Oor die hel, verassing en Goddeloses

 • 9

Brianvds skryf dat hy die kwessie van die hel nie kan kleinkry nie, omdat ’n ewigheid van lyding, nie oor enigiets wat ’n persoon gedoen het nie, maar bloot oor wat hy privaat geglo het, vir hom nie sin maak nie en hy vermeld ook dat hy min geskeel is oor wat ander mense glo.

Maar as agnostikus sál hy só dink – omdat hy God se rol nie kan plaas en rasionaliseer in die kwessie wat hy probeer aanspreek en beredeneer, nie.

Die waarheid is, daar is nié iets soos ‘privaat glo’, nie. Niemand leef in isolasie nie. Selfs nie eens Michael Jackson en voor hom, Howard Hughes, met hulle tamaai bankrekenings, kon dit regkry om effektief in reklusie te leef, nie. Benewens die feit dat, wat hy ook al glo, op een of ander manier ’n effek op ’n ander mens het, hetsy in die huwelik, in die gesin of by die werk, is daardie één aspek waar ’n persoon se geloof  ten volle impakteer, elke sekonde van sy lewe – teenoor God.

Teenoor God – want dit gaan eksklusief juis oor God en wat God van jou as mens verwag ten aansien van jou verhouding met Hom, in die eerste plek en uit hoofde van dáárdie verhouding, jou verhouding met jou medemens (Mattheus 22:37-40)  - wanneer daar hóégenaamd geloof gepraat word.

As hy dus glo dat God nie bestaan nie en dienooreenkomstig optree, raak dit God direk. Dat die arme agnostikus dít nie besef wanneer hy sy sinnelose onkunde stelling maak nie, dui op sy reddelose onkunde, insigloosheid en botheid oor dié dinge en  gaan enige gesonde denke ten prooi val.

Dit is waaroor sommige mense, tragies genoeg, in die hel sal beland of nie – juis oor daardie geloof rakende God en die gepaardgaande uitlewing, daarvan – Mattheus 10:28.

Die hel en die tipe EWIGE ontbering wat mense dáár te wagte kan wees, is iets waaroor die HERE Jesus Christus gereeld gewaarsku het (Mattheus. 5:22, 29–30; 10:28; 23:15, 33; Markus 9:43, 45-48; Lukas 12:5; 16:23-31; Openbaring 19:20; 20:10, 14–15; 21:8). Wat is die ewigheid? Onthou die vergelyking met die voëltjie wat sy snawel aan Everest slyp … die ewigheid is verby wanneer Everest ’n hopie stof is aan daardie voëltjie se kloutjies.

Mense van die tyd het góéd geweet waarvan die HERE Jesus praat, wanneer HY van die hel praat.

Besuide Jerusalem, was daar ‘n plek met die naam die vallei van Hinnom (Hebreeus). Op Grieks heet dit  ‘geenna’ (gevenna) oftewel ‘Gehenna”.

Dít is die woord waarmee die HERE Jesus “hel” vertaal het (Mattheus 10:28) … Dit sluit ook direk aan die profesie in Jeremia 7:

“32 Daarom, kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat nie meer gesê sal word: Tofet en die dal van die seun van Hinnom nie, maar Moorddal. En hulle sal in Tofet begrawe, omdat daar geen plek sal wees nie.

33 En die lyke van hierdie volk sal dien as voedsel vir die voëls van die hemel en die diere van die aarde sonder dat iemand hulle skrikmaak.

