Emma Groenewald

Emma Groenewald het ’n BEd (Oranje-Vrystaat 1989), ’n Bed Hons (Stellenbosch 2008), ’n MEd (Beleidstudies) (Stellenbosch 2013) en ’n PhD (Filosofie van die Opvoedkunde), (Universiteit van die Vrystaat) behaal.  Sy is ’n lektor in die Skool van Opvoedkundige Studies aan die Sol Plaatje-universiteit. In haar navorsing fokus sy op identiteitsvorming en navigering deur studente op ’n diverse tersiêre kampus.

Emma fasiliteer voorgraadse modules in opvoedkunde Sy is veral geïnteresseerd in die wyse waarop studente op kampus onderhandel en navigeer. Die stories van studente lê na aan haar hart. Die narratiewe van studente bring insig in onder andere insluiting en uitsluiting van studente op kampus en die ervaringe en meemaking van kategorieë van andersheid.

Veeltalige universiteite: ’n onderhoud met Emma Groenewald

Naomi Meyer, Emma Groenewald Onderhoude 2019-07-30

"Veeltaligheid kan mense verdeel, maar ook mense bymekaar bring. Die onus rus op die individu – indien ek bereid is om 'n ander taal aan te leer, al is dit net basiese kommunikasie, is ek bereid om van 'n ander te leer, respekteer ek die individu vir sy taaldimensie en beweeg ons nader na mekaar."

Veeltaligheid op universiteit: ’n uitdaging én ’n geleentheid vir identiteitsvorming

Emma Groenewald, Adré le Roux LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2019-06-03

"Studente bring hulle unieke lewenstories na die universiteitskonteks, waar skakeling met verskillende taal-, ras- en kultuurgroepe bydra tot die herevaluering en hervorming van identiteite. Interaksie tussen studente op ’n veeltalige kampus bring dus nuwe moontlikhede vir identiteitsvorming. Deur taal kan die omgaan met verskillende individue/groepe verstaan en uitgedruk word."

Top