Ria Taylor

Ria Taylor se loopbaan as opvoeder het in 1981 in Gauteng begin. Reeds van die begin af kon sy haar passie uitleef om brûe tussen die kind en kennis te bou.

Van 1994 tot einde 2002 tree sy op as departementshoof vir Afrikaans Huistaal by die Hoërskool Eldoraigne. Sy verhuis na die Wes-Kaap om van 2003 tot 2007 onderrig te gee by die Hoër Jongenskool Paarl. Sy aanvaar in Januarie 2008 die adjunkhoofpos by die Hoër Meisieskool Paarl, waar sy steeds onderrig in Afrikaans Huistaal en skeppende kunste (drama) gee.

Ria skryf leermateriaal vir graad 12, naamlik ’n studiegids vir Kwart-voor-sewe-lelie van Eleanor Baker. Sy gee ook lesings oor Kwart-voor-sewe-lelie by onder andere die LOK-simposium en WKOD-Standaardstellings. Sy is ook ’n aanbieder van die Telematiese lesse vir Kwart-voor-sewe-lelie tydens die WKOD-projek saam met Stellenbosch se Sentrum vir Telematiese Onderwys. Ria is ’n senior nasiener vir die Nasionale Seniorsertifikaateksamen se graad 12-Letterkundevraestel.

In 2011 was sy naaswenner in die National Teaching Awards in die Wes-Kaap se provinsiale afdeling vir Excellence in Secondary School Teaching.

Sy volg in 2016 die mentorskapkursus van die Noordwes-Universiteit en is tans ook verantwoordelik vir die mentorskap van die onderwysstudente van die verskillende universiteite wat jaarliks hul prakties by haar skool doen. Ria hanteer ook die induksie van nuwe onderwysers en tree as mentor op.

Sy ontvang in 2014 ’n Mayoral Education Excellence Award vir prestasies in die Nasionale Seniorsertifikaateksamen. Sy is passievol oor die gebruik van tegnologie in Afrikaans Huistaal en doen daarom in 2015 ’n kursus in “e-Learning face-to-face and online courses for WCED educators”.

Sy verwerf haar BA Honneurs en MA in Afrikaans-Nederlands aan die Noordwes-Universiteit. Tans is sy ’n PhD-student in taalopvoeding by die Universiteit Stellenbosch se Kurrikulumstudie-afdeling en sy het ’n beurs van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns ontvang vir hierdie studie.

Grendeltyd en e-onderrig: kreatief met kreatiewe skryfwerk

Ria Taylor, Michele van der Merwe Skole 2020-04-28

"Kurrikulum speel steeds die deurslaggewende rol, en tegnologie is slegs die middel waardeur die les afgelewer word. Die onderwyser se rol is steeds dié van beplanner en ontwerper, maar as fasiliteerder neem die onderwyser beheer van die 'muis' en nie andersom nie."

Integrating technology into the Afrikaans Home Language classroom of Western Cape schools: a case study

Ria Taylor, Michele van der Merwe Academic research 2019-08-02

"How is technology used in the Afrikaans Home Language classroom of schools in the Western Cape?"

Die integrasie van tegnologie in die Afrikaans Huistaal-klaskamer van skole in die Wes-Kaap: ’n gevallestudie

Ria Taylor, Michele van der Merwe LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2019-08-02

"Hoe word tegnologie in die Afrikaans Huistaal-klaskamer van skole in die Wes-Kaap gebruik?"

Genees die tablet of gee dit kopseer? ’n Gesprek oor tegnologie by die huis en in die klas

Naomi Meyer, Ria Taylor, Estelle Kruger, Jean Vermeulen Onderhoude 2019-04-09

"As hulle reeds in oormaat met tegnologie gebombardeer word, waarom dit dan ook in die klaskamer gebruik?"

Tegnologie in die klaskamer: ’n onderhoud

Estelle Kruger, Ria Taylor Onderhoude 2019-03-07

Die wêreld is besig om te verander. Behoort onderrigbenaderings aangepas te word om digitale boorlinge binne die klaskamer te akkommodeer?

’n Behoefte aan die integrering van tegnologie in die Afrikaans Huistaal-klaskamer om die ontwikkeling van 21ste-eeuse vaardighede te ondersteun: ’n gevallestudie

Ria Taylor, Michele van der Merwe LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2019-02-21

"Hierdie artikel ondersoek en evalueer krities die redes waarom ons tegnologie in die onderrig van Afrikaans Huistaal wil integreer. Die bevinding is dat die Afrikaans Huistaal-onderwyser leerders vir die 21ste eeu gereed behoort te maak en daarom behoort tegnologie-integrasie in die klaskamer plaas te vind."

Top