Georina Westraadt

Georina Westraadt, DEd (CPUT), MEd (cum laude) (CPUT), senior lektor in kunsopvoeding, is vir die afgelope 16 jaar betrokke by die voor- en nagraadse opleiding van onderwysers in kunsopvoeding. Na ‘n onderwysdiploma by die Paarlse Opleidingskollege het ‘n verdere diploma in kuns by die Kaapstadse opleidingskollege Mowbray gevolg. Daarna was Westraadt kunsonderwyser op laer- en hoërskool en op tersiêre vlak. ‘n BA (Unisa) het gevolg en daarna musiekteorie (Unisa) en in 2006 die Assosiaat in Sang by die Trinity College, Londen. Westraadt het al referate by etlike konferensies in Suid-Afrika en in die buiteland gelewer en artikels in opvoedkundejoernale en konferensieblaaie gepubliseer, en ook hoofstukke in boeke en ‘n handboek oor kunsopvoeding, die eerste in Afrikaans sedert 1972, naamlik Die onderrig van visuele kuns in die laerskool, geskryf.

Privaatopleidingsinstansies en die COVID-19-afsondering

Georina Westraadt SêNet-briewe 2020-04-06

"Die huidige wêreldwye krisis gaan onderwys moontlik onherroepelik verander. Daar is oral soveel onsekerheid en daarmee saam duik geweldige nuwe uitdagings op, waarvoor daar innoverende oplossings bedink moet word. Dit skep soveel geleenthede vir groei en ontwikkeling, ongekend tot nog toe."

The effect of mentoring on art education in primary schools

Georina Westraadt Academic research 2015-06-23

The study on which this article is based researched the effect of an eighteen-month mentoring programme on the art education practice of teachers in primary schools.

Die uitwerking van mentorhulp op kunsonderrig in laerskole

Georina Westraadt LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2015-06-22

"Die navorsingsprojek waarop hierdie artikel gebaseer is, ondersoek of die behoeftes van algemeen-opgeleide, onervare en onderopgeleide onderwysers wat dus nie vakspesialiste in kuns is nie, maar wel die vak moet gee in skole, deur mentorhulp bevredig kan word."

Top