National Arts Festival: Moffie

  • 0

Choreografie: Bailey Snyman
Dansers: Richard Gau, Bailey Snyman, Johan Dippenaar, Stefanie du Toit, Henk Oppperman, Nicola Haskins, Lara Spence

Die naam van Bailey Snyman, Standard Bank se Jong Kunstenaar van die Jaar, op die eerste bladsy van die hooffeesprogram kan nie anders as om hoë verwagtinge by mens te skep oor Snyman se werk Moffie nie. Ongelukkig kon dié werk egter nie die verwagte skoene volstaan nie.

Moffie betree die onsekere terrein van homoseksualiteit in die weermag. Die stuk is veronderstel om in ’n Suid-Afrikaanse konteks af te speel, met jong mans wat gedurende die apartheidsjare in die weermag moes dien, maar selfs die konteks is nie te alle tye duidelik nie. Snyman gebruik byvoorbeeld opnames wat van Amerikaanse oorsprong is wat streng kontrasteer met die duidelik Suid-Afrikaanse agtergrond van die choreografie.

Alhoewel die produksie hom nie ophou met eufemistiese uitdrukking nie, met dansers wat mekaar byvoorbeeld reeds heel aan die begin heen en weer soen, waag die choreografie as sodanig min risiko’s. Die werk is vinnig, soos verwag kan word van iets met ’n militêre konteks, maar dit is teleurstellend dat die dansers nie daarin slaag om as ’n ensemble saam te werk nie. Die werk is dikwels onreëlmatig en ongelyk, wat juis die teenoorgestelde is van wat verwag word van iets met ’n militêre konsep.

Snyman moet vir baie besluite verantwoording doen wat nie noodwendig in die guns van die werk tel nie. Die eerste hiervan is die vereenvoudigde musiekkeuse, wat in groot dele uit populêre stukke bestaan. Die vraag moet ook gevra word hoekom Snyman gekies het om die helfte van die geselskap uit vroue te laat bestaan, veral as die mans in die geselskap noemenswaardig sterker dansers is. Beide hierdie elemente laat die kwaliteit van die werk skade ly.

Moffie eindig voorts met ’n arbitrêre en ondoeltreffende laaste beeld.

As geheel toon die werk moontlikheid van sukses en Snyman beskik oor elemente wat hom daartoe sou kon lei, maar hy het ongelukkig gefaal om dit in hierdie werk bymekaar te bring.

Moffie was tot die vierde Julie 2012 op die planke by die Nasionale Kunstefees te Grahamstad.

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top