Op die tyd wat dié profesie ongeveer 580 vC gemaak is, was daardie plek juis gebruik deur Goddelose konings soos Manasse en daarna wat hulle seuns vir die afgod molog daar gaan verbrand het, en was daar nog nie werklik sprake van die plek van ‘hel’ wat dit later onder Romeinse heerskappy sou word, nie…

Daar het dag na dag ‘n groot vuur gebrand, wat nooit geblus was nie. Sedert Kanaänitiese tye, het die Baäldienaars hulle eersteling seunskinders daar vir hul afgod moloch gaan verbrand, en sommige afvallige Israelitiese konings ook - iets wat deur God verfoei en natuurlik ten strengste verbied was. Daardie walglike praktyk was sedert die regverdige koning Josia (aan die begin van Jeremia se dienstyd) nie meer daar bedryf nie, omdat hy die vallei opsetlik vir hierdie tipe gebruik gaan ‘ontheilig’ het vir die afgodedienaars, sodat geen afgod met sy walglike praktyke meer dáár gedien kon word nie.

Sedertdien was die vallei van Hinnom (Hebreeus) – Gehenna (Grieks) - as plek van ashoop gebruik en daar, vir eeue, is die vuur steeds aan die gang gehou om Jerusalem se daaglikse vullis daar te verbrand. Dit is nie duidelik wat daar gebeur het tydens die ballingskap nie, maar daar word vermoed dat die vlugtelinge wat ontkom het, en weer in die ruïnes gaan woon het nadat die vyand onttrek het, wel dié vuur vir dieselfde doel steeds aan die gang gehou het, dag en nag. Later het die terugkerendes onder Esra en Nehemia natuurlik ook by hulle aangesluit.

In die HERE Jesus se tyd, was dit nóg so.

In die HERE Jesus se tyd was Gehenna (die Hinnom-vallei) steeds die stad Jerusalem se afval stortingsterrein. Steeds is daardie groot vuur aan die gang gehou, om dit wat daarheen gebring word, mettertyd te verbrand. Maar, ook was die brandende Gehenna die weggooiplek van dooie diere. Alle dooie diere moes daar weggegooi word. Daar was oor die algemeen nie sprake van diere begrawe nie, want begrafnis was as ‘n besondere laaste eerbewys aan die waardige menslike afgestorwene beskou. Nie vir diere nie.

Daar was ook ’n ander funksie van Gehenna - die Romeinse soldate, bekend vir hulle wreedaardige eksekusiemetodes, het bykans elke dag menselyke daarheen gedra en gaan weggooi, mense wat aan halsmisdaad en veral sedisie en rebellie teen Rome skuldig bevind en tereggestel was, asook ander wat in situ deur hardvogtige Romeinse soldate vir watter politieke en sekuriteitsrede ook al, afgemaai is (sien Lukas 13:1 – Pilatus het géén kanse gewaag nie …), want in die HERE Jesus se tyd was sekuriteit van Rome vir die Romeine ‘n netelige probleem.

Uiteraard, volgens die Romeinse gebruike, was begrafnis beslis nie toegelaat vir sulke tereggesteldes nie. Daardie lyke moes verbrand (veras) word.

Hier is ’n baie betekenisvolle uitsondering ter sprake - Dit is, heel betekenisvol, waarom die begrafnis van die HERE Jesus se liggaam ná Sy kruisiging as ‘veroordeelde’ só wonderlik was – dit is waarom die Joodse raadslid, Josef van Arimatea, spesiaal toestemming moes gaan vra en Pilatus spesiaal toestemming gegee het (Johannes 19:38 - sekerlik omdat sy gewete hom gepla het …) – dit was ongeskonde gelaat ooreenkomstig die profesie daaromtrent en dit is ook waarom die graf bewaak moes word deur die owerheid, omdat dié begrafnis so ongewoon was vir ’n sogenaamde ‘veroordeelde’.

Die naasbestaandes van tereggestelde veroordeeldes, wat normaalweg nie by die eksekusie toegelaat was nie, het die soldate op ’n afstand gevolg, en wanneer die soldate die lyke afgegooi het by Gehenna en padgee, het hulle maar by die lyke van tereggestelde naasbestaandes gaan ween en rou bekla en huil. Daagliks. Die groot vure kon nie alles vinnig genoeg verteer nie. Roubeklaers het die lyke probeer oppas teen wilde honde en ander aasdiere wat snags dit wil kom vreet. Daar was dan die mees senutergende getjank en gevegte van wilde honde, gemeng met die klanke van die geween en gekners van mense wat skreeu, huil en weeklaag, en hulle teen die honde en aasdiere probeer verset om die lyke darem op ’n manier te probeer beskerm voordat dit verbrand sou word - voorwaar loutere, egte HEL.

