God se gesplete persoonlikheid en die nuwe wêreldorde

 • 13

In die Ou Testament het God die volgende beveel, met die Nuwe Testament in teenstelling ‘n veranderde beeld.

RASSISME.  In die Ou Testament was net die Jode alleenlik sy uitverkore volk.  Daar was geen poging aangewend tot enige vorm van sending, of selfs opdrag,  om ander tot inkeer (bekering) na hom te bring nie.  Hy was ‘n nasionale God.  In teenstelling was Baäl, Ashtoreth, ens, deur meer as een volk gedeel.  Die gode se rites is deur omtrent al die middeoosterse lande soortgelyk, hier en daar onder ‘n ander plaaslike naam.  Die Jode vandag,  wend steeds geen poging aan om nie-Jode tot  hulle godsdiens te bekeer nie. In die Nuwe Testament is God skielik heel anders.  ‘n Opdrag tot universiele sending.  Daar is nou nie meer slaaf of vryman; Jood of Griek; man of vrou, ens. In God se oe is almal nou gelyk.

TEOKRASIE:  Die Ou Testament ‘n aardse teokrasie met Levitikus als fondament van goddelike wetgewing. Die steniging van seksuele afgewyktes, die doodmaak van hekse, die doodmaak van kompiteerende priesters van ander gelowe wat Jahwe aanbidding bedreig het, die doodmaak van non-Jode, ens. In die Nuwe Testament.  God se koningryk is nie van hierdie aarde nie, maar in mense se harte en in die hemel. God se volk behels enige persoon van enige nasionaliteit en ras wat Hom aanbid. Sy opdrag aan Christene.  Wees gehoorsame burgers van julle regerings.

GENOCIDE:  In die Ou Testament gee God opdrag dat man, vrou, kind en dier van die omliggende volkere volkome uitwis moet word (Deut. 2:34, 3:6, ens.).  Selfs genade was nie ‘n opsie nie.  ‘n Paar honderde jare na die besetting van Palestina, word skielik onthou dat die handelsryke Amalakiete die Hebreuse inval teegestaan het, en word ‘n opdrag deur God aan Saul gegee om hulle geheel en al uit te wis, man, vrou, kind en dier (1 Sam. 15:2,3).  Met vandag algemene walging vir Genocide, sou God in die wereld-hof te Den Haag vir sy optredes teen die mensdom verantwoording moes gedoen het. In die Nuwe Testament is God nou skielik die ene liefde vir selfs die slegstes onder die slegstes van die mensdom.  Die nuwe benadering; wen hulle oor met liefde.

SLAWERNY:  Joodse slawe kon deur mede Jode vir net sewejare aangehou word, en daarna vrygelaat word.  Non-Joodse slawe is nie anders as die omliggende volkere deur die Jode behandel nie.  Kastrasie van slawe was wel verbied, maar nieteenstaande, was eunuchs algemeen in die Joodse koningshuise te vinde gewees.  Hieroor was daar ‘n Goddelike stilswye. In die Nuwe Testament was besluite rakende slawe,  buite die vermoens van Christene (en deur implikasie ook van God), maar die Christelike leer was teen slawerny geheel en al, ten spyte daarvan dat Christene vir duisende jare daarna selfs slawe aangehou en daarin handel gedrywe het, selfs die Christelike Afrikaners van die Kaap.

VANDAG?  Beide die Ou en Nuwe Testamente en die gesplete Goddelike persoonlikheid, is vining besig om vir die mensdom oorbodig te raak.  Geloof in ‘n god is nou hoofsaaklik gebasseer in die indiwiduele wens vir ‘n lewe in die hiernamaals.  Moderne waardes, is waardes wat deur mense, spesifiek deur sekere manne en vroue, die afgelope paar honderd jare uitgespel is, manne en vroue wat nooit als goddelike profete aangesien word nie.  Die non-Bybelse kriminalisering van slawerny; die kriminalisering van rassisme; die kriminalisering van genocide; die kriminalisering van menseroof; die verskansing van vroueregte; die verskansing van gay-regte; die verskansing van arbeidsregte;  ens. is nog nie eers ‘n 100 jaar oud nie.  Ons beleef ‘n nuwe wêreldorder in wording, wat niks aan enige godsdiens te danke of verskuldig is nie.

