Reghard Brits

Reghard Brits (BCom, LLB, LLD) is 'n senior lektor in die Departement Handelsreg aan die Universiteit van Pretoria. Hy het sy doktorsgraad in 2012 aan die Universiteit Stellenbosch voltooi en was daarna vir drie jaar (2013–2015) 'n nadoktorale navorsingsgenoot by die Suid-Afrikaanse Navorsingsleerstoel in Sakereg by die Universiteit Stellenbosch. Vanaf Januarie 2016 is hy senior lektor aan die Universiteit van Pretoria. Sy navorsingsfokus is versekerde krediettransaksies en saaklike sekerheidsregte (verbande, ens). Verder stel hy ook belang in aspekte van konstitusionele sakereg, insolvensiereg en bankreg.

Einstein-kompetisie: Reghard Brits

Reghard Brits Einstein-kompetisie 2016-05-31

Reghard is 'n senior lektor in die Departement Handelsreg aan die Universiteit van Pretoria. Sy navorsingsfokus is versekerde krediettransaksies en saaklike sekerheidsregte.

Top