Vir Comestor: ’n Afspraak – I

  • 0

Comestor

Die belangrike aspek uitgelaat deur jou verwys nie na die oorsprong van hierdie debat en spesifiek so die Bloom en later die Martel boek wat die verskille in ontleding bevestig het, boeke voorheen deur my gelees, net soos met McGrath, ’n opstel van hom in Christianity Today wat reg laat geskied het aan die korrekte bedoeling van sy argument en in kontras was tot waarmee jy vorendag gekom het. In daardie drie aanvanklike insidente was dit gou duidelik dat indien jou weergawe daarvan vergelyk word met die oorkoepelende trant van die boeke dat dit in konflik staan en in die algemeen jou alreeds gehulde standpunt ondersteun en nie in ooreenstemming is met wat die boek probeer formuleer. Skokkend soos dit mag wees lees ek ook boeke en is die verdagmaking waarmee jy kom verstaanbaar aangesien jy my moet probeer diskrediteer.

Soos alreeds aan jou uitgelig, om frases aan te haal uit ’n boek en nie die konteks daarvan ook in berekening te bring nie, laat nie reg geskied aan die boek en is wat jy besig is om te doen om frases te kies om jou idees oor die onderwerp uit te druk en so ander skrywers se woorde daarvoor te gebruik.

Die voorbeeld van Berger en Zijderveld sou na die volgende probleme verwys.

Aanhalings om jou eie idees te verwoord. Die “bastards” as ’n voorbeeld, “applause machine” etc, wat jou eie denke verwoord, terwyl jy nie uitlig dat die skrywers bogenoemde probleme uitlig, maar dan tog tot die slotsom kom dat demokrasie die antwoord is om dit die hoof te bied.

Net soos jy nie aan jou lesers die verskil tussen demokrasie en “democratism” verduidelik het nie en wat die bedoeling daarvan is vir die skrywers.

’n Baie belangrike uitlating van jou kant af, aangesien een van jou “hobbyhorses” juis is dat demokrasie nie almal beskore is nie en met die manier hoe dit aangebied is deur jou, skep dit ’n verkeerde indruk en laat dit nie die leser toe om ’n korrekte oordeel te vel nie.

Die boek van Robert Banks is ook in my versameling en was die bewering wat jy gemaak het dat Banks nie antwoorde bied vir die kwessies aangeroer deur hom foutief en sou jou lesers dit kon bepaal indien jy aan hulle sou uitlig dat die verwysings na Freud, Marx et al was om die argumente teen God op te stel en dan Banks se ontleding van hoe daardie kennis dan gebruik kan word om God te vind.

Jou projek was om eerder op die gedeeltes waar Banks die argumente teen God versamel aan te bied as die boek se antwoord teen God, maar dat daar nog steeds in God moet geglo word.

Dit vorm deel van die siklus waardeur jy gegaan het, toe jy boek na boek hier paradeer het wat God as ’n “onwerklikheid” skets maar die mense nogtans net bly glo en daarom onderskraging bied aan die argument van die oomblik wat jy verkondig het, van “God bestaan nie, maar geloof gaan voort”. Terwyl dit aangevoer word dat twyfel in die skrywers tot ’n dieper geloof gelei het.

Die Afrikaanse skrywers misbruik deur jou ontgaan my, maar CS Lewis was ook so misbruik, daarop het ek nie eers reageer ten spyte van die feit dat ek ook al ’n biografie oor sy lewe gelees het en ’n verskeidenheid van sy opstelle.

CS Lewis is veral belangrik vir my aangesien sy boeke my verwysing was in die dae van my eie Christelike geloof en hy daarom nog steeds ’n belangrike rol in my bewussyn speel.

Vervolg ...

Wouter

 

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top