Jaap Steyn

Jaap Steyn was joernalis, dosent en navorser, en is die skrywer van ’n digbundel, vyf prosawerke, verskeie artikels en boeke oor taal- en kultuurhistoriese temas, asook biografieë van NP van Wyk Louw, MER en Piet Cillié, in lewe redakteur van Die Burger.

Opgedateer/Updated: 2010-06-30

Bio-inligting verouderd? Stuur 'n e-pos aan [email protected] 
Bio-info dated? Send an e-mail to [email protected]

Reaksie op Michael le Cordeur se mening oor Kaaps in die Afrikaans-kurrikulum

Hennie van Coller, Jaap Steyn Akademies en skole 2020-11-20

"Sluit Kaaps die moderne Engelse woorde in wat altans in Standaardafrikaans nie erken word nie? Vir baie gebruikers van laasgenoemde vorm van Afrikaans is dié groot hoeveelheid Engels in Kaaps ’n belangrike struikelblok in die aanvaarding daarvan. Dit voel vir party van hulle of dit onbewus ’n polities korrekte kortpad na verengelsing is."

Die vrede van Vereeniging deur Jan Scholtz en die stilswye van die bitter beginners

Jaap Steyn Resensies 2019-12-19

"Die stuk is in 1982 in boekvorm uitgegee nadat dit as televisiedrama op Maandagaand 19 Oktober 1981 oor die Afrikaanse televisiediens van die SAUK uitgesaai is."

Jan H Maraisprys 2017: Jaap Steyn se bedankingstoespraak

Jaap Steyn Seminare en essays 2017-06-07

“Afrikaans is kwesbaarder as ander tale in lande waar die universiteite al hoe meer Engels invoer.” Hier is Jaap Steyn se toespraak by die ontvangs van die Jan H Maraisprys, wat gesamentlik aan hom en Jan van der Watt toegeken is.

LitNet Akademies: Jaap Steyn gesels met Pieter Kapp oor die vestiging van Afrikaans as onderrigtaal aan die Universiteit Stellenbosch

Pieter Kapp, Jaap Steyn 2012-01-26 Jaap Steyn stel vrae aan Pieter Kapp na aanleiding van sy LitNet Akademies-artikel "Stellenboschstudente se rol in die vestiging van Afrikaans as onderrigtaal aan die Universiteit Stellenbosch".

Taalverskuiwing en taalhandhawing in die Afrikaanse gemeenskap: Tendense en toekomsperspektiewe

Jaap Steyn, André Duvenhage 2011-10-21 Navorsing deur Schlemmer (2010) toon aan dat taalverskuiwing na Engels in ’n redelik groot mate by bruin Afrikaanssprekendes en in ’n geringer mate by wit Afrikaanssprekendes plaasvind. Ook is daar ’n groot toename in taalvermenging onder  ...

Afrikanerskap en taal by 'n paar Afrikaanse skrywers en ander intellektuele in die 1890's

Jaap Steyn 2010-06-30 Met verwysing na die Genootskap van Regte Afrikaanders se onderskeid tussen Afrikaners met Engelse, Hollandse en Afrikaanse harte onderskeidelik gee die outeur ’n oorsig van die houdings van ’n paar Afrikaanse skrywers en ander intellektuele...
Top