u het dit nie self agtergekom, nie. Ons weet mos hoe dit soms werk in die wêreld van die professionele wetenskaplike in die akademie.
  Die Cassini ruimtetuig plutonium argument berus op dieselfde toetsmetodes.
  U argument oor radon gaan ook nie juis op, nie. Eerstens, as radon dan nog altyd ’n effek sou hê, sou ander wetenskaplikes wat oor die dekades heen tot vervelens toe met die toetse werk, die aberrasie wat Fischbach-hulle opgemerk het, mos al lankal agtergekom, het. As u reg moes wees en die radon is verantwoordelik vir die aberrasie, sou die resultate haas onbepaalbaar wees omdat daar nog nooit voor getoets is of voor voorsorg getref is in die aanwending van die koolstof toetse, nie. Maar nee. Verder is u argument oor die konsentrasie radon by temperatuurwisseling vanweë digtheid, ook nie aanvaarbaar, nie. Vir u om reg te wees, sou wetenskaplikes dan die aberrasie lankal opgemerk het. Verder, as u reg sou wees dat die bestralingseffek deur temperatuurwisseling sou toe- of afneem, sou dit beteken dat die insidensie van radon molekules sou moes wissel – die aantal radon molekules sou moes toeneem en afneem, terwyl dit in u voorbeeld nie die geval is, nie. Al wat geaffekteer word, is dat dieselfde hoeveelheid molekules radon in die kouer of warmer atmosfeer meer gekonsentreer of versprei per volume lug of atmosfeer sal wees, maar altyd in verhouding tot die lug of atmosfeer waarin dit voorkom en dus bly die bestralingseffek van die radon daarbinne, gewoon konstant, anders sou daar weens die termodinamiese effek en die gevolglike kompaksie en uitsetting, iewers ’n vakuum (wat veroorsaak word deurdat molekules uit daardie spasie weens kompaksie verplaas word sonder dat iets die plek daarvan inneem) moes ontstaan, wat nie gebeur, nie.
  U vermeld dat u nie verstaan wat ek bedoel met ’n hipotetiese teorie, nie. ’n Hipotese in hierdie sin, is blote ongegronde konjektuur sonder die verwagting dat dit ooit bewys sal word. Wetenskaplike teorie, daarenteen, is ’n model wat op feite berus met ingeligte aannames om die leemtes waar feite ontbreek, te vul, totdat die aannames met feite vervang word – dan is dit nie meer ’n teorie nie, maar ’n gegewe. ’n Hipotetiese teorie is ’n monstertjie waar ’n hipotese (ongegronde konjektuur) geneem word en verhef word tot ’n model wat as grondslag dien waarop ander teorieë gebou word, terwyl daar geen realistiese hoop bestaan om die hipotetiese teorie ooit te bewys, tot feit te verhef, nie. ’n Feit is tog ’n gegewe wat vasstaan en geen verdere bewys behoef, nie.
  Nou, die ganse darwinistiese tipe hipotetiese teorie rondom die ontstaan van lewe, is juis so ’n monstertjie. Tog is die evolusie stamboom daaromheen gebou. Ten minste die hele stam met die hoofvertakkings daaraan, is part en deel van dié monstertjie. Die ander wetenskaplike teorie (ons noem dit so omdat die feit daarvan vasstaan, maar die detail nog gevind moet word), naamlik dat daar ’n intelligente ontwerpte plan is waarvolgens lewe en die diversiteit daarvan in al die hoofsoorte en subsoorte daarvan, deur die Skepper tot stand gebring, is, word gewoon oor die hoof gesien en met aardigheid summier verwerp omdat hierdie teorie dan nou kwansuis nie aan die sogenaamde wetenskaplike metode onderwerp kan word, nie. Daar word nie objektief na die saak gekyk en erken dat daar net nog nie ’n metode ontwikkel is om daarvoor te toets, nie, nee – die teorie word sommerso afgemaak weens vooroordeel, vrees vir die onbekende en gebrek aan metode. Ek sien dieselfde trant by u ten aansien van sommige van Sturrock se werk – daardie deel van sy werk wat u nie kan verstaan nie – pure onwetenskaplike vooroordeel. Maar tog is die ander, véél meer onbewysbare darwinistiese styl evolusionistiese hipotese monstertjie waarna ek verwys, sommerso aanvaar.
