Donovan Lawrence

Dr. Donovan Lawrence is ’n senior lektor in Taalkunde in die Departement Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit van Wes-Kaapland.

Hy verwerf sy voorgraadse en nagraadse kwalifikasies aan die Universiteit van Wes-Kaapland en die Universiteit van Johannesburg. Dit sluit in ’n BA in 1986; ’n Hoër Onderwysdiploma in 1987; ’n Honneursgraad in Afrikaans in 1993; ’n MA (Cum Laude) in 1998 en ’n PhD in 2004. In sy doktorale tesis ondersoek hy die gebruiksmoontlikhede van rekenaars vir die aanleer en onderrig van Afrikaans.

Sy erns met die onderrig van Afrikaans begin in 1998 as hoërskoolonderwyser waarna hy aan die Onderwyskollege Söhnge in Worcester doseer. Hierna doseer hy aan verskeie universiteite insluitend Unisa, die Universiteit van die Witwatersrand en die Universiteit van Johannesburg. In 2018 aanvaar hy ’n pos aan die Universiteit van Wes-Kaapland waar hy tans voorgraads en nagraads in sosiolinguistiek, pragmatiek, vertaalkunde en kontekstuele taalkunde doseer. Daarbenewens bied hy ook studieleiding aan nagraadse studente.   

Dr. Lawrence is Umalusi se nasionale, eksterne moderator vir Afrikaans Eerste Addisionele Taal (EAT) en Tweede Addisionele Taal (TAT) en verantwoordelik vir die kwaliteitversekering van matriekvraestelle.  

Hy was direksielid van die Virtuele Instituut vir Afrikaans (ViVA) en die Afrikaanse Taalmuseum en -monument en dien tans op die Afrikaanse Nasionale Taalliggaam van die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad.

Hy lewer gereeld referate by plaaslike en internasionale kongresse. Sy mees onlangse referaat (Die invloed van dialek op die skryfvaardighede van eerstejaar- Afrikaansstudente) is in 2019 by die 6de Gentse Kollokwium oor Afrikaans aan die Universiteit van Gent in België gelewer.

Dr. Lawrence is ’n gereelde skrywer vir Beeld se taalrubriek; mede-skrywer van die artikel (“Ons skryf soos ons praat”: Informalisering van geskrewe Afrikaans onder Afrikaanse tieners) wat in 2019 in Litnet Akademies verskyn en die boek (Afrikaansmetodiek deur ’n nuwe bril) wat in 2014 verskyn.

Afrikaansstudente se persepsies en gebruik van WhatsApp as platform vir (taal-)leer: ’n nuwe norm(aal)?

Donovan Lawrence LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2021-01-14

"Studente se interaksie met die lesinhoud, medestudente en tutors is tot ’n groot mate deur toeganklikheid beïnvloed. Hulle het die verpakking van die lesinhoud in die vorm van ’n Word-dokument en stemnota positief ontvang. ’n Gebrek aan toegang tot Wi-Fi en data het egter ’n negatiewe invloed op hulle leerervaring gehad."

Afrikaans students’ perceptions and use of WhatsApp as platform for (language) learning: a new norm(al)?

Donovan Lawrence Academic research 2021-01-14

"In conclusion, it is important to note that using WhatsApp in this way not only gave students an opportunity to interact with the lesson content, their peers and tutors, but also allowed them to create a community of inquiry, forging significant relationships that allowed them to learn from and with each other."

''Ons skryf soos ons praat'': Informalisering van geskrewe Afrikaans onder Afrikaanse tieners

Elvis Saal, Donovan Lawrence LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2019-02-07

"Taal is voortdurend aan die verander, en een van die kragte wat op taalverandering inwerk, is informalisering, dit is die integrasie van spreektaalvorme in die skryftaal."

Top