Is homoseksualisme nadelig?

 • 20

In ’n meegaande artikel oor homoseksualisme ’n aangeleerde voorkeur is en die oplossing daarvoor, aan die hand van die voorbeeld van ene William Hernandez van Kalifornië en soos getuig deur ander homoseksualiste wat bekeer is daarvan (sien die bekende webblad van die organisasie Exodus International vir getuienisse in dié verband), het ek ’n stukkie uit die Woord aangehaal, uit Jakobus 1, welke vir Hernandez tot verhaal en insigte oor sy homoseksualisme laat kom het. Dié slotpassasie van dié Woord lui as volg:

“14 Temptation comes from our own desires, which entice us and drag us away. 15 These desires give birth to sinful actions. And when sin is allowed to grow, it gives birth to death.

Die waarskuwing aan die einde is vir doeleindes hiervan relevant. Hier praat ons van, wat in Godsdienstige kringe, gesien word as die sonde van homoseksualisme (homoseksuele praktyke). Sonde bring die ‘dood’ (in verskeie vorms) sê die Woord.

So om en by 1990, het die Australian Federation for the Family op uitnodiging aan die Australiese Criminal Justice Commission in Queensland die resultate van ’n studie beskikbaar gestel, toe die CJC wou insette hê oor die de-kriminalisering van homoseksualisme. Die argument van aktiviste vir homoseksualiste was dat homoseksualisme, hoewel nie aanvaarbaar is vir die grootste deel van die wêreldbevolking en só ook Australië, nie, dit nie enige nadeel of gevaar inhou vir die bevolking as geheel nie en ’n privaat aangeleentheid is wat nie in ’n moderne wêreld onder die loep behoort te kom, nie.

Maar hierdie studie het ontstellende bevindinge oor die gevolge van homoseksualisme in praktyk openbaar. Jack Sonnemann, die woordvoerder van die AFF, het gesê dat die praktyk van homoseksualisme rampspoedige gevolge inhou vir enige kultuurgroep waar dit aangemoedig word – en vir sy standpunt, het hy die volgende studieresultate voorgehou:

- Statistieke en navorsing toon dat homoseksualiste verantwoordelik is vir tussen 35-50% van alle gevalle van kindermolestasie;
- Homoseksuele onderwysers is betrokke by 80% van alle opgetekende gevalle van onderwyser-tot-leerling seksuele aktiwiteite;
- Homoseksuele is verantwoordelik vir ongeveer 50% van alle kindermolestasie tussen diegene wat oor die algemeen met kinders werk;
- ’n persoon se kanse om, soos dit gestel word, tydens ’n ‘sexual murder spree’, deur ’n homoseksualis vermoor te word, is tot 15 keer groter as deur ’n ander deelnemer, ooreenkomstig die veelbesproke navorser Paul Cameron – sy navorsing toon skynbaar ook ‘Out of all the mass murders in the U.S. over the past 17 years, homosexuals killed at least 68 percent of the victims.’ Hier is ’n poging deur homoseksuele belangegroepe om hom te probeer diskrediteer;
- En, wat by die vorige punt aansluit, dat die meerderheid slagoffers van seksmoorde aan die hand van homoseksualiste voorkom;
- "Gay Times and Gay Diseases" mediese navorser Dr J Gordon Muir (medeouteur van Kinsey, Sex and Fraud) bevind dat praktiese homoseksualisme aanleiding gee to ‘Gay bowel syndrome’, synde Amebiasis: ’n parasitiese kolon siekte wat disenterie (buikloop) en lewerabsesse veroorsaak; Giardiasis: a parasitiese ingewandsiekte wat ernstige diarrhea veroorsaak; Shigellosis: a bakteriële ingewandsiekte wat ernstige disenterie diarrhea; Hepatitis A: ’n virale lewersiekte wat deur fekale (ontlasting) kontaminasie veroorsaak word;
- These findings show dramatic "orientation" differences on all critical variables which are not statistically attributable to chance, and all of which report, statistically, a homosexual lifestyle of compulsive and sadistic promiscuity, disinclined to commitment and inclined to prostitution and the sexual abuse of minors. In fact, Kirk and Madsen confessed, "There is more promiscuity among gays (or at least among gay men) than among straights.”
- ‘Sexually Transmitted Diseases in Homosexual Men’ (New York Medical Books: Plenum Medical Book Co.), deur David G Ostrow, Terry A Sandholzer and Yehudi M Feldman waarsku: "Physiologically, the rectum is designed for the expulsion of feces. When sodomy is performed, the peculiar forced inward expansion of the anal canal results in a tearing of the lining as well as bleeding anal fissures. Along with anal fissure and syphilitic chancre, mucosal ulceration of the rectal area is common in homosexual males."
- ‘Annals of Internal Medicine’,1983, vol 99, pp. 145-151, rapporteer dat "Blood from rectal mucosal lesions [which] are known to be common in homosexual males who engage in rectal intercourse, could contain the infectious agent responsible for this epidemic." Blykbaar is hierdie studie bevindinge oor die verspreiding van HIV en die korrelasie daarvan met homoseksuele praktyke alreeds deur die American College of Physicians so lank gelde as Augustus 1983 gepubliseer! The Lancet en Science het ook hieroor gerapporteer. Daar word ook bevestig dat manlike homoseksualiste soms met vroue ook omgang het en só die gevaar van oordraagbare siektes vergroot.
- Selfs sónder VIGS onderdruk sodomie die immuunstelsel – “Journal of the American Medical Association, 1984, publiseer navorsing “which proved that during sodomy, the naturally aggressive properties of sperm combined with damage to the rectal wall enable spermatozoa to penetrate the mucosal lining”.

