Henning Pieterse

H.J. (Henning) Pieterse studeer tale en musiek aan die Universiteit van Pretoria en Unisa en behaal in 1994 ’n doktorsgraad in taalkunde. Hy is mederedakteur (saam met P.H. Swanepoel) van Perspektiewe op taalbeplanning vir Suid-Afrika (1993). In 1989 verskyn sy digdebuut, Alruin, wat bekroon word met die Eugène Marais-prys en die Ingrid Jonker-prys. In dieselfde jaar is hy redakteur van John Boje se ’n Keur uit die Pelgrimsverhale van Geoffrey Chaucer wat bekroon word met die Akademieprys vir Vertaling. Hy was tussen 1992 en 2002 hoofredakteur van Tydskrif vir Letterkunde. In 1998 publiseer hy ’n bundel kortverhale, Omdat ons alles is, en in 2000 ’n tweede digbundel, Die burg van hertog Bloubaard, wat in 2002 bekroon word met die Hertzogprys. Sy vertaling van Rainer Maria Rilke se Duineser Elegien uit Duits na Afrikaans word in 2007 gepubliseer en in 2008 met die Nedbank-Akademieprys vir Vertaalde Werk bekroon. Verskeie van sy kortverhale en gedigte word in versamelbundels en tydskrifte gepubliseer. Hy neem deel aan onder meer die 32ste Poetry International Festival (Rotterdam, 2001), aan Dichters in het Elzenveld (Antwerpen, 2001), A Festival of Contemporary Writing in Africa (Kampala, 2005), die Literature Live Festival van PEN International (Zagreb, 2006), voorlesings en besprekings in die Poeziecentrum in Gent (2006) en verskeie Woordfeeste en Versindabas (Stellenbosch). In 2014 was hy ’n gas van Breyten Breytenbach by die tweede Dansende Digters-fees te Spier. Van sy verhale en gedigte is vertaal in onder meer Engels, Nederlands, Frans, Duits, Serwo-Kroasies, Turks en Zoeloe. Hy was professor en direkteur van die Eenheid vir Kreatiewe Skryfkuns in die Departement Afrikaans, Universiteit van Pretoria, en is sedert 2016 professor in die Departement Afrikaans, Duits en Frans aan die Universiteit van die Vrystaat.

PEN Afrikaans: Die wêreld van die skrywer – Henning Pieterse

Henning Pieterse PEN Afrikaans 2019-09-06

"Die wêreld van die skrywer” is PEN Afrikaans se artikelreeks waarin skrywers uitbrei oor temas wat met die praktyk van skryf te doen het. Die bekroonde digter, vertaler en letterkundige Henning Pieterse, is in hierdie artikel aan die woord. 

A reading of Michel Houellebecq's poetry from the points of view of the “abject” and the “ethereal”

Henning Pieterse Academic research 2018-05-31

"A strong mystic element is discernible in some poems, as well as some surreal images in a few. Ultimately, many of the poems are very complex because of their rich philosophical and theological underpinnings."

’n Lesing van Michel Houellebecq se poësie tussen die pole van die "abjekte" en die "eteriese"

Henning Pieterse LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2018-05-31

"Houellebecq is wesenlik ’n liriese digter en die meeste gedigte is deurtrek van melancholie en ’n gevoel van treurigheid oor verlore dinge en tye. Gelees as ’n enkele korpus, loop die verse wel soms die gevaar om in ’n mate van eenselwigheid met betrekking tot veral toonaard en tematiek (en, soms, beelding) te verval."

Die onderrig van klassieke literêre tekste en die skoolkurrikulum

Carine Janse van Rensburg, Heilna du Plooy, Eep Francken, Joan Hambidge, Michael le Cordeur, Henning Pieterse, Lina Spies, Helize van Vuuren, Danie van Wyk 2014-11-14 Het die onderrig van klassieke literêre tekste nog plek in die skoolkurrikulum? ’n Paar kenners gee hul mening.

Bokskiet, bokspring en bokjol: skuld- en vergifnisrituele in 30 nagte in Amsterdam (Etienne van Heerden)

Roela Hattingh, Henning Pieterse 2014-10-08 Roela Hattingh en Henning Pieterse lewer in hierdie artikel ’n ondersoekende blik op die rituele van skuld en vergifnis soos dit in 30 nagte in Amsterdam, ’n roman deur Etienne van Heerden (2008), vergestalt word.

Boekedag 2012: Henning Pieterse kies 'n karakter

Henning Pieterse 2012-04-19 As jy enige karakter in ’n boek kon wees, wie sou jy wees en waarom?

ABSA Ketting: Joan Hambidge gesels met Henning Pieterse

Joan Hambidge, Henning Pieterse Skrywersonderhoude 2006-07-28

"Ek skryf baie moeisaam – skryf is vir my ongelooflik harde werk. Ek sal ’n gedig gewoonlik oor ’n tydperk van weke of maande skryf. Daar kom gewoonlik ’n beeld, eerste of slotreël op wat ek dan bewerk en uitbrei."

Mont du Toit Wynkwatryn: Henning Pieterse

Henning Pieterse 2006-07-27 Met die son sweet en gis jy deur my grond,swel my nagte met dou tot soet-sterdruifwat my knotlyf span, tot parstyd stuif.Karmosyn gloei jy in glas. Laat ons in mekaar uitmond. << Terug na die Mont du Toit Kelder Wynkwatryn-projek ...
Top