Innibos vereer Pieter Fourie

  • 0

Innibos vereer vanjaar vir Pieter Fourie vir sy uitnemende skrywersbydrae tot die Afrikaanse kultuurskat.

Oor Pieter Fourie skryf Chris Barnard: “Pieter Fourie het al meermale na homself verwys as ’n ‘volkskrywer’. Daarmee wou hy hom onderskei van ander Afrikaanse dramaturge wat na sy mening die verhoog uit ’n ander hoek benader as hy: vanaf die literêre teorie van teater eerder as die praktyk.”

’n Mens hoef nie daarmee saam te stem nie, maar jy kan dit verstaan. Hy het immers jare lank as akteur vir reisende toneelgeselskappe gewerk en later sy eie toneelgeselskap gehad voor hy ernstig vir die verhoog begin skryf het. Teater maak op stuk van sake eers volledig sin as dit vir gehore werk, glo hy, en hy het uit ondervinding geleer wat werk vir gehore.

Teenoor die poësie, wat hy beskryf as ’n afspraak met die woord, sien hy teater as ’n “afspraak met die lewe”.

Dis dan ook een rede hoekom soveel van sy stukke oor die jare groot gehore gelok het. Hiervan is Faan se trein ’n goeie voorbeeld. Teater “uit die volk vir die volk”, ongeag die sogenaamde “literêre meriete” daarvan.

En ook dit is te verstane. Want dit was lank mode in die Afrikaanse letterkunde om tekste met die Hertzogprys vir Drama te bekroon wat haas onopvoerbaar is. Dit was die era van die leesdrama – indrukwekkend op papier en min werd vir die verhoog.

Hy was lank artistieke direkteur van KRUIK (Kaaplandse Raad vir Uitvoerende Kunste) se drama-afdeling en later ook die KKNK se feesdirekteur. In beide poste het hy groot sukses behaal en hom onderskei as hardnekkige kampvegter vir die regte van toneelspelers en skrywers.

Fourie ken as ervare akteur, regisseur en teateradministrateur die verhoog beter as die meeste ander, en sy jare se praktiese ondervinding het hom geleer waarvan teatergangers hou. Daarom kon hy lokettreffers skryf soos sy twee Faan-stukke, en Ek, Anna van Wyk en Mooi Maria.

Pieter Fourie het op ’n keer gesê: “Daar is twee probleme met die publikasie van ’n dramateks – dit is ’n ou uitspraak van my wat my agtervolg – en die eerste is dat jy in die hande van uitgewers word soos ’n rugbybal in die hande van Naas Botha. Jy word óf gedrop, óf jy beland ver buite die kantlyn. En die tweede gevaar is dat jy die Hertzogprys kry.”

Hy het konsekwent sy eie pad gevolg, maar tog wel sy dramas gepubliseer. En is uiteindelik, dalk teen sy eie verwagting in, wel met die Hertzogprys vir Drama bekroon!

Pieter Fourie ontvang in 2011 die graad DLitt (honoris causa) van die Universiteit van die Vrystaat. Innibos eer hierdie groot reus in die teaterwêreld vir sy uitsonderlike skryftalent en kreatiwiteit.

Lees ook Pieter Fourie se ATKV-album op LitNet.

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top