Homoseksualisme herbesoek

 • 12

Om een of ander rede is die kwessie van homoseksualiteit nou weer op die openbare lippe.

Daar is die bewering dat homoseksualiteit nie ’n keuse is nie, omdat dit ’n fisiologiese en genetiese tipe is. Maar intensiewe toetse dui op die teendeel, soos deur die bekende sielkundige, dr. Gary Collins, bevestig word. Homoseksualisme is, sekulêr gesproke, ’n begeerte, ’n keuse.

Daar is die getuienisse, waarvan die bekende geval van William (Bill) Hernandez, wat dit bevestig. Hernandez, ’n praktiserende homoseksualis van puberteitsouderdom af, wat van sy homoseksualisme ontslae geraak het, sprekend is. Hernandez is bekend, nie net omdat hy bekeer geraak het van homoseksualisme nie, maar veral omdat hy ’n aktivis is om te help met die bekering van homoseksualiste, nes hy tevore ’n aktivis was vir sogenaamde gay regte.

As seun met verfynde maniërismes was hy ‘bestem’ vir homoseksualiteit – dit het ook sy denke as vroeë tiener oorheers. Sy werk as praktiserende homoseksualistiese kroegman in ’n gay kroeg in Kalifornië het dit vir hom maklik gemaak om sy homoseksuele leefstyl te bedrywe, maar het hom ook laat besef watter sinnelose, doodloopstraat lewe hy gelei het ... Hy was ongelukkig en wou op 25 selfmoord  pleeg. Hy het besef dat sy homoseksualistiese lewenswyse nie normaal was nie, ongeag wat sy mede aktiviste gesê het. Hy kon die gevoel dat hy homoseksueel psigologies versteur is, nie afskud nie. Verdere navrae hom vir hom bevestig dat soveel as 40% homoseksualiste ook só voel. Hy het besef hy het hulp nodig – nie dat iemand vir hom vertel hoe normaal dit is om homoseksueel te wees nie (hy was, na alles, ’n aktivis en het dit nie geglo nie), maar hoe om daarvan weg te kom.

Hernandez het natuurlik ook die Woord geraadpleeg. Dié het aanvanklik tot sy bedruktheid bygedra, want dit was vir hom duidelik dat hy geen bemoediging dáár gaan kry, nie (of só het hy aanvanklik gedink). Hy het besef dat sy eie gevoelens van die ongewoonheid, die onnatuurlikheid, van sy homoseksualistiese lewenswyse nie ongegrond was nie en dat die Woord, indien enigiets, hierdie aspek net in perspektief stel. In stede dat hy die Woord verwerp, het hy die betroubaarheid van die Woord aanvaar omdat dié ten minste vir hom ’n onafhanklike verduideliking en perspektief gebied het vir sy eie gevoelens van onnatuurlikheid en ongelukkigheid. Verder, het Hernandez gemeen, sal die einste Woord dan seker ook die oplossing bied? Met ’n oop gemoed het Hernandez die Woord bestudeer.

Die oplossing het vir hom onverwags gekom. Hy het gesoek vir ’n komplekse oplossing, maar dié was daar nie te vinde nie. Dit was vir hom duidelik dat die Woord nie onderskei tussen homoseksualisme aan ander gedrag wat as sonde bekend is, nie. Soos die Woord ander sondes onder hul versamelname stipuleer, só ook met homoseksualisme. Hy het in die Woord gesoek vir ’n oplossing buite homself, wat dit vir hom maklik gaan maak sonder om verantwoordelikheid te neem. Dit was egter nie daar te vinde nie… tog was dit vir hom logies dat die Woord die oplossing móét bied. As die Woord die probleem stel, moet die Woord ook die probleemoplossing stel – maar dit het hom ontwyk.

