Navorsing oor afgetrede Afrikaner-oudsoldate: vrywilligers gesoek!

  • 0

My naam is Flip Wessels. Ek is ’n Meestersgraadstudent in Voorligting Sielkunde aan die Universiteit van Pretoria. Ek is besig met navorsing getiteld: "’n Konstruksie van wit afgetrede Afrikaner oudsoldate (SAW) se sosiale identiteite in Suid-Afrika."

Ek het gewonder of dit moontlik sou wees om op u webblad ’n kennisgewing te plaas wat potensiële deelnemers aan die navorsing kan verwittig hiervan. Ek is op soek na navorsingsdeelnemers wat gewillig sal wees om deel te neem aan ’n individuele onderhoud vir die insameling van data vir die studie. Deelname aan die navorsing is heeltemal konfidensieel en vrywillig.

Deelnemers kan ter enige tyd onttrek van die onderhoud of deelname aan die studie sonder enige negatiewe gevolge. Die fokus is op die groepsidentiteite (sosiale identiteite) van wit, afgetrede (60 jaar en ouer) Afrikanermans wat oudsoldate van die Suid-Afrikaanse Weermag (SAW) is.

Hulle kon verbonde gewees het aan enige weermagsafdeling van die mag soos die lugmag, leer, vloot, mediese diens ens – en selfs logistieke of ander administrerende dienste. Dit sluit in staandemag, dienspligtiges, burgermag en kommandomag.

Navorsingsdeelnemers moet aan die volgende kriteria voldoen:

  • Wit bevolkingsgroep
  • Afrikaans as moedertaal
  • Manlik
  • Afgetredene
  • 60 jaar of ouer
  • Gedien het in die SAW of enige afdeling daarvan (hoef nie aktief ontplooi te gewees het nie of op die Grens gedien het nie) Ek sal enige hulp in verband hiermee hoog op prys stel. Ek kan gekontak word op research@mailbox.co.za indien verdere inligting verlang word.

Flip Wessels

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top