ATM vier Menseregtedag met HemelBesem, YOMA en Coenie de Villiers

 • 0

Die Afrikaanse Taalmonument en -museum het Saterdag Menseregtedag gevier met HemelBesem, YOMA en Coenie de Villiers se Oor een stem-piekniekkonsert by die Taalmonument se tuinteater.  Die konsert is voorafgegaan deur ’n skemerkelkie waartydens Michael Jonas, direkteur van die Afrikaanse Taalmuseum en -monument, vertel het van die werksaamhede en vooruitsigte van die ATM. Lees sy toespraak hieronder.

Kultuur, natuur, plesier-skemerkelkie

Die Afrikaanse Taalmonument
Foto: Izak de Vries

Danie van Wyk en Michael Jonas
Foto: Izak de Vries

Coenie de Villiers en Simon Witbooi aka HemelBesem
Foto: Izak de Vries

Michael Jonas en Isabeau Botha. Die ATM het aan die besoekers spekboomsteggies gegee, met die boodskap om Afrikaans te laat groei.
Foto: Izak de Vries

Conrad Steenkamp, Amelia Burger en Elizabeth de Villiers
Foto: Izak de Vries

   Oor een stem-piekniekkonsert

Coenie de Villiers
Foto: Izak de Vries

Video: HemelBesem rap "Gee en kry".

HemelBesem en YOMA
Foto: Izak de Vries

HemelBesem en YOMA
Foto: Izak de Vries

Die gehoor sit vasgenael.
Foto: Naomi Bruwer

Coenie de Villiers
Foto: Izak de Vries

HemelBesem
Foto: Naomi Bruwer

HemelBesem en YOMA
Foto: Naomi Bruwer

YOMA
Foto: Naomi Bruwer

YOMA
Foto: Naomi Bruwer

Coenie de Villiers, YOMA en HemelBesem
Foto: Izak de Vries

Foto: Izak de Vries

Toespraak

Michael Jonas
Foto: Naomi Bruwer

’n Toespraak gelewer deur Michael Jonas, direkteur van die Afrikaanse Taalmuseum en -monument, tydens ’n skemerkelkie by die Afrikaanse Taalmonument op 18 Maart 2017.

Dit is inderdaad ’n groot voorreg om die geleentheid gegun te word om aan u ’n verslag voor te hou rakende die prestasies en uitdagings van die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) oor die afgelope boekjaar, asook die vooruitsigte vir die 2017/2018-boekjaar.

Die ATM se waardes en verhoudings met stigterslede, huidige en toekomstige gebruikers, skenkers, befondsers, insethouers en strategiese vennote is gedurende die 2016/2017-boekjaar volhoubaar bestuur. Dít is moontlik gemaak deur die implementering van ons kommunikasiestrategie wat grotendeels gefokus het op die aanbied van openbare programme, wat opvoedkundige programme, spesiale geleenthede en uitreikprojekte insluit.

Die volgende programme verdien spesiale vermelding:

 • Ons Jeugdagviering ter herdenking van 16 Junie 1976
 • Die tweede Ommietafel-gesprek (ter viering van Taaldag) in samewerking met die Vriende van Afrikaans, met die tema “In watter taal maak ek my kind groot?”
 • ’n Taaldagviering in samewerking met die Wynland Dameskring
 • Die opening van die Eugène Marais-uitstalling in die Groen Galery van die Taalmonument, in vennootskap met die Eugène Marais Stigting en die Breytenbach Sentrum
 • Ons Neville Alexander-gesprek, met die tema “Kaaps as moontlike lewensaar vir die voortbestaan van Afrikaans”, met Ivor Price as gespreksleier, asook die tweede Neville Alexander-prestige-eerbewys, toegeken aan Elizabeth Dennise van Schalkwyk, Susan Smith en die Woorde Open Wêrelde- (WOW-) projek van die Universiteit Stellenbosch Woordfees
 • Ons herdenking van die vrystelling van die slawe / Versoeningsdag, met Dan Sleigh as gasspreker
 • Verskeie opvoedkundige programme aangebied in samewerking met Paarl Museum, opvoedkundige instellings en die Wes-Kaapse Onderwysdepartement
 • Ons jaarlikse Skerpskryf-kompetisie vir leerders in samewerking met die Hugenote Gedenkskool
 • Ons Internasionale Moedertaaldag-viering met ’n gesprek oor die tema “Taal en identiteit” en die bekendstelling van die boek Ons kon van vêr waarvan Michael le Cordeur en Wannie Carstens die redakteurs is
 • Drie Amfiteater-konserte, naamlik die ATKV-Rieldanskompetisie, Spar tussen die Sterre en die Cape Town Summer Fest
 • Ons piekniekreeks, waaronder ons Volmaan- en Sterrekykpieknieks, wat uiters gewild is – rekordgetalle besoekers is by al die pieknieks ontvang.

