Privaatopleidingsinstansies en die COVID-19-afsondering

 • 1

Die afgelope tyd is die gevreesde Covi-19-virusbedreiging die gonswoord. Na President Ramaphosa se afkondiging op 23 Maart dat daar is algehele afsluiting afgevaardig word vir vanaf 29 Maart, was daar ’n geskarrel uit alle oorde om voor te berei vir hierdie tot nog toe onbekende situasie vir mense van die 21ste eeu.

Wat betref die situasie in die onderwys, met skole wat gesluit bly vir ’n onbekende tydperk en die implikasies daarvan op die onderrig en leersituasie in Basiese Onderwys, is daar volop te lese in die media. So ook wat betref die Hoër Onderwyssektor. Oor die kleiner privaatinstansies is daar minder te lese en dis te verstane.

Sonder om dit na reklame te laat klink, wil ek graag deel wat by die Two Oceans Graduate Institute, ’n jong, onafhanklike instansie wat onderwysers oplei in ’n geakkrediteerde B Ed Intermediêre Fase, aan die gebeur is in hierdie tyd. Met die groei van ons instansie, wat aanvanklik ’n gekombineerde program, met aanlyn- en kontaksessies aangebied het, het ons baie vinnig aangepas en verander. Sedert 2017 is ’n onderrig- en leerprogram ontwikkel wat tans geheel en al aanlyn aangebied word. Hierdie program is opgeneem in ons beleid vir die Aanlyn Onderrig en Leerprogram van 2019.

Aanvanklik was die oorgang vanaf tradisionele klasgee, waaraan meeste van die dosente by die instansie gewoond was, ’n groot sprong. Voortdurende personeelontwikkeling word aangebied om hierdie oorgang te vergemaklik sodat almal die aanlynleer, wat drasties verskil van die kontaksituasie, kan bemeester. Nuwe dosente deurloop ook ’n induksie en ontvang opleiding om te help met die oorgang. Daar is veel te leer en die proses van ontwikkeling en leer is nooit voltooid nie, maar die meeste dosente het die, vir sommige, nuwe manier van onderrig knap baasgeraak.

Studente deurloop met die aanvang van hulle eerste jaar ’n Oriënteringsprogram wat hulle inlei tot die aanlynmetode van onderrig in leer. Selfs jonger studente moet opgelei word, want tydens hulle skoolopleiding was hulle in tradisionele klaskamers. Van etlike studente word die klagte, wat selfs in residensiële opleidingsinstansies gehoor word, dat hulle swak lees en nie voorberei is vir tersiêre studie nie, ook maar gehoor. Om hierdie probleem te oorbrug, "gesels" dosente met studente deur middel van ZOOM en opnames in verskeie formate, om sodoende werk te verduidelik. Demonstrasies word via opnames, wat op YouTube gelaai word, met die studente gedeel. Voortdurende kommunikasie en terugvoer aan studente is noodsaaklik.

Die motivering toe daar oorgeskakel is na die aanlynleerprogram was geen virus of bedreiging soos tans nie, maar eerder ter wille van ons studente. Soos die instansie bekend geword het, hoofsaaklik vanweë knap bemarking op sosiale media, het ons studente getrek van oor die hele Suid-Afrika en selfs enkele Suid-Afrikaanse burgers in die buiteland. Om aan hierdie studente, wat nie-tradisionele studente is, met ander woorde, hulle is meestal volwassenes, baie het gesinne, het voorheen gewerk, is tans in deeltydse beroepe, byvoorbeeld as onderwys assistente, maar met een begeerte en dit is om as onderwyser te kwalifiseer en om sodoende ’n positiewe verskil in hulle gemeenskappe te maak. Die meeste van hierdie studente het nie voorheen die geleentheid gehad om aan ’n residensiële universiteit te studeer nie.

Aangesien ons onderrig en leer ten volle aanlyn beskikbaar is, kan ons studente dus tydens die huidige krisis voortgaan met hulle studieprogram. Die een groot probleem is natuurlik die Praktiese Onderwys, wat ’n belangrike deel van hulle onderrig vorm. Hulle sou in April, met die heropening van die skole uitgegaan het vir die waardevolle ervaring in klaskamers, waar hulle aan spesifieke opdragte binne die skoolopset moes werk. Sonder om ons studente se studieprogram te erg te ontwrig, het die bestuurspan begin planne beraam om hierdie krisis te oorbrug. Die Praktiese Onderwys word tans aangespreek in die beplanning van ’n Alternatiewe Praktiese Onderwysprogram, huidiglik nog in konsepvorm, word dit deeglik beoordeel, ondersoek en nagevors, maar ook onder taamlike druk, sodat die plan spoedig aan die studente gekommunikeer kan word en daar nie onsekerheid by hulle heers en moontlik vrees dat hulle nie die vereiste krediete gaan slaag om hulle graad te behaal nie.

Soos iemand onlangs geskryf het: Die huidige wêreldwye krisis gaan onderwys moontlik onherroepelik verander. Daar is oral soveel onsekerheid en daarmee saam duik geweldige nuwe uitdagings op, waarvoor daar innoverende oplossings bedink moet word. Dit skep soveel geleenthede vir groei en ontwikkeling, ongekend tot nog toe.

Menings: Georina Westraadt

 • 1

Kommentaar

 • Avatar
  Hans Richardt

  Ek is pro private opleidinginstellings, in oglokrasie waarin staat meer beheer het as wat nodig is, met voorgeskrewe reëls.

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top