Pos beskikbaar: Hoof uitvoerende beampte (HUB) – Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (Pretoria)

 • 1


Die pos van hoof uitvoerende beampte (HUB) van die SA Akademie raak op 30 Junie 2019 vakant. Van ’n nuwe HUB word verwag om reeds op 1 Junie 2019 diens te aanvaar. Die hoofkantoor van die SA Akademie is in Pretoria gevestig.

Aansoeke om die pos van HUB (voltyds) word tot 30 Januarie 2019 ingewag. Onderhoude met geskikte kandidate word so gou moontlik gevoer en ’n aanstelling word normaalweg tydens die eersvolgende vergadering van die Akademieraad (einde Maart 2019) gemaak.

Die visie van die SAAWK is die bevordering van die wetenskap, die tegnologie en die literatuur in Afrikaans en die kunste, asook die bevordering van die gebruik en die gehalte van Afrikaans.

Pligte:

Die HUB van die SAAWK is verantwoordelik vir die strategiese en operasionele bestuur van die werksaamhede van die SAAWK. Die implementering van die strategiese visie en die missie van die SAAWK, en die gepaardgaande bestuur van die netwerke van die SAAWK, is ’n kerntaak van die HUB. Die bevordering van die wetenskappe en die kunste in Afrikaans is ’n sentrale taak van die HUB. Die HUB is verantwoordelik vir die finansiële, menslike hulpbronne, infrastruktuur en bemarkings-aktiwiteite van die SAAWK. Fondswerwing met die oog op finansiering
van die SAAWK se bedrywighede is een van die vaste pligte van die HUB. Die HUB inisieer nuwe projekte wat die visie van die SAAWK ondersteun. Die HUB bestuur ook bestaande projekte van die Akademie.

Minimum vereistes:

Kwalifikasie: Minstens ’n doktorsgraad (in enige vakgebied).

Die suksesvolle kandidaat moet oor die volgende eienskappe en vaardighede beskik:

• Positiewe visie ten opsigte van Afrikaans as wetenskaps- en onderrigtaal;
• Bewese bestuursvermoëns en bestuursvaardighede – finansieel; projekbeplanning; kantoor-administrasie en andersins;
• Bestuurservaring binne die tersiêre of ’n verwante sektor;
• Grondige kennis en ondervinding van die akademiese en algemene wetenskapstoneel in Suid-Afrika en die onderwys in die algemeen;
• Organisasievermoë: akademiese byeenkomste; bekroningsplegtighede;
• Goeie kommunikasievaardighede: Akademielede; potensiële borge; werkgemeenskappe en lede van die publiek;
• Skryfvaardighede met betrekking tot die Akademie se kommunikasie na buite: nuusbrief; kennisgewings; algemene administrasie.
• Bewese kundigheid en ervaring ten opsigte van fondswerwing.

Aanbevelings:

• Ervaring as dosent by ’n universitêre instelling;
• Ervaring in die hantering van die media;
• Gevestigde kulturele, akademiese en finansiële netwerke.
• 'n Kandidaat is of was moontlik in ’n bestuurshoedanigheid aan ’n tersiêre instelling verbonde.

Ampstermyn:

Dit gaan om ’n termynkontrak (sonder enige byvoordele), aanvanklik vir ’n termyn van drie jaar, met die moontlikheid van verlenging, onderhewig aan ’n prestasieevaluering. Vergoeding is onderhandelbaar. Die salaris-skaal is op aanvraag beskikbaar.

Aansoeke:

Aansoeke met volledige besonderhede, wat ’n CV en die name van twee referente insluit, word van nou tot 30 Januarie 2019 ingewag. Die aansoek moet ook ’n standpuntstelling van die aansoeker rakende die rol van die SAAWK in die toekoms insluit (3–5 bladsye). Geen aansoeke sal oorweeg word na die sluitingsdatum nie.

Daar sal van kandidate wat vir ’n onderhoud genooi word, verwag word om ’n aanbieding oor hulle visie vir die SAAWK te doen.

(Indien kandidate teen 1 Mei 2019 nog geen terugvoering ontvang het nie, kan aanvaar word dat die aansoek onsuksesvol was.)

Navrae: Prof Irma Eloff
E-pos: irma.eloff@up.ac.za

Aansoeke moet gestuur word aan

Jeanette Schoeman
E-pos: jeanette.schoeman72@gmail.com

Die Akademie behou die reg voor om sonder verstrekking van redes geen aanstelling te maak nie.

 • 1

Kommentaar

 • Avatar
  Johnnes Comestor

  Deel van die SAAWK-visie is die bevordering van die gehalte van Afrikaans. Wat het die Akademie die afgelope jare gedoen om taalsuiwerheid te bevorder?

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top