Johann Beukes

Johann Beukes (DLitt et Phil, PhD) is ereprofessor in filosofie aan die Universiteit van die Vrystaat en assosiaat van die Sentrum vir die Geskiedenis van Filosofie en Wetenskap (CHPS) aan Radboud Universiteit Nijmegen in Nederland. Hy spesialiseer die afgelope twee dekades in Middeleeuse filosofie en Foucault-studies en het reeds meer as 60 vakwetenskaplike artikels en boekhoofstukke gepubliseer. Beukes is lid van verskeie uitgelese vakverenigings, waaronder SIEPM (Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale), OZSW (Nederlandse Onderzoeksschool Wijsbegeerte) en Foucault Cirkel Nederland/België. In 2020 het sy tweevolume-inleiding tot Middeleeuse filosofie by Akademia (Pretoria) verskyn, asook ’n Foucault-monografie, Foucault in Iran, 1978–1979, by AOSIS (Kaapstad). Hy woon en werk in Nijmegen en Johannesburg.

Johann Beukes: Afrikaans die soepelste taal vir filosofie

Melt Myburgh, Johann Beukes Onderhoude 2020-11-12

"Afrikaans is vir my so mooi, want dit het met grammatikale oorbodighede weggedoen. Juis daarom werk die taal so goed in en vir filosofie, waar gestroopte formulering wesenlik belangrik is in meervoudige stellinge."

Middeleeuse filosofie: ’n onderhoud met Johann Beukes

Johann Rossouw, Johann Beukes Skrywersonderhoude 2020-08-21

"Dit is die soort filosofie, synde (vir my) opnuut wysbegeerte, wat sedert twee dekades gelede ’n aanspraak op my hele wese gerig het: Ek het sedertdien net een begeerte en dit is om die metafisies beste in filosofie as (vir my) ten diepste ’n hermeneuties-ideehistoriese dissipline tot uitdrukking te bring ..."

The annihilation of the soul in the philosophical mysticism and negative theology of the beguine Marguerite Porete (1250–1310)

Johann Beukes Academic research 2020-07-20

"Marguerite steps to the fore as one of the most provocative thinkers in the Western history of ideas, effectively transcending her embeddedness in the later Middle Ages."

Die eliminering van die siel in die filosofiese mistiek en negatiewe teologie van die begyn Marguerite Porete (1250–1310)

Johann Beukes LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2020-07-20

"Wanneer die diskursiewe aweregsheid van haar teks met genuanseerde lesings in beskerming geneem word, tree Marguerite na vore as een van die mees provokatiewe denkers uit die Westerse ideëgeskiedenis."

Omnium expetendorum prima est sapientia: Hugo of Saint-Victor (1097–1141) and the problem of hyperspecialisation in the contemporary concept of science

Johann Beukes Academic research 2020-04-09

"The problem of hyperspecialisation in contemporary science is critically interpreted within this historical framework, with reference to hyperspecialisation as tempo-intensified specialisation, as the logical consequence of inductive specialisation and as focused on the prioritisation of the mechanical."

Omnium expetendorum prima est sapientia: Hugo van Saint-Viktor (1097–1141) en die probleem van hiperspesialisasie in die eietydse wetenskapsbegrip

Johann Beukes LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2020-04-09

"Behoort ’n student nie eerder deur ’n onderwysstelsel en opvoedingskultuur in staat gestel te word om eers 'geleerd' en 'behendig' te word as om so vroeg vakrelatief 'vertegniseer' te word nie?"

De potestate regia et papali: ’n “uurglas”-bywerking van die mees onlangse Quidort-navorsing

Johann Beukes LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2019-07-10

"Bogenoemde Quidort-uitsette toon dat navorsing in Middeleeuse filosofie sinteties steeds bo die gestandaardiseerde bronne kan uitstyg en die kanon van Middeleeuse filosofie altyd nog ’n keer kan verruim en verryk – maar daardie toenemend-problematiese kanon ook dialekties kan begin ondermyn."

Hildegard von Bingen (1098–1179) as ’n 12de-eeuse filosoof-teoloog

Johann Beukes LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2019-03-22

"Wat ’n merkwaardige Benediktyn, wat ’n merkwaardige filosoof-teoloog, en wat ’n merkwaardige mens: Hildegard von Bingen het die beeld van God, asook die beeld van die mens, op ’n uitnemende, altyd idiosinkratiese, hoewel miskien met oomblikke van diskursiewe eiesinnigheid en ’n mate van vroulike selfkoestering, verruim en verryk."

The Arabic trajectory in the post-Carolingian period of Medieval philosophy

Johann Beukes Academic research 2018-12-13

"Although acknowledging the importance of niche research from and within Arabic and other Semitic languages and contexts, the lack of reference to Medieval Arabic scholars in almost every introduction and compilation of Medieval philosophy over the past century needs to be addressed rather urgently."

Die Arabiese trajek in die post-Karolingiese periode van Middeleeuse filosofie

Johann Beukes LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2018-12-13

"Mag die artikulering van die Arabiese trajekte in die Karolingiese en post-Karolingiese periodes van Middeleeuse filosofie in hierdie artikel en die voorafgaande hiervan, ’n 21ste-eeuse resepsie van Middeleeuse filosofie verruim en verryk."

The Arabic trajectory in the Carolingian period of Medieval philosophy

Johann Beukes Academic research 2018-12-13

"Can we as Westerners ever speak of 'Medieval philosophy' as a historical-discursive given, without our Other voice?"

Die Arabiese trajek in die Karolingiese periode van Middeleeuse filosofie

Johann Beukes LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2018-12-13

"Middeleeuse filosofie word daarom sowel ensiklopedies as in terme van ’n 21ste-eeuse kulturele verantwoording verryk indien die Arabiese trajek chronologies by die Westerse register ingesluit word – en dus nie tot individuele nisnavorsing en ’n eenkant-rubriek soos "filosofie van Islam" beperk en daarmee effektief uitgesluit word nie."

Top