SA Akademie: Opwindende bekronings en simposium op Stellenbosch

 • 0

Dodelike outonome robotte; 'n blik op die wanaanbieding van owerheidshulpbronne; die hoe en wat van biografie; is van die onderwerpe wat deur kundiges by die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se simposium (12/13 September) op Stellenbosch bespreek sal word.

Die simposium met as tema: Rasionele benutting van Suid-Afrika se menslike en natuurlike hulpbronne is bevoorreg om vyf buitelandse sprekers te verwelkom:  Prof Arnold Vlietinck van die Universiteit van Antwerpen, België, sal die rol van ou Afrika-tradisies by die ontwikkeling van nuwe geneesmiddels ontleed;  prof Hans Renders, die hoof van die Biografie Instituut aan die Universiteit van Groningen in Nederland, behandel "ou lewens, nuwe kwessies";  prof Jerzy Koch van die Universiteit van Adam Mickiewitz in Pozna?, Pole gee 'n blik op die dinamika van die geskiedenis van die Afrikaanse literatuur;  prof Pamela Pattynama van die Vrye Universiteit van Amsterdam vergelyk Nederlands-Indiese (koloniale) literatuur met Suid-Afrikaanse verhalende tekste van die einde 19de en begin 20ste eeu; en prof Ena Jansen van die Vrye Universiteit van Amsterdam, sowel as die Universiteit van Amsterdam, as onderwerp: "Leerstoel Suid-Afrikaanse letterkunde in Amsterdam 80 jaar oud".

Verdere voordragte is die volgende:

 • Dr Helena van Coller (Fakulteit Regsgeleerdheid, Rhodes Universiteit) – Dienslewering:  Geloofsinstellings, diensorganisasies en die staat se openbare welsynsplig;
 • Prof Jannie Rossouw, mnr Fanie Joubert en mej Adèle Breytenbach (Dept Ekonomie, Unisa) – Suid-Afrika se fiskale afgrond:  ‘n Blik op die wanaanwending van owerheidshulp­bronne;
 • Prof Koos Malan (Dept Publiekreg, Universiteit van Pretoria) – Openbare ampsbekleding as wesenlike staatshulpbron;
 • Prof Kobus Mentz (Direkteur: Skool vir Opvoedkunde, NWU) en me Anthia Visagie (Floradene Primêre Skool, Vryburg) – Onderwyservakbonde en die werkstevredenheid van onderwysers: Word menslike hulpbronontwikkeling deur vakbonde ondersteun?;
 • Dr Michael le Cordeur (Hoof van die B.Ed-program, Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit van Stellenbosch) – ‘n Vennootskapsprojek tussen universiteit, skole en die privaatsektor:  hoop vir benadeelde studente danksy mentorskappe;
 • Mnr Chris Klopper (SAOU) – Die stand van Afrikaanse onderwys en die uitdagings wat aangespreek moet word;
 • Prof Gerhard van Huyssteen (Sentrum vir Tekstegnologie (CtexT), NWU) – Die te stigte Virtuele Instituut vir Afrikaans (vivA);
 • Dr George du Toit (Verloskundige en Ginekoloog, Stellenbosch) – Evaluering van kwaliteit van lewe van pasiënte met servikskanker;
 • Prof Andries Stulting (Hoof, Dept. Van Oftalmologie, Universiteit Vrystaat) – Gloukoom: die minste wat u behoort te weet!;
 • Prof Richard Mendelsohn (Associate Professor, Deputy Dean, Faculty of Humanities, University of Cape Town) – Sammy Marks in the New South Africa;
 • Dr Ebbe Dommisse (Oudredakteur en skrywer) – Anton Rupert en David Graaff; bydraes tot Suid-Afrikaanse biografieskrywing;
 • Prof Alex Mouton (Dept. Historiese Studies, Unisa) – Die biograaf en geringe persoonlike besonderhede;
 • Dr Nicol Stassen (Uitgewer en historikus) – Biografiese bronne oor die Dorslandtrek;
 • Prof Kobus Eloff (Dept. Parakliniese Wetenskappe, Universiteit van Pretoria) – Gebruik van plantprodukte in die bevordering van dieregesondheid en -produktiwiteit;
 • Prof Eugene Cloete (Viserektor, Navorsing en Innovasie, Universiteit van Stellenbosch) – Ekonomie, ontwikkeling en water;
 • Prof Christof Heyns (Prof. in Menseregte, Fakulteit Regsgeleerdheid, Universiteit van Pretoria) (Verenigde Nasies se Spesiale Verteenwoordiger oor buitegeregtelike, summiere of arbitrêre doodslag) – Dodelike outonome robotte;
 • Prof Hennie van Coller (Hoof, Dept. Afrikaans, Nederlands, Duits en Frans, Universiteit van die Vrystaat) – Die skryf van 'n Nederlandse literatuurgeskiedenis as konfrontasie met die Afrikaanse letterkunde.

Suid-Afrika se bekendste literêre prys, die Hertzogprys vir Letterkunde vir 2013 (met danksy Rapport 'n verhoogde prysgeld van R50 000) word oorhandig aan Ingrid Winterbach vir Die aanspraak van lewende wesens. Dit is die tweede keer dat sy die gesogte prys wen, sy was ook in 2004 die wenner met Niggie. Die bekroningsaand van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns vind plaas op Vrydag 13 September. Ander toekennings by die geleentheid sluit ook in die NP van Wyk Louw-medalje aan prof Hermann Giliomee; en die MT Steyn-medalje aan prof. Piet Steyn.  Sisca Julius van Kimberley ontvang die PUK-Kanselierstrustprys vir beste prosa-bydrae in die Poortkompetisie vir Ons bure is huigelaars.

Verdere toekennings wat gemaak word, is:

 • Elisabeth Eybersbeurs aan prof Pamela Pattynama;
 • Alba Bouwerprys vir Kinderliteratuur aan Elizabeth Wasserman;
 • Eugène Maraisprys vir Poësie aan Hennie Nortjé;
 • Erepenning van die Fakulteit Natuurwetenskap en Tegnologie aan prof TE Cloete;
 • Ds Pieter van Drimmelenmedalje aan prof APB Breytenbach;
 • Stalsprys vir Geskiedwetenskappe aan prof AM Grundlingh;
 • Stalsprys vir Ekonomie aan prof PJ Mohr;
 • Havengaprys vir Lewenswetenskappe aan prof DM Richardson;
 • Stalsprys vir Toekomskunde aan prof PH Spies;
 • Havengaprys vir Gesondheidswetenskappe aan prof TF Kruger;
 • DF Malanmedalje aan prof J de V Lochner.

 

Dr Dion? Prinsloo
Hoof Uitvoerende Beampte
SA Akademie vir Wetenskap en Kuns

 

 • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top