Flip Wessels


Navorsing oor afgetrede Afrikaner-oudsoldate: vrywilligers gesoek!

Flip Wessels 2012-05-04 My naam is Flip Wessels. Ek is ’n Meestersgraadstudent in Voorligtingsielkunde aan die Universiteit van Pretoria. Ek is besig met navorsing getiteld: "’n Konstruksie van wit afgetrede Afrikaner oudsoldate (SAW) se sosiale identiteite in Suid-Afrika."
Top