Hernandez het gemeen hy bid verkeerd. Daarom het hy die gebed van die HERE in Mattheus 6 opgesoek. Daar sien hy dat hy, onder meer, moet bid dat die HERE hom moet help dat hy nie in die versoeking moet verval nie. Let wel, nie in die versoeking ‘kom’ nie, maar in die versoeking verval, nie. Hy het besef dat álle mense in versoeking kom om te sondig, maar nié almal verval daarin, nie. Toe onthou hy dat hy pas tevore in Mattheus 5 (verse 27-30) gelees het dat die HERE waarsku dat sonde by die versoeking in die gedagtes begin (wat geld vir egbreuk, geld vir alle ander sondes). Hy lees toe ook in Jakobus 1, want daar handel die Woord spesifiek met gebed. Daar vind Hernandez toe óók bevestiging – in verse 13-15, spreek die Woord die kwessie direk aan –

“13 And remember, when you are being tempted, do not say, “God is tempting me.” God is never tempted to do wrong, and He never tempts anyone else. 14 Temptation comes from our own desires, which entice us and drag us away. 15 These desires give birth to sinful actions. And when sin is allowed to grow, it gives birth to death.

Die oplossing was vir Hernandez voor die hand liggend en eenvoudig – alles het in die gedagtes begin, van kindsbeen af, van tienerjare af - nes die Woord sê. Maar die Woord het tóg verlossing gebring – hy moet verantwoordelikheid neem vir sy eie gedagtes en begeerlikhede. Sedertdien het Hernandez die homoseksuele promiskue gedagtes bestry en die gedagtes,  die begeertes, het gaandeweg die wyk geneem… in die Krag van die Woord verval hy nie meer in die versoeking nie!

Groete,
Kobus de Klerk

 • 12

Kommentaar

 • Beste Kobus

  Ongelukkig berus jou argument op die persoonlike getuienis van ‘n ene Hernandez, wat die godsdienstige Damaskuslig ondervind het. Gee kans, indien hy jonk en ‘n natuurlike homo is val hy uiteindelik terug in wat vir hom natuurlik is.

  Studies op identiese tweelinge wat van geboorte van mekaar geskei is, is gedoen, nie om die mate van enige homoseksualiteit te bepaal nie, maar om die impak van oorerwing en omgewing (hereditary and environment) verder te kan definieer. Dit is toevallig bevind dat indien die een homosekueel is, was die kanse baie hoog dat die ander een ook sal wees. Hier is kinders wat mekaar glad nie geken of in aanraking met mekaar was nie, en in ‘n verskeidenheid omgewings (godsdienstig inkluis) groot geword het. Al wat eenders was, was hulle DNA.

  Seksualiteit kan nie in netjiese boksies gepak word nie. Hierdie een is gay, daardie een straight nie. Studies het bevind dat die natuurlike oorwegende verskynsel bi-seksualiteit is, wat wissel vanaf suiwer 50/50% tot oorwegend homosekualiteit of oorwegend heteroseksualiteit, tot diegene wat uitsluitlik homo of hetero is (‘n minderheid beide kante toe). Ja. Soos jy se. Daar is “straights” wat uit eie keuses homosekualiteit be-oefen. Gewoonlik diegene vir finansiele voordeel (bv manlike straathoere – “rents”), of in gevalle waar hulle van toegang tot die vroulike geslag ontneem word (tronke en in oorwegende manlike gemeenskappe, als voorbeeld). Soos die geval met die homo, verval hierdie hetero’s ook eventueel terug na sy natuurlike neiging.

  Vergeet van homosekualiteit. In primitiewe gemeenskappe en sekere godsdienste is veelwywery ‘n algemene verskynsel. Wat in vroeere Bybelse tye normaal voorgekom het, het dit vandag vir die Westelike, Joodse en Christelike gemeenskappe ‘n seksuele afwykinging geword (afwyking = wat van die algemene aanvaarde norm verskil). Zuma met sy veelwywery is in hulle oe ‘n veragtelike seksuele deviant. Wat jy teen die mof preek, kan jy as Fundementele Christen ewe teen die veelwywer preek, en daar loop jy gevaar om God van selektiewe moraliteit te beskuldig.

  En ja. Daar is ‘n besonderse hoer selfmoordsyfer onder jong gays in vergeleke met straights. Was dit so eenvoudig als eie keuses om gay te wees al dan nie, soos jy se, sou dit nie voorgekom het nie. In sigself bewys dit die teendeel. Die hoe sosiale druk deur familie, die gemeenskap en godsdiens is hoofsaaklik daarvoor te blameer. Jong gays wat deur godsdiens, familie en die gemeenskap verwerp word, of vrees daaroor koester, is hoofsaaklik diegene wat selfmoord pleeg.