Hier is egter nie genoeg plek om alles te rapporteer nie.

Sonnemann sluit af deur te sê dat die praktyk van homoseksualisme niks tot die substantiewe opbou van ’n gemeenskap bydra nie, maar eerder dat die prys vir die afbrekende en selfs rampspoedige aard daarvan, deur die gemeenskap gedra moet word en dat dit die gemeenskap só direk raak. Sonnemann suig nie alles uit sy duim nie.

Dit is ook so dat die balans van dieselfde misdade (vermeld in die eerste klompie voorbeelde) waaroor hierbo gerapporteer word, deur ander mense as homoseksualiste gepleeg word. Maar wanneer dit in ag geneem word dat, selfs in báie promiskue gemeenskappe, homoseksualiste nie meer as 4% van die gemeenskap verteenwoordig nie (en elders is die persentasie véél laer), dan is dit ’n perspektief wat skrikwekkend is…

Is die navorsing resultate dalk oordrewe? Selfs al sou net die helfte daarvan korrek wees, is dit skrikwekkend erg.

Dis is ook só dat alle sondes waaraan die mens toegee, die mensdom uiters nadelig affekteer. Nie net homoseksualistiese praktyke nie. Maar waarom die effek daarvan probeer ontken?

Groete,
Kobus de Klerk

 • 20

Kommentaar

 • Beste Kobus.

  Nou se vir my maat. Ek en omtrent alle homo's gaan nie verander nie, hetsy homo vanuit eie keuse of so gebore, 'n absolute feit.  Stel jy dan voor dat ek onderdruk moet word, my burgerregte teruggetrek word, my besittings soos die Rhodesia-boere - gekonfiskeer word; in die tronk gestop word, of selfs soos in Iran in die openbaar gehang moet word weens my seksuele orientasie. Miskien als Fundementele Christen onderskryf jy dat ek gestenig moet word, en soos Saulus smalend toegekyk toe Stephanus gestenig was.  Of het jy kastrasie in gedagte als oplossing soortgelyk aan Nazi Duitsland se voorstel.  Jou brief is tog in 'n opruiende trant geskrywe wat 'n beroep op lesers doen om jou siening te ondersteun.

  Indien nie bogenoemde nie, wat is dan jou oplossing tot hierdie "probleem", want gays gaan nie hulle samewerking gee nie.  Gays gaan nie na jou siening van godsdienste bekeering ondergaan nie, selfs nie Christen gays nie.

  Jaco Fourie

 • CorneliusHenn

  Kobus,  

  Wyl jy in jou "herbesoek" met 'n groot mate sin gedeel het, haal jy met hierdie tiksel weer al jou gewone onsin in. 

  Jy't duidelik 'n agenda van 'n "ons" en "hulle".  

  In jou "ons" is jy gedurig die meeste, slimste en sterkste.  

  Die "hulle" is altyd gevaarlik, min, dom en dwaas.  

  Die ergste van alles is dat jy altyd "die Woord" as wapen vir jou eentonige aanklag en geteem in jou kammahof misbruik.  

  Kobus, die sin waarby ek heelhartig in jou "herbesoek" voorheen aansluit, is die werklikheid dat ALMAL in versoeking kom (en selfs oorkom), maar dat dit ons keuse is welke ons daarin verval.  

  Die hele sinnebeeld was pragtig, bemoedigend en betekenisvol (behalwe vir jou dwaling omtrent ons genetiese aard). Ek het in alle nederigheid dit onnodig geag om op jou herhaalde onkunde omtrent die genetika te wys.  

  Maar nou ja, hier's ons weer ...  

  Kobus, ONDERDRUKKING (van watter aard ookal) is die ENIGSTE oorsaak vir ALLE moeilikheid op aarde.  

  Dis so eenvoudig soos dit ...  

  So beleef ons byvoorbeeld 'n dubbel vloek in ons land. 

  Minderhede sal ALTYD op neerhalende maniere uitgesonder word. Daarom is misdaad ook sinoniem met minderhede. Die blanke minderheid in ons land staan sterk in verhouding as dit by witboordjie misdaad kom.  

  Die swart meerderheid in die hele Afrika staan minderwaardig  teenoor die Weste. Hul minderwaardigheid kom deur 'n onverhoedbare blootstelling aan die Weste en afhaal van hul kultuur. Mense soos François Williams werk hard aan Afrikane se selfbeeld maar dit gaan nog lank neem om hulle selfrespek te hertsel. Intussen skep hierdie minderwaardigheid die onderdrukking wat die korrupsie en anargie in ons land meebring.  

  Dieselfde geld vir homoseksuele en in sekere bevolking samestellings. Daar is miljoene redes waarom hulle minderwaardig in hul diepste wese voel. Ek gaan nie my tyd mors om dit eens te probeer beskryf nie maar die onderdrukking wat hulle boonop van mense soos jy ervaar - is hel!

