Jaco Beyers

Jaco Beyers is in Kempton Park gebore en het na skool teologie aan die Universiteit van Pretoria studeer. Terwyl hy voltyds predikant in verskeie gemeentes was, het hy sy doktorale studie voltooi. Sedert 2011 is hy voltyds by die Universiteit van Pretoria dosent in die Department Godsdiensstudies. Hy is sedert 2015 die programbestuurder vir Bybel- en Religiestudies. Hy was onlangs ’n gasdosent by die Universiteit van Wenen in Oostenryk (2014) en die Universiteit van Porto in Portugal (2017). In 2019 is hy aangestel as departementshoof van Godsdiensstudies. Sy velde van navorsing sluit sekularisasie en wêreldgodsdienste in.

A multi-perspective reflection on euthanasia 

Jaco Beyers Academic research 2021-12-15

"A balance is necessary: protect life, but do not prevent death at all costs. What should weigh more heavily – the right to live or the right to die?"

’n Veelkantige besinning oor eutanasie

Jaco Beyers LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2021-12-15

"’n Balans is belangrik: beskerm die lewe, maar moenie die dood verhinder nie. Om uitvoering daaraan te gee, sal daar besin moet word oor wat die swaarste weeg: die reg om te lewe of die reg om te sterwe."

Top