  Vir my, die grootste sonde is waar ‘n vrou deur ‘n man psigies seergemaak word. Die natuurlike gay wat trou om die skyn vir die samelewing en godsdiens tevrede te stel. Wat doen dit aan die vrou? Die natuurlike homo se neiging is walging vir die vagina. Na die aanvanklike seks, loop alles uiteindelik dood tussen die twee, terwyl altwee potent en viriel bly. Die vrou is onbevredig, en wend haar tot ander vir bevrediging wat nou ‘n slet of hoer van haar uitmaak, terwyl sy in wese nie die sondebok is nie, maar wel die homo met wie sy getroud is. In antieke gemeenskappe en in die Bybel, is eunuchs verbied om te trou vir die einste redes deurdat hulle vroue nie kan bevredig nie.

  Jaco Fourie

 • Kobus de Klerk

  Jaco,

  Hernandez het ook soos jy gedink – dat hy ’n ‘natural’ is. In sy aktivisme het hy sekerlik ook die goed kwytgeraak wat jy nou ook doen – daardie selfdesepsie. Maar, helaas, anders as jy, het hy die Woord Sy regmatige kans gegee in sy lewe en die resultaat spreek vir sigself. As hy wél ’n ‘natural’ was, dan sou hy eenvoudig nie die probleem – en hy was bereid om dit as probleem in te sien – kon oorkom op die wyse waarop hy dit wél oorkom het, nie - deur verantwoordelikheid te aanvaar in die Krag van die Woord, die HERE.

  Wat betref jou sinspeling op genetiese oorsake, is die navorsing daaroor gedoen deur die span van Dr Dean Hamer wat self homoseksuele is en is hulle toetse daarvolgens opgestel en ingekleur om ’n resultaat te bereik wat hulle pas. Byvoorbeeld – die sogenaamde xyy chromosoom – dié kom by sommige (beslis nie almal nie) homoseksuele voor  maar ook by mense voor wat, byvoorbeeld, ’n gewelddadige streek het (gewoonte geweldenaars), maar nie homoseksueel is, nie. Die xyy chromosoom is dus ’n aberrasie, ’n mutasiese afwyking, maar baie beslis nie eie aan homoseksualiteit, nie. Eerder dat sulke mense geneig is tot ongewone, abnormale afwykende, noem dit wat jy wil, gedrag. Soek maar gerus Collins se werk op en bestudeer dit sorgvuldig.

  Talle toetse daarna (die resultate is, as ek reg onthou, in 1993 al, ook in Science en The Independent gerapporteer) van die intensiewe studie onder leiding van Dr George Rice van die University of Western Ontario het, soos dit na verwys word, ’n “frenzied search” om die sogenaamde 'gay gene' te isoleer, op tou gesit, maar geen vrug opgelewer nie en bevestig dat daar nié soiets soos ’n sogenaamde ‘gay gene’ is, nie.

  Homoseksualiteit is ’n aangeleerde modus en dit begin by die begeerte, die verbeelding. Jy self behoort te weet, jy gee klaarblyklik meer as gereeld self daaraan toe en praat neerhalend van die sogenaamde Godsdienstige Damaskuslig (goeie woord). Vir jou informasie – die Damaskuslig is inderdaad ’n realiteit, soos Hernandez en verskeie ander kan getuig.

  Jou voorbeelde is dus getuienis van sosiale druk, veral eweknie druk, invloed van geliefdes, ens. – almal psigologiese oorsake – en nié genetiese oorsake, nie. Dit ondersteun jou nie. Kinders kan, onder invloed van ander, die keuse doen om homoseksueel op te tree. Dit maak hulle nie geneties sogenaamde (onbestaande) ‘gay gene’ draers, nie.