  Jou wangepaste statistiek hierbo kan in beginsel op enige groep op aarde gepas word; Afrikaners wat as skelms deur Ingelse beledig word, Moslems in Amerika wat as terroriste beskou word, ... ag, die lys is eindeloos en weereens nie die gedagte werd om in detail te probeer weergee nie.  

  Maar wat van egskeiding? Haat God nie ook egskeiding nie?  

  Wel, sonder geskeides as verdoemdes uit en sien hoe moor en steel hulle ...  

  So kan ek aangaan Kobus.  

  Die punt is dat jy ander se harte misken. 

  Hoekom?  

  Ja, want jy't ook 'n storie om te vertel ... een wat jou van die rol vir eerbare prokureurs laat skraap het en die hardvogtige mens op die werf gemaak het waarvoor jy met 'n Bybel onder die arm so berug is ... 

  En is jy homoseksueel?

  Hmmm ...?

  Kobus, die boodskap in jou "herbesoek" is ook vir jou; ons almal kom in versoeking maar jy hoef nie daarin te verval nie.  

  Elke mens het sy eie genetiese aard; hetsy uit menige voorbeeld dit seksuele- of 'n bepaalde temperament om by godsdiens te skakel, of nie te skakel nie.  

  Ons word so regtig so gebore.  

  MAAR, die mens het 'n bewussyn - 'n bewussyn wat ons bo enige omstandighede of genetiese aard kan laat uitstyg.  

  Daarom kan gesonde manne en vroue hul aangebore seksuele drange ook afskakel na hartelus om hulself as selibaat in godsdiens te wy. 

  Daarom kan iemand soos Eugene de Kock vandag met sy liggaam in C-maks sit, maar sy bewussyn is genadiglik buite die tronk ...  

  Nogmaals kan ek daarop voortborduur  Kobus ...  

  My pleidooi is egter eenvoudig; dat jy asseblief jou neerhaling van ander (en dan boonop met die Bybel as wapen), moet besin.  

  Jy dien die LEUN daarmee.  

  Mag Jesus Christus onse HERE ons almal vergewe.  

  Jou amigo in Adam,  

  Cornelius

 • Kobus de Klerk

  Jaco,

  Moenie obsessief wees en 'n onsinnige vervolkgingswaan tentoonstel, nie. Dit gaan nie oor jou burgerregte nie, want dit gaan nie daaroor dat enige iemand jou iets daarvan wil ontneem nie. Maar jy moet ook nie deur jou optrede iemand anders iets ontneem nie… want dít is waar die streep getrek word.

  Essensieel is dit ’n saak tussen jou en God. Jy kan dit hanteer soos Kerneels doen met sy gebruiklike, onsinnige en irrelevante kommentaar hierbo, waar hy sy insigloosheid in die issues ter sprake maar net weereens so duidelik demonstreer  – jy kan in ontkenning probeer lewe, soos hy. Of jy kan dit sien vir wat dit is en iets daaraan doen, soos Hernandez en talle ander soos hy. Of jy kan onvolwasse wees en juveniel uitdagend soos wat jy hierbo is, ’n situasie waar net jý en ander soos jy, eventueel, sonder twyfel, aan die kortste end sal trek.  Jy hanteer dit deur juveniel uitdagend te wees, die feite daaromtrent te bly verdraai vir jouself én God te wil wegwens om jou gemaksone te pas. Daarmee doen jy maar nes Kerneels, ewe sinneloos, ewe effekloos, ewe min om jou eie saak te bolster, net op 'n ander manier. Dit strek jou alleen natuurlik uiteindelik tot nadeel.

  Maar jy mag ook nie jou persoonlike lewenskeuse só uitleef dat jy ander húlle lewensvreugde ontneem nie, of hulle regte, nie. Dit is immoreel.

  En jy is natuurlik verkeerd. Baie homoseksuele gee wél hulle samewerking en wil nie ook immoreel lewe nie en doen iets daaraan.

  Groete,
   Kobus de Klerk

 • Beste Kobus

  Jy skryf:    "Maar jy mag ook nie jou persoonlike lewenskeuse só uitleef dat jy ander húlle lewensvreugde ontneem nie, of hulle regte, nie. Dit is immoreel".: 

  Ek is iewat verward! Vertel my tog.  Hoe ontneem my homoseksualiteit non-homo's hul lewensvreugde?  Hoe vertrap ek ander se regte?

  Jy inteendeel kwoteer ongesubstansieerde 1990"s statistieke deur ooglopende homofobiese mense opgestel wat ten doel het om kriminele van gays in Australie te maak met die gesag van die vervolgings-wette om hulle te vonnis, en in hierdie einste brief impliseer jy volkome ondersteuning daarvoor.  Nou wat jy hierbo aan en van my skryf, moet jy nog vir my uitwys.  Jy inteendeel het uitgewys dat gays hulle lewensvreugde en regte ontneem moet word.

  Australie het intussen baie ver van sodanige homofobiese siening verbygesteek, en sodanige verslag was deur hulle verwerp, ek glo ook met minagting.

  Jaco Fourie

 • Kobus de Klerk

  Dalk moet julle weer by die issue uitkom – die artikel wat ek plaas, is duidelik nie daarop bereken om, aan die hand van die issues rondom homoseksualisme, myself of enigiemand anders te verontskuldig ten aansien van ons eie maar andersoortige tekortkominge,  nie en daardie punt maak ek ook duidelik.

