LitNet Akademies Jaargang 7(3) - Desember 2010

  • 0

LitNet Akademies: Desember 2010

Jaargang 7(3)

 

Klik hier om die volledige joernaal in PDF-formaat af te laai.

 

Inhoudsopgawe

LitNet Akademies: Natuurwetenskappe-afdeling
 
Enumerasie van self-ortogonale Latynse vierkante van orde
pp. 1-22 Jan van Vuuren, Alewyn Burger, Martin Kidd - Departement Logistiek, Universiteit Stellenbosch
 
LitNet Akademies: Geesteswetenskappe-afdeling
 
Enkele verklarings vir die strafregtelike vervolging van diere gedurende die Middeleeue en Renaissance
pp. 23-34 Nini Bennett
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai
 
André Groenewald, populêre letterkunde en die Afrikaanse literatuurgeskiedenis
pp. 35-46 Philip John - Navorsingsgenoot, Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai
 
Kleurvol hibried: Kleur kom nooit alleen nie en die talige ruimte van saambestaan
pp. 47-64   Marlies Taljard - Skool vir Tale, Noordwes-Universiteit, Potchefstroom-kampus
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai
 
Afrikaans as lingua franca in Namibië, ca. 1800–1920
pp. 65-102  Gerald Groenewald - Departement Historiese Studies, Universiteit van Johannesburg
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai
 
Die Europese musiektradisie en die ontwikkeling van ’n Afrikaner-identiteit: ’n Oorsig van Afrikaanse musiekjoernalistiek in Die Brandwag (1910–1921) en Die Nuwe Brandwag (1929–1933)
pp. 103-128 Annemie Stimie - Musiekwetenskap, Universiteit Stellenbosch
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai
 
Eietydse ridders: ’n Vergelyking tussen Die mugu (1959) deur Etienne Leroux en Die avonture van Pieter Francken (2005) deur Jaco Fouché
pp. 129-151 Joan-Mari Barendse - Nagraadse student, Departement Afrikaans en Nederlands, Universiteit Stellenbosch
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai
 
Die familiesage as volksverhaal: Afrikanernasionalisme en die politiek van reproduksie in Marlene van Niekerk se Agaat
pp. 152-194   Irma du Plessis - WISER, Universiteit van die Witwatersrand
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai
 
Die Oosgrenshipotese as geografiese en teoretiese konstruk
pp. 195-211   Heinrich Grebe - Departement Afrikaans, Universiteit van Pretoria
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai
 
’n Waarderende ondersoek na die pedagogiese hoedanighede van Gerhardus P.V. Bosch
pp. 212-235   Jannie Pretorius - Departement Kurrikulumstudie, Universiteit van die Vrystaat
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai
 
Avatar: ’n Mitologie vir ons tyd
pp. 236-258   Naas Ferreira
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai
 
“In die vyand se kraal”. Die rol en ervaring van Afrikanervroue in die Women’s National Coalition
pp. 259-301   Loraine Maritz - Departement Geskiedenis, Universiteit Stellenbosch
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai
 
“Dit kom daarop neer dat ek nie vergete was nie”: Die vroulike liggaam, gender en geweld in Suid-Afrikaanse slawenarratiewe
pp. 302-322   Jessica Murray - Senior Lektor en Koördineerder van die BA-program, St Augustine Kollege & Universiteit van Johannesburg
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai
 
Onderweg na goeie wetenskap 2: Die funksie van strategie, visie en beleid
pp. 323-381   Fanie de Beer - Departement Inligtingkunde, Universiteit van Pretoria, en Braam Roux - Departement Filosofie, Unisa
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai
 
Persepsies van hoe pa’s by hul seuns betrokke behoort te wees
pp. 382-397    Jan Bodenstein en Awie Greeff - Departement Sielkunde, Universiteit Stellenbosch
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai
 
Op soek na Leipoldt se oom Gert – ’n studie in historiese resonansies
pp. 398-424   Hein Viljoen - Direkteur: Navorsingseenheid Tale en Literatuur in die Suid-Afrikaanse konteks, Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus)
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai
 
Staan die natuur op die balansstaat? Omgewingsbeskouings van die plaaseienaar in Voetpad na Vergelegen en Verbrande Paradys
pp. 425-447   Susan Meyer - Fakulteit Opvoedingswetenskappe, Noordwes-Universiteit
Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai

 

ISSN 1995-5928

 

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top