  Dalk is jou eie situasie só omdat jy verkies om só te lewe soos wat jy doen, wat jou homoseksualisme aanbetref. Daar is mos géén manier hoe jy die teenwoordigheid van God en Sy Woord kan akkommodeer met jou gekose – let wel, nie geneties gedwonge – lewenstyl, nie, daarom eerder God en Sy Woord verwerp as om dié versoeking te weerstaan – presies soos die Woord in Romeine 1:21-28 daaroor waarsku. Daardie keuse is juis die bevestiging van die Woord, Wie juis by noodwendige implikasie sê dat dit ’n keuse is, deurdat aan die versoeking daarvan, toegegee word. Die Woord leer dat God jou en ander wat soos jy maak daarmee, daarin laat begaan (verse 24-26) omdat jy God verag en nie volgens God se verordening wíl lewe nie – let op – as jy God nié verag het nie, sou jou lewenstyl jou tot selfmoord dryf... omdat dit verkeerd is en jou gewete jou oneindig sou pla en herinner aan wat reg, is. Daarin lê dit groot verskil tussen jou en Hernandez. Deur van God ontslae te wil raak, wil jy eintlik van jou gewete ontslae raak.

  Hernandez wíl God nie aanstoot gee nie en begeer verlossing van dié helse homoseksuele kruis en het dit inderdaad ook gevind.

  En ja, ek het nié die ander sondes probeer verdiskonteer met die sonde van homoseksualisme nie – juis nie. Alles behalwe. Maar dit sal jou nie baat om ander sondes op te noem en daarmee die aandag van jou eie te probeer afwentel nie. Die sondes staan langs mekaar. Mense neig van nature om daarvan ontslae te raak. Waarom nie jy nie? Mense wat hulle vergryp aan heteroseksuele perversie en permissiwiteit en ander sondes staan langs jóú – hulle vervang jou nie en jy hulle ook, nie.

  Elke lewende mens is verantwoordelik om sy eie sondes met behulp van die krag van die HERE, te oorkom en af te lê. – die homoseksualis óók.

  Kobus de Klerk

 • Kobus de Klerk

  Jaco,

  Jou aanmerking oor homoseksuele wat met heteroseksuele vroue getroud is en dat dié huwelik later skeefloop, is gebaseer op die veronderstelling dat die homoseksueel ’n skyn daardeur wil opwerp, maar nie van sy eie toestand van homoseksualiteit wil afsien, nie. Dit is natuurlik die resep vir rampspoed, soos jy sê. Maar dit is mos nie die antwoord nie.

  Mense soos Hernandez en ander wat hul homoseksualiteit afgelê het, is in suksesvolle huweliksverhoudings. Dié waarvan ek gelees het, se eggenote het vooraf geweet van die homoseksualiteit status, maar ook van die heling daarvan. Die feit is dat die homoseksueel suksesvol sy ingesteldheid, sy ethos, reggestel het tot heteroseksuele oriëntering. Hy/sy begeer nie meer dieselfde geslag nie. Hy/sy vind nie meer die geslagsdele van die teenoorgestelde geslag onaanvaarbaar nie. Só is persoon is juis bekeer van homoseksualisme. – wíl dit nie meer hê nie. Dit word vir só ’n persoon soos losbandige seks is vir ’n gewone heteroseksuele gelowige persoon – dit is onaanvaarbaar afstootlik weens die negatiewe immorele konnotasies daaraan verbonde. Die basies geslagsdaad is heeltemal in orde en selfs begeerlik, maar nié in die homoseksuele verband en ander losbandige konteks nie, maar sekerlik op die aanvaarbare, korrekte morele manier gestroop van enige losbandigheid of ander immoraliteit. Losbandige seks vir ’n heteroseksuele persoon is net so immoreel en onaanvaarbaar soos wat homoseksualistiese praktyk is. Dié wat daarin verval, verval in die slaggat sáám met die praktiserende homoseksualis.

  Jou siening oor eunugs is totaal onvanpas. Mans het hulself in daardie pagan kulture laat kastreer, nie omdat hulle homoseksueel was nie, maar as ’n teken van  totale toewyding aan diensbaarheid aan hul pagan meesters, sodat hulle nie in die versoeking kom om, byvoorbeeld, met die harem meisies seksueel te verkeer nie – gewoonlik was hulle slawe wat deur ’n meester besit was. Dit was onder pagan nasies gedoen, waar homoseksuele seks ook aan die orde van die dag, was – om dus te beweer dat dié eunugs dit weens homoseksualiteit gedoen het, is om onkundige dinge kwyt te raak.