  Die issue is daarin opgesluit dat ons ander, ons tekortkominge sien vir wat dit is, dit erken en voor die HERE in verootmoediging bring om daarvan verlos te word. Mense leef oor die algemeen nie daaroor in ontkenning nie. Daar is, byvoorbeeld,  talle mense wat gebuk gaan onder geweldige sterk versoekinge van dobbelary, pornografie, ens. maar niemand van hulle ontken die sondige, verkeerde en destruktiewe aard daarvan, nie.

  Dus, die belangrike verskil met sommige homoseksuele, veral en dalk juis die aktiviste, is dat hulle juis in ontkenning lewe - dit probeer uitmaak as heel natuurlik, heel aanvaarbaar, ens. en die ware, sondige aard daarvan probeer ontken. Dít is die hantering daarvan, wat soveel aandag vir soveel tyd, al trek. Dit is, per se, onnatuurlike hantering van die issue. Dáárom is daar soveel aandag wat voortdurend gedurig op hierdie kwessies getrek word.

  As hulle maar almal soos die Hernandez’se opgetree het, sou daar geen spesiale issues mee wees, nie. Probeer die verskil insien. Julle reaksie hierbo spreek van julle onvermoë om die werklike issues te identifiseer en dan gaan julle op ’n sinnelose, maar oneffektiewe, aanval oor op die boodskapper – ek en talle ander soos ek. Onthou, homoseksualisme was al sedert die vroegste tye, vir eeue al, as sonde en onaanvaarbare praktyk uitgewys en aangemerk. Niks het daaromtrent verander nie. Dit is nog steeds wat dit altyd was – sonde. Dit is sommige van die moderne homoseksualiste wat dit met pseudo geweld in ’n pseudo liberalistiese milieu probeer afdwing op die groter bevolking – natúúrlik sal dit dan tot konflik lei, bo en behalwe dat dit ’n Goddelike oordeel oor die homoseksualiste self ook, bring.

  Die Hernandez hantering van die saak - hulle erken openlik die sondige aard daarvan en word bekeer daarvan - wat nou deur al meer en meer homoseksuele gevolg omdat hulle die ongelukkigheid van die toestand ervaar en ook akuut bewus is van die misleiding omtrent die oorsprong van homoseksualisme wat deur sommige van hulle aktiviste eweknieë voorgehou word, is ooglopend die vredemaker én die verlossende oplossing, nié die aggressie en weerbarstigheid van sommige homoseksuele aktiviste, nie.

  Dit is logies.

  Terloops, dit is opmerklik dat julle nie die bewerings van die bronne waarna ek hierbo verwys, ontken of in perspektief probeer stel nie, maar 'n juveniele 'so what' houding (in die geval van Jaco) en 'n nog meer insig;lose en juveniele, sinnelose, verwytende en aanvallende houding (in die geval van Kerneels), inslaan, instede om julle 'orientasie'  te probeer verdedig, as dit werklik verdedigbaar, was - en dit speek boekdele teen julle.

  Kobus de Klerk

 • Kobus de Klerk

  Jaco,

  Praat van uitgedateerde gegewens. Alfred Kinsey, waarop julle swaar steun, se verslag is in 1948 uitgebring en John Boswell (’n homoseksuele akademiese persoon wat intussen aan VIGS gesterf het) se 1994 verslag. Kinsey het ’n klomp prisoniers en seksoortreders gebruik as bronne en het sy medewerkers aangestel op die basis van hul eie homoseksuele oortuiging. Bowell het onbetroubare en onverifieerbare Middeleeuse bronne geraadpleeg oor sy standpunt oor die voorkoms en aard van homoseksuele verbintenisse. Daar is ook Hamer s’n van 1993 wat ek reeds behandel het. Daarteenoor is Dr. Rice se werklik wetenskaplike navorsing wat alle aansprake van die biologiese ‘natuurlikheid’ van homoseksualisme, weerlê het met sy studieresultate wat in 1999 gepubliseer is in die publikasies wat ek genoem, het.

  Maar genoeg daarvan vir eers.

  As die gegewens waarop die mense hul besware geopper het, wel in Australië ongesubstansieerd of  ‘verbygesteek’ was, sou julle dit só kon aantoon. Maar julle kan nie.

  Maar, let hierop - net soos hier, in ’n land waar homoseksualiteit deur wetgewing beskerm moet word weens internasionale liberalistiese druk, maar duidelik teen die sin van die massas wat hier woon, julle medeburgers, het dit ook in Australië gebeur, maar nie in so ’n liberale mate soos hier, nie – dit is duidelik en behoort vir jou van skrale gerusstelling te wees – as homoseksualisme in hierdie land en elders algemeen aanvaarbaar was, sou daar nie wetgewing nodig wees om die ‘beskerming’ daarvan af te dwing, nie… verstommend dat julle dit nie kan insien nie – want dit is soos ’n tydbom wat wag om te ontplof. Hoe lank kan die meerderheid mense gedwing word om ’n algemeen onaanvaarbare situasie te aanvaar? Kyk na die geskiedenis…

  So, dit gaan nie oor wat ek as individu voorhou nie, maar oor die algemene gevoel oraloor jeens homoseksualisme waarop ek in my artikel wys.

  Nou jou verstommende verontskuldiging oor die uitkringende effek van homoseksualisme.

