Uitnodiging: Algemene simposium en bekroningsplegtigheid van die SA Akademie

 • 2

’n Hartlike uitnodiging aan alle lede en belangstellendes na die jaarlikse algemene simposium en bekroningsplegtigheid van die SA Akademie

Die jaarlikse simposium van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns vind vanjaar op Donderdag 28 en Vrydag 29 September 2017 plaas. Dit word in die SA Akademie se splinternuwe gebou in Arcadia gehou, direk langs die historiese Engelenburghuis. Die adres van die Akademie: Ziervogelstraat 574, Arcadia, Pretoria. Voorsiening word gemaak vir motorwagte van ’n sekuriteitsmaatskappy.


 

Donderdag 28 September 2017
(SA Akademiegebou, Arcadia)

Registrasie: 08:00
Algemene Jaarvergadering: 08:30 tot 10:00
Simposium: 10:30 tot 18:00
Skemeronthaal: 18:00 tot 19:00
Openingsplegtigheid: 19:00 tot 21:15


 

Vrydag 29 September 2017
Simposium (vervolg): 08:00 tot 14:30
(SA Akademiegebou, Arcadia)

Die tema vir vanjaar se simposium is:
’n Wêreld tussen globalisme en nasionalisme: die uitwerking van wêreldtendense op Suid-Afrika

Registrasiegelde

 • Koste vir die twee dae (Donderdag en Vrydag)
  Lede: R350; Nielede: R370: Alle gades: R200
 • Koste per dag (Donderdag of Vrydag)
  Lede: R175; Nielede: R185: Alle gades: R100

Bogenoemde tariewe sluit alle verversings, middagetes vir die twee dae en ’n skemeronthaal voor die openingsplegtigheid in. Die bekroningsplegtigheid en onthaal is gratis.

Hier is die inskrywingsvorm. Vul dit asseblief in en stuur voor of op 13 September 2017 aan Linda Brink: linda@akademie.co.za.

Hier is ’n lys van moontlike verblyf in Pretoria.

Let asseblief daarop dat u betyds vir die simposium moet inskryf sodat daar oral voorsiening vir u gemaak kan word.