  Dit getuig natuurlik van onwetenskaplike dubbele standaarde en uit en uit aanduiding daarvan dat darwinisme bloot maar ’n agnostiese religieuse filosofie is wat, weens die ooglopende agnostiese aard daarvan (die doelbewuste ontkenning van betrokkenheid van die Intelligente Ontwerper ten spyte van alle getuienis en aanduidings ten gunste daarvan) wat weens die aard daarvan, uit die sekulêre dissiplines, soos die natuurwetenskappe, ’n voertuig moet soek om dié religie te bevorder. Elders maak Claassen – báie onwetenskaplik – byvoorbeeld die aanmerking dat hulle nie nodig het om hulle met (‘n) God (die Skepper)  te bemoei, nie – terwyl daar soveel wetenskaplike getuienis en aanduiding en bevestiging is van die betrokkenheid van die Skepper as Beplanner en uitvoerder van die natuurwetenskaplike  wonders, waarvan daar legio, is.
  Die hantering van Michael Ruse se gesprek is maar net ’n herhaling van wat hy gesê het. Wat u daarmee probeer bereik, slaag nie. Hoe u ook al probeer, het Ruse baie duidelik gesê wat hy gesê het – en niemand het beweer dat hy nie meer ’n evolusionis is, nie. Maar dat hy ’n ommekeer gemaak het ten aansien van sy vorige standpunt tydens sy getuienis voor die hof, word ook in u eie aanhalings uitgewys. Wat bereik u dus met die lang relaas? Die punt is bevestig  – daar is ’n toenemende kentering in die geledere van die geharde darwinistiese tipe evolusioniste om meer erkenning te verleen aan die filosofiese en agnostiese religiositeit van die darwinistiese tipe evolusieleer. Dit impakteer direk op die darwinistiese tipe evolusieleer waar dié aanspraak maak op alleen-staanplek by die wetenskap podium. Die intense ongeloofwaardigheid van die darwinistiese evolusieleer as suiwer natuurwetenskaplike benadering is vinnig besig om na vore te kom en Ruse is gevoelig daaroor – sien gerus sy blog waar hy die kwessie aanspreek van tyd tot tyd. Ruse se brief aan u neem hierdie punt nie vir u verder nie, maar bevestig eerder wat ek sê.
  U kommentaar oor die evo devo en punctuated equilibrium gaan ook nie op, nie. Die feitelike resultate van Evo devo is vir alle praktiese doeleindes doelmatig besig om weg te beweeg van die oorspronklike fondasie premis van die darwinisme, naamlik die intelligensielose, ongerigte, toevallige (lukrake) ewekansige seleksieproses as grondslag vir die ontstaan en ontwikkeling van lewe en spesies. Evo devo bring nou mutasie by, om die seleksieproses te ‘kalibreer’ en spits hom toe op die mikro biologie. Maar die feitelike bevindinge daar is veel eerder getuienis vir hoogs gerigte, intelligente ontwerp, as vir die darwinistiese model. Die werk van ’n Dawkins tipe blinde horlosiemaker tipe stelsel (’n teoretiese poging om die klaarblyklike intelligensie wat uit die prosesse se samestelling en funksionering blyk te probeer verdiskonteer) om die kompleksiteit van die biologiese prosesse te probeer verduidelik, is eweneens ’n klap in die gesig van wat deur evolusioniste verwag, word.  ’n Blinde kan nie sien nie en kan nie ’n komplekse DNS programmeer nie en is die chaotiese resultaat van sy werk dieselfde as ’n intelligensielose se chaos. Andersyds weer, sal só  ’n blinde, om wel resultaat te bereik, oor abnormale hoe intelligensie moet beskik om sulke komplekse resultate suksesvol te bewerkstellig. Dus, die evolusionis kan eenvoudig maar net nie wegkom van die intelligente ontwerp van alles waarmee hy te doen kry, nie. Evo devo se feitelike resultate wys vir ons die ontwerp van hoogs gespesialiseerde DNS en genetika wat lewensonderhoudend funksioneer. Dit is volkome te versoen met die doelmatige beplanning van die Skepper, Wie in antieke tye al aangedui het dat hy lewe só lewensonderhoudend geskep het, soos in baie beknopte formaat, in Genesis aangeteken, is.