  Waarom verwys jy net na non-homo's (soos jy na hulle verwys), waarvan die lewensvreugde ontneem word? Is jou mede homoseksuele nie ook mense, jou medemens, nie? Is hulle kanonvoer vir jou? Ons besorgdheid gaan oor algar waarvan die lewensvreugde en gesondheid sekuriteit bedreig of geaffekteer, word, vir jou inligting!

  Elke keer as jy of iemand anders ’n vars seksmaat neem, word sý gesondheid potensieel benadeel (statistieke in Amerika toon dat sommige aktiewe homoseksualiste soveel as 500-900 verkillende seksmaats deurgewerk het) – al gee hy in onkunde (oor die gesondheidsrisiko’s) toestemming tot die seksdaad. Hoeveel van hulle weet van al die potensiële gesondheidsrisiko’s voordat hulle saam begin speel? Verduidelik jý elke keer vooraf vir jou nuwe, jong seksmaat wat die gevare alles behels? Ek twyfel! Gee jy hoegenaamd om? Ek twyfel, anders sou jy dit mos nie doen, nie!

  En só kan ek aangaan.

  Dan is daar ook die potensiële oorspoeling na onskuldige kinders wat nog nie hul spreekwoordelike voete gevind het, nie. Sulke mense berou later hul homoseksuele aktiwiteite en jy self het bevestig die insidensie van selfmoord onder homoseksuele is ongehoord hoog… om nie eens van die dwelmmisbruik om die beswarende gevoelens te probeer onderdruk, te praat, nie.

  Dan is daar ook die massas mediese koste verbonde aan behandeling van homoseksuele weens aanverwante oordraagbare siektes wat hulle opdoen – koste wat hoofsaaklik deur nie -homoseksuele belastingbetalers en mediese bystandsfonds bydraers (want dit werk op die prinsiep van ’n versekeraar – kollektiewe skadeloosstelling) gedek word.

  Dan is daar ook die emosionele trauma en sielkundige aftakeling verbonde aan lede van huisgesinne wat uitmekaar geskeur en geruk word deur homoseksuele aktiewe optrede van geliefdes.

  Die lys gaan aan en aan. Hoe kán jy jouself en ander probeer verontskuldig, asof julle in isolasie leef? Dit is daardie houding van julle, daardie uitdagende, ‘so what’ houding, wat vir julle jul ondergang sal beteken.

  Hoe meer ek met jou kommunikeer hieroor en jou absolute traak-my-nie agtige, immorele benadering en filosofie na vore kom, hoe meer verstaan ek waarom sommige homoseksuele totaal moedeloos raak en dan onbesonne dinge wil aanvang en hoe meer respek en agting kry ek vir die Hernandez’se onder julle, wie die verantwoordelike uitweg kies vir ’n ware oplossing.

  Kobus de Klerk

 • CorneliusHenn

  Hallo Jaco,  

  Ek het geheel ooreenstemming met jou.  

  Nes ander eerbare mense moet ons ook begin leer om Kobus de Klerk se eentonige soort onderdrukking en aanklag in sy kammahof op die werf met minagting te verwerp.  

  Stel jouself voor; 'n oneervol geskrapte prokureur wat met ongegronde statistiek uit die 90's dit aanhef as "die Waarheid" om ander teen "misdadige homoseksuele" te waarsku.

  Soek eers die balk in jou eie oog en glashuise met klippe het geen betekenis vir Kobus in sy toestand van haat nie. 

  Dink jy nie ook die skynheilige dweper op sy huiskerkbende seepkissie kry te veel aandag nie?  

  Cornelius

 • Beste Cornelius.

  Jy skryf:  ""Dink jy nie ook die skynheilige dweper op sy huiskerkbende seepkissie kry te veel aandag nie?"  

  Een voordeel van die menslike brein is die vermoe om te kan dink en onderskeid te kan maak.  

  Die wonder van Kobus is, sonder dat hy dit blyk te besef, is dat met al sy middeleeuse uitlatings teenoor gays, hy gratis publisiteit aan die gay saak verskaf, en onintensioneel besig is om meer verdraagsaamheid teenoor gays te bewerkstelling, selfs onder diegene wat voorheen erg homofobies was.  Ek weet dat sy uitlatings in verbank hiermee, baie wat gewoonlik met hom saamstem in die verleentheid plaas.  Dit is een saak om akademies oor die Bybel of oor omtrent enige godsdienstige onderwerp te praat. Die gesprek /  debat bly gewoonlik abstrak, maar om oor mense se lewens te beslis en te besin, is iets anders wat min oor betrokke wil raak, en wanneer dit aanhoudend in hulle gesig gegooi word, tree weerstand en weersin mettertyd in, en 'n gevoel van medelye met die verontregte party begin te ontluik. 

  Dit is presies wat nou in die VSA besig is om te gebeur.  Die Fundemenaliste het "overkill" gepleeg met hulle volgehoue aanslag teenoor gays tot so 'n mate dat presies wat ek hierbo genoem het, besig is om  plaas te vind.  Vier jaar gelede sou 'n presidentsiele kandidaat van die VSA (selfs Obama en die liberale Clinton) dit nie gewaag het om te se hy ondersteun gay huwelikke nie.   Obama, 'n bruinmens (nie meer 'n nadeel in VSA politiek nie), skroom nie om ondersteuning vir gay huwelike uit te spreek nie want hy weet dat dit nie sy saak enigsins gaan skaad nie, inteendeel, kan dit 'n maak of breek situasie wees vir 'n kandidaat waar die meerderheid gays in die VSA gaan stem, en ek dink hy was pragmaties hieraan gedagte. 