Gehenna was besaai met as, vullis, verbrande en halfontbindende mens- en dierelyke, maaiers, wurms en geweldige stank (sien vir ooreenkoms ’n beskrywing van die satan se val en sy blyplek sedertdien in Jesaja 14:7-20), vermeng met die allerbitterste geweeklaag en gehuil van hartverskeurde mense tussen die lyke en vullis, veral ook snags, die tyd van die aasdier. 

Gehenna was voortdurend oortrek met donker, stink rookwolke en as. Gereeld het die winde uit die suidooste gekom, en hierdie weersinwekkende klanke en stanke in die rigting van Jerusalem gewaai … 

Wanneer die HERE Jesus dus mense oor die hel gewaarsku het, het Hy direk na Gehenna verwys, want dan kon mense maar net so ‘n idee vorm van die ontbering, geween en gekners van tande wat in die hiernamaals as die plek van die poel wat brand met vuur en swawel – die hel – te wagte kan wees vir dié wat daar beland.

Tewens, die gebruik van verassing was ’n heidense gebruik wat later wyd aangewend is. Die Woord se hantering van verassing is ook dat dit aangewend is in ’n baie negatiewe sin en veral vir afvalliges en is ook simbolies van God se straf vir afvalliges en Goddeloses – van Sodom en Gomorra tot by die laaste Oordeel. God het verassing en verbranding  as straf vir Goddeloosheid gebruik en is vereenselwig met heidene se gebruike – Genesis 19:1-18; Levitikus  20:14, 21:9; Numeri 16:35; Josua 7:15; 1 Samuel 31:11-13 (daar moet onthou word dat God Saul verlaat het weens Saul se ongehoorsaamheid, en dat Saul as gevolg daarvan gesterf het en verbrand is, en net sy beendere begrawe is …); 1 Konings 13:1-2; 2 Konings 23:15-16; 2 Kronieke 28:3; Amos 2:1-2, 6:9 - by hierdie Woord van die profeet Amos sien ons dat die Here se Naam nie eens by die verbranding (verassing) vermeld mag word nie ... Daarom behoort géén ware Christen óóit aan ’n verassing deel te hê nie - nie sy eie nie en ook nie ’n naaste s’n nie, ongeag die testament se bepalings – dit so terloops.

Groete,

Kobus de Klerk

 • 9

Kommentaar

 • "As hy dus glo dat God nie bestaan nie en dienooreenkomstig optree, raak dit God direk." 

  ---Steeds nie vir my duidelik waarom dit God so woedend maak dat hy my dan aan ewigdurende pyn wil onderwerp nie. Mens sou nie dink die skepper van die ganse heelal sou so kleinlik wees nie. Ook nie dat hy so immoreel sou wees nie. 

  Maar nou ja, soos hulle in daardie "infomercials" waarsku, "your results may vary." 

 • Kobus de Klerk

  Brianvds,

  Dit is soos jy sê – dit is nie vir jou duidelik nie. Jy verstaan werklik niks hiervan nie.

  Dit het niks te doen met God se woede of wraak of enige soiets van God, nie, maar jou eie toedoen. Jy sien, dit is God wat jou op die Oordeelsdag in die rigting sal stuur waarheen jy deurentyd op aarde heen geneig en gebeur  het – weg van God af. En so sal dit jy self sal wees wat die oordeel oor jouself bring – jou eie woorde en optrede daarvolgens.