Jaco Fourie

 • 13

Kommentaar

 • Jaco,

  Eerstens wil ek graag jou aandag vestig op Kobus de Klerk se mees onlangse skrywe: "Jaco en sy wanvoorstellings". Lees dit asb aandagtig deur - of dit gaan help, weet ek nie - jy is duidelik blind vir die Waarheid. In elk geval, dit slaan die spyker presies op sy kop ten opsigte van jou totale wanpersepsie van, en ongeloof in, God ons Vader en Sy genade deur Jesus Christus ons Here en Verlosser. Jy verstaan eenvoudig Nie die Lewende Woord van God Nie (jy wil nie, of kies om nie te wil nie) en dit tot jou eie ondergang. Jou wereldse gebroeide haat, walglikheid en totale ongeloof teenoor God ons Vader is so duidelik vir almal om te sien, dat jy daardeur jou skandelikheid en vuilheid elke keer as jy jou verwerplike snert kwytraak, net meer-en-meer onderstreep op jou doellose pad na die ewige verderf (of jy dit nou wil glo of nie). 

  Die pad wat jy loop is die pad van wereldse selfregverdiging - 'n gewete sussing - wat 'n "everything goes" en "live and let live" ideologie is, tot die wereld se nadeel en (God voorspelde) ondergang. Jy Ken God ons Vader Nie - jy het geen ware verhouding met Hom nie - Glad en Geheel Nie! Moet daarom asseblief nie Hom en Sy Lewende Woord, in jou drogma en wanaagepasde gemors wat jy kwytraak, insleep nie. Onthou ook dat die satan ook die Woord van God ken, en hy en sy bose trawante sidder van angs!  Wat ek daardeur bedoel is dit: As jy nie die Lewende Woord van God lees met 'n oop hart en toewyding - en daardeur die Heilige Gees toelaat om jou hart te verander - nie, sal God ons Vader se Genade Versoening in en deur Sy Seun, Jesus Christus, vir jou Geen betekenis he nie. Indien jy die Bybel (God se Woord) lees met die hardkoppige doellose poging om Hom te probeer uitwys - wat jy keer-op-keer smartlik mee faal (jy as eenvoudige mens sal dit NOOIT regkry nie - God se Woord is die Waarheid en Staan vir Ewig vas - en ek dink jy weet dit ook heimlik) kan en sal jy Hom (God) Nooit Ooit verstaan nie!

  Gaan dus gerus aan met jou doellose, wereldse, selfregverdigende gemors op jou eie trant, maar los God ons Vader daaruit. Jy wil Hom nie dien nie - jy wil nie Jesus Christus se Reddings en Verlossings Hand wat Hy na jou toe uithou, vat nie - nee, jy kies om dit weg te klap. Hoekom? Want as jy Hom aanneem beteken dit jy moet van jou sondes en selfregverdiging afsien en jou lewe gaan dan oor Jesus Christus en nie meer oor jou selfgesentreerdheid en "eie" ek nie - en daarvoor sien jy eenvoudig nie kans nie! Die ergste van alles is, dit is jou eie keuse! Probeer daarom eerder konsentreer op wereldse "wyshede" - wat eintlik dwaashede voor God is - of godelose snert, wat niks met die Waarheid uittewaai het nie (en daar is baie daarbuite), om teen te staan of aan te vat. Dan kan jy en jou ongelowige "buddies" lekker aan julle eie dwaasshede werk en mekaar oortuig van hoe "wys", "regverdig" en "great" julle eintlik is en dat alles eintlik oor julle gaan.