  Mens het nie nodig om jou liggaam te vermink om toegewyd te wees, nie en eunugskap (self-mutilasie) is tekenend van die wreedheid van pagan nasies van die tyd maar teen God se verordening, soos enige vorm vanself-mutilasie, was. Die praktyk van kastrasie (eunugskap) was onbekend onder God se volk, juis omdat daar, weereens anders as die omringende pagan nasies, streng reëls vir die billike behandeling en versorging van slawe was en slawe se vrylating na ’n sekere tydperk (jubileum) verpligtend was. God het geen vorm vanself mutilasie toegelaat nie – ook nie tatoeëring of prikking (piercing) nie – sien Levitikus 19:28 g.m.  1 Korinthiërs 3:16-17 en 2 Korinthiërs 6:16.

  Godsdienstige mense het hul toewyding aan God bewys deur ’n selibate leefstyl. Weereens ’n keuse – God verwag selibatisme glad nie van mense nie, nie eens van Nasireërs, soos Simson, Samuel en Johannes die Doper, nie. Selibatisme is ’n vrye keuse ter toewyding.

  Na my mening is selfmoord onder homoseksuele juis vanweë die voortdurende en drukkende besef van die onnatuurlikheid daarvan en die onvermoë by die slagoffers, om tydig iets daaraan te doen. Behoorlike blootstelling aan opregte gelowiges gepaard met 'n opregte bedoeling tot bekering daarvan, lei beslis nie tot selfmoord nie, maar tot vryheid en verlossing van die kruis van homoseksualisme - soos talle getuig - juis strydig met jou ongefundeerde standpunt. Daar is baie getuienis dat homoseksuele wreed is met mekaar...

  Terloops, dit is insiggewend om te sien hoe jou hele benadering geheel en al op bevrediging, die karnale, die erotiese, ingestel is – presies soos bedoel word in Romeine 1:35-27 en 8:5.

  Kobus de Klerk

 • Kobus de Klerk

  Jaco,

  In ’n ander antwoord op jou kommentaar het ek vermeld dat dit bekend is dat homoseksuele dikwels wreed is teenoor mekaar.

  Jy meen dit is die homoseksueel se blootstelling aan die gemeenskap van gelowiges wat hulle tot selfmoord drywe, maar ek sê vir jou dat jy die werklike issue opsetlik verswyg, al sê jy, jy is nie ’n hipokriet nie… Kyk na jou eie publieke standpunt, wat jy natuurlik privaat ook op mede homoseksuele afdruk sovêr jy kan – naamlik dat gemeenskap met gelowiges nadelig is en dat ’n homoseksueel niks aan sy homoseksuele toestand kan doen nie, omdat hy kwansuis só gebore en gelaatstaan is… Nou, dít is die resep vir mismoedigheid en gevoel van hulpeloosheid.

  Daar is omtrent nie ’n enkele homoseksueel uit die staanspoor gemaklik is met die toestand nie. In plaas daarvan om só ’n persoon na verlossing daarvan te dui, waarin opregte gelowiges hom juis behulpsaam kan wees, baie waarvan self besig is om die probleem suksesvol te oorkom en daarvan bekeerd te raak, word daar binne die homoseksuele gemeenskap vir hom vertel dat hy vrede moet maak daarmee omdat dit onomkeerbaar is. Maar dit ondervang nie die arme mens se natuurlike eie weersin in sy homoseksuele toestand (wat hy dikwels nie verstaan, nie) nie, maar maak hom nog meer moedeloos.

  Tog is daar is baie getuienis van bekeerde homoseksualiste.

  Dié weersin en ongelukkigheid bly opbou soos ’n drukkoker wat onbewaak gelaat word op ’n vuurwarm plaat – en later sál dit uitbars. Vir baie, heeltemal te veel, eindig dié uitbarsting in selfmoord of moord/verminking van ander. En dit is terwyl dié arme mens gedurig blootgestel is aan die gemeenskap van sy mede homoseksualiste, nié aan gelowiges nie – aan mede homoseksualiste wat vir hom niks kan bied om sy innerlike stryd die hoof te bied nie en vir hom nog boonop probeer wegkeer van dáár waar hy wél waarskynlik verlossing en verligting sal kan kry en nie misbruik voel nie (by die korps van ware gelowiges, by God en die gemeenskap van ware gelowiges), deur aan hom/haar allerlei wanvoorstellings oor die oorsprong van die homoseksuele toestand en kwaadstokery teen gelowiges (soos wat jy hierbo weer doen) voor te hou, deur hom/haar weg te hou van daar waar die hoop nog te vinde is – by God en die gemeenskap van gelowiges.