Sprekers

 • Hein Viljoen, Dept Afrikaans en Nederlands, Noordwes-Universiteit:
  Transponerings van wêreldletterkunde by DJ Opperman
 • Kobus Eloff, Navorsingsprofessor in die Fitomedisyne Program by die Universiteit van Pretoria:
  Die verskuiwing van wetenskaptaalgebruik in die wêreld het implikasies vir die behoud van die Afrikaanse vaktaal
 • Gert van der Westhuizen, Departement Opvoedkundige Sielkunde, Universiteit van Johannesburg:
  Die vernalatiging van tale in die akademie
 • Jacques du Plessis, Universiteit van Wisconsin–Milwaukee, VSA:
  In wie se hande lê die taal se toekoms? ’n Akademiese benadering tot toekomsvooruitskouing
 • Linda van Ryneveld, Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit van Pretoria:
  Die gebruik en skep van oop opvoedkundige hulpbronne in hoër onderwys
 • Michael le Cordeur, Voorsitter: Departement Kurrikulumstudie, Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit Stellenbosch en Lindiwe Tshuma, African Institute of Mathematical Sciences Schools Enrichment Centre, Muizenberg:
  Taal as wetenskaplike kommunikasie in intermediêre fase wiskunde-onderrig: op soek na ’n effektiewe pedagogiek vir wiskunde-onderrig
 • Gerrie J Jacobs, Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit van Johannesburg en Elsa Greeff, verbonde aan The King’s College, Bryanston:
  Waardes wat leerders aan ’n Suid-Afrikaanse privaatskool met die leer van wiskunde assosieer: ’n Internasionale vergelykingsperspektief
 • Melanie Moen, Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit van Pretoria:
  ’n Ondersoek na die etiologiese faktore van kinders wat ’n familielid vermoor
 • Arrie de Beer, Stellenbosch:
  Wie is die joernaliste van die tradisionele nuusmedia en hoe beskou hulle hul werk?
 • Ronnie Lotriet en LJ Janse van Vuuren, Noordwes-Universiteit:
  Die dood van die tradisionele koerant in Suid-Afrika: ’n strategiese assessering
 • Shana Ponelis, Skool vir Inligtingstudies Universiteit van Wisconsin–Milwaukee, VSA:
  Globalisering en lokalisering van inligting- en kommunikasie tegnologie in Suid-Afrika: geleenthede en uitdagings
 • Liesl Louw-Vaudran, Senior Navorsingskonsultant, Instituut vir Sekerheidstudies, Pretoria:
  Die media en Afrika: wie vertel die storie?
 • Germarié Viljoen, Noordwes-Universiteit, Vaaldriehoekkampus:
  Suid-Afrika se waterkrisis: "Eiendom" as oorsaak en oplossing
 • Johan Schoeman, Hoof, Dept Veterinêre Kliniese wetenskappe, Fakulteit Veeartsenykunde, Universiteit van Pretoria (Onderstepoort):
  Weerstandbiedende bakterië/ Obesiteit/ Intestinale mikrobioom en oormatige antibiotika gebruik
 • Gasspreker: Patrick van Damme, Fakulteit Bio-Ingenieurswetenskappe en voorsitter van die Afrika Platform, Universiteit Gent:
  How can South Africa enter the global green market? Lessons from the field
 • Gasspreker: Tommie van Zyl, Uitvoerende Hoofbestuurder van die ZZ2 Boerdery:
  Aanpassing by verandering vir volhoubare waardeskepping: Die ZZ2 verhaal
 • Pieter Verster, Sendingwetenskap, Fakulteit Teologie, Universiteit van die Vrystaat:
  Post-koloniale teologie en die sending: uitdagings en bedreigings
 • Chris Jones, Hoof van die Eenheid van Morele Leierskap, Fakulteit Teologie, Universiteit van Stellenbosch:
  Morele leierskap noodsaaklik vir versoening
 • Helena van Coller, Fakulteit Regsgeleerdheid, Rhodes Universiteit:
  Rituele slagting: ’n godsdienstige reg? ’n Oorsig van belangrike wêreldtendense binne hierdie kontroversiële debat en implikasies vir godsdiensgemeenskappe in Suid-Afrika
 • Greta Dreyer, Dept Verloskunde en Ginekologie en hoof van die Ginekologiese Kankereenheid, Universiteit van Pretoria:
  Servikale kankersifting: lokale toepassing van wêreldtendense
 • Oppel Greeff, Uitvoerende hoof van navorsingsmaatskappye wat navorsing namens die farmaseutiese industrie doen:
  Geneesmiddelontwikkeling – SA en die wêreld
 • Hans de Ridder, Skool vir Menslike Bewegingswetenskappe, Noordwes-Universiteit:
  Moderne Sportlui: Is ons besig om sportreuse te teel en wat is die konsekwensies vir hulle gesondheid?
 • Kobus Wolvaardt, emeritus professor, Dept Besluitkunde, Unisa:
  Is Westerse bevolkings besig om geneties te verdeel?
 • Victor Correia, Dosent in Bybelkunde en Filosofie, AROS:
  HG Stoker se 'goue middeweg' tussen Liberalisme en Nasionalisme
 • Alana Bailey, Adjunkhoof, Afriforum:
  Is die “transformasie van Suid-Afrikaanse erfenis” nodig, of bloot ’n ideologiese oefening?
 • Jannie Rossouw, Hoof, Dept Ekonomiese Wetenskappe, Universiteit van die Witwatersrand; Fanie Joubert en Cobus Vermeulen, Dept Ekonomie, Unisa:
  Suid-Afrikaanse aandele: Die impak van globalisme en nasionalisme
 • Piet le Roux, Akademiese Hoof, Akademia:
  Die betekenis van kettinglêertegnologie vir politieke pluralisme. Leierskap-perspektiewe op Suid-Afrikaanse skole (Paneelbespreking)
 • Jannie Raath, Uitvoerende Hoof, Laerskool Hennopspark
 • D Strydom, Hoërskool Zwartkop
 • M Gerber, Curro Thatchfield
 • C Kriek, Midstream College
 • S Kritzinger, Laerskool Monumentpark
 • N Driescher, Hoërskool Pretoria-Noord

 

Vrydagaand 29 September om 19:00
Bekroningsplegtigheid en onthaal
(Atterburyteater, Lynnwoodbrug, Lynnwood)

Dit is ’n feestelike geleentheid waar pryse van die Akademie oorhandig word. U is gaste van die Akademie.

Pryswenners wat pryse ontvang:

 • Nina du Preez: Poortprys vir prosa
 • Ancia Cornelius: Junior Kaptein Scott-gedenkmedalje (Plantkundige Wetenskappe)
 • Eduard Venter, Adriaana Jacobs, Phumzile Sibisi en Natasha van de Haar: Douw Greeffprys
 • Nerina Bosman: Esther Greeffprys
 • Ben Botma: Erepenning vir visuele kunste (Grafiese Kuns)
 • Gerben Kamper: Erepenning vir toneel- en verhoogkuns en die Gerhard Beukesprys
 • Nicol Stassen: Erepenning vir die bevordering van geskiedenis
 • Tommy Sasseen: Besondere erepenning
 • Jan Neethling: Erepenning van die SA Akademie se fakulteit natuurwetenskap en tegnologie
 • Hanlie Moss: Albert Stratingprys vir voorkomende geneeskunde
 • Jolanda Roux: Havengaprys vir lewenswetenskappe
 • 2

Kommentaar

 • Johannes Comestor

  Gert van der Westhuizen se voordrag handel oor "vernalatiging". Dit is 'n woord wat by sommige Kaapssprekers aangetref word. Verwaarlosing word bedoel.

  • Gert van der Westhuizen

   Dankie Johannes - my intensie is om die saak van verwaarlosing BAIE sterk te stel, tot die mate dat ons gesprek aan die gang kan sit oor "disadvantaging", benadeling van alle tale, selfs Engels, hoewel in 'n mindere mate.

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top