Johan Buitendag

Johan Buitendag is die voormalige dekaan van die Fakulteit Teologie en Religie van die Universiteit van Pretoria (UP) (2010–2018), het pas geëmeriteer en woon in Pretoria. Sy vrou het hom vyf jaar gelede ontval. Hy het deeltyds in Sistematiese Teologie en Christelike Etiek begin doseer, eers by Unisa (1981–1983) en toe by UP (1989–2000). Sedert 2001 was hy voltyds permanent by UP en benewens dekaan, ook adjunkdekaan en departementshoof. Hy het in 1985 in die teologie gepromoveer aan UP, na twee jaar se studie aan die Friedrich-Alexander Universiteit van Erlangen-Nürnberg onder leiding van Friedrich Mildenberger. Sy proefskrif het gehandel oor skepping en ekologie en dit was die eerste van sy soort in Suid-Afrika. Johan is akademies aktief en het al 54 artikels in geakkrediteerde vakwetenskaplike joernale gepubliseer, 15 hoofstukke in boeke (plaaslik en internasionaal) en 13 gepubliseerde referate, en het 14 doktorale proefskrifte suksesvol begelei. Sy volledige lewensloop kan gevind word by OrcID se webblad: https://orcid.org/0000-0002-3693-0176. Die navorsingsvelde waarin hy spesialiseer, is ekologie, epistemologie, ontologie, teologiese opleiding, evolusie, tyd en ruimte, en die gesprek tussen teologie en wetenskap.

God en ons brose planeet

Pieter GR de Villiers, Johan Buitendag Onderhoude 2020-04-03

"’n Teologie van die natuur – of dan ’n ekoteologie – wil ook nie net etiek wees nie, met ander woorde bloot iets soos ’n 'red die renoster'-veldtog nie."

The Club of Rome’s search for planetary well-being through the eyes of a reformed theologian

Johan Buitendag Academic research 2019-11-29

“The juxtaposition of theology and science provides the need for a new value system apparent in social sciences.”

Die Klub van Rome (“Club of Rome”) se soeke na planetariese welsyn beskou deur die oë van ’n Gereformeerde teoloog

Johan Buitendag LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2019-11-29

“Hierdie artikel ondersoek die raakvlakke tussen teologie en wetenskap in die lig van die dreigende ekologiese krisis.”

“You must love the earth as yourself” 

Johan Buitendag Academic research 2019-10-30

“We need nature, but nature does not need us.”

“Jy moet die aarde liefhê soos jouself”

Johan Buitendag LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2019-10-30

“Die mens het die aarde nodig, maar die aarde het nie die mens nodig nie.”

Top