Johann Beukes

Johann Beukes verwerf in 1995 die graad DLitt et Phil (filosofie) aan die Randse Afrikaanse Universiteit (nou die Universiteit van Johannesburg) en in 2000 sy PhD (teologie) aan die Universiteit van Pretoria. Hy was van 2004 tot 2013 ’n postdoktorale genoot, dosent en navorsingsgenoot in die Departement Filosofie aan die Randse Afrikaanse Universiteit / Universiteit van Johannesburg, met spesialisasie in Middeleeuse filosofie, Foucault-studies, hermeneutiek, kultuurkritiek en estetika. Hy het oor die afgelope 25 jaar meer as 50 navorsingsartikels, hoofstukke en opstelle in vakwetenskaplike tydskrifte en akademiese boeke in beide filosofie en teologie gepubliseer. Vanaf 2018 dien hy as genoot van die Departement Filosofie aan die Universiteit van die Vrystaat. Sy huidige navorsingsprojek behels die skryf van die eerste grondige inleidingswerk oor en oorsig tot Middeleeuse filosofie in Afrikaans. Dit is ’n omvangryke boek waarin 145 Middeleeuse filosowe uit die periode 410 tot 1464 sistematies bespreek word.

Hildegard von Bingen (1098–1179) as ’n 12de-eeuse filosoof-teoloog

Johann Beukes LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2019-03-22

"Wat ’n merkwaardige Benediktyn, wat ’n merkwaardige filosoof-teoloog, en wat ’n merkwaardige mens: Hildegard von Bingen het die beeld van God, asook die beeld van die mens, op ’n uitnemende, altyd idiosinkratiese, hoewel miskien met oomblikke van diskursiewe eiesinnigheid en ’n mate van vroulike selfkoestering, verruim en verryk."

The Arabic trajectory in the post-Carolingian period of Medieval philosophy

Johann Beukes Academic research 2018-12-13

"Although acknowledging the importance of niche research from and within Arabic and other Semitic languages and contexts, the lack of reference to Medieval Arabic scholars in almost every introduction and compilation of Medieval philosophy over the past century needs to be addressed rather urgently."

Die Arabiese trajek in die post-Karolingiese periode van Middeleeuse filosofie

Johann Beukes LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2018-12-13

"Mag die artikulering van die Arabiese trajekte in die Karolingiese en post-Karolingiese periodes van Middeleeuse filosofie in hierdie artikel en die voorafgaande hiervan, ’n 21ste-eeuse resepsie van Middeleeuse filosofie verruim en verryk."

The Arabic trajectory in the Carolingian period of Medieval philosophy

Johann Beukes Academic research 2018-12-13

"Can we as Westerners ever speak of 'Medieval philosophy' as a historical-discursive given, without our Other voice?"

Die Arabiese trajek in die Karolingiese periode van Middeleeuse filosofie

Johann Beukes LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2018-12-13

"Middeleeuse filosofie word daarom sowel ensiklopedies as in terme van ’n 21ste-eeuse kulturele verantwoording verryk indien die Arabiese trajek chronologies by die Westerse register ingesluit word – en dus nie tot individuele nisnavorsing en ’n eenkant-rubriek soos "filosofie van Islam" beperk en daarmee effektief uitgesluit word nie."

Top