Marita Carnelley

Marita Carnelley (BA LLB (Stellenbosch), LLM (Suid-Afrika), PhD (Amsterdam)) is ’n professor in familiereg aan die Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus.

Decolonialisation of South African family law in light of transformative constitutionalism: a practical approach for generation Z

Marita Carnelley, Philip Bothma Academic research 2018-10-09

"The call to decolonialise the tertiary curriculum, coupled with the complaints regarding LLB graduates, place law teachers at a crossroad. It is apparent that change is not merely desirable, but urgent."

Dekolonialisering van die Suid-Afrikaanse familiereg in die lig van transformasiegerigte konstitusionalisme: ’n praktiese benadering vir generasie Z

Marita Carnelley, Philip Bothma LitNet Akademies (Regte) 2018-10-09

"Wie moet dekolonialisering dryf? Hoe moet daar te werk gegaan word? Wat is die einddoel? Is hervorming van die bestaande kurrikulum voldoende, of is ’n totale omwenteling nodig?"

Vonnisbespreking: Die doodskoot vir of slegs die verwonding van die eis teen die derdeparty-egbreker?

Marita Carnelley LitNet Akademies (Regte) 2015-05-20

"’n Blote aanname dat die Suid-Afrikaanse regstelsel die meerderheid Westerse regsoplossings moet aanvaar, is nie ’n voldoende argument binne ’n Afrikaïese en multikulturele verband nie."

Top