'n Brief vir Ben du Toit

 • 19

Lees ook:

Skrywersonderhoud: Ben du Toit oor God Is daar ’n ander antwoord?

Ek wil nie deelneem aan die debat rondom dr Ben du Toit se boek nie. Ek wil eerder ’n kort gesprek met hom voer en dan ’n uitnodiging tot hom rig. Op die titelvraag van die boek : "God: Is daar ’n ander antwoord?" , wil ek graag sê. "Ja, daar is ’n ander antwoord!"

Ek en Ben se paaie het gekruis so ongeveer 60 jaar gelede toe ons saam inwoners was van die Jeugsentrum in Pretoria. Daarna het ons weë geskei toe hy gegaan het om teologie te gaan studeer aan die US, en ek vir dieselfde rede na UP gegaan het. Berigte het my soms bereik dat hy tydens sy studiejare hom besonderlik beywer het vir leersuiwerheid en die behoud van die gereformeerde belydenisskrifte. Dit is wat ’n mens sou verwag van iemand wat in ’n Christelike huis en in ’n verbondsatmosfeer grootgeword het, en waarin die Bybel dan ook ’n groot rol gespeel het. Die gevaar vir kerkmense wat so grootgeword het, is dikwels dat hulle tradisionele gelowiges is wie se geloofslewe Bybels gefundeer is sonder dat hulle êrens besliste geloofskeuses gemaak het.

Met so ’n ingesteldheid is daar dikwels by mense, selfs al studeer hulle teologie, onbewustelik ’n diepliggende misverstand is oor wat die ware aard en doel van die Bybel is. Ek meen dat Willam Barclay, vroeër van die Universiteit van Glasgow, dit goed raakgevat het toe hy gesê het: "Christianity is not founded on a printed book, but on a living Person; however, the only place in all the world where we can learn his teachings is in the New Testament." Hy het op ’n ander plek gesê dat "you cannot be a Christian without Christ". In Johan Heyns se Dogmatiek sê hy iets wat soortgelyk is aan wat William Barclay sê: "Die Bybel is die enigste venster waardeur ons kan kyk om die werke van God te sien." Die Bybel is ’n venster waardeur ons kyk. Niks meer nie. As ons die living Person nie vind nie, is al ons Bybellees en studie tevergeefs. Ook die hoë teologie wat mense dan bedryf is maar net brabbeltaal. Hersensgimnastiek. Dit is onvermydelik dat ’n tradisionele geloof ’n mens een of ander tyd in die steek sal laat. Ben getuig dat hy dwarsdeur sy bediening ’n passie gehad het vir "die gereformeerde verstaan" van die evangelie. Hy praat nie oor sy verhouding met Jesus self nie. En toe kom daar ’n krisis. Hy praat van " ’n oomblik van waarheid" - en toe weet hy "dit is verby". En toe word hy ’n post-teïs. Iemand wat eentyd geglo het, maar nou nie meer glo nie.

Ben maak baie van die prentjie op die buiteblad van sy boek. Dit is vir hom simbolies van bevryding (van formele godsdiens en tradisionele geloof?) en van baie nuwe moontlikhede wat dit vir hom open. Op my maak die prentjie presies dit teenoorgestelde indruk. Dis ’n toneel van verlatenheid. Die hek wat skeef oopstaan en die eensame rotskoppie ’n ent verder weg, wat as ’n mens daarop sou staan jy ver sal kan sien oor verlate vlaktes, waarin jy niks sien nie, want daar is niks om te sien nie. Dis die eindpunt van ’n reis na nêrens! Daarom wil ek aan Ben ’n dringende versoek rig om om te draai van die weg wat hy sover geloop het. Asseblief, Ben, maak daardie hek toe agter jou en kom terug. Moenie luister na wat al die slim mense wat jou nou skielik omring sê nie. Dit sal jou dalk net verder post-teïssiviseer. Kom terug na die beginpunt. Dit is die Bybel. Maar weet verseker dat in die Bybel nie oor die Bybel gaan nie. Ook nie oor die kerk of oor die teologie nie. Dit gaan uitsluit oor Hom wat gesê het: "Kom na My toe almal en Ek sal vir julle rus gee. Aan almal wat in My glo gee Ek die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie." Dit is wat die verskil maak. Asseblief, Ben, kom terug en begin voor. Talbot Sadler

 • 19

Kommentaar

 • Geagte Talbot, het jy Ben Du Toit se boek gelees? Kennelik nie, anders sou jy ten minste probeer het om met substansie te antwoord op Ben se bevryding. En dan proklameer jy dat die Christendom nié in 'n gedrukte boek gevind word nie, maar dat ons God deur die venster van die Bybel sien! Ai tog.
  Nog iets: Het jy al ooit deur 'n Vrystaatse of Karooplaas se hek gestap? Verlatenheid? Ag nee wat.

 • Ek het my misgis. Ek het gedink dr. Ben du Toit se boek sou ander teoloë se oë ook oopmaak. Wys jou net hoe kragtig indoktrinasie is.

