Begin ’n lewe van sukses deur Hennie J de Villiers: ’n resensie

  • 0

Begin ’n lewe van sukses
Hennie J de Villiers

Uitgewer: Naledi
ISBN: 9780928316841

Suksesvolle en onsuksesvolle mense verskil nie veel wat hul vermoëns betref nie, maar as jy gemotiveerd is om jou volle potensiaal te verwesenlik, sál jy sukses behaal.

Só meen verskeie kenners.

Begin ’n lewe van sukses handel oor die stappe wat jy kan doen om welslae te behaal.

Die groot probleem met hierdie handleiding is egter swak (indien enige) redigering.

Die skrywer het voorligtingsielkunde aan twee universiteite doseer en later voltyds gepraktiseer. Sedert sy aftrede het publikasies soos Hoekom is ek hier? Ontdek jou sielskrag; To exist with meaning – Viktor Frankl’s guidelines en Wat is my siel? die lig gesien.

Die nuwe handleiding bevat vyf afdelings waarin vrae beantwoord word soos: Hoe berei ek voor vir ’n suksesvolle lewe? Hoe neem ek die basiese stappe om suksesvol te kan wees? Hoe pas ek algemene sakebeginsels toe? Deel 5 bied ruimte vir die uiteensit van jou eie “suksesoefeninge”.

Die inligting in die boek is nie heeltemal nuut of aardskuddend nie, tog het dit waarde, want mens vergeet so maklik die waarhede wat daarin vervat is. Soos dat ’n gebrek aan ’n doelwit, negatiwiteit en/of ’n swak selfbeeld in die pad van sukses staan. Aksie is eerder nodig. De Villiers verduidelik watter stappe jy kan doen.

Jy sal ook uitvind waarom jy prestasies uit die verlede behoort te herroep, waarom daar krag in skryf lê, hoe “bevestigings” werk en hoe jy daardie negatiewe stemmetjie in jou kop in ’n positiewe een kan omskep.

“Dink buite die boks” is ’n belangrike onderafdeling. Die handleiding vertel jou hoe om ’n paradigmaskuif te maak. Deur die eeue heen het nuwe benaderings drastiese veranderinge in ons denkwyse meegebring, skryf De Villiers. Soos in die wetenskap: Isaac Newton se sienings wat 300 jaar gegeld het, is deur dié van Albert Einstein vervang. Maar in watter opsig? Daaroor swyg die skrywer. (Newton het die swaartekragwet geformuleer, terwyl Einstein vir sy relatiwiteitsteorie bekend was.)

Een van die ander inspirerende gedeeltes in die boek handel oor Viktor Frankl se navorsing. Frankl, ’n baanbreker op sielkundegebied, het onder meer die gedrag van aangehoudenes in die Auschwitz-konsentrasiekamp bestudeer. Hy was self ’n oorlewende. Sommige aangehoudenes wou ten alle koste bly leef, terwyl ander wou opgee. Frankl het bevind dat ’n doelwit (vir ná vrylating) die verskil gemaak het.

Dis jammer dat die redigering van die handleiding so gebrekkig is. Taalfoute is volop. “Daar is net een persoon wie ’n nuwe lewe van sukses vir jou kan skep” is ’n voorbeeld. Talle spelfoute, soos fotos, dusvêr en lewensstyl, kom voor. Woorde word soms verkeerd ingespan. “Hulle (die suksesvolles) soek mense wat suksesvol is en kyk hoedanig hul lewe is” is ’n voorbeeld.

Daar is ’n hele paar stellings wat swak geformuleer is, soos: “Dis nodig dat jy die denkwyse wat jou beperk sal identifiseer en dit te vervang met onbeperkte denke” en “Suksesvolle mense trek nie verwerping vir hulle aan om te voel dat hulle sleg of dom is nie.” Die volgende stelling – dit verwys na ál die lesers van die handleiding – is bloot onsinnig: “Nou kan jy verstaan hoekom jy ten spyte van jou mislukkings in die verlede steeds vashou aan die lewe en nie wil sterf nie, al oorweeg jy dit soms om jou lewe te beëindig.” Nie alle lesers het tog al selfdood oorweeg nie!

Dis nie altyd duidelik hoe die skematiese voorstellings werk nie, soos die “môrester” wat jou aan jou doelwit moet herinner. Behoort die leser ’n motivering net in die middel van die ster te skryf, of ook in die punte? ’n Voorbeeld van ’n voltooide ster sou dié probleem kon oplos.

Die talle herhalings pla ook. Die sinsnede “’n (nuwe) lewe van sukses” kom byvoorbeeld vyf keer in drie paragrawe wat op mekaar volg voor.

Die skrywer kom ongelukkig soms aanmatigend of voorskriftelik oor. “Kry hierdie boek vir hulle (jou negatiewe huweliksmaat of kinders) en daag hulle uit om dit te lees,” skryf De Villiers. En: “Met die skryf van hierdie boek het ek ’n paradigma verskuiwing (sic) gemaak.” Daar is nog ’n paar voorbeelde.

Kassies en meer kolpunte sou die leesbaarheid van die handleiding verbeter het, terwyl ’n bronnelys vir betroubaarheid en wetenskaplikheid sou sorg. Die boek bevat kerngedagtes van motiveerders, onder wie Steven Covey, Anthony Robbins en Jack Canfield. De Villiers laat egter meestal na om aan te dui waarvoor die aangehaaldes bekend is. Nie elke leser het ’n sielkunde-agtergrond en sal daarom weet wie Alfred Adler is nie. Daar word boonop na Albert Adler verwys.

Die hele afdeling 4 bestaan uit (net Engelse) aanhalings van bekendes soos  Anne Frank, Mark Twain en Thomas Edison. Hoewel hul sêgoed inspireer, staan dié afdeling ietwat los van die res. Was elke hoofstuk eerder ingelei met ’n aanhaling, sou dit meer trefkrag gehad het.

As jy beperkte lewens- of werkervaring het, kan Begin ’n lewe van sukses wel van waarde wees. Sukses verg (net) die toepassing van die beginsels in die handleiding. Jy sal meer welslae behaal as waarvoor enige ongemotiveerde kan hoop.

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top