  Dit is die resep vir wanhoop en selfmoord.

  Kobus de Klerk

 • Beste Kobus.

  Ek en jy benader hierdie onderwerp vanuit teenoorgestelde staanspore, en sal nie 'n aanknopingspunt kan vind nie.  Hierin moet elke leser van albei se briewe maar sy eie gevolgtrekkinge maak.

  Ek wil net een misverstand uitklaar.  My bedoeling was nie om die eunuch aan die homo te koppel nie.  Ek het die eunuch (hetsy voorheen hetero of homo) as voorbeeld gebruik waar die totaal steriel en impotent is, meerendeels teen sy wil so gemaak is. Die wet van Hamurabi asook ander antieke wette het huwelike tussen eunuchs en vroue verbied,  nie vir afgodedienstige redes nie, maar suiwer omrede hulle vroue nie sal kan bevredig of bevrug nie.  Die natuurlike homo is beide vrugbaar asook potent, maar met 'n vrou, weens sy walging vir die vrou se vagina, is hy soos die eunuch, met 'n vrou, impotent.  In teenstelling, die eunuch (d.w.s. een wat voorheen hetero was) sou baie graag met die vrou potent wou gewees het.

  Jaco Fourie

 • Kobus de Klerk

  Jaco,

  Dankie, vir die verduideliking. Ek dink egter nie die kwessie van die eunugskap neem die kwessie vir jou enigsins verder nie, maar inteendeel…

  Ek aanvaar dat ons die kwessie vanuit oorstaande perspektiewe benader.

  Maar wat ek uitwys, is dat jou perspektiewe hoegenaamd nie so waterdig is soos wat jy vir jouself (en ander?) voorhou nie. Maak dit nie vir jou saak nie? Is dit dalk om jou verkose (nie gedwonge) gemaksone te dien, dat jy nie omgee dat jou benadering op baie dun ys beweeg, nie?

  Kyk na jou eie aanmerking – jy self maak die stelling só “Die natuurlike homo is beide vrugbaar asook potent, maar met 'n vrou, weens sy walging vir die vrou se vagina, is hy soos die eunuch, met 'n vrou, impotent.”

  Dink nou vir jouself. Dit is natuurlik vir ’n man om vrugbaar en potent te wees. Onvrugbaarheid lei tot impotensie (aldus jou voorbeeld). Dit beteken dat ’n man van nature doelmatig só is. God het dus die man só geskape sodat hy viriel – vrugbaar en potent - kan wees ten einde die vrug van sy viriliteit te kan laat geld, naamlik nuwe lewe deur ’n vrugbare verhouding met ’n vrou, wat deur God geskape is spesifiek om die man te ontvang en só lewe te laat ontstaan. Dít is natuurlik.

  Daarom – dit is hoogs onnatuurlik vir 'n man om 'n walging te hê in die vagina van 'n vrou. Dit is hoogs onnatuurlik vir ’n man om sy vrugbaarheid en potensie te verkwis. Is dit nie immoreel, nie? Wat doen ’n homoseksuele man wanneer hy aktief in ’n seksuele verhouding met ’n ander man, staan? Verkwis hy nie sy natuurlike potensie en vrugbaarheid nie? Het hy enige hoop op ’n nageslag uit sy homoseksuele verhouding met ’n ander van sy eie geslag, wat nié geskape is om die vrugbaarheid tot vrug te laat kom, nie? Is daar enige vrug op sy eie vrugbaarheid? Is daar enige moontlikheid dat daar vrug kan kom op sy eie vrugbaarheid? Hoegenaamd nie.

  Daarom is ’n homoseksuele verhouding onnatuurlik. As gevolg van sy eie keuses. Daarom (een van die redes) verbied God dit. Die manlike vrugbaarheid kom, in ’n homoseksuele verhouding, nie tot sy natuurlike potensiaal en doel, nie. Daarom verbied God ook die homoseksuele verhouding wat die manlike potensie en vrugbaarheid verkwis ter wille van vleeslike begeertes - want vrugbaarheid en potensie by die man en vrugbaarheid by die vrou, is 'n gawe tot lewe, en die gawe tot lewe is heilig, komende van God. Om dit te ontken, moet jy God probeer verwerp, en dit is ook presies hoe ver jy self gaan - jy probeer God verwerp...

