Sondaar Twee


Wie’s wie (vir Kobus de Klerk)

Sondaar Twee 2012-08-13 Wie’s wie (vir Kobus de Klerk)

Nog oor die liefde

Sondaar Twee 2012-08-03 Mens staan verstom dat daar steeds diegene is wat sekere "wette" uit die Ou Testament ondersteun, terwyl hulle self talle ander van die "wette" ignoreer. Spesifiek wat betref homoseksualiteit.

Wie die liefde nie het nie ...

Sondaar Twee 2012-08-01 Wie die liefde nie het nie ...

Hoe ek 'n gay geword het

Sondaar Twee 2012-05-22 My aptyt was daarmee heen ...

Die obsessie/siekte

Sondaar Twee 2012-05-11 Ek sien Kobus se obsessie met homoseksueles ruk weer handuit ...
Top