  Die oordeel is aan die HERE gegee (Johannes 5:22) en die HERE wil jou ook nie oordeel nie (Johannes 12:47) maar HY het in SY Wysheid en regverdigheid besluit dat die wyse waarop HY wél sal oordeel, sal regverdig wees (Johannes 5:30; 8:26; 12:48) deurdat HY bepaal dat dit jy self is wat sal oordeel oor jouself deur wat jy verkies om te sê en te doen (Mattheus 12:37). Dus met jou eie tong en met jou eie optrede dienooreenkomstig, teen alle vermaning in, praat jy vir jou ’n plek in die hel los… Wat is meer regverdig as juis dit? Dit het dus niks te make met God se ‘woede’ of wraak of enige soiets nie, maar met jou eie hardkoppige keuses en voorkeure.

  Moet dus nie die verantwoordelik dáárvoor ook op iemand anders, in hierdie geval God, probeer afskuif nie – jy is die argitek van jou eie helse huisie van vuur, smart, geween en gekners van tande waarmee dit gebou word, op jou eie ontwerp. Dus, jy sal in die hiernamaals uiteindelik jou sin kry, as  jy op jou huidige dwase koers probeer volhard – weg van God - maar anders as was jy nou daaroor dink en verwag, sal daardie ervaring ’n helse een wees.

  Nou, hier op aarde, is jy allermins ontslae van God – hoewel jy Hom probeer wegwens, doen HY in Sy weldadigheid nie ook met jou, nie en leef jy in SY Genade elke oomblik van jou lewe. God onderhou jou nes hy alles anders hier getrou onderhou. Jou geleenthede wat jy ontvang nes alle ander mense (Jesaja 26:10; Mattheus 5:45).

  Want jy sien, dit is wat sal gebeur – God sal jou in die hiernamaals wegstuur van Hom af, omdat jy so graag wil weg wees van Hom, af. Maar daarmee saam sal God ook Sy genade en guns van jou onttrek waarop jy nou steeds soos n parasiet teer as ondankbare stiksienige en hardkoppige mens.

  Kobus de Klerk

 • CorneliusHenn

  Dis tipies Kobus de Klerk se vervloekte gedweep uit die hel ... dat selfs verassing nou ten prooi moes val vir die bose se honger om te verskeur op die werf ... daarteen; Jesus Christus onse HERE se opdrag aan ons is om die GOEIE NUUS te verkondig ... weet daarom gerus dat Kobus de Klerk en sy paranimfe se verlustiging om iewers in ’n hemel ’n uitkyk oor ’n hel te werf waarin ander tot hul vreug en in hul wraak gepynig word, bloot die versinsels van versuiptes in hul eie haat is ...

 • Cornelius,

  Ek wil graag iets by jou weet. Jy sê die volgende: “…Jesus Christus onse HERE se opdrag aan ons is om die GOEIE NUUS te verkondig ...”. Jy is reg, maar hoe verstaan jy die “Goeie Nuus” wat verkondig moet word?

  Verstaan jy dit as dat ons moet verkondig (in kort) dat God redding en verlossing vir elkeen bewerkstellig het in en deur Sy enigste Seun, Jesus Christus ons HERE, se verdienste aan die kruis en Sy opstanding in oorwinning oor die dood en die sonde….en verder dat elkeen wat Sy Naam bely gered is en dat slegs Jesus Christus die Weg en die Waarheid en die Lewe is en dat niemand na God die Vader kan gaan behalwe deur Hom (Christus) nie – soos in God se Woord, die Bybel, saamgevat is?

  Of verkondig jy, (in jou bekende moslem-hindoe-boeddha-en-dies-meer- godsdiens-liefde) aan jou moslem vriende dat die koran ook reg is en Alha ook God is – en aan jou hindoe vriende dat hul drie hoof gode (daar is vele ander) ook God is en dat hul geskrifte ook reg is – en aan jou boeddhistiese vriende dat boeddha ook God is en hul geskrifte ook reg is…en dies meer...natuurlik alles in liefde…?