  Maar, daarinteen, indien jy tot jou sinne wil kom, het ek vir jou baie, baie goeie nuus. God het jou ook innig lief! en Sy Seun, Jesus Christus het klaar vir jou die oorwinning oor die dood en die sondes behaal deur Sy Kruis dood En Opstanding. Jy kan werklik vry wees! Jesus Christus Is die Weg en die Waarheid en die Lewe en deur Hom Alleen is daar vir jou wonderlike en ewige redding, vreugde en vrede en jy Weet jy is op die pad na die ewige lewe by God ons Vader. Sak af op jou kniee, bely jou sondes met 'n opregte hart - nader tot God en Hy Sal tot jou nader - aanvaar God se Genade Versoening wat hy deur Sy Seun bewerkstellig het. Neem dan jou kruis op en volg Jesus Christus. En moet nie bekommerd wees nie, die Heilige Gees sal by jou wees op jou Heiligmakingspad! - en boonop sal die Waarhede van God se Woord vir jou deurbreek soos die Son elke dag!

  Dit is by uitstek wat Ek, Kobus, Henry en ander ware gelowige christene by julle elkeen wil tuisbring. Daar Is vir Almal redding! In en Deur God se Enigste Seun, Jesus Christus ons HERE! Daarom, bekeer jou voordat dit te laat is. Ek is seker enige een van ons ware gelowige christene, wil en sal jou bystaan in woord en daad, indien jy wil! 

  Vrede vir jou!

  Dolf

 • Dolf ou Dolfie.

  Ek is 'n uitgesproke ateis (en 'n moffieslet daarby). Ek het met oop oë gekies om geen mitiese God te aanbid of te dien nie. PUNT!  Jou lang asemrowende en skynheilige preek val op dowe neute.  Bly by die feitlike argument hierbo uiteengesit.  Sit dit eerder feitlik tee (indien jy kan), dan kan ons lekker gesels.  Jy klink vir my met jou lang  "God ons Vader en Sy genade deur Jesus Christus ons Here en Verlosser ", nie anders as die Islamietiese "Allah Akbar die genadigde, en sy enigste profeet Moehamud!"  (Ironies genoeg.  Met elke Sharia teregstelling word uitgeroep  "Allah Akbar". God is genadig!  Basta. Allesbehalwe!)

  Jaco Fourie

   

 • Avatar
  Henry Oosthuizen

  Jaco  

  Jy sê aan Dolf “Ek is 'n uitgesproke ateis (en 'n moffieslet daarby). Ek het met oop oë gekies om geen mitiese God te aanbid of te dien nie. PUNT! “ Jy Sê ook “Ons beleef ‘n nuwe wêreldorder in wording, wat niks aan enige godsdiens te danke of verskuldig is nie."

  Hiermee bevestig en verklaar jy jouself openlik as vyand van God die Almagtige.Klein en nietige Jacokie wat skaars sigbaar is op 100 meter, watnog vanaf buite hierdie aardbol.Jy bevestig ook wie jou  eindlike god is en wie jy navolg, naamlik die nuwe wêreld orde in wording, niemand anders as die god van hierdie wêreld naamlik die Seun van verderf . Satan.Oop oë Jaco? Dolf is 100% reg omtrent jou en slaan hy die spyker op sy kop. Jy het vir jouself n’ wet geword, die wet is egter in jou hart in gegraveer en kla jou gewete jou aan, daarom probeer jy jouself  veronskuldig en selfregverdig  en verag jy die rykdom van God se goedertierenheid en Sy verdraagsaamheid en Sy geduld, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie, maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart vergader jy vir jou toorn as skat in die dag van die toorn en die openbaring van die regverdige oordeel van God.

  Jou toekoms Jaco , staan  opgeskrywe in Openbaring.

  Mag ons Here Jesus gou kom. 

  Groete 

   Henry

 • Henry

  Soos met Dolf. Bly by die argument hierbo uiteengesit.  Aangesien jy en hy met Goddelike inspirasie begeester is en Kobus se "Spirituele Intellegensie" aanhang, behoort dit vir jou en hy nie moeilik te wees om my punt vir punt verkeerd te bewys nie, of hoe?  Gesien jy ook oor my geestelike lewe begaan is, pleks van aanmaning probeer my eerder te oortuig.

