Anton van Niekerk

Anton van Niekerk is professor in en hoof van die Dept. Filosofie asook direkteur van die Sentrum vir Toegepaste Etiek aan die Universiteit van Stellenbosch.

Hy spesialiseer veral in die biomediese etiek en die filosofie van die menswetenskappe. Hy is die skrywer, redakteur en mede-skrywer van 17 boeke, meer as 100 vakwetenskaplike artikels en boekhoofstukke en talle populêre artikels.

Sy bekendste onlangse boeke is Geloof sonder sekerhede: besinning vir eietydse gelowiges en Ethics and AIDS in Africa: the challenge to our thinking.

Bio-inligting verouderd? Stuur 'n e-pos aan bio@litnet.co.za
Bio info dated? Send an e-mail to bio@litnet.co.za

Reaksie op Andrew Nash: "Kan die Akademie uitnemendheid oorleef?"

Anton van Niekerk Universiteitseminaar | University Seminar 2022-10-27

"Ek is ewe hartlik oortuig daarvan dat dit kaf is (sou ook ’n ander medeklinker kon gebruik!) dat die gebruik van Engels ’n voorwaarde vir uitnemendheid in die akademie is."

Die dood en die sin van lewe: ’n onderhoud met Anton van Niekerk

Anton van Niekerk, Jean Oosthuizen Skrywersonderhoude 2017-11-14

"Geloof in God is nie die antwoord op wetenskaplike vrae nie. Dit bied wel ’n antwoord op sinvrae of eksistensiële vrae. Met laasgenoemde bedoel ek vrae oor wat die sin van die lewe is en wat die sin is van die samehang van alle dinge soos ons dit in die werklikheid beleef."

Van den Heever se “Werkstaking by die kleigat”: Regtig nodig in Die Afrikaanse kortverhaalboek?

Anton van Niekerk, Nico Koopman Menings 2017-03-22

"Ons kan seker die verlede nie vergeet nie. Maar waarom aan hierdie verhaal van rassisme en growwe paternalisme status verleen deur dit ook in hierdie besondere bundel op te neem? Waarom hierdie verhaal nie toelaat om rustig te verdwyn in die vergetelheid wat dit so ryklik verdien nie?"

US-taalbeleid: Ope  brief aan Breyten Breytenbach

Anton van Niekerk Universiteitseminaar | University Seminar 2016-04-16

"Die koue, harde, vir baie alumni skynbaar amper onverstaanbare werklikheid van die huidige studentekorps op Stellenbosch, is dat dié groep wat Afrikaans kan verstaan, asook die groep wat Afrikaans as onderrigtaal verkies, jaar na jaar kleiner word."

Oor historisme en verstaansraamwerke: Hoe beoordeel ons historiese gebeure en agente?

Anton van Niekerk Seminare en essays 2015-07-22

"Deur met die geskiedenis besig te bly, maak ons vir onsself beter uit waarin ons werklik glo, wat van meer of minder waarde vir ons is, waarmee ons kan identifiseer, en wat ons tot elke prys in die toekoms moet probeer vermy."

Onderhoud: Anton van Niekerk gesels oor sy geloofsoortuigings

Jean Oosthuizen, Anton van Niekerk 2014-12-03 "Dat ek iets/iemand vertrou, beteken nie noodwendig dat ek iets met sekerheid weet nie. Onsekerheid is net so deel van die geloof soos sekerheid."

Om filosofiese hase uit 'n hoed te trek

Anton van Niekerk 2014-04-09 Hierdie bydrae is op 13 Maart 2014 by die Filosofiekafee tydens die US Woordfees 2014 gelewer.
Top