 • Barend van der Merwe

  Draai terug na die tjirts Suid-Afrika! Sodat julle in die jaar 2021 wéér kan gaan aansit om oor ons ou landjie se mowwe te stry.

 • Talbot,
  Ons stap aan in die jare, maar onthou jou goed van die Jeugsentrumdae in Pretoria. By geleentheid was jy oppad Keimoes/Kakamas toe en het ek en 'n dame van Vryburg saam met jou vroegoggend uit Pretoria vertrek. Voor ons vertrek het jy 'n aangrypende gebed gedoen waarin jy die rit aan die Here opgedra het. Dit was vir my besonder gerusstellend en met groot verwagting laat uitsien na die lang pad voor ons.
  'n Halfuur of so later is ons in 'n ongeluk. Die kar rol. Gelukkig met baie geringe beserings, maar die einde van ons tog. Vir baie jare het ek met hierdie gebeure geworstel. Ou Kallie het die Here dan so mooi gevra om ons veilig by ons bestemming te bring; hoor Hy dan nie as sy diep gelowige volgelinge Hom aanroep nie?
  Vandag is ek dit roerend eens met Ben se sieninge. Geen sprake van omdraai nie. Bevryding van die leerstellinge wat ek vir baie jare gedwing is om te aanvaar, is te kosbaar. Geen vrees meer dat ek op pad na die verdoemenis is as ek nie daaraan voldoen nie.

  Groetnis,
  Koos Smit (Klein Kalahari)

 • As 'n mens verkeerd begin gaan jy nie reg eindig nie. Die kerk se grootste probleem begin by die uitleg van die Skeppingsverhale soos 'n mens dit in die begin Genesis opgeteken vind.
  Toe die wetenskap veral teenoor die onstaan van die mens 'n vraagteken ager dit plaas en oerknal en evolusieteorieë al hoe meer inslag begin vind het die kerk in die algemeen sigself eerder besig gehou met sake soos: mag vroue ampte voorheen uitgesonder vir mans beklee, homoseksualiteit, ens.

  In Augustus 2004 het die Rooms Katolieke kerk wel 'n verklaring uitgereik onder'Adam, Eve and Evolution'.Dit was meer 'n oorbruggingsgebaar wat 'n brug tussen twee uiteenlopende standpunte probeer bou het.

  Omdat die drie Susterkerke nie aan die debat deelgeneem het nie het dit daartoe gelei dat mense soos LitNet se Angus, voorheen 'n kerklidmaat, sigself losgemaak het van dit wat hy as mites beskou het en 'n volslae ateïs geword het.

  So word mense op webblaaie soos Fact and Faith randfigure en word mi te min aandag aan hul werk gegee. Die kerk is in krisis want as jy verkeerd begin en jou begin as onwaar bewys word gooi dit 'n twyfelskaduwee oor die res van Bybel.

 • Ek is nou 83, maar het in 'n streng gereformeerde gesin in Nederland groot geword.
  Ek het al vroeg aan aan die Christelike leer begin twyfel en op 21 alle bande met die kerk verbreek. Dit het vir my as 'n groot bevryding gekom. Ek neem aan dat ds Du Toit op veel latere leeftyd min of meer dieselfde beleef. In sy posisie is dit natuurlik baie moeiliker, maar ook hy sal opgelug voel om sy ware gevoelens te kan uitleef

 • Die wêreld is nog altyd woes en leeg. Die mensdom word vasgeknyp in moedeloosheid, almal sien geen hoop nie. Net soos dit was voor Christus se koms en blameer hul God nog steeds vir die verlatenheid. Dis juis om hierdie rede dat Hy aan die kruis vir ons die bevryding gebring het. Sodat ons weer hoop kan hê. Ieder en elk word nie gered nie - net diè wat uit vrye wil na Hom kom/gaan. Indien jy nie by Hom is nie, maak die hek aan die anderkant oop soos wat die omslag aandui - 'n godlose verlatenheid. 'n Mens kan nie hierdie kant van die lewe 'n hemel op hierdie aarde afbid nie. En dis wat die meeste wil hê. Hy wil sy eie god wees op hierdie verlatenheid, soos die ou hierbo sê - 'n mooiheid. So laat hom wees.

 • 'n Volslae ateïs? Nee, ek is maar net 'n doodgewone ateïs. Sien, ek is so gebore. Op tienjarige ouderdom het ek amper 'n gelowige geword, as liewe Jesus net my dooie hoenderhaan lewendig gemaak het, soos ek gebid het. Hulle het my vertel die Bybel sê jy sal alles kry waarvoor jy bid. Toe dit nie gebeur nie, het ek sommer geweet hulle wil my met 'n slap riem vang. Dis sommer alles 'n bedrogspul. Daar's g'n liewe Jesus nie, ook nie 'n duiwel nie. Ek het maar net kerklidmaat geword, want andersins sou ek nie 'n werk kry nie. Sien, ouers wil hê dat hulle kinders se onderwysers moet ook aan bonatuurlike goeters glo soos hulle. Dis darem nie lekker as jou lewe gebou is op 'n bedrogspul nie, en daarom het ek gou weer uit my kassie geklim.