   

  Jaco Fourie

   

 • Jaco,

  Moet asseblief net Nooit se "Ek het nie geweet nie!" Jy het en jy kies in jou ongeloof en totale onkunde om nie te weet nie. 

  As jy nie verstaan wat ek bedoel nie - lees gerus Kobus, Henry en my skrywes oor-en-oor en miskien kom jy tot beter insig.

  Ek wil se "Vrede vir jou" maak jy ontken Christus se ware Vrede en kies om dit by jou te laat verbygaan. 

  Dolf

 • Magtig Dolf

  Ontbreek jy enige intellektuele vermoe.  Pleks om my met bangmaakstories die hemel in te praat, gebruik eerder daardie paar grys selle van jou wat jy nog oor het om my logies te oortuig in wat jy in glo. Paulus het met logika die heidene van sy tyd oorgehaal, nie met bangmaakstories nie, veral die Grieke vanwaar hy meeste van sy bekeerlinge ingewin het, Grieke wat 'n lang geskiedenis van logika gehandhaaf het.

  Dit kom vir my voor jy is alleenlik 'n Christen omrede jy bang is vir die Armageddon, en die berge wat om jou gaan val, in Openbaring uiteengesit, en soek maar net 'n plekkie vir jouself in die hiernamaals.  Die liefde in jou ontbreek opsigtelik.  Indien ek 'n Christen was, sou my liefde vir Hom onvoorwaardelik wees, nie met enige belofte van enige hiernamaals in my agterkop nie.   Ek sou vir Jesus so lief gehad het, ongeag wat met my nou of in die hiernamaals sou gebeur.  Soos Hy Sy lewe opgeoffer het sonder enige voorwaarde stellings, so behoort jy dit aan Hom ook te doen.  Dit kom in jou opsigtelik nie voor nie.  Ek het wel vele Christene gesien by wie dit wel plaasvind, en hulle eerbiedig ek.

  Jaco Fourie

   

   

 • Jaco,

  Stadig met die intellektuele vermoe, ou bul?. Jy verstaan my heeltemaal verkeerd - en daarmee saam die Bybel wat jy lees. Jy merk tereg op oor Paulus. Maar verkeerdelik dat hy (Paulus) hulle omgehaal het (bekeer het dalk?). Nee hy het vertel, maar die Heilige Gees het die bekeringswerk gedoen. Snaaks dat selfs dan die  "logika" van Paulus 'n selferkende heiden soos jy - en ook nog een met blykbaar 'n reuse intellegensie (ook selferkend) - jou nie kon oorhaal nie?

  Verder merk jy - ongelooflik so - dat ek bang is vir Armageddon en dat dit blykbaar is hoekom ek 'n christen is. Nee-nee ek is glad nie bang vir die dood nie - ek weet waarheen ek gaan - onthou jy ? Ons ware gelowiges is in Christus! O Ja, nou onthou ek - jy verstaan Nie God se Woord Nie en kan daarom nie Sy werk deur die Heilige Gees in elke ware gelowige erken nie. Sorry man ek bly vergeet jy is wereldswys, maar geestelik dwaas (my fout).

  Dit is Juis uit liefde dat ek jou wil aanmoedig om die Genade wat God aan jou betoon deur en in Sy Seun Jesus Christus, onvoorwaardelik aan te neem.

  Dus die aanames wat jy maak val jammelik tekort.

  Dolf

 • Dolf ou Dolfie

  Jy dans rond op 'n warm plaat, gee selfs die Heilige Gees die vuilwerk om te doen wat jy nie wil doen nie.  Ai tog.  Die geveinsheid!