  Doe so voort Kobus.  Looi ons. Soos vir elke Christen wat in die Romeinse leeukuile beland het, was daar 'n 100tal aanwins vir die Christendom, of het jy jou kerkgeskiedenis vergeet! 

  Jaco Fourie

   

   

 • Kobus de Klerk

  Jy is, ironies, die een wat (ongevraagd, natuurlik) die meeste aandag gee, Kerneels! Jy kan jouself maar net nie bedwing nie, of hoe?

  Jy maak gereeld 'n bespoting van jouself met die sinnelose snert wat jy opdis.

  Kobus de Klerk

 • Kobus de Klerk

  Hoe maak mens met ’n rein gewete gesondheidstatistiek sommerso af, al kom sommige daarvan uit die vroeë negentigs? Al wat nou, ’n dekade later, onakkuraat dááraan is, is dat dit nou verouder is en dat die getalle van siekes en siektes intussen geweldig toegeneem het. Bemoedig dít julle? Is julle ongeërg dáároor?

  Hoe maak julle bevindings wat in bekende en gerekende mediese tydskrifte soos The Lancet en die Annals of Internal Medicine gepubliseer word en die navorsingswerk van dr. Judith Reisman, Ph.D. (voorsitter van die Institute for Media Education en die amptelike konsultant vir die U.S. Department of Justice; U.S. Department of Education en U.S. Department of Health and Human Services; asook internasionale konsultant en kenner op die studies rakende die sogenaamde ‘fraudulent sex sciences’ en wie ’n indringende studie oor die effekte van homoseksualiteit op die gemeenskap in die breë, gedoen het),  sommer af asof dit verdigsels en ongesubstansieerd is? Watter gesag dra julle sinnelose en insiglose geklets daaroor? Julle besef blykbaar nie hoe julle hantering daar van julle eie posisie benadeel nie. Aan Cornelius is daar al lánkal nie salf te smeer nie, maar wat van jou, Jaco?

  Hoe kan jy, Jaco (op Kerneels kan mens geen ag slaan nie, want hy praat enigeen na soos hy sy mantel gedurig sinneloos draai ), ’n studie bevinding van Reisman, dat “These findings show dramatic "orientation" differences on all critical variables which are not statistically attributable to chance, and all of which report, statistically, a homosexual lifestyle of compulsive and sadistic promiscuity, disinclined to commitment and inclined to prostitution and the sexual abuse of minors” probeer afmaak as nonsens en maak asof die homoseksuele lewenstyl nie ander mense nadelig raak, nie?

  Dit is hierdie soort van onverantwoordelike en oneerlike hantering van feite en waarheid, wat julle in julle uitlatings en standpunte so onbetroubaar en irrelevant maak  - Cornelius is al lankal uitgewys en sedertdien doen hy niks anders as om dié uitwysing van sy leuenagtigheid en onbetroubaarheid en irrelevansie gestand te doen, nie. Wil jy is sy spore volg, Jaco? Jy het tot hede nog, aanspraak gemaak op onverdunde openlikheid… maar waarmee is jy nóú besig?

  Kobus de Klerk

 • Kobus de Klerk

  Hoe maak mens met ’n rein gewete gesondheidstatistiek sommerso af, al kom sommige daarvan uit die vroeë negentigs? Al wat nou, ’n dekade later, onakkuraat dááraan is, is dat dit nou verouder is en dat die getalle van siekes en siektes intussen geweldig toegeneem het. Bemoedig dít julle? Is julle ongeërg dáároor ?

  Hoe maak julle bevindings wat in bekende en gerekende mediese tydskrifte soos The Lancet en die Annals of Internal Medicine gepubliseer word en die navorsingswerk van dr. Judith Reisman, Ph.D. (voorsitter van die Institute for Media Education en die amptelike konsultant vir die U.S. Department of Justice; U.S. Department of Education en U.S. Department of Health and Human Services; asook internasionale konsultant en kenner op die studies rakende die sogenaamde ‘fraudulent sex sciences’ en wie ’n indringende studie oor die effekte van homoseksualiteit op die gemeenskap in die breë, gedoen het),  sommer af asof dit verdigsels en ongesubstansieerd is? Watter gesag dra julle sinnelose en insiglose geklets daaroor? Julle besef blykbaar nie hoe julle hantering daar van julle eie posisie benadeel nie. Aan Cornelius is daar al lánkal nie salf te smeer nie, maar wat van jou, Jaco?

  Hoe kan jy, Jaco (op Kerneels kan mens geen ag slaan nie, want hy praat enigeen na soos hy sy mantel gedurig sinneloos draai ), ’n studie bevinding van Reisman, dat “These findings show dramatic "orientation" differences on all critical variables which are not statistically attributable to chance, and all of which report, statistically, a homosexual lifestyle of compulsive and sadistic promiscuity, disinclined to commitment and inclined to prostitution and the sexual abuse of minors” probeer afmaak as nonsens en maak asof die homoseksuele lewenstyl nie ander mense nadelig raak, nie?

