Ralph Barnard

Ralph Barnard is ’n boorling van Despatch in die Oos-Kaap. Hy voltooi sy BA Admissie aan die Universiteit van Port Elizabeth (nou die Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit) in 1981. Daarna verwerf hy sy BA Honneurs (1983) en sy MA (1984) in Bybelkunde onder leiding van Wentzel van Huyssteen. In die Fakulteit Teologie van die Universiteit van Pretoria verwerf hy die BD-graad (1986) en MDiv-graad (Dogmatiek en Christelike Etiek) onder leiding van Conrad Wethmar (1989). Tydens sy bediening in Cullinan Baptistekerk verwerf hy sy DPhil-graad (Bybel- en Godsdienskunde) aan die Universiteit van Port Elizabeth met Piet Naudé as promotor. Van 1998 tot 2001 behartig hy etiese vrae op die weeklikse inbelprogram Sekslyn op RSG en is hy ook die anker in die weeklikse inbelprogram Dr Ralph Deurnag (’n program wat luisteraars se vrae oor die Bybel hanteer) van 1999 tot 2001. Hy beklee ook die pos van bemarkingsbestuurder by Aktuapers (Pretoria) in 2000–2002. In 2003 keer hy terug na sy wortels in die Oos-Kaap, waar hy aflos as prediker in verskeie gemeentes en ook as kontrakleraar die NGK PE Sionsrand bedien (2005–2007) en daarna nieteoloë inwy in Bybelkunde, pastoraat en prediking by die Algoa Bybel Akademie. ’n Aantal meditasies van hom word deur Aktuapers gepubliseer, terwyl ook meer ernstige populêre werke verskyn, soos Dis tyd dat Christene anders dink en praat oor seks (Lux Verbi 2000), Wie sê jy is God? (Lux Verbi 2001) en Gays & God: ’n Onmoontlike vriendskap? (Griffel Media 2011). Hy is ook 'n navorsingsassosiaat is van prof Ernest van Eck, Departement Nuwe Testament, Universiteit van Pretoria.

God se Woord verander nie. Of hoe?

Ralph Barnard Seminare en essays 2015-10-29

"Dit is dus 'Bybels' dat die kerk se siening oor sake verander. In die geval van die NGK se sinodebesluit oor gays het die kerk erns gemaak met die nuwere kennis uit die sielkunde en psigiatrie. Hierdie wetenskappe het ons geleer dat gaywees ’n normale seksuele variant is en nie ’n geestesafwyking nie."

Oral is my God

Ralph Barnard 2013-10-10 "Oral is my God is ’n kragtoer van die multigenreskrywer Johann P Boshoff binne die spesifieke genre van die dagstukboek."

Homoseksualiteit en sewe klassieke Bybelse tekste: Antigay of misverstaan?

Ernest van Eck, Ralph Barnard LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2013-09-18

"Hierdie artikel, in oorwegend toegepaste vorm, poog om die debat oor die sewe tekste in die Bybel wat met “homoseksualiteit” verbind word, so toeganklik moontlik aan nieteoloë bekend te stel. Sodoende kan ’n meer verantwoordelike omgang met die teks van die Bybel moontlik bevorder word."

Soeker uitdagend en meesleurende leesstof

Ralph Barnard 2012-03-14 Soeker is ’n skitterende bydrae tot die Afrikaanse literatuur wat ook eersdaags in Engels beskikbaar sal wees.
Top