Jaarvergadering van die Internasionale Vereniging vir Afrikaans: ’n verslag

  • 1

Die Internasionale Vereniging vir Afrikaans (IVA) se Algemene Jaarvergadering het op Saterdag 28 Oktober by die Universiteit van Pretoria plaasgevind. Verteenwoordigers van Afrikaansdepartemente regoor Suid-Afrika het die vergadering bygewoon om die IVA se doelwitte te bespreek, amptelike verteenwoordigers te verkies en die pad vorentoe uit te stippel.

Die volgende lede is tot die bestuur verkies: Amanda Lourens (Universiteit Stellenbosch) as voorsitter, met Bibi Burger (Universiteit van Pretoria) as ondervoorsitter en Dewald Koen (Universiteit van Fort Hare) as bestuurder. Adean van Dyk (Sol Plaatje-Universiteit), Lynette Bester (Nelson Mandela-Universiteit) en Giselle Botha (Universiteit Stellenbosch) dien in die ondersteuningskomitee.

Agter: Alwyn Roux, Hendrik Theys, Dewald Koen, Adean van Dyk, Conrad Steenkamp (ATR) Voor: Amanda Lourens, Ria Olivier (ATR), Lynette Bester, Bibi Burger en Giselle Botha (Afwesig: Anne-Marie Beukes, Ilse de Korte, Andries Visagie)

Die IVA, in samewerking met die Afrikaanse Taalraad, stel hom ten doel om Afrikaans op nasionale sowel as internasionale vlak te bevorder deur nouer samewerking tussen Afrikaansdepartemente by universiteite (asook universiteite van tegnologie en opvoedkundedepartemente). Die IVA-webblad is herontwerp en bygewerk en dien as platform waar dosente en studente belangrike inligting oor Afrikaans kan bekom. Die webblad bevat ’n volledige databasis van dosente wat Afrikaanse taal- en/of letterkunde (ook binne opvoedkundefakulteite) nasionaal sowel as internasionaal onderrig. Studente wat Afrikaans as vak neem, kan die webblad raadpleeg vir beurse waarvoor hul kan aansoek doen. Dit sal ook belangrike skakels bevat na webblaaie wat vir die Afrikaansstudent nuttig kan wees. Die webblad gaan voortdurend uitgebrei word om die studie van Afrikaans op tersiêre vlak te bevorder.

Agter: Neil van Heerden, Hendrik Theys, Amanda Lourens, Dewald Koen, Adean van Dyk, Conrad Steenkamp (ATR), Ria Olivier (ATR) Voor: Lynette Bester, Bibi Burger, Giselle Botha (Afwesig: Anne-Marie Beukes, Ilse de Korte, Andries Visagie)

Tydens die vergadering is besluit dat almal wat Afrikaans nasionaal sowel as internasionaal onderrig, outomaties lede van die IVA word. Dosente kan egter ook as amptelike lede registreer om tydens die jaarvergadering vir bestuurslede te kan stem.

Amptelike lidmaatskapsvorms sal binnekort aan alle departemente gestuur word.

Die IVA-webblad kan by die volgende skakel besoek word: www.iva.org.za. Enige navrae kan gerig word aan Dewald Koen by [email protected].

  • 1

Kommentaar

  • Veels geluk aan Amanda Lourens, Bibi Burger en Dewald vir hulle verkiesing as voorsitter, ondervoorsitter en bestuurder. Geluk ook aan die res vir hulle energie en die hupstoot wat hulle die IVA gegee het!

  • Reageer

    Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


     

    Top