Die ATM het reeds in die 2015/2016-boekjaar ’n rekordgetal besoekers bereik en verwag om in die huidige jaar, wat in Maart ten einde loop, ’n nuwe rekord van meer as 80 000 besoekers te kan behaal.

Uitdagings

Die ATM moet geweldige uitdagings die hoof bied, waaronder:

 • Die betaling van eksterne ouditeursfooie
 • Aandag aan bevindings in die ouditeur-generaal se 2016/2017-verslag, die wetlike nakoming van finansiële en tesourie-riglyne en die implementering van die staat se verkrygingsbeleidsisteme en -prosedures
 • Eksterne kompetisie.

Danksy ’n ondersteunende raad, toegewyde personeel, strategiese vennootskappe en lojale ondersteuners het ons 80% van die teikens in ons 2016/2017-Prestasieplan behaal. Ons is trots op ons goedopgeleide span wat hul vir een gemeenskaplike doel beywer.

Dit bring my by ons beplanning vir 2017/2018 en hoe volhoubare strategiese vennootskappe en werksaamhede tot voordeel van ons gemeenskappe bestuur en benut kan word. Volhoubaarheidsontwikkeling verskaf moontlike konseptuele verwysingspunte en word verbind met opvoeding, ekonomie, besigheid, reis, ontspanning en die gemeenskap. Die vraag is dus: Hoe is volhoubaarheid van toepassing op ons werksaamhede en vennootskappe en hoe kan ons kan baat vind by dié benadering?

In 2017/2018 sal die ATM:

 • Fokus op die skep van besoekerservarings wat die basis kan vorm vir die bevordering van interkulturele kommunikasie en begrip vir die “Ander”. Voorts wil ons gesprekvoering/debat oor kulturele diversiteit stimuleer.
 • Dink aan versamelings/uitstallings as ekosisteme of habitatte wat bestuur, ontwikkel, uitgebrei en soms teruggesnoei moet word. Uitstallings moet konteks verskaf, inligting ontsluit en mense prikkel om merkwaardige artefakte of literatuur in ons kultuurlewe te verken. In die uitbouing van ons bestaande versameling moet ’n groter poging aangewend word vir die herkenning en insluiting van die ryk erfenis en inheemsekennisstelsels van alle Afrikaanssprekendes. Die ATM poog om prosesse te fasiliteer of vennootskappe te vorm vir die versameling en bewaring van Afrikaanse gemeenskappe se voorwerpe, lewende erfenis en kultuurele gebruike in situ.
 • Bydraes lewer tot die ontwikkeling van menslike vermoëns, opvoeding, nasiebou en die skep van ’n Suid-Afrikaanse identiteit. Deur gesprekvoering en marknavorsing moet die werklike behoeftes en vrese van die Afrikaanssprekende gemeenskap in die breë vasgestel word.
 • In ons rol as kulturele fasiliteerder, sonder om ons mandate en kernfunksies te verander, ’n wesenlike bydrae lewer in die daarstelling van ’n volhoubare samelewing. ’n Belangrike aspek van volhoubaarheid is sosiale aanspreeklikheid. Met vennootskappe kan ons uitgeputte sosiale en menslike kapitaal herwin / laat herleef in ons pogings om die samelewing te verbeter.