  In elk geval ek gaan nie tyd mors oor jou spiritualiteit (wat ooglopend in jou geval 'n drogspel is) nie. Waarin ek wel  belangstel is om te sien of jy die vermoe het om my stellings hierbo, waar ek oor God se gesplete persoonlikheid geskryf het, die teendeel kan bewys.  Ten spyte van herhaaldelike versoeke ontduik jy die kern van my skrywe.  Ek kan net tot die gevolgtrekking kom dat jy nie kan nie, en deur implikasie dat jy aanvaar dat wat ek geskryf het waar is

  Tensy jy nie tot hierdie onderwerp beperk nie, het ons twee niks verder vir mekaar te se nie.  Soos reeds gese jou en ander se spiritualiteit stel ek in hoegenaamd geen belang nie.

  Jaco Fourie

 • Jaco,

  Weer eens bewys jy jou armoede aan geestelike intelligensie t.o.v. die Waarheid van die Woord van God. Net die laaste keer ter verduideliking - dit is Nie ons werk as ware gelowiges christene om mense te bekeer Nie. Nee-nee, dit is ons werk  - in gehoorsaamheid aan Jesus Christus se opdrag - om alle mense van die Genade Versoening van God ons Vader in en deur Jesus Christus ons Here te vertel. Dit is die Heilige Gees wat die geloof in mense wek (geloof is ook 'n gawe van God) en daarom dat bekering plaasvind  - wanneer en indien die persoon/ne wat die Woord hoor, kies om die deur oop te maak wanneer Jesus Christus klop. Ek kan jou en ander Nie bekeer Nie - al staan ek ook op my kop en sing "Sarie Mare" agteruit. Ek maak egter die beste gebruik van elke geleentheid en versprei die Goeie Nuus van Ware Bevryding en Redding in en deur Jesus Christus ons Here en vertrou Hom om die verskil in mense se lewens te maak - net soos wat Hy in my eie lewe gemaak het en elke dag aanhou doen (onthou ek is ook 'n sondaar en moet gevorm word om meer-en-meer soos Jesus te word - al minder ek - al meer Hy). Ek wil beslis nie mense oortuig deur hulle die ewige verdoemenis (soos jy van tevore verkeerdelik opgemerk het) toe te besweer nie en so, deur vrees te versprei, mense "oortuig" nie. Nee-nee, ek deel met liefde en sagmoedigheid en nederigheid die Waarheid mee in die hoop en vertroue dat hulle sal bekeer omdat ek soos ander ware gelowiges (en soos God ons Vader) niemand wil sien verlore gaan nie. Verstaan jy nou?

  In elk geval - jy praat van dans. Jy is reg in die opsig dat ek dans elke dag van vreugde omdat ek Weet ek gered is - nie uit vrees nie, maar Juis uit die oorvloedige liefde en genade wat ek elke dag uit God se hand ontvang.

  Jy daarenteen dans op die aaklige klanke van die wereldse (satan) se musiek - en die ergste is - jy weet dit nie eens nie - of jy verkies dit so.

  Verder is jy beslis reg - ek het werklik geen behoefte om met jou te redeneer t.o.v. jou wereldse dwaashede en dwaal aannames wat jy as geestelike arme (en erkende ongelowige) probeer gebruik om ware gelowiges uittelok EN (hoofsaaklik) om jouself gekose dwaalwee en lewenswyse te probeer regverdig nie. Jy kan eenvoudig nie met jou werelse "wyshede" (wat dwaasheid voor God is) enigsins argumenteer op 'n Geestelike intellegente vlak teen ware gelowige christene nie - Want jy het GEEN verhouding met God nie - Jy verstaan Nie God se genade versoening in en deur Jesus Christus Nie (dit het jy al oor en oor bewys) en daarom Kan en Sal jy dit Nooit verstaan nie - Nie voordat jy uiteindelik (indien ooit) tot Ware bekering in en deur Jesus Christus ons Here kom nie (ek hoop regtig nie dat dit klaar te laat is nie). Dit is dan - en net dan - wanneer die Waarhede van God ons Vader se Liefde en Genade vir jou in Sy Seun Jesus Christus, sal begin sin maak.

