Akademiepryse 2017: Stalsprys vir maatskaplike werk aan Lambert K Engelbrecht

  • 0

Wessel Pienaar, Lambert K Engelbrecht en A Leysens
Foto: Naomi Bruwer

Die Stalprys vir maatskaplike werk word toegeken aan Lambert K Engelbrecht, hoof van die Departement Maatskaplike Werk, Universiteit Stellenbosch.

Huldigingswoord: A Leysens

Lambert Engelbrecht begin sy skoolloopbaan in die Noord-Kaapse myndorp Alexanderbaai, en voltooi hoërskool in 1979 aan die Hoërskool Namakwaland. Ná twee jaar se militêre diensplig, studeer hy Maatskaplike Werk aan die Hugenote Kollege, waarna hy die grade B.Diac. en Hons.Diac. in Maatskaplike Werk verwerf het. Hy begin sy loopbaan as Maatskaplike Werker by die Departement van Korrektiewe Dienste; hy werk as menslike hulpbronbestuurder by ’n korporatiewe maatskappy; en bestuur ’n sentrum vir gemeenskapsontwikkeling.

Prof Engelbrecht het sy MA-graad (Cum Laude) en ’n DPhil-graad in Maatskaplike Werk by die Universiteit van Stellenbosch verwerf. Hy aanvaar daarna ’n betrekking by die Universiteit van Stellenbosch in 2003, en fokus op navorsingsareas in maatskaplike ontwikkeling, supervisie en bestuur van maatskaplike werkers, en praktykonderrig van maatskaplikewerk-studente.

Meer as 90 wetenskaplike uitsette spruit uit hierdie navorsingsareas deur middel van artikels in vakjoernale, boeke, boekhoofstukke, en referate. Dit is veral sy werk oor supervisie van maatskaplike werkers, en die effek van ’n neoliberale diskoers op bestuur van welsynsorganisasies en dienslewering, wat plaaslik en internasionaal hoog aangeskryf word, en ’n besondere bydrae tot die ontwikkeling van maatskaplikewerk-teorie lewer.

Hy was onder andere instrumenteel tot die ontwikkeling van ’n beleidsraamwerk vir supervisie van maatskaplike werkers in Suid-Afrika, en is tans gasredakteur van die “European Journal of Social Work” se spesiale uitgawe oor die ontwikkeling van internasionale kontemporêre teorieë in supervisie. Verskeie van die publikasies waarby hy betrokke was, verskyn in die “International Social Work” joernaal se lys van mees gelese artikels.

Prof Engelbrecht het verskeie toekennings as erkenning vir voortreflike akademiese werk ontvang, onder andere deur die Suid-Afrikaanse Nasionale Navorsingstigting; ‘n Rektorstoekenning vir onderrig; en ’n eerbewys van die Nasionale Vereniging van Maatskaplike Werkers. Hy bly egter deurlopend by die Maatskaplikewerk-praktyk betrokke, en ook as welwillendheidsambassadeur van die ACVV, die oudste welsynsorganisasie in Suid-Afrika. Prof Engelbrecht is tans Voorsitter van die Departement Maatskaplike Werk, Stellenbosch Universiteit, waar hy sy werk voortsit in die ontwikkeling van eietydse teorieë en praktyk in maatskaplikewerk-organisasiebestuur.

Meneer die voorsitter, ek versoek u nou om die Stalsprys vir maatskaplike werk aan Lambert Engelbrecht te oorhandig.

Stellenbosch
21 Junie 2017

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top