Uitnodiging: Werkgemeenskap Potchefstroom (4 April 2024) | Invitation: Academic Community Potchefstroom (4 April 2024)

  • 0
Uitnodiging: Werkgemeenskap Potchefstroom (4 April 2024)

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

Vergadering op 4 april 2024 om 17:00

Werkgemeenskap Potchefstroom

Hiermee word u en u gade/metgesel en gaste vriendelik uitgenooi na die volgende byeenkoms van die Werkgemeenskap Potchefstroom.

Nielede is ook hartlik welkom.

Datum: Donderdag, 4 April 2024

Tyd: 17:00

Plek: Hibried (in-persoon en virtueel), Potchefstroomkampus van die NWU, gebou F13 (Sosiale Wetenskappe), lesingsaal 214 en virtueel via Zoom (Verversings word in kamer 210 bedien)

Gasspreker: Prof. Anné H. Verhoef, Skool vir Filosofie, Potchefstroomkampus, NWU

Onderwerp: Die onontbeerlike samehang tussen geluk (lewensgeluk), ongeluk (hartseer en pyn), en toeval (die onvoorsiene)

Toelating: Oop

Taalmedium: Afrikaans, maar ’n tolkdiens na Engels sal ook beskikbaar wees. (English interpretering services will be provided).

Virtuele skakel: https://zoom.us/j/97814866885?pwd=TWdvcXBnZGFTUjF5NUs0ak1FMyt4dz09

ID: 978 1486 6885

Wagwoord: 039408

Biografiese gegewens: Prof. Anné H. Verhoef

Anné Hendrik Verhoef is professor in Filosofie, en direkteur van die Skool vir Filosofie aan die Noordwes-Universiteit se Fakulteit Geesteswetenskappe. Hy het studeer aan die Universiteit Stellenbosch en aan die Katolieke Universiteit van Leuven in België. Sy belangstelling is in metafisika, teologie, etiek, lewensgeluk en die filosofie van Paul Ricoeur.

Foto: verskaf

Sy navorsing fokus hoofsaaklik op transendensie en die transendente in die kontemporêre kultuur, en hoe dit verband hou met etiek, lewensin en geluk. Hy is ’n NRF gegradeerde navorser en die outeur van verskeie artikels in nasionale en internasionale vaktydskrifte.


Invitation: Academic Community Potchefstroom (4 April 2024)

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns meeting on 4 April 2024 at 17:00 of the Academic Community Potchefstroom

You and your guests are cordially invited to the next meeting of the Potchefstroom Academic Community.

Non-members are also most welcome.

Date: Thursday, 4 April 2024

Time: 17:00

Place: Hybrid (in-person and virtual) Potchefstroom campus of the NWU, building F13 (Social Sciences), lecture hall 214 & virtually via Zoom (Refreshments will be served in room 210)

Guest speaker: Prof. Anné H. Verhoef, School for Philosophy, Potchefstroom Campus, NWU

Topic: The indispensable coherence between happiness (happiness in life), misfortune (sadness and pain), and chance (the unforeseen)

Admission: Open

Language medium: Afrikaans, but English interpreting services will be provided.

Virtual link: https://zoom.us/j/97814866885?pwd=TWdvcXBnZGFTUjF5NUs0ak1FMyt4dz09

Meeting ID: 978 1486 6885

Passcode: 039408

Biographical note: Prof. Anné H. Verhoef

Anné Hendrik Verhoef is Professor of Philosophy, and director of the School of Philosophy at the North-West University's Faculty of Humanities. He studied at Stellenbosch University and at the Catholic University of Leuven in Belgium. His interest is in metaphysics, theology, ethics, happiness in life and the philosophy of Paul Ricoeur.

Photo: provided

His research focuses primarily on transcendence and the transcendent in contemporary culture, and how this relates to ethics, sense of life, and happiness. He is an NRF rated researcher and the author of several articles in national and international journals.

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top