  Dit is hierdie soort van onverantwoordelike en oneerlike hantering van feite en waarheid, wat julle in julle uitlatings en standpunte so onbetroubaar en irrelevant maak  - Cornelius is al lankal uitgewys en sedertdien doen hy niks anders as om dié uitwysing van sy leuenagtigheid en onbetroubaarheid en irrelevansie gestand te doen, nie. Wil jy is sy spore volg, Jaco? Jy het tot hede nog, aanspraak gemaak op onverdunde openlikheid… maar waarmee is jy nóú besig?

  Kobus de Klerk

 • Henry Oosthuizen

  Hallo Cornelius 

   Al wat Kobus hier probeer  sê is dat homoseksualiteit verkeerd is, 'n sonde , en dan wys hy die statistieke aan wat dit bewys, asook die  nagevolge van die euwel. Skrikwekkend. Kobus sou nooit enigsins die onderwerp aangeroer het nie, as dit nie so deur die Heilige Gees aan hom gegee is om te doen nie. Jy sien Cornelius, Kobus doen dit nie vir homself nie, maar juis vir God en juis spesifiek vir die mens wat in gevangeskap,vasgevang is in homoseksualiteit. Met die groot Hoop dat hulle verblinde sinne miskien tot inkeer sal kom en hulle oë sal oopgaan. Dit is die hoofdoel hiermee. Kobus veroordeel  geensins die individu nie maar wel die daad wat hy doen.Dit geld vir ateisme ook.

  In die anderkant kom jy en doen afbreek aan dit wat hy probeer  bereik  deur jouself te skaar by dit wat 'n euwel in God se oë is.Rom 1.32

  Dis tyd dat jy jou hoë selfagting , beledigings, dwalings , klipsteen hart en dooie gemoed  moet begin erken en bely voor Jesus.  

  Sterkte 

  Henry

 • CorneliusHenn

  "Henry",  

  Al wat ek vir jou vanuit jou tipies verskuild duiwelsgeestelike aanslag kan sê is; WYK SATAN! 

  In die liefde en genade van Jesus Christus onse HERE,  

  Cornelius

 • Kobus de Klerk

  Jaco,

  Jy dien ’n gekkedroom – maar hoe anders? As dit nie só was nie, was jy nie ’n homoseksualis óf ’n ateïs, nie.

  Daar is ’n liberale tendens om met luide geskreeu die liberale idee in liberale milieu te kaap om met dwingelandy deurgevoer te kry wat nie voorheen daar was, nie. Maar, dit kom nie natuurlik nie. Dit moet met wetgewing afgedwing word… die dwingelandy. Een ou dink hy is slim en dreig met die menseregtekommissie  - sien jy wat ek bedoel? Hoe sommige die mond wil snoer met dreigemente? As julle ’n saak had, was dit mos nooit ter sprake nie. Hoe absoluut dwaas.

  Maar julle dink nie vêr nie. Julle soek die weg van konfrontasie. En ek sidder om te dink wat sal gebeur onder die 'n volgende regime hier – die Afrika stalperde, wat báie graag die meerderheid se wil te alle koste laat geld en die grondwet vir toiletpapier sal gebruik… dus, In Suid-Afrika, vir ’n kort tydjie, omdat daar van die land verwag word om liberale menseregte te dien, word dinge beskerm wat die meerderheid nie so wil hê nie. Waarheen sal daar gevlug word? Betyds? Wat sal van die menseregtekommissie word? Sal dit nog daar wees om die meerderheid mee te dreig?

  In Amerika, wat vér agter ons is met die sogenaamde liberale demokrasie,  omdat die Demokratiese party  met die hulp van die Libertarian party ’n skrale meerderheid met luide geskreeu gekry het, ook uiteraard in die kongres, wat, soos weet ons almal, weer omgeswaai sal word… en dan?

  Jy sien, hulle sal uiteindelik die Amerikaanse grondwet gewysig moet kry, waarvoor ’n geweldige meerderheid benodig word. Daar is alreeds in Washington State Supreme Court op appèl hofuitsprake wat die aantyging van diskriminasie die hoof gebied het – waar die hof bevind het dat die huwelik ’n “union” tussen een man en een vrou is en dat elke Washingtonse burger ’n grondwetlike reg het om in sodanige huwelik te tree en dat die hof die geykte reg van staats- en federale konstitusies sal moet verontagsaam om anders te beslis, maar dat die howe nie by magte is om nuwe reg te skep nie, omdat die howe se grondwetlike plig is om die wetgewing en die grondwette te moet afdwing en toepas,  maar dat howe nie by magte is om nuwe reg te skep, nie. Verder het die hof bevind dat, indien daar van die hof verwag word om die Washington Defense of Marriage Act as ongrondwetlik aan te stip, daar terselfdertyd van die hof verwag sal word om alle huwelike wat oor die tye heen ingevolge dié wet voltrek was, ook as ongrondwetlik aan te stip en dit is voor die hand liggend absurd en verregaande. Die einste hof het na die Massachusetts saak, waarvoor jy jou lippe só aflek, verwys as “one notorious exception”. Die hof ook met die menseregtekommissie dreig, dalk?

  Soos ek uitgewys het. Die meerderheid is ’n stille reus. ’n Magtige reus. ’n Oënskynlik vredeliewende reus. Maar trap genoeg op sy tone… en dan? Waarom tart julle ander? Ek waarsku so baie hieroor. Dit is Afrika hierdie...

