‘n Heildronk op ‘n suksesvolle ALV-kongres 2012

  • 0

Die tweejaarlikse kongres van die Afrikaanse Letterkunde Vereniging (ALV) het 25-27 September 2012 op die Sunnyside-kampus van Unisa plaasgevind. Die Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap aan Unisa het as gasheer opgetree.

Die kongres is geopen deur die bekroonde skrywer van Sirkusboere, Sonja Loots. In haar lesing, “Sirkusboere en die literêre argief”, doen sy verslag oor die argivale navorsing wat sy gedurende die skryfproses onderneem het en hoekom Sirkusboere as ’n literêre argief beskou kan word.

Sonja Loots

Haar referaat is oor die volgende paar dae opgevolg met interessante lesings oor verskeie aspekte van die Afrikaanse letterkunde – die herbesoek aan die ABO, ekokritiek, die Afrikaanse literêre sisteem (en sy randfigure), trauma en geweld en reisliteratuur. Vergelykende ondersoeke is ook nie agterweë gelaat nie – Winterbach en Byatt, Leroux en Vladislavi?, asook Stockenström en Coetzee.

Dit was opmerklik dat SJ Naudé se kortverhaalbundel Alfabet van die voëls soveel akademiese belangstelling ontlok het. Drie insiggewende referate is deur Louise Viljoen, Thys Human en Adéle Nel hieroor gelewer. Dit was veral Viljoen se referaat “Nuwe roetes tussen die nasionale en die transnasionale in SJ Naudé se Alfabet van die voëls” wat nuwe sleutels tot interpretasie van dié verwikkelde kortverhaalbundel gebied het.

Joan Hambidge het ’n boeiende referaat gelewer oor Piekniek by Hangklip van Kerneels Breytenbach, wat op verskeie maniere in gesprek tree met die speurverhaal, maar ook genrekonvensies ondermyn deur die leser self in die posisie van die speuder te plaas.

Leti Kleyn het in haar referaat ’n outentieke blik gebied op die kontroversiële publikasiegeskiedenis van Storm Sevenster van Wessel Pretorius. Tydens vraetyd bepleit sy die noodsaaklikheid om meer aandag te gee aan literêre randfigure (en hul werk) in literêre kritiek en literatuurgeskiedskrywing.

Marisa Keuris

Dit was ook goed om te sien hoe jonger akademici soos Neil van Heerden, Tanja Botha, Ihette Jacobs, Karen Kuhn, Nina Botes, Suzanne Bezuidenhout en Reinhardt Fourie hul uitstekend van hul tyd kwyt.

Dit was verder verblydend om te kon luister na die bydraes van buitelandse akademici soos Lianne Barnard, Ena Jansen, Jerzy Koch, Hans Ester en Luc Renders.

Benewens akademiese gesprekvoering is ruim geleentheid vir sosiale interaksie gebied. Dié element het ’n welverdiende teetyd ná twee, drie of vier lesings soggens en smiddae behels, asook ’n middagete waartydens heerlike kos by die kampusrestaurant genuttig kon word. Die tee- en koffietyd was telkens betyds en netjies uitgepak saam met ’n aantal lekkernye. Teetyd is gekenmerk deur ou bekendes wat mekaar opsoek, nuwelinge wat verwelkom word tot die kongregasie, die vorming van nuwe samewerkingsmoontlikhede, en die smee/bevestiging van (nuwe) vriendskapsbande.

Die persoon aan die stuur van vanjaar se ALV-kongres, Marisa Keuris, het die eerste oggend van die ALV-kongres almal hartlik welkom geheet en die eerste uitgawe van Guillotine aan die gehoor bekendgestel. Guillotine is ’n literêre tydskrif met essays, onderhoude, resensies, kortverhale en gedigte en staan onder die redakteurskap van Alwyn Roux. Kollegas verbonde aan Unisa se Departement Afrikaans en Literatuurwetenskap maak deel uit van die skrywerskorps van die tydskrif, maar daar is ook talle bydraes van literatore elders vandaan.1 ’n Boeketafel van Protea Boekwinkel en Van Schaik was elke dag by die kongres beskikbaar. Veral JC Kannemeyer se biografie oor JM Coetzee het blitsvinnig verkoop. Daar was ook ’n wye verskeidenheid boeke van die belangrikste stemme, onderwerpe en diskoerse wat by die kongres self bespreek was, beskikbaar.

Die sosiale komponent was nie beperk tot tee- en koffietyd en middagetes nie. ’n Verwelkomingsdinee is Dinsdagaand (25 September) by die Sunnyside-kampusrestaurant gehou. Tydens die geleentheid het die voorsitter van die ALV, Helize van Vuuren, erelidmaatskap aan Hans Ester en Luc Renders oorhandig. Hierdie toekennings is ter ere van hulle jare lange betrokkenheid by die ALV. Die buffetete by die restaurant was van hoë gehalte en die kongresgangers kon hulle verlustig aan ’n driegangmaaltyd – die wyn en gesprekke het vrylik gevloei.

Joan Hambidge en Willie Burger diep in gesprek

Woensdagmiddag is die ALV-ledevergadering gehou, waartydens ’n nuwe ALV-bestuur verkies is. Andries Visagie is eenparig verkies tot die nuwe voorsitter van die vereniging en Phil van Schalkwyk tot ondervoorsitter. Na afloop van die ledevergadering is die kongresdinee by Rhapsody’s in Brooklyn gehou. Marisa Keuris het by die geleentheid eerstens haar dank uitgespreek teenoor almal wat gehelp het om die kongres ’n groot sukses te maak, en tweedens ’n glasie sjampanje geklink op die reëlingskomitee. Die sjampanje was die begin van feesvierings wat tot laatnag geduur het.

’n Welverdiende heildronk op ’n suksesvolle ALV-kongres!

Referente word daaraan herinner om hul kongresreferate na artikels te verwerk vir moontlike publikasie in Stilet. Die sluitingsdatums is:

31 Oktober 2012 (eerste ronde)
31 Maart 2013 (tweede ronde).

Alle bydraes moet aan die Stilet-stylvoorskrifte voldoen. Alle bydraes (ook navrae) moet gestuur word aan prof M Keuris by keurim@unisa.ac.za.

1 Die tydskrif verskyn tweejaarliks en is beskikbaar by Protea Boekwinkels landswyd teen R20. Verdere navrae kan gedoen word per e-pos by guillotinemagazine@gmail.com.

Foto's: Charlotte Keuris

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top