Anne-Marie Beukes

Anne-Marie Beukes is professor in linguistiek en hoof van die Departement Linguistiek aan die Universiteit van Johannesburg. Die departement bied ’n voorgraadse BA-program in taalpraktyk aan, asook nagraadse programme in toegepaste linguistiek (met spesialisering in vertaling, tolking, teksredigering en taalonderrig).

Anne-Marie is ook die voorsitter van die SA Vertalersinstituut (SAVI); ’n voormalige visepresident van die Internasionale Federasie van Vertalers (FIT) en ’n voormalige raadslid van die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad (PanSAT). Sy is ’n NRF-gegradeerde navorser en ’n SAVI-geakkrediteerde vertaler. Sy is voorsitter van die Afrikaanse Taalraad.

ATR vier 10 jaar: Die ATR het haar kinderskoene ontgroei

Anne-Marie Beukes Menings 2018-05-24

"Dit is van groot belang dat die ATR in ons ontluikende demokrasie ’n opwekker van taalvitaliteit en -sinergie sal wees. Ons bydrae om ’n gesonde taalekologie vir Suid-Afrika te verseker is van kardinale belang."

Suidoosterfees 2018: Wat is die toekomswaarde van Afrikaans? – Anne-Marie Beukes

Anne-Marie Beukes Menings 2018-05-03

"Hierdie woorde van Jakes Gerwel, nl 'die grammatika van saamlééf in geregtigheid', is ’n sleutel waarmee die waarde van ’n toekoms in en vir Afrikaans oopgesluit kan word, ’n toekoms wat ’n naasbestaan tussen al die ander tale in ons land insluit."

AKA 2016: Die ekologie van Afrikaans in ’n verander(en)de landskap

Anne-Marie Beukes NeerlandiNet 2016-05-04

"Dit is 'n skrynende ironie dat die bestaansruimte vir die enigste Afrikataal wat in die 20ste eeu volle universiteitstatus bereik het en as 'n waardige wetenskapstaal in die akademie gebruik (kan) word, beduidend inkrimp."

Onderwysbeurse slegs vir sprekers van inheemse Afrikatale: Anne-Marie Beukes reageer

Anne-Marie Beukes Menings 2015-05-22

"Dit wil voorkom asof die Departement van Basiese Onderwys inkonsekwent is wat sy hantering van Afrikaans in die onderwys betref."

Top