  Jou kommentaar oor my bydraes is die duidelikste demonstrasie van kortsigtige, insiglose selfdesepsie wat ek lanklaas teëgekom het. So in reg in die klas van Kerneels se gebruiklike snert. Net hy sal jou toejuig daaroor.

  Jy is baie oningelig en jou bou jou hoop op geknakte strooihalms. En jou arrogante, uitdagende, ondeurdagte houding (jy is nie alleen daarin nie) krap mense onnodig om…

  Kobus de Klerk

 • Kobus de Klerk

  Ek sal jou aanraai om ernstig ag te slaan op die Woord en raad wat Henry aan jou voorhou, Kerneels... jy wat so aanspraak maak op die Naam van die HERE.

  Romeine 1:32 hou 'n baie direkte, toepaslike en spesiale boodskap in.

 • CorneliusHenn

  Kobus en "Henry"  

  Jul verwaande aanklag aan my: ROM 1:32  mense wat al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien dié dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen.  

  Maar daar staan ook geskrywe; Toe het Jesus die skare en sy dissipels toegespreek en gesê: Die skrifgeleerdes en die Fariseërs sit op die stoel van Moses. Alles wat hulle dan vir julle mag sê om te onderhou, onderhou en doen dit; maar volgens hulle werke moet julle nie doen nie, want hulle praat en doen nie. Want hulle bind pakke saam wat swaar en moeilik is om te dra, en sit dit op die skouers van die mense, maar self wil hulle dit nie met hulle vinger verroer nie. En hulle doen al hul werke om deur die mense gesien te word, en hulle maak hul gedenkseëls breed en die some van hul klere groot. En hulle hou van die voorste plekke by die maaltye en die voorste banke in die sinagoges en die begroetinge op die markte en om deur die mense genoem te word: Rabbi, Rabbi! (lees gerus die hele Mattheüs 23 self)  

  En so het Kobus de Klerk homself dan ook in dieselfde waan as "Rabbi, Rabbi", homself lank gelede reeds hier op die werf as "'n ou grote" en "Christen" getitel.  

  Verder in Mattheüs 23 leer ons ook; Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle gee tiendes van kruisement en anys en koljander, en die swaarste van die wet laat julle ná: die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat. Blinde leiers, julle wat die muggie uitsif, maar die kameel insluk! Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binnekant is dit vol roof en onmatigheid (soos byvoorbeeld Kobus se gebrek aan integriteit betreffende sy oneervolle skraping van die rol vir prokureurs). Blinde Fariseër, maak eers die binnekant van die beker en die skottel skoon, sodat ook die buitekant daarvan skoon kan word. Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle is net soos gewitte grafte wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid is. So lyk julle ook van buite vir die mense wel regverdig, maar van binne is julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid.  

  Ja, "doen dan sonder om die ander na te laat" ...  

  Soos daar ook nog geskrywe staan: MAL 2:16  Want Ek haat egskeiding, sê die HERE, die God van Israel, en dat 'n mens sy kleed met geweldpleging bedek, sê die HERE van die leërskare. Neem julle dan in ag ter wille van julle gees en wees nie ontrou nie. MAL 3:5  En Ek sal tot julle nader om strafgerig te hou, en Ek sal 'n haastige getuie wees teen die towenaars en teen die egbrekers en teen die meinediges en teen die wat die dagloner in sy loon, die weduwee en die wees verdruk; en teen die wat die vreemdeling wegstoot en My nie vrees nie, sê die HERE van die leërskare.  

  Hoekom homoseksualiteit uitsonder? Is gebroke huishoudings en gesinne nie grote oorsaak vir probleme in die samelewing nie? Is onderdrukkers wat verhoudings in enige opsig onmoontlik maak, dan nie die heel grootste oorsaak van hel op aarde nie? 

  Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, (Kobus de Klerk en "Henry") want julle trek rond oor see en land om een bekeerling te maak; en as hy dit geword het, maak julle hom 'n kind van die hel, twee maal erger as julle self. (Matt 23:15)  

  Slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug? (vers 33)  

  Maar, soos Kobus dit al voorheen duidelik gemaak het, onderdrukkers soos julle ag nie wat ander aan julle voorhou nie - bloot net omdat die titels wat julle so aan jul self toeken, nie daarin geëer word nie.  

  Cornelius

 • Kobus de Klerk

  Kerneels,

  Jy haal sinneloos uit die Bybel aan - terwyl jy self in die spieel sit en kyk en vir jouself skrywe.

  Ek stel regtig nie in jou snert belang, nie. Ek het al talle kere tevore gesê, onder jou hand, is die Bybel maar net nog 'n boek, omdat jy die Bybel probeer misbruik - wyl jy eintlik al daardie verse vir jouself moet voorhou.

  Kobus de Klerk

 • CorneliusHenn

  Natuurlik Kobus, in jou duiwelsgeestelike waansin probeer jy so baie hard om jouself onaantasbaar vir die Waarheid te maak!

 • Kobus de Klerk

  Ek stel nie belang om te dink wat jy volgende gaan kwytraak nie, Oupa. Hoe kinderagtig kan jy dan wees?

  Skep jou eie verleentheid, en as jy nie iets volwasse of sinvol kan bydra nie, bly dan liewer stil.

  Dit is hierdie tipe snert waarin ek hoegenaamd nie belangstel nie.

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top