Johann Beukes

Johann Beukes (D Litt et Phil, PhD) is verbonde aan die Departement Filosofie van die Universiteit van die Vrystaat in Bloemfontein, Suid-Afrika en die Sentrum vir die Geskiedenis van Filosofie en Wetenskap, Fakulteit Filosofie, Teologie en Religiewetenskappe aan Radboud Universiteit, Nijmegen, Nederland. Hy spesialiseer die afgelope twee dekades in Middeleeuse filosofie en Foucault-studies en het reeds meer as 50 vakwetenskaplike artikels en boekhoofstukke gepubliseer. Hy is lid van verskeie uitgelese vakverenigings, waaronder SIEPM (Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale) en Foucault Cirkel Nederland. Beukes se Foucault-monografie (Foucault in Iran, 1978-1979; Kaapstad: OASIS) en sy omvattende inleidingswerk tot Middeleeuse filosofie, die eerste vanuit die ideëhistoriese genre in Afrikaans (Pretoria: Akademia), verskyn beide in vroeg 2020.

De potestate regia et papali: ’n “uurglas”-bywerking van die mees onlangse Quidort-navorsing

Johann Beukes LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2019-07-10

"Bogenoemde Quidort-uitsette toon dat navorsing in Middeleeuse filosofie sinteties steeds bo die gestandaardiseerde bronne kan uitstyg en die kanon van Middeleeuse filosofie altyd nog ’n keer kan verruim en verryk – maar daardie toenemend-problematiese kanon ook dialekties kan begin ondermyn."

Hildegard von Bingen (1098–1179) as ’n 12de-eeuse filosoof-teoloog

Johann Beukes LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2019-03-22

"Wat ’n merkwaardige Benediktyn, wat ’n merkwaardige filosoof-teoloog, en wat ’n merkwaardige mens: Hildegard von Bingen het die beeld van God, asook die beeld van die mens, op ’n uitnemende, altyd idiosinkratiese, hoewel miskien met oomblikke van diskursiewe eiesinnigheid en ’n mate van vroulike selfkoestering, verruim en verryk."

The Arabic trajectory in the post-Carolingian period of Medieval philosophy

Johann Beukes Academic research 2018-12-13

"Although acknowledging the importance of niche research from and within Arabic and other Semitic languages and contexts, the lack of reference to Medieval Arabic scholars in almost every introduction and compilation of Medieval philosophy over the past century needs to be addressed rather urgently."

Die Arabiese trajek in die post-Karolingiese periode van Middeleeuse filosofie

Johann Beukes LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2018-12-13

"Mag die artikulering van die Arabiese trajekte in die Karolingiese en post-Karolingiese periodes van Middeleeuse filosofie in hierdie artikel en die voorafgaande hiervan, ’n 21ste-eeuse resepsie van Middeleeuse filosofie verruim en verryk."

The Arabic trajectory in the Carolingian period of Medieval philosophy

Johann Beukes Academic research 2018-12-13

"Can we as Westerners ever speak of 'Medieval philosophy' as a historical-discursive given, without our Other voice?"

Die Arabiese trajek in die Karolingiese periode van Middeleeuse filosofie

Johann Beukes LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2018-12-13

"Middeleeuse filosofie word daarom sowel ensiklopedies as in terme van ’n 21ste-eeuse kulturele verantwoording verryk indien die Arabiese trajek chronologies by die Westerse register ingesluit word – en dus nie tot individuele nisnavorsing en ’n eenkant-rubriek soos "filosofie van Islam" beperk en daarmee effektief uitgesluit word nie."

Top