  Maar steeds kan die evo devo en die darwinis oor die algemeen, nie verklaar hoe  die uiters komplekse DNS, byvoorbeeld, tot stand gekom het, nie. Deur en deur en baie logies, die resultaat van sorgvuldige beplanning en onbegryplik groot intelligensie se betrokkenheid – dié van die Skepper.
  Punctuated equilibrium is deur Gould en Eldredge (as ek reg onthou) ontwikkel om die leemtes, wat die fossielrekord uitwys in die darwinistiese aanspraak op die nodigheid van volledige reekse oorgangsfossiele om evolusie te demonstreer, mee te vul. Hoe u dit kan probeer ontken, is kwalik regverdigbaar. Wetenskaplikes is gekonfronteer met massas fossiele, maar volledig gevormde fossiele wat dui op plotselinge ontstaan van lewe van ’n soort en dan weer verdwyning daarvan, sonder enige verdere noemenswaardige ontwikkeling – die stasis waaroor Mayr en ander hulle so beklae het. Dit wat as oorgangsfossiele beskou word, is geen uitsondering, nie. Ook hulle is volledig as soorte en verdwyn volledig as soorte, na tydsverloop deur daardie selfde knaende stasis gekenmerk. Maar daar is ’n wetenskaplike verklaring daarvoor – ons sien uit Genesis dat dit presies juis die manier is hoe God geneig is om te skep – volledige soorte.
  Die darwinis sal nie beswaar hê as iemand kom en as deel van ’n wetenskaplike voorlegging erkenning verleen aan die ontwerper en skepper van ’n objek of metode, nie (sal selfs vir hom soms ’n Nobel toeken daarvoor), maar sodra iemand die ewe ooglopende waarheid, dat God die Ontwerper en Skepper is, kom voorhou, kry die agnostikus soos u en u sielsgenote ’n koue sweet uitbarsting en wend julle tot beledigings, verdagmaking en skeltaal soos skoolseuntjies wat grootmenstaal aangeleer het (sien gerus weer die aanhef van u kommentaar onder beantwoording). Onlogiese en inkonsekwente optrede, nie waar, nie?
  Dus, weereens is die feitelike bevindinge eier in die gesig van die darwinistiese evolusioniste (tensy hulle geheel en al wegbeweeg van die darwinistiese enkel-stamboom niets-na-iets konsepte) en ’n ooglopend relevante bevestiging vir die Genesis skeppingsgebeure as werkswyse van die Skepper. Punctuated equilibrium is nou die teorie wat deur evolusioniste voorgehou word as poging om die gapende leemtes in die darwinisme te vul.
  Niemand het gesê dat al die werk wat deur evolusioniste gedoen word, verwerplik is, nie. Tewens, ek sê gedurig dat baie van hulle werk vir ons baie nuttig is, maar nie die verregaande spekulasie en hipotese wat hulle daaraan koppel en dan as biologiese feite wil verhef, nie. Wat ek sê, is dat die feitelike, rou, resultate van hulle werk veral ondersteuning bied vir die ooglopende intelligente beplanning en ontwerp van die biologiese prosesse en veral ook die skeppingsgebeure van Genesis ondersteun as hulle eie filosofiese agnosties-religieuse hipotese.
  Kobus de Klerk

 • Avatar
  George Claassen

  “Debating creationists on the topic of evolution is rather like trying to play chess with a pigeon; it knocks the pieces over, craps on the board, and flies back to its flock to claim victory."- Scott D. Weitzenhoffer

   

  Leon Retief se aanhaling hierbo is nou nog meer van toepassing op Kobus de Klerk se absolute onsin wat hierbo verskyn. Ignoreer die man, en wees jammer vir hom. Hy het geen geloofwaardigheid nie, nie eens in sy eie gewese beroep nie. En weer my versoek dat die volgende waarskuwing by al De Klerk se pseudowetenskaplike stukke geplaas word deur LitNet:

  "Jy lees KdK se woorde op eie risiko. Wees gewaarsku: konstipasie van die verstand mag jou oorval."

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top