  Jy sien, Cornelius, indien dit laasgenoemde is, moet ek jou ongelukkig meedeel dat jy nie die Goeie Nuus verkondig nie en daardeur Jesus Christus slegs verloën en Sy kruis dood en opstanding vir jou dan geen betekenis het nie.

  Daar is net Een Ware Evangelie – die Evangelie van Jesus Christus ons HERE soos vervat en verkondig in die Woord van God , die Bybel.

  Sterkte

  Dolf

 • Kobus skryf:

  "Want jy sien, dit is wat sal gebeur – God sal jou in die hiernamaals wegstuur van Hom af, omdat jy so graag wil weg wees van Hom, af. Maar daarmee saam sal God ook Sy genade en guns van jou onttrek waarop jy nou steeds soos n parasiet teer as ondankbare stiksienige en hardkoppige mens." 

  ---Ek wil nie weg wees van God, of naby hom nie. Ek ken bloot geen so ’n wese nie, en hy is skynbaar bra skugter om na vore te tree. 

  Hier in die fisiese dimensie het ons nie genade en guns nodig nie: ons almal leef onderhewig aan presies dieselfde natuurwette. Dalk het God daardie wette daargestel, maar hulle werk presies dieselfde vir almal, of jy nou geloof het of nie. Om dus te beweer dat ons hier op sy genade leef is aanvegbaar. Ons weet nie waar die natuurwette vandaan kom nie, en sover as wat enigiemand kan agterkom behandel die lewe gelowiges presies dieselfde as wat hy ongelowiges behandel.

  Met ander woorde, as daar ’n God is, wil dit voorkom asof hy nie regtig omgee of enigeen in hom glo of nie. As dit wel vir hom belangrik was dat mense moet glo, kon hy baie maklik homself heeltemal ondubbelsinnig geopenbaar het. 

  As hy nou wel die tipe van wese is wat wil hê mense moet heeltemal blindweg glo, anders stuur hy hulle weg in die duisternis in, dan is hy nie juis besonder liefdevol of genadig nie, of hoe? Met so ’n god kan mens nie wen nie. Jy glo dalk vervaard net om nadoods agter te kom jy het toe al die tyd per ongeluk die verkeerde god aanbid. Dan was alles verniet. Of gaan Hindoes en Moslems en animiste en so aan darem ook Hemel toe?

  Nou moet ek wonder waarom dit so noodsaaklik is dat ek aan god moet glo voor ek enige getuienis vir sy bestaan en aard het, maar na my fisiese afsterwe, wanneer die getuienis uiteindelik beskikbaar sal wees, sal geloof ook te laat wees. Dan stuur hy my weg of ek nou glo of nie. 

  Die hele ding maak regtig nie sin nie. 

 • Kobus de Klerk

  Brianvds,

  Jy verstaan nie wat aangaan nie. Ek het elders in meer besonderhede met hierdie aspekte gedeel.

  Kobus de Klerk

 • Kobus: Ja, daar is nou twee gesprekke wat oorvleuel. Ek sal hierdie een los en na die ander een gaan kyk.

 • Ai hoe jammer is dit nie. Niemand sal ooit vir God in sy kop kan verstaan of uitredeneer nie maar slegs in sy hart sal daar 'n openbaring wees deur Heilige Gees. Voordat 'n persoon 'n besef kan kry van God moet hy of sy tog glo dat God bestaan.

  Jou hart kan van klip wees inwelke geval geen persoon liefde vir God sal he nie of van vlees in welke geval dinge van gees verstaan kan word . God is nie vlees nie maar Gees. Dinge van die gees kan nie in die vlees verstaan word nie.

  Daar is baie halwe waarhede war almal leuns is maar daar is net Een Waarheid en sal vir altyd net Een Waarheid wees en dit is God Drie-enig..  Vader Jesus en Heilige Gees...

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top