Marné Pedro

Marné Pedro is ’n hoërskoolonderwyseres met ’n passie daarvoor om deur middel van opvoedkundige navorsing by te dra tot die modernisering van die klaskamer vir die 21ste eeu. In 2019 verwerf sy haar magistergraad in Kurrikulumstudie (cum laude) aan die Universiteit Stellenbosch met haar ondersoek getiteld “Onderwyserperspektiewe aangaande vervlegte leer as onderrig- en leerbenadering vir taalonderrig aan die 21ste-eeuse leerder”. Sy onderrig ook deeltyds Afrikaans (Opvoedkunde) aan die Universiteit Stellenbosch en word genooi om werkswinkels oor 21ste-eeuse onderrig en leer by Afrikaanssimposiums soos LOK aan te bied.

Buiten haar belangstelling in praktykgerigte navorsing, wy sy haar aandag aan die kweek van ’n liefde vir skryf by skoliere deur aan die stuur van haar skooltydskrif se redaksiespan te wees. Sy skryf ook graag skoolproduksies en ontwikkel hierdie vaardighede by leerders deur skrywerswerkswinkels aan te bied. Marné dien ook op haar skool se vervlegteleerkomitee, met die verantwoordelikheid om tegnologie-integrasie op sinvolle wyses met die taalkurrikulum te verbind. Sy voltooi in 2017 ’n kursus in vervlegte leer aan die Universiteit Stellenbosch. Sy word ook genooi om as gasdosent ’n lesing oor die praktiese implementering van tegnologie binne die taalonderrigruimte vir Honneursstudente aan te bied. 

Haar kwalifikasies sluit ’n BA Taal en Kultuur (2012), Nagraadse Onderwyssertifikaat (2013), BEd Honneurs in Taalonderrig (2017) en MEd in Kurrikulumstudie (2019) in. Sy hoop om haar nagraadse studies voort te sit terwyl sy praktiese ervaring in die klaskamer opdoen en sodoende die landskap van Suid-Afrikaanse opvoedkundige navorsing met die realiteite van die alledaagse klaskamer te kan integreer.

Word ’n aanlyn resensent: ’n multimediagids vir die onderwyser vir ’n resensieles

Marné Pedro, Michele van der Merwe Skole 2020-05-26

Hierdie artikel dien as toeligting vir onderwysers om leerders te help rondom die skryf van sinvolle filmresensies.

Graad 9: Afrikaans Huistaal – Aanlyn resensieles

Marné Pedro, Michele van der Merwe Skole 2020-05-26

Wil jy leer hoe om ’n goeie fliekresensie te skryf? Hier is ’n aanbieding met riglyne wat Marné Pedro en Michele van der Merwe vir LitNet saamgestel het, sowel as ’n klankopname vir elke skyfie.

Vervlegte leer as onderrig-en-leer-benadering vir die 21ste-eeuse leerder – ’n onderhoud

Remona Voges, Marné Pedro, Michele van der Merwe Onderhoude 2020-05-11

"Selfoontegnologie moet egter nie buite berekening gelaat word nie, en juis tydens die inperking weet ons van baie onderwysers wat deurentyd foto’s van leermateriaal, notas en take aan hulle leerders via WhatsApp stuur."

Nasionale inperking: Só kan Afrikaansonnies aanlyn onderrig

Michele van der Merwe, Marné Pedro SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2020-03-31

"Tydens die korona-afsondering kan taalopvoeders hierdie leervoorkeure van die 21ste-eeuse leerder inspan om te verseker dat onderrig en leer nie gedurende die 21-dae-inperking agterweë bly nie."

A critical look at 21st-century teaching and learning from a teacher and learner perspective

Marné Pedro, Michele van der Merwe Academic research 2020-02-18

“Teachers should engage learners in collaborative learning exercises and use technology to create new, previously unimagined tasks and to support collaborative, constructive and authentic learning experiences.”

’n Kritiese blik op 21ste-eeuse onderrig en leer deur ’n onderwyser- en leerderbril

Marné Pedro, Michele van der Merwe LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2020-02-18

“Onderwysers moet leerders by samewerkende leeroefeninge betrek en tegnologie gebruik om nuwe, voorheen ondenkbare take te skep en om samewerkende, konstruktivistiese en outentieke leerervarings te ondersteun.”

Teacher perspectives on blended learning as a teaching and learning approach to language teaching for the 21st-century learner

Marné Pedro, Michele van der Merwe Academic research 2020-01-09

“Within the contextual framework of the 21st-century classroom, it should be noted that technology forms part of the overall frame of reference for today’s learners.”

Taalonderwysers se perspektiewe aangaande vervlegte leer as onderrig-en-leerbenadering vir die 21ste-eeuse leerder

Marné Pedro, Michele van der Merwe LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2020-01-09

“Binne die kontekstuele raamwerk van die 21ste-eeuse klaskamer moet daar in ag geneem word dat tegnologie deel vorm van die hedendaagse leerder se verwysingsraamwerk.”

Top