  Daarom, meen ek, is jou stelling dat homoseksualiteit by die mens ‘natuurlik’ kan wees, sonder enige gronde. Dit het slegs ’n psigiese grondslag en is van nature strydig met die ingebore sin van die mens. Daarom pla dit diegene wat daaronder gebuk gaan – ’n natuurlike ongemak vir ’n onnatuurlike toestand. Daar is bewerings in sielkundige studies wat gedoen is, dat ten minste 40% (waarskynlik veel hoër, omdat min homoseksuele bereid is om dit openlik te verbaliseer of erken) van alle homoseksuele loop met die gevoel dat hulle psigies gestremd, is, ten spyte van die aggressiewe ‘bemarking’ van homoseksuele aktiviste oor die afgelope talle dekades, dat homoseksualiteit kwansuis ’n alternatiewe ‘natuurlike’ toestand is. Hierdie is die natuurlike aspekte wat homoseksuele dikwels tot raserny wil drywe.

  Dít is die dinge wat die William Hernandez’se van die lewe diep, EERLIK en ernstig laat besin oor hulle toekoms as homoseksuele. Vir Hernandez, soos vir talle ander, was dit ’n doodloopstraat, hoe hy ook al daarna gekyk het… En Hernandez het die oplossing daarvoor gevind, soos reeds mee gehandel hierbo. Daarmee was die las van sy siel verwyder.

  Die HERE nooi as volg uit: “Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem My juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; want My juk is sag en my las is lig.”

  Dit geld vir almal, in alle belaste situasies… ook vir die homoseksualis, ook vir jóú.

  Groete,
  Kobus de Klerk

 • Slimste Kobus

  Ek lees jou artikels en reaksies op die onderwerpe waarmee ons hier omgaan (bedoel niks hiemee nie lees "te doen het").

  As ek jou bydraes in enkele woorde kan opsom kom die volgende outomaties by my op: Haat, Afguns, Verwyt, oordeel, wag laat ek stop, netnou loop ek jou paadjie.

  Al probeer ek hoe hard, ek kan jou en Jesus nie met mekaar verbind nie

  Jy het soveel "issues" - sterkte

  Van 'n man met 'n vrou en kinders met baie groen koring op die lande!

 • Kobus de Klerk

  Oupa,

  Weer eens jou kenmerkende tref-en-trap.

  Jy kan wat ek sê en Jesus, nie verbind nie, sê jy? Dit beteken jy lees nie die Woord, nie. Moet ek daaroor sleg voel? Of jý, dalk? Jy, die hipokriet, die eiesinnige meewarige, wat, soos die fariseërs van ouds, sê, dankie dat ek nie word soos die ou hier langs my, nie (verwysende na my, hierbo in jou kommentaar)? Jy, wat nie besef dat die ware Jesus, dié optrede as uiters afkeurenswaardig, as die optrede van ’n addergeslag, uitwys, nie? Want as jy my brief met ware Christelike insig gelees het, sou jy dadelik bemerk dat ek nie myself of enigiemand anders se tekortkominge probeer verdiskonteer en verontskuldig teenoor die homoseksualis s’n nie, maar juis die homoseksualis daarop wys dat hy nie dit wat verkeerd is, moet probeer voorhou as reg, nie, want dit is immoreel, sondig en te véél mede-homoseksuele en ander mense ly onder sulke wanpersepsies en wanvoorstellings.

  As jy maar so ywerig vir die HERE soos ek wou word, sodat jy kon besef watter voorreg en verkwikking dit is!

  Maar, in dié tye moet mens vra, wie is Jesus vir jóú? Ook jou eie maaksel, dalk, nes Cornelius (die agnostikus in ’n fopdosser geloofskleed, die tandlose wolf in skaapsklere) en Jaco (die ateïs) se Jesus? Beide van hulle misbruik ook die Naam van die HERE as so ’n gerieflike misbruikte roepnaampie om hul eie gemaksones mee te beskerm? Beide roep ’n Jesus aan ter ondersteuning vir hul aanvalle op gelowiges. Nes jy, maar net op ’n ander manier.

