Resensie: Grondslagfasewoordeboek deur Annemie Stoman (red)

  • 0

Grondslagfasewoordeboek
Annemie Stoman (red)
Uitgewer: Pharos
ISBN: 9781868902408

Goeie geletterdheidsvaardighede vorm die grondslag van enige kind se skoolopvoeding. In die Suid-Afrikaanse konteks is geletterdheid veral vir leerders in graad 1 tot 3 van kardinale belang, aangesien ongeveer 78% van Suid-Afrikaanse graad 4-leerders nie oor die basiese leesvaardighede beskik nie. Die Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) ondersoek sedert 2001 leerders in meer as 60 lande se leesbegripvermoë. Ten spyte daarvan dat Suid-Afrika die grootste persentasie van die nasionale begroting aan die Departement van Basiese Onderwys toeken, het Suid-Afrika in 2016 die laaste posisie uit 50 lande in die PIRLS-toets behaal. Ten spyte van verskeie uitdagings soos oorvol klaskamers en honger leerders wat die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel in die gesig staar, is hierdie data kommerwekkend.

.............
Die Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) ondersoek sedert 2001 leerders in meer as 60 lande se leesbegripvermoë. Ten spyte daarvan dat Suid-Afrika die grootste persentasie van die nasionale begroting aan die Departement van Basiese Onderwys toeken, het Suid-Afrika in 2016 die laaste posisie uit 50 lande in die PIRLS-toets behaal. Ten spyte van verskeie uitdagings soos oorvol klaskamers en honger leerders wat die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel in die gesig staar, is hierdie data kommerwekkend.
.............

Onderwysers in die Grondslagfase speel ’n belangrike rol om leerders deur middel van hul moedertaal (huistaal) met die nodige geletterdheidsvaardighede toe te rus. Indien ’n leerder se leesvaardighede nie teen die einde van graad 3 op standaard is nie, sal die leerder se toekomstige skolastiese vordering daaronder ly. In dié opsig is Pharos se tweetalige Grondslagfasewoordeboek ’n ideale bron vir ouers/voogde en onderwysers om tuis of in die klaskamer te gebruik. Die woordeboek voldoen aan die taalleerplan vir die Grondslagfase soos deur die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV) uiteengesit deur op sigwoorde en spelwoorde wat vir die Grondslagfase gespesifiseer word te fokus.

Die woordeboek is op gebruikersvriendelike wyse uiteengesit sodat leerders in die Grondslagfase die boek maklik kan gebruik. Beide afdelings (Afrikaans/Engels en Engels/Afrikaans) bevat duimdrukke aan die kant van elke bladsy om naslaanwerk te vergemaklik. Naas die soekwoorde (naamlik die sig-, spel- en hoëfrekwensiewoorde) en vertaling word lettergrepe, woordsoortelikheid, voorbeeldsinne, illustrasies, verbuigings asook sinonieme, antonieme en homofone by sommige woorde aangedui. Veral visueel intelligente leerders sal by die formaat van die woordeboek aanklank vind. Die gebruiksriglyne word op praktiese asook visuele wyse uiteengesit wat leerders se woordeboekvaardighede sal ontwikkel. Die teks ondersteun leesgereedheid en taalvaardigheid wat met vrug by die huis of in die klaskamer gebruik kan word.

...........
Een van die heel beste aspekte van hierdie woordeboek is die ruimte wat aan die einde van elke afdeling geskep is vir leerders om hul eie woorde neer te skryf en sodoende ’n woordbank op te bou. Dit is dus nie slegs ’n tweetalige woordeboek nie, maar ook ’n werkboek waarin leerders hul woordeskat kan uitbrei en wat hulle daagliks kan gebruik.
.............

Een van die heel beste aspekte van hierdie woordeboek is die ruimte wat aan die einde van elke afdeling geskep is vir leerders om hul eie woorde neer te skryf en sodoende ’n woordbank op te bou. Dit is dus nie slegs ’n tweetalige woordeboek nie, maar ook ’n werkboek waarin leerders hul woordeskat kan uitbrei en wat hulle daagliks kan gebruik. Die lettertipe is maklik leesbaar en die boek self is nie te groot of swaar vir jong leerders se skooltasse nie.

Pharos se Grondslagfasewoordeboek is ’n aanwins vir enige leerder in die Grondslagfase om tuis of in die klaskamer as naslaanbron te gebruik. Die woordeboek is ook geskik vir leerders om hul woordeskat in Afrikaans of Engels as addisionele taal uit te brei. Ek hoop dat daar in die toekoms ’n soortgelyke woordeboek sal verskyn wat ook ‘n derde, Afrika-taal soos Zoeloe, Tswana of Xhosa sal insluit om meertaligheid te bevorder.  

Bron geraadpleeg

Howie, SJ, C Combrinck, K Roux, M Tshele, GM Mokoena en N McLeod Palane. 2017. PIRLS Literacy 2016: South African Highlights Report. Pretoria: Centre for Evaluation and Assessment.   

Hier is jou naaste tak van Bargain Books

As jy nie die boek sien nie, vra gerus die personeel om dit te bestel.

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top