Johann Beukes

Johann Beukes (DLitt et Phil [Filosofie, RAU], PhD [Teologie, UP]) is ereprofessor in die Departement Filosofie en Klassieke aan die Universiteit van die Vrystaat. Hy is verbonde aan die Sentrum vir die Geskiedenis van Filosofie en Wetenskap (CHPS) aan Radboud Universiteit Nijmegen en die Sentrum vir Middeleeuse en Vroegmoderne Filosofie (GCMEMT) aan Rijksuniversiteit Groningen in Nederland. Hy spesialiseer in Middeleeuse filosofie en Foucault-studies en is lid van verskeie vakverenigings, waaronder SIEPM (Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale), OZSW (Nederlandse Onderzoeksschool Wijsbegeerte) en Foucault Cirkel Nederland/België. Hy woon in Amsterdam.

The historical development of monasticism in the medieval Latin West, synthesised from the most recent literature

Johann Beukes Academic research 2022-06-15

"This article provides a systematic and coherent overview of the historical development of monasticism in the medieval Latin West (early fifth to the second half of the 15th century) by synthesising the most recent (2001–2021) specialist outputs in all relevant sections."

Die historiese ontwikkeling van die monnikewese in die Middeleeuse Latynse Weste, byeengebring vanuit die mees onlangse literatuur

Johann Beukes LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2022-06-15

"Daar sou nie sprake kon wees van die skepping, bewaring en ontwikkeling van ’n Westerse samelewingsorde as dit nie vir die dinamiese ontwikkeling en institusionele teenwoordigheid van die monnikewese in die Middeleeuse Latynse Weste was nie."

The fragmentation of the body in central-Medieval female mysticism

Johann Beukes Academic research 2021-07-06

"Juxtaposing relevant passages in the mystical works of several female mystics from the 12th and 13th centuries, bodily fragmentation is described as an innovative form of gender subjectivity, produced by the instigation of female sexual desire within a radically spiritualised context and culturally mediated by the cosmological and medical conventions of the time."

Liggaamsfragmentering in sentraal-Middeleeuse vroulike mistiek

Johann Beukes LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2021-07-06

"Dit is dus moontlik om aan te dui dat die fragmentering van die vroulike liggaam, ingevolge waarvan eerder op die verbrokkelde dele en betreklikheid van daardie liggaam as op die eenheid en heelheid daarvan gefokus word, ’n onderbeklemtoonde maar aantoonbare tendens in die werke van etlike prominente vroulike mistici in die sentrale Middeleeue verteenwoordig."

Foucault’s unique Orientalism

Johann Beukes Academic research 2021-04-23

"Perhaps the humbling lesson to be learned from both Foucault’s unique Orientalism and his problematic expedition to Iran in 1978 could be that 'intellectuals' have to be silent sometimes, in order to learn to speak."

Foucault se unieke Oriëntalisme

Johann Beukes LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2021-04-23

"Foucault se selfonderbrekende ondersteuning van kritiese oorwegings tydens die Irannese Revolusie van 1978 tot 1979 was nie ’n argelose verontagsaming van intellektuele verantwoordelikheid nie, maar eerder ’n prinsipiële vermyding van die arrogansie van diegene wat aanspraak maak op gesaghebbende insigte oor sake waaroor 'ons Westerse Ander' eerder moet swyg."

Lesersindruk: Dante se mistieke reis. Tweede tog: Purgatorio deur Kobus Krüger

Johann Beukes Lesersindrukke 2021-02-09

Johann Beukes bespreek Kobus Krüger se Dante se mistieke reis. Tweede tog: Purgatorio wat onlangs deur AOSIS gepubliseer is.

Johann Beukes: Afrikaans die soepelste taal vir filosofie

Melt Myburgh, Johann Beukes Onderhoude 2020-11-12

"Afrikaans is vir my so mooi, want dit het met grammatikale oorbodighede weggedoen. Juis daarom werk die taal so goed in en vir filosofie, waar gestroopte formulering wesenlik belangrik is in meervoudige stellinge."

Middeleeuse filosofie: ’n onderhoud met Johann Beukes

Johann Rossouw, Johann Beukes Skrywersonderhoude 2020-08-21

"Dit is die soort filosofie, synde (vir my) opnuut wysbegeerte, wat sedert twee dekades gelede ’n aanspraak op my hele wese gerig het: Ek het sedertdien net een begeerte en dit is om die metafisies beste in filosofie as (vir my) ten diepste ’n hermeneuties-ideehistoriese dissipline tot uitdrukking te bring ..."

The annihilation of the soul in the philosophical mysticism and negative theology of the beguine Marguerite Porete (1250–1310)

Johann Beukes Academic research 2020-07-20

"Marguerite steps to the fore as one of the most provocative thinkers in the Western history of ideas, effectively transcending her embeddedness in the later Middle Ages."

Die eliminering van die siel in die filosofiese mistiek en negatiewe teologie van die begyn Marguerite Porete (1250–1310)

Johann Beukes LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2020-07-20

"Wanneer die diskursiewe aweregsheid van haar teks met genuanseerde lesings in beskerming geneem word, tree Marguerite na vore as een van die mees provokatiewe denkers uit die Westerse ideëgeskiedenis."

Omnium expetendorum prima est sapientia: Hugo of Saint-Victor (1097–1141) and the problem of hyperspecialisation in the contemporary concept of science

Johann Beukes Academic research 2020-04-09

"The problem of hyperspecialisation in contemporary science is critically interpreted within this historical framework, with reference to hyperspecialisation as tempo-intensified specialisation, as the logical consequence of inductive specialisation and as focused on the prioritisation of the mechanical."

Omnium expetendorum prima est sapientia: Hugo van Saint-Viktor (1097–1141) en die probleem van hiperspesialisasie in die eietydse wetenskapsbegrip

Johann Beukes LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2020-04-09

"Behoort ’n student nie eerder deur ’n onderwysstelsel en opvoedingskultuur in staat gestel te word om eers 'geleerd' en 'behendig' te word as om so vroeg vakrelatief 'vertegniseer' te word nie?"

De potestate regia et papali: ’n “uurglas”-bywerking van die mees onlangse Quidort-navorsing

Johann Beukes LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2019-07-10

"Bogenoemde Quidort-uitsette toon dat navorsing in Middeleeuse filosofie sinteties steeds bo die gestandaardiseerde bronne kan uitstyg en die kanon van Middeleeuse filosofie altyd nog ’n keer kan verruim en verryk – maar daardie toenemend-problematiese kanon ook dialekties kan begin ondermyn."

Hildegard von Bingen (1098–1179) as ’n 12de-eeuse filosoof-teoloog

Johann Beukes LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2019-03-22

"Wat ’n merkwaardige Benediktyn, wat ’n merkwaardige filosoof-teoloog, en wat ’n merkwaardige mens: Hildegard von Bingen het die beeld van God, asook die beeld van die mens, op ’n uitnemende, altyd idiosinkratiese, hoewel miskien met oomblikke van diskursiewe eiesinnigheid en ’n mate van vroulike selfkoestering, verruim en verryk."

Top