Sandra Troskie

Sandra Troskie is ’n vryskutskrywer wat vroeër aan die Universiteit Stellenbosch klasgegee het in sosiale teorie en Asiese waardes. Nadat haar seun in ’n ongeluk ’n ernstige breinbesering opgedoen het, het haar belangstelling na die kognitiewe wetenskappe en neuroplastisiteit verskuif. Tans is sy besig met haar PhD in besluitneming en kennisbestuur aan die US. Haar navorsing fokus op die rol van waardes, waardegedrewe gedrag en werklikheidsbeskouinge op die brein en, daarom, die evolusionêre ontwikkeling van die mens.

 

Self, religion and homeostasis: A neurotheoretical exploration of early Buddhism

Sandra Troskie Academic research 2018-04-11

"The history of early Buddhism provides historical support for the structural relationship the cognitive neurosciences have identified between the self, religion and homeostasis."

Self, religie en homeostase: ’n Neuroteoretiese verkenning van die vroeë Boeddhisme

Sandra Troskie LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2018-04-11

"Die versteuring van emosionele homeostase waarvoor die Boeddha geglo het hy ’n oplossing gevind het, was nie alleen deur ingrypende omgewingsveranderinge teweeg gebring nie, maar ook deur ’n religieuse self- en werklikheidsbeskouing aan die grond van die sosiokulturele stelsels van Noord-Indië in hierdie tyd."

LitNet Akademies-resensie-essay: Só maak Afrikaans ons

Sandra Troskie Academic research 2013-06-04

"Kan ons kennis van die ontstaan en ontwikkeling van Afrikaans ons dalk help om iets van die passie te verstaan wat sommige van haar gebruikers vir haar het?"

LitNet Akademies-resensie-essay: Die einde van die wêreld en hoe om dit te oorleef deur Johannes Bertus de Villiers

Sandra Troskie 2012-11-28 "Die aarde begin tril en dreun in die onmiskenbare aanloop tot ’n aardbewing, en die wete is skielik en seker: dit is nie die maan wat besig is om van die aarde weg te val nie. Dit is ons eie planeet wat uit haar vaste baan om die son geruk is."

LitNet Akademies-resensie-essay: God? bestudeer godsdiens vs wetenskap

Sandra Troskie 2012-10-11 Die sogenaamde "Godboek", God? Gesprekke oor die oorsprong en uiteinde van alles, bekyk die verhouding tussen wetenskap en religie. 

Die see, die Vrou

Sandra Troskie 2011-12-14 Was die keuse vir die titel van die drama, Die see, ’n slordige fout of net ondeurdag?

60 Dae in Suid-Soedan 'n intieme blik op 'n proses van groei en verandering

Sandra Troskie 2010-10-12 Dít was die hoop van die alchemiste van ouds: om nie slegs onedel metale in goud te kon verander nie, maar om in hierdie proses self as mens verander te word. Dít was ook die hoop (en gebede) van Franz Kemp vir sy tyd in wat hy beskryf as die hart van ...

Die verhouding tussen religie en mag in Tibettaanse Boeddhisme

Rashid Begg, Sandra Troskie 2008-10-09 The role of religion in promoting the political aspirations and interests of individuals or groups is well documented within the social sciences. The history of the most influential civilisations in the world speaks to the ability of political aspirants to utilise ...
Top