  Dolf

 • Avatar
  Henry Oosthuizen

  Dolf

  Jaco se hele motief hier is boosgierig tov sy wanpersepsie van God se Woord en vanwee sy wêreldse gees en soek hy net eie eer onder sy mede navolgers .Sy hele Godslasterlike opskrif hierbo  asook die inhoud hiervan  getuig daarvan en regverdig dit geen debatvoering nie..Hy wil sodanig oortuig word , maar braak hy dit net dit waarvan sy hart van vol is.Hy weier egter om God aan te neem om sodoende tot die waarheid te kom. “Daarom, aangesien ons hierdie bediening het volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het, gee ons nie moed op nie. Maar ons het van die heimlike dinge wat skandelik is, afstand gedoen, en ons wandel nie in listigheid of vervals die woord van God nie; maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons ons by elke menslike gewete voor God aan. Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie.Want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here, en onsself as julle diensknegte om Jesus wil. Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn—dit is Hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreflikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie; ons is verleë, maar nie radeloos nie; vervolg, maar nie verlate nie; neergewerp, maar nie vernietig nie. Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word. Want altyd word ons wat lewe, oorgelewer in die dood om Jesus wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike vlees openbaar kan word. So werk die dood dan in ons, maar die lewe in julle. En omdat ons dieselfde Gees van die geloof het—soos geskrywe is: Ek het geglo, daarom het ek gespreek—glo ons ook, daarom spreek ons ook. Want ons weet dat Hy wat die Here Jesus opgewek het, ons ook deur Jesus sal opwek en saam met julle voor Hom sal stel. Want dit is alles om julle ontwil, sodat die genade, wat groter geword het deur so baie mense, die danksegging oorvloedig kan maak tot die heerlikheid van God. Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag ná dag vernuwe. Want ons ligte verdrukking wat vir ‘n oomblik is, bewerk vir ons ‘n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid;   omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig.” (2 Kor 4:3-18)

  Groete

  Henry

 • Avatar
  Kobus de Klerk

  Jaco,

  Dolf en Henry probeer hul bes om jou na die betroubaarheid van die Woord te verwys en ook op jou dilemma dat jy nie die vermoë het om dit te verstaan, nie. Verder wil hulle duidelik nie in ’n goedkoop twis oor die Woord met jou betrokke raak nie. Hulle het natuurlik opgemerk, tydens jou gesprekke met my, dat, waar jy weerlê word (dit is maklik want jy het nie insig in die Woord nie) jy aggressief en antagonisties, raak. Dan verloor jy jou ‘ordentlikheid’. Dit verbaas my nie dat hulle dus vir jou nie wil sterk in jou twisgierigheid nie. Dit is ’n kenmerk van gelowiges…

  As jy insig in die Woord had, sou jy geweet het dat jou bewering dat daar geen moeite gedoen is om die ander volke tot bekering te bring nie, ’n leuen is – die profeet Jona en sy opdrag is die bewys daarvan. Só ook die verduideliking van God deur die profeet Esegiël in hoofstuk 18, wat handel oor alle mense. As jy insig had, sou jy ook weet dat God juis die volk uitverkies het om as voorbeeld te dien vir al die ander volke van hoe God wil hê, dat hulle hul verhouding tot Hom moet inrig. Maar omdat jy nie insig het nie en jou beperkte intellek sonder die nodige Spirituele Intelligensie jou in die steek laat, begryp jy niks daarvan, nie (en dan is jy arrogant genoeg om ander te wil beledig oor hulle begripsvermoë wyl jý met die probleem sit).

  Jou snert oor die ‘teokrasie’ is nóg ’n voorbeeld. God heers oor alles en almal. Daar was in die Ou Testament ’n teokrasie omdat God die volk só gelei het, vir die doel soos hierbo verduidelik, nadat  die volk, in stede van om direk deur God gelei te word, aangedring het éérs op die aanstelling van profete deur wie God met hulle moes kommunikeer (Deuteronomium 18:15-22) en daarna aangedring op ’n koning (1 Samuel 8:4-9).