 • Beste FC Boot, jy kan mos nie jou teologiese brood aan beide kante botter nie. Noudat die wetenskap die letterlike interpretasie van die Genesis-verhaal as 'n mite bewys het, is jy hiermee eens.
  Maar, terselfderyd wys selfs die moderne teologiese wetenskap o.a. ook uit dat die maagdelike geboorte van Christus ook maar 'n mite is, en so ook dat Jesus 'n poltieke figuur was gedurende sy laaste lewensjare. Hierdie feite is al herhaaldelik ook op hierdie forum uitgewys. En tog aanvaar jy hierdie gedeelte van die bybel as die waarheid?
  Om die bybel selektief as mite én waarheid te aanvaar én dit so te propageer, doen jou saak geen goed nie.

 • Albert Grundlingh

  Hierdie is insiggewende gesigspunte; ek het baie uit die oorspronklike brief en die daaropvolgende kommentaar geleer.

 • Jesus is 'n mite en geloof is verbeelding.

  Mites (stories) is baie kragtig.
  Verbeelding (stories) is baie kragtig.

  Maar geloof bind mens aan kettings met veroordelings oor geen goeie redes.

  Dit laat goeie mense skuldig voel en is nie goed vir mens se selfwaarde nie.

  Gaan heen dus en wees gaaf en goed insoverre moontlik en sterf in vrede.

 • Jean Oosthuizen

  Talbot Sadler, jy sit die pot baie ver mis. Ben du Toit wat die boek geskryf het was nooit 'n inwoner van die jeugsentrum in Pretoria nie. Jy verwar hom met iemand anders.

 • "God maak altyd hekke oop. Die eerste Christelike geloofsgemeenskap het as ‘die Weg’ bekend gestaan. Die uitdaging waarvoor ons te staan kom, is om te erken dat God altyd hekke oopmaak en dat die boodskap ten spyte van teenstand sal voortgaan op die pad van radikale inklusiwiteit. Mense kom bymekaar uit deur ‘n oop hek en vind die weg van God".
  Bron: Gedenkplaat voor die gebou van Fakulteit Teologie en Religie by die Universiteit van Pretoria tydens die Eeufeesviering (2017) met die onthulling van die "Oopmaak van die hekke..." (tema van die Eeufees).
  Die Universiteit se destydse houthekke in Lynnwoodweg is vandag simbolies in ‘n oop posisie vasgeheg. Die hekke sal nooit weer toegemaak kan word nie en mense uitsluit nie. Dit dui op ‘n belydenis van historiese eksklusiwiteit én inklusiewe oriëntering op die toekoms.
  Kyk: https://www.up.ac.za/faculty-of-theology-and-religion/article/2398002/eeufeestema
  Dalk druk Ben ook iets hiervan uit met sy foto van 'n oop hek.... weg van die geïnstitusionaliseerde en formalistiese God, na Liefde, Waarheid en Lewe.

 • Beste Dirk Rigter
  Die woord Bybel is afgelei van die Egiptiese woord vir perkament ’byblos’. Die Grieke het die woord ‘biblios’ gebruik, boeke of rolle, wat daarna in Latyn vertaal is as ‘biblia’ boek. Die bybel is egter meer as een boek. Dit is ’n ‘at biblia,’ ‘die boeke’. Net soos in ’n biblioteek kry ’n mens ’n verskeidenheid van boeke, prosa, digkuns,liedere, gebede, geskiedenis, volksoorleweringe, sages, wysheid, briewe, gelykenisse, spreuke, profesieë ens.
  Wat jy nou sê is dat 'n mens alles leterlik moet lees. Dit is natuurlik nie waar nie.
  Die Bybel is nie 'n wetenskaplike handboek nie. In die Bybel gaan dit in die skeppingsverhale nie oor die 'hoe' maar om die 'wie.'.

  Nee wat al herhaaldelik op hierdie forum uitgewys is dat: The arguments of the Jesus Mythicists, on the other hand, require contortions and suppositions that simply do not stand up to Occam's Razor and continually rest on positions that are not accepted by the majority of even non-Christian and Jewish scholars. The proponents of the Jesus Myth hypothesis are almost exclusively amateurs with an ideological axe to grind and their position is and will almost certainly remain on the outer fringe of theories about the origins of Christianity." - An Atheist Historian Examines the Evidence for Jesus
  Ook word die werk van Dr Michael Jarvis, wie se werk jy op Fact and Faith kan bestudeer en kritiseer, eenvoudig geïgnoreer wanneer dit nie pas in die ateïs se wêreld nie.

 • Ek het Ben du Toit se boek gelees. Dit is nie ‘n boek wat jy vinnig soos ‘n koerant kan lees nie. Dit is diepsinnig. Ek het meer as 20 jaar gelede dieselfde pad van bevryding as Ben geloop. Ek wil hom gelukwens met die boek. Dit was ‘n voorreg on dit te lees. Die kerk se probleem met skrifuitleg is die kultuur-historiese aard daarvan. Die wat dit ignoreer verstaan nie die wat dit aanvaar nie se nie

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top