In die toekomsbeplanning vir die ATM moet daar na volhoubaarheid in terme van die interafhanklikheid van die omgewing, ekonomie en die gemeenskap gekyk word.

Ekonomiese volhoubaarheid: Befondsing

’n Volhoubare toekoms kan verseker word deur die diversifisering van die oorsprong van ons befondsing deur afhanklikheid van staatsbefondsing te beperk en na ander alternatiewe te kyk. Die doeltreffende en effektiewe aanwending van menslike, natuurlike en finansiële hulpbronne moet die kernbeweegrede agter alle besluitnemingprosesse wees.

Voorts sien ek ’n instelling wat strewe na volhoubare rapportering – nie net op ekonomiese resultate (basislyn) nie, maar op trippelbasislyn – wat die sosiale, omgewings- én ekonomiese impak van die werksaamhede insluit. Volhoubaarheid kan ekonomiese doelwitte komplementeer en ’n balans moet dus tussen die ekonomiese doelwitte, die omgewing en samelewingsteikens geskep word.

Volhoubare strategiese vennootskappe

Dit bring my by die volgende element van my toekomvisie vir die ATM: volhoubare strategiese alliansies, netwerke en vennootskappe. Bestaande strategiese samewerking met bestaande instellings sal behou en onderhou word en pogings sal aangewend word om dit na ander potensiële vennote uit te brei. Die ATM se tema en mandaat laat die skep van netwerke op groter skaal toe.

Volhoubare kommunikasie, uitstallings en openbare programme

Kritiek tot volhoubaarheid en die vooruitgang van die ATM is ’n goedgefokuste kommunikasiestrategie: vir interne kommunikasie, eksterne kommunikasie én baie luister. Die omvang van die ATM se mandaat is baie wyd en sy gebruikers en insethouers is divers.

In die daarstelling van openbare programme, wat uitstallings, opvoedkundige programme en ander aktiwiteite insluit, sal ’n demokratiese proses plaasvind rakende die kuratoriese invloed, ontwerp en inhoud wat deurgegee word aan die publiek. Gebruikers moet betrek word by die verskaffing van idees en die bou van inligting/kennis en nie net gesien word as passiewe ontvangers/deelnemers nie.

’n Omvattende kommunikasiestrategie sal voorsiening maak vir groter toegang ten opsigte van:

 • Bekostigbare toegang vir behoeftige gebruikers, waaronder senior burgers, skole en niewinsgewende instellings
 • Toegang tot dienste en ervarings vir gebruikers buite die fisiese strukture van die ATM en groter sigbaarheid in ander provinsies, onder andere deur uitreikprogramme en -aktiwiteite, satelliet- en reisende uitstallings en die verskaffing van vervoer
 • Toegang vir besoekers met spesiale behoeftes (met fisiese, sig-, hoor- en/of intellektuele gestremdhede).

Teikens en doelwitte

Die ATM se teikens en doelwitte vir die 2017/2018-boekjaar is vervat in ons Prestasieplan en Aktiwiteitskalender, wat verseker dat daar strukture en stelsels vir die lewering van museumdienste sal bestaan. Alle werksaamhede van die ATM sal volgens die waardes van professionalisme, bekwaamheid, integriteit, verantwoordbaarheid en deursigtigheid geskied. Hierdie volhoubare dienste moet waarde toevoeg tot die samelewing in die hede en ook konstante behoeftes aan verandering in ag neem. Ons sien uit na die uitdagings en suksesse van die toekoms.

Vir meer inligting, besoek gerus die ATM se webwerf by www.taalmuseum.co.za of www.taalmonument.co.za, waar u onder andere op ’n e-nuusbrief kan inteken.

Die ATM op sosiale media:

www.facebook.com/afrikaansetaalmonument
www.twitter.com/taalmonument
www.instagram.com/taalmonument.

 • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top