  Jy lieg ook oor die doodmaak van ‘non-jode’ net omdat hulle ‘non-jode’ is. Dit was volkere wat God konsekwent oor verloop van 'n baie lang tyd verwerp het en afgode verkies, het - terwyl God aan hulle bekend was (byvoorbeeld - Abram/Abraham kom uit so 'n plek uit - die berugte Ur van die Chaldeërs), so had hulle geen verskonings meer nie. Net so min soos jy wat die vlees verkies te dien bo die Gees. Van die begin af, was die straf vir sonde teen God, die dood. Vandag nog, maar God stel daardie Oordeel uit ter wille van die mens sodat die mens geleentheid het om hom te bekeer. Dit alles is ter voorbereiding van die mens op die spirituele dimensie, die hiernamaals, wat kom, want die fisiese dimensie sal verbygaan – vandaar die klem dáárop wat in die Nuwe Testament geplaas word. En dit slaag, want daar is wêreldwyd haas geen mens meer  wat nie van die Evangelie van Jesus Christus die HERE, gehoor het, nie.  Maar hoe sal jý dit kan begryp?

  Jou onsamehangende snert oor die ‘genocide’ behoef nie bespreking nie. Jy verstaan daar niks van nie. Alle lewe behoort aan God, in ieder geval en God beskik daaroor en dit sal altyd só wees. God is uiteindelik die Regter by Oordeel en Den Haag sal dáár ’n verleentheid (om die minste te sê) vir jou, wees.

  Jou storie oor eunuchs in Joodse koningshuise is gewoon ’n leuen en jy verdraai die slawerny kwessie omdat jy nie insig het in wat aangaan, nie. ‘Slawerny’, soos God dit verorden het, kan vandag vergelyk word met ’n billike langtermyn dienskontrak. Maar kyk wat gebeur vandag. Baie moderne dienskontrakte reël ook jou vryetyd, en plaas beperkings daarop wat mog indruis met jou lojaliteit en beskikbaarheid vir jou werkgewer se besigheid – selfs jou eie breinvrug word deur middel van verpligte kopiereg oordraging van jou weggeneem ten gunste van jou werkgewer en jou talente se aanwending vir jou eie lewe word aan bande gelê deur allerlei verpligte vorme van inkorting van handelsvryheid klousules selfs na jy diens verlaat het by verstryking van jou kontrak – dinge wat hoegenaamd nie deur die Goddelike voorskrifte toegelaat was, nie. Maar daaroor kla jy nie… jou hipokriet.

  Al wat oorbodig raak, is jou leuens en antagonisme. Trouens, die tipe snert wat jy opdis, was nog nooit vir enigiemand nuttig nie, allermins vir jóú. Al meer en meer mense besef die ingrypende waarde van spiritualiteit en verhouding met God. Ek wonder of jy besef hóé verkeerd jy is. Waarom slaan jy nie ag op die waarskuwings wat jy ontvang, nie? Wat makeer jou?

  Watter punt is daar om dinge aan iemand te verduidelik wat dit nie wil verstaan nie, soos jy? Jy verstaan nie die Goddelike Raadsplan, nie - hoe anders? Jy gun jouself dan as ateïs nie eens die besef en wete dat God bestaan nie - hoe sal jy dan Sy Plan verstaan? Jou doelbewuste lastering teenoor God gaan jou nog bitter duur te staan kom...

 • Avatar
  Antonie Myburgh

  Al wat ek wil sê is dat as mens nie wil luister nie dan moet die mens voel. As jy God die drie-enige nie wil kies nie, dan kies jy die hel outomaties. God sê ook dat ons ons moet afskei van sulke mense af wat bedorwe in die verstand is, wat aanhou leer, maar nooit die waarheid kies nie. God se Woord sê skud die stof van jul voete af en kom nie meer by die persoon na ’n derde waarskuwing nie. Antonie Myburgh

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top