Lees hier: Nuwe fooistruktuur vir LitNet Akademies

  • 0

Geagte LitNet Akademies-navorser

LitNet Akademies het sedert akkreditasie in 2008 byna 8 000 bladsye geakkrediteerde akademiese navorsing gepubliseer.

Oor die afgelope twee jaar is 76 artikels per jaar gepubliseer.

Tans word gewerk aan die herontwikkeling van ‘n nuwe LitNet-platform, waarop LitNet Akademies meer sentraal geplaas sal wees, met eenvoudiger en meer intuïtiewe navigasie in gedagte. Die herontwerp sal ‘n meer gesofistikeerde soekfasiliteit insluit wat navorsers se werk sal vergemaklik.

Die uitbreiding van LitNet Akademies na ander vakgebiede word ook tans ondersoek.

Die direksie het intussen besluit dat LitNet Akademies voortaan R7 000 per aanvaarde artikel in alle afdelings sal betaal.

Wat vonnisbesprekings en aantekeninge in die Regte-afdeling betref, sal R3 500 per bydrae betaal word.

Nes altyd, sal geen bladgelde gehef word nie, en word navorsingsgeld direk aan navorsers betaal.

Die nuwe reëling wis die ongelykheid tussen afdelings uit, en 'n navorser in byvoorbeeld die regte sal dieselfde bedrag ontvang as byvoorbeeld 'n navorser in die filosofie.

Die hoër bedrae wat voorheen per artikel betaal is, het die projek geloods. Dit het ons in staat gestel om aanvanklik die akademiese gemeenskap te boei en om later nuwe afdelings soos Regte en Godsdienswetenskappe baie snel te vestig en vinnig uit te bou ten einde hul lewensvatbaarheid te toon.

Ons vertrou dat ons met behulp van hierdie loodsfinansiering 'n reputasie vir akademiese uitnemendheid in al ons afdelings gebou het – in so ‘n mate dat akademici nou by ons sal wil publiseer veral weens LitNet Akademies se akademiese status en nie slegs weens die feit dat ons vir aanvaarde artikels betaal nie.

Navorsers wat reeds artikels voorgelê het en wat reeds kennisgewing van die onderskeie redakteurs ontvang het dat hul artikel vir portuurbeoordeling uitgestuur sal word, sal nog steeds in terme van die vorige bedeling vergoed word.

Skrywers wat reeds artikels voorgelê het, maar nog nie van die betrokke redakteurs verneem het dat hul artikel uitgestuur word vir portuurbeoordeling nie, sal volgens bogenoemde nuwe tariewe betaal word. Hierdie skrywers sal egter nou deur die redakteurs gevra word of hulle hulle voorlegging wil bevestig en of die redaksie dus met die beoordeling deur eweknieë moet voortgaan, met die vooruitsig dat hulle die R7 000 of R3 500 by genoemde twee kategorieë items (Regte) sal ontvang indien die artikel aanvaar word.

Wat portuurbeoordelaars betref: hulle betaling word nou verminder na R1 000 per taak. Wat Regte betref, sal R500 aan ewekniebeoordelaars van vonnisbesprekings en aantekeninge betaal word. Weer geld die situasie soos hier bo genoem: as 'n portuurbeoordelaar reeds gevra is om 'n artikel (ook vonnisbesprekings en aantekeninge by Regte) te lees, word sy of hy onder die ou bedeling betaal. As 'n portuurbeoordelaar vorentoe gevra word om mee te werk, sal hy of sy die nuwe tariewe betaal word.

Baie dankie vir jou ondersteuning van ons projek.

Groete

Etienne van Heerden

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top