Akademiepryse 2017: Die Elizabeth C Steijnmedalje aan Jannie van der Westhuizen

  • 0

Jannie van der Westhuizen
Foto: Naomi Bruwer

Hierdie medalje is ingestel om ’n onderwyser of onderwyseres te bekroon wat sy of haar opvoedingswerk deur medium van Afrikaans doen en wat hom of haar onderskei het op die gebied van praktiese onderwys en opvoeding binne, sowel as buite die klaskamer.  Dit is vernoem na Elizabeth C Steijn, wat vir baie jare die hoof van die Afrikaanse Hoër Meisieskool in Pretoria was.

Die medalje word toegeken aan Jannie van der Westhuizen, voormalige rektor van die Paul Roos Gimnasium, Stellenbosch.

Huldigingswoord: I Eloff

Jannie van der Westhuizen het die Suid-Afrikaanse onderwysgemeenskap as ’n leier vir meer as 37 jaar – waarvan 25 jare as skoolhoof was, gedien. Hy was 13 jaar lank die Hoof van Boland Landbouskool, en daarna vir 10 jaar die Rektor van Paul Roos Gimnasium, waar hy in 2017 uitgetree het. Die kombinasie van sy strategiese en praktiese denke, tesame met sy unieke kundigheid rondom onderwys-kompleksiteite in Suid-Afrika is hoog aangeslaan in die skole-sektor, sowel as in akademiese kringe. Hy het vir ses jaar in die Raad van die Universiteit van Stellenbosch gedien en was ook lid van die Wes-Kaapse Onderwysraad. Jannie van der Westhuizen was lid van die Nasionale Uitvoerende Raad van die Suid-Afrikaanse Onderwysunie. Sy skole-handboek in Ekonomie word wyd voorgeskryf en hy dien ook as eksaminator en moderator vir Ekonomie aan die Kaaplandse Onderwysdepartement en die latere WKOD.

Jannie van der Westhuizen se bestuurstyl laat uitnemendheid en optimale vorming van die jeug seëvier.  Duisende oud-leerlinge beklee vandag leiersposisies in verskeie sektore van die nasionale en internasionale samelewing as gevolg van die wêreldklas skool-omgewings wat deur hom geskep is.

Meneer die voorsitter, ek versoek u om die Elizabeth C Steijnmedalje aan Jannie van der Westhuizen te oorhandig.

Stellenbosch
21 Junie 2017

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top