  Maar kom ons kyk, hoe is jou geloofsvrug (of gebrek daaraan), sodat ons jou daaraan kan ken? Wat doen jý vir die ware Jesus Christus, die HERE? Waarom sien ons nooit enigiets hier wat jóú met die ware Jesus Christus, die HERE, verbind, nie? Of meen jy straks Jesus is jou en elke ander, se dienskneg, om jou en ander, te sterk in al julle eie begeertes, julle gemaksones te bolster?

  Jou vrug blyk uit jou bydraes hier. Kom ons kyk na die getuienis van ander oor jou tref-en-trap ‘bydraes’. Niemand weet of jy ’n gelowige of ’n agnostikus is, nie. ’n Deurdagte ateïs soos Gilgamesh het al opgemerk dat jou kommentaar só is dat mens nie weet of jy hulle, of vir my, steun, nie. Jy sê jy is aan my kant, maar jy doen anders. ’n Draadsitter? ’n Lou gelowige, dalk, waarvan die HERE in Sy Woord sê dat Hy diesulkes eerder sal wil uitspuug (Openbaring 3:14-19)?

  Ken jy dan nie die ware Jesus, die Christus, die HERE, die Een Wie sê dat Hy almal wat Hy liefhet, bestraf en tugtig, nie? Die Een Wie sê “Wees dan ywerig en bekeer jou”, nie - Is jy ywerig vir die HERE?! Die Een Wie skeiding bring tussen huigelaar (lou gelowige) en getroue gelowige, waar Hy sê :

  “Elkeen dan wat My sal bely voor die mense, hom sal Ek ook bely voor My Vader Wie in die hemele is. Maar elkeen wat My verloën voor die mense, hom sal Ek ook verloën voor My Vader Wie in die hemele is. Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Want Ek het gekom om tweedrag te verwek tussen ’n man en sy vader, en tussen ’n dogter en haar moeder, en ’n skoondogter en haar skoonmoeder. En ’n mens se huisgenote sal sy vyande wees. Wie vader of moeder bo My liefhet, is My nie waardig nie; en wie seun of dogter bo My liefhet, is My nie waardig nie. En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie.”

  Ek dink nie jy ken die HERE Jesus, Wie se Heilige Naam jy, nes Cornelius, so gemaklik, soos ’n stuk toerusting om jouself te bevoordeel, probeer rondgooi, nie. Ek dink nie jy is ’n gelowige nie, want jy tree glad nie soos een op, nie… jy getuig nie oor jou HERE nie. Jy kom nie vir Hom en Sy Woord op nie. Jy sal eerder Sy dienaars probeer aftakel en die mond snoer – laasgenoemde is tipies ongelowiges se  optrede. 

  Pasop vir jou verloëning van die ware Jesus, jý met die groen koring op jou lande – die onkruid wat jý so ywerig saai, sal húlle straks inhaal. Die ware Jesus waarsku juis daaroor… en wanneer dit gebeur, sal jy jou woorde sluk en besef dat jou eiesinnige, verwaande kritiek die hele tyd gepas was vir die ou voor jou in die spieël. Maar dit sal ’n swaar en moeilike bewuswording wees, want daar is ’n ware gesegde… dat spyt altyd te laat kom.

  En dan is daar natuurlik ook nog boonop die vieslike stank van afguns wat al meer en meer uit jou tref-en-trap reaksies duidelik word...

  Kobus de Klerk

 • Kobus

  Dankie vir jou reaksie, ek waardeer.

  Weer eens bewys jy my punt, sterkte met al jou "issues" en mag jy in die toekoms met insig geseen word!

  Groete

 • Kobus de Klerk

  Ek het vergeet van die sarkasme, by die afguns, maar jy het my herinner, Oupa!

  Hoe bring jy jou optrede in verband met die ware Jesus Christus, die HERE? Is daar dalk iewers waar HY aandui dat jy met gelowiges wie Sy Woord uitdra, so moet maak?

  Of sal jy hierdie vermaning eerder  ook met nog sarkasme ontmoet of selfs, as jy nie jou optrede kan verduidelik nie, eerder stilbly (as jy wys genoeg is).

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top