Leon Wessels

Leo Wessels gradueer in 1997 met ’n LLB (cum laude) van die Universiteit van Potchefstroom en in 2001 ontvang hy ’n LLD van die Randse Afrikaanse Universiteit.

Sy politieke loopbaan strek oor meer as twintig jaar, onder andere as Krugersdorp se parlementêre lid vir die Nasionale Party, deelnemer aan die CODESA-Kempton-Park-onderhandelings, ondervoorsitter van die Konstitusionele Vergadering en as kommissaris vir die Suid-Afrikaanse Regskommissie.

Leon was direk betrokke by etlike ondersoeke by die Menslikehulpbronraad van Suid-Afrika.

Sedert 1973 was hy advokaat by die Hooggeregshof van Suid-Afrika en tans is hy  ereprofessor, Regte, Departement van Publiekreg aan die Noordwes-universiteit, Potchefstroom-kampus, navorsingsgenoot by die Instituut vir Versoening en Maatskaplike Geregtigheid aan die Vrystaatse Universiteit  en regsadviseur vir Thusang Morwalo, ’n regsadviessentrum in Kagiso, Gauteng.

Leon het aan vredesonderhandelinge deelgeneem, onder andere in die Midde-Ooste, Noord-Ierland, Tunisië, Sri Lanka en Suid-Soedan.

Uit sy pen verskyn etlike artikels en ook, die volgende publikasies: Die einde van ’n era (Tafelberg, 1994); My Regte! Jou Regte? Kom ons praat (Lapa 2006) vertaal as My Rights! Your rights? Let’s talk (Lapa 2007) en Vereeniging – die onvoltooide vrede (Umuzi 2010).


Onderhoud: Leon Wessels gesels met Jean Oosthuizen oor die spoke van apartheid

Jean Oosthuizen, Leon Wessels Skrywersonderhoude 2020-06-23

"Suid-Afrikaners moet hul meerderwaardigheid oor Afrika eenkant toe vee. Daar is genoeg rede om realisties-optimisties te wees. COVID-19 bring groot stremming, maar bied ook geleentheid om nuut te dink en te doen. Dit vra waagmoedige leierskap."

Open Stellenbosch: The elephant in the room

Leon Wessels Seminare en essays 2015-09-15

"Come, let us create space for Afrikaans as well as the other indigenous languages – English is a world language, it is the greatest common factor among us and will remain standing without special assistance."

Ontgroening: noodsaaklike euwel?

Leon Wessels 2014-11-05 Leon Wessels deel sy gedagtes oor die ontgroeningsdebat.
Top