Shamiega Chaudhari

Shamiega Chaudhari studeer aan die Universiteit van Wes-Kaapland waar sy ’n BA in Afrikaans en Nederlands, BA Honneurs in Afrikaans en Nederlands en ’n Hoër Diploma in Onderwys ontvang. Sy het vir ʼn jaar in aflosposte by verskeie skole in Kaapstad gedien, waarna sy by die Universiteit van Fort Hare aangestel is. Haar loopbaan as akademikus stel haar in staat om sowel haar magister- as haar doktorsgraad aan daardie universiteit te voltooi. In haar DLitt-proefskrif ondersoek sy die stiltes van die dikwels geïgnoreerde slavin. Sy voltooi ook ʼn TESOL-kursus in die onderrig van Engels aan vreemdetaalsprekers. Shamiega is tans hoof van die Departement Afrikaans aan die Universiteit van Fort Hare se Oos-Londen-kampus. Haar navorsingsbelangstelling fokus veral op kolonialisme, postkolonialisme, dekolonisering, slawerny, identiteitstudies en oratuur.

Agentskap van die slavin: ’n onderhoud met Shamiega Chaudhari

Menán van Heerden, Shamiega Chaudhari Onderhoude 2017-10-19

"Die onderdrukte stem moet oopgevlek en hoorbaar gemaak word. Hoewel in die geval van Philida (en dit geld seker ook vir alle slawe) daar nie vir die slavinne gepraat kan word nie en hulle stories slegs agterhaal kan word, is dit tog belangrik dat ’n beeld van hierdie onderdrukking geskep en die stiltes verbreek word."

Silence and agency in André P. Brink’s slave novel Philida

Shamiega Chaudhari Academic research 2017-08-24

"For some, their silence served as a protective mechanism because they believed that they were protecting their own well-being and those of their children and relatives. Others regarded their silence as a forced burden that muted both their peace and their hopes while condemning their children to a similar fate or one even worse."

Stilte en agentskap in die slaweroman Philida van André P. Brink

Shamiega Chaudhari LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2017-08-24

"In die geval van die onderdrukker word stilte ingespan as ’n wyse waarop die meester sy mag oor sy slawe verseker, terwyl stilte in die geval van die slawe dikwels as verdedigingsmeganisme teen enige vorm van mishandeling of